Nuusbrief-header
10 Desember 2021
facebook instagram custom 
Geagte Ouers / Voogde

Toe ons Afrikaansvakhoof, me. Roosmaryn Schwartz, iewers een aand gedurende die eksamen op ons Afrikaansvakspan se WhatsApp-groep met haar radio-omroeper stem sê sy wil vir ons ’n opstel voorlees, was ek die ene ore.
Dis toe die kreatiewe opstel wat Mari van der Merwe in graad 11 in die eksamen geskryf het. Hierdie Jan van Riebeecker skryf so aangrypend oor ons geliefde moedertaal - met heelwat gedagtes wat behoorlik herkou moet word.

Afrikaners is plesierig, dit kan julle glo! Hulle hou van partytjies en dan maak hulle so…
Aan die mees suidelike punt van die Afrika-kontinent woon ’n nasie met ’n vreemde growwe taal. ’n Rollende “rrrrrr…” en ’n w-w-w-woeste “w”, ’n suisende “sssss…” en ’n grommende “ggggg…”

Afrikaans. Afrikaans is die taal wat my tong laat dans. Die taal waarmee ek jou gaan innooi vir rooibostee met Ouma Beskuit. Afrikaans is die taal waarin ek melktert bak en potjiekos maak.

Wanneer ek dink aan Afrikaans, laat dit my terugverlang na my kinderdae waar ek vir ure sit met my oë op die televisie vasgenael sodat ek Bennie boekwurm of Heidi kon kyk. Elke aand voor ek gaan slaap het, het my ma se sagte stem Liewe Heksie aan my voorgelees.
Ek verlang daarna om elke middag na kleuterskool “wolf-wolf-hoe-laat-is-dit?” of “een-twee-drie-blok-myself” saam met my maats te speel. En na al die speletjies rustig te gaan sit om van Flappie en Vlooi te lees.

Ek mis dit om oor Rageltjie de Beer en Wolraad Woltemade te leer. Om Julievakansies kleilat op my oupa se plaas te speel.

Vandag is Afrikaans besig om al hoe meer te verengels.

Dit maak my nostalgies oor ou tradisies. Ons word elke dag gewaarsku oor Engels wat opgeskerp moet word sodat ons op universiteit kan oorskakel na Engels.
Ons moet onsself voorberei vir wanneer die land se ekonomie gaan platval en jy in ’n ander land moet gaan woon en Engels praat. Dit voel of die res van die wêreld van ons vergeet hier onder aan die suidpunt van die wêreld en ons moet net agterna gesleep word en bybly.

Ouers neem hul kinders uit Afrikaansmediumskole, “want dit is beter vir my dogter se toekoms” of “dit sal haar ’n voorsprong gee op universiteit.”

Dit is dié manier van dink wat Afrikaans kan laat uitsterf.

Sal Afrikanerwees ons werklik nog in die toekoms bind? Word ons wortels uitgepluk en deur die modder gesleep?

Afrikaners is plesierig, can you believe that?

NSS 2021-NASIENPROSES BEGIN
Dis vir ons baie belangrik dat ons onderwysers deel is van die matrieknasienproses - so bly ons op hoogte van die nuutste verwagtinge en verwikkelinge in die vak.
Kennis en afrondingwenke kom ook beslis terug klaskamers toe.

Die volgende JvR-personeel sien vanjaar na:

1. Annelie Nimmo - Hoofnasiener: Geskiedenis
2. Rhonda Jansen van Vuuren - Adjunkhoofnasiener: Wiskundige Geletterdheid
3. Huibrecht Steyn - Senior nasiener: Lewenswetenskappe
4. Jeanne Potgieter - Senior nasiener: Engels FAL
5. Roosmaryn Schwartz - Afrikaans HT
6. Sanet Taljaard - Afrikaans HT
7. Geruan Geldenhuys - Musiek
8. Ruthette du Toit - Musiek
9. Liza Serrao - Wiskunde
10. Le-Ray Crous - RTT
11. Jean-Marie du Plessis - Wiskundige Geletterdheid
12. Sonet Meyer - Rekeningkunde
13. Elize Gouws - Besigheidstudies

Baie sterkte met hierdie groot en baie belangrike taak, Kollegas!
Die matriekuitslae sal op Vrydag, 21 Januarie 2022 vanaf 11:00 by die skool beskikbaar wees.

NUWE SKOOLTYE VIR 2022
Aangesien ons meer onderrigtyd wil verseker en belangrike verrykingsgeleenthede gedurende die skooldag wil skep, verander die skoolprogramtye vir volgende jaar.

Maandae en Vrydae:
Aantree by graadrye: 7:40
Skool verdaag om 14:30

Dinsdae, Woensdae, Donderdae
Aanmeld in regsisterklas: 8:00
Skool verdaag om 14:30
Ons akademiese intervensieprogram word op hierdie drie dae vanaf 7:00-7:45 aangebied vir leerders wat verdere akademiese hulp benodig.

Sportoefeninge en kultuurbedrywighede begin daagliks om 15:00.
Elke leerder moet aan ten minste een somer- en een wintersport deelneem asook aan ten minste een kultuuraktiwiteit per semester.

AKADEMIE
Rapporte
Leerders ontvang volgende Woensdag, 15 Desember hul rapporte, asook die jaarblad. Hul kan die rapporte tussen 7:30 en 9:00 in die Rooiplein afhaal.

Leerders / Ouers / Voogde wat nie die rapporte kan kom afhaal nie, kan reël dat iemand dit namens hul kom afhaal. Hul moet hiervoor skriftelike toestemming verskaf.

Handboeke 2022
Om te verseker dat ons volgende jaar op die eerste skooldag volstoom met ons akademiese lesse kan begin, moet leerders asseblief hul handboeke by die skool kom afhaal op die volgende dae:

Maandag, 17 Januarie - Graad 9 en 10 (tussen 10:00 en 13:00 in Ouditorium 1 en 2)
Dinsdag, 18 Januarie - Graad 11 en 12 (tussen 10:00 en 13:00 in Ouditorium 1 en 2)

Leerders moet asseblief ’n swart pen saambring.

Digitale Geletterdheid
Graad 8- en 9-leerders het in 2021 algemene opvoeding in digitale geletterdheid ontvang onder die bekwame leiding van me. Le-Ray Crous.
Dié program, wat deur me. Lizette Visser van stapel gestuur is, poog om leerders basiese rekenaarvaardighede aan te leer. Hierdie vaardighede, wat alle leerders benodig om ingeligte digitale burgers te wees, behoort hulle in staat te stel om I.K.T. tot hul voordeel te kan gebruik.

Ons moedig ouers/voogde aan om hul kinders te vra om hulle op Google Classroom te wys waaroor hierdie lesse gehandel het. Elke leerder sal ook ’n verslaggie oor digitale geletterdheid saam met sy/haar amptelike rapport ontvang.

Boekelyste vir 2022
Kliek gerus hier om die 2022-boekelyste af te laai.

ONTMOET ONS NUWE WGL- & WISKUNDEONDERWYSER: MNR. WILBUR KASTOOR
Mnr. Wilbur Kastoor is aangestel in die pos van me. Jean-Mari du Plessis wat ’n pos by Hoërskool Durbanville aanvaar het.

Mnr. Kastoor is ’n boorling van Atlantis aan die Weskus. Hy begin sy hoërskoolloopbaan in 2008 by Jan van Riebeeck en matrikuleer in 2012 hier by ons as onderhoofseun van die skool én as hoofseun van die seunskoshuis.

Gedurende sy skooljare het hy ’n geweldige passie vir leierskap en kultuur ontwikkel en was betrokke by verskillende buitemuurse aktiwteite, onder andere die seuns a capella groep, die ensemble, JvR-uitreik, toneel en die Onze Jan-redaksie.

Hy skop sy studies in 2013 by die Universiteit van Stellenbosch af en voltooi sy B.Ed- graad in 2016 (Cum Laude).

Sy onderwysloopbaan begin in 2017 by Saxonsea Sekondêre Skool in Atlantis waar hy as Wiskunde- en Wetenskaponderwyser werksaam is. Hier het hy sy passie vir die onderwys verder ontwikkel en kon hy homself uitleef in soms uitdagende omstandighede. Dis juis hierdie omstandighede wat hom kon motiveer om verder te studeer, en hy voltooi sy Honneursgraad in Leerondersteuning deeltyds ook aan die Universiteit van Stellenbosch.

Mnr. Kastoor se liefde vir sy gemeenskap en om ander te help, strek verder as die klaskamer. Hy is by verskeie gemeenskapsprojekte betrokke: hy is lid van die Rotariërklub van Atlantis, asook ’n stigterslid van die jeugvleuel, die Rotaract-klub.

Mnr. Kastoor sien geweldig daarna uit om weer deel te raak van sy geliefde JvR- familie.
Baie welkom, mnr. Kastoor! Ons is opgewonde dat u deel raak van ons span!

KERSFEESGESKENKMANDJIE VIR ONS ONDERSTEUNINGPERSONEEL
Dankie aan al die Jan van Riebeeckers wat bygedra het tot die Kersfeesgeskenkmandjie vir ons ondersteuningpersoneel - dit word waardeer!

JAN VAN RIEBEECK-SEILPROGRAM
Ons is trots om in samewerking met Mills Boat Academy ’n kielboot-seilprogram aan Jan van Riebeeckers bekend te stel - ’n eerste vir skole in die Wes-Kaap!
Leer hoe om ’n stuurman te wees, deel te neem aan wedrenne én te kwalifiseer as ’n Suid-Afrikaanse dag-skeepskaptein.
Ons leerders sal opgelei word deur ’n SAS-geakkrediteerde instrukteur asook Olimpiese stuurmanne om die beste en veiligste opleidingsomgewing te verseker.

Ons beplan ’n vraag-en-antwoord-sessie vir eerskomende Maandag, 13 Desember om die belangstelling te toets. Indien u seun/dogter in hierdie unieke en besondere geleentheid belangstel, stuur asseblief ’n e-pos na seil@janvanriebeeck.co.za.

Kliek ook gerus hier vir meer inligting.

GRAADSAKE
Graad 11
Alle graad 11-leerders moet 'n gesertifiseerde afskrif van hulle ID-dokument indien aan die begin van die eerste kwartaal van 2022. Sal ouers/voogde asb. die vakansietydperk gebruik om die nodige reëlings hiervoor te tref. Dankie vir u samewerking.

Graad 12-spanboudag 2022
Die graad 12-spanboudag vind op 27 Januarie vanaf 07:00 tot 14:30 plaas.
Francois Malherbe sal die dag fasiliteer en daar gaan op leierskap, groepidentiteit en skoolwaardes gefokus word.
Francois is 'n Curiosity Officer en is ’n lid van die Explorers Club.
Vir meer inligting kan u gerus by die volgende skakels meer gaan lees:
www.curiositycompany.org; https://explorers.org/

Die dag se kostes beloop R260 per leerder en sluit etes (pouse en middagete) asook die fasiliteerderkoste in. Alle betalings geskied via Karri.

Daar is ook ’n opsie om 'n leerder te borg. Indien u 'n spesifieke leerder wil borg, kan u die leerder se naam en van aan me. L. Serrao e-pos: liza.serrao@janvanriebeeck.co.za. Die Karri-lys sluit 17 Januarie 2022.

Ons sien uit na ’n heerlike afskop vir ons matrieks se belangrike jaar!

SPORTSAKE
Uit die Sportkantoor
Hoërskool Jan van Riebeeck streef daarna om ’n gebalanseerde opvoeding en onderrig aan elke leerling te bied. Dit behels nie net akademiese onderrig nie, maar ook deelname aan sport- en kultuuraktwiteite. In dié verband word geleenthede gebied waardeur ons leerlinge hulself verder kan bekwaam en kan voorberei vir die lewe as volwassenes. Dit is die verantwoordelikheid van elke leerling om op hierdie terrein ‘n positiewe bydrae te lewer.

Die ontwikkeling van sport sal egter gedurig aandag moet geniet deur afrigtings-kursusse by te woon om afrigters tred te laat hou met die nuutste afrigtingsmetodes en die ontwikkeling van sport, asook om leerlinge aan spesialisafrigting bloot te stel.
Gekwalifiseerde afrigters is skaars en daarom poog ons om die beste beskikbare afrigters te betrek om sodoende vir leerlinge afrigting van hoogstaande gehalte te verskaf.

Ons doen ’n ernstige beroep op leerlinge om al die oefeninge van die sportsoorte waarin hulle deelneem, getrou en stiptelik by te woon.
Afrigters en spanlede se teenwoordigheid by oefeninge moet gerespekteer word. As leerlinge nie ernstig is oor oefeninge nie, moet hulle ook nie verwag om aan
wedstryde deel te neem nie.

Kom ons maak van 2022 (Covid-19 en al sy variante ingesluit) ’n ware feesjaar waar afrigters, onderwysers, ouers en leerlinge weer gaan hande vat sodat
daar 110% gegee kan word om die prestasies van die vorige jare te verbeter.

Baie sterkte aan alle leerlinge, ouers, onderwysers en afrigters vir 2022.

Baie dankie vir die voorreg om aan die stuur te kan staan van Hoërskool Jan van Riebeeck se sport vir 2022. Dankie ook aan elke onderwyser, afrigter en ouer wat in 2022 die opofferings gaan maak om Jan van Riebeeck se leerlinge voor te berei in die verskillende sportsoorte wat beoefen gaan word.

Sampie Griessel
Direkteur: Sport

Netbal
Hier volg voorlopige datums vir die eerste kwartaal van 2022:

Proewedatums (Tye: 14:30 – 16:00)
0/19 – 9 Februarie en 10 Februarie
0/16 – 17 Februarie
0/15 – 23 Februarie
0/14 – 24 Februarie

Netbalkliniek (Tye: 08:00 – 12:00)
26 Februarie en 5 Maart

Netbaltoer: 19 – 22 Maart 2022
Die 0/19A- en B-span kry 'n wonderlike geleentheid om volgende jaar te toer.
Ons beplan om 19 Maart te vertek na Victoria-Wes. Karoo-Kids word aangebied deur oud-Springbok-netbalspeler, Partys van der Merwe. Patrys bied ’n uitstekende afrigtingskursus aan. Leerders gaan tussendeur die netbaloefening ook spanbou- sessies hê, waar hulle as ’n span kan groei en mekaar beter leer ken.
Die twee spanne sal ook 'n wedstryd teen Hoërskool Sentraal (Beaufort-Wes) speel soos ons terug ry huis toe. Dit is 'n wonderlike toer waar die spelers hulle vaardighede kan verbeter en as ’n span kan groei.

Swem
Amy-Lee Kotzee het verlede Sondag aan die eerste ronde van die distriksuitdunne deelgeneem om die Wes-Kaap te verteenwoordig. Sy het 4de geëindig in beide die 100m-vryslag en die 50m-vlinderslag. Mooi so!

VERRYKINGSAKE (KLUBS & VERENIGINGS)
OMGEE-UITREIK NA HUIS RIA ABEL
"Blomme laat hul geur op die hand wat dit gee." (Anoniem)

Baie dankie aan elke JvR-hand wat mildelik gegee het. Die JvR-omgee het dit vir die #JanOmgee- en #JanAfrikaans-klubs moontlik gemaak om Dinsdag vir elkeen van die 95 inwoners 'n geseënde Kersfees met 'n geskenkie toe te wens. Ons Jan van Riebeeckers sien uit daarna om in 2022 weer te gaan kuier.

KLEREWINKEL
Die klerewinkel sal vir ons graad 9 tot 12-ouers/voogde oop wees op 13 en14 Desember, daagliks vanaf 8:00 tot 13:00. Kontak gerus ook vir me. Sanette van Loggerenberg vir enige navrae. Haar nommer is 084 690 2798.

Mooi naweek!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof

VERJAARDAE: 11 TOT 17 DESEMBER 2021
Baie geluk aan al ons Jan van Riebeeckers wat die volgende week verjaar!

11 DESEMBER
Stefan Turkstra (10J)

13 DESEMBER
Elrico Saaiman (8V)

15 DESEMBER
Albert Matthee (10R)
Annique Wait (10R)

ONTMOET ONS ONDERWYSERS: ME. LIZE TURKSTRA
Me. Lize Turkstra bied Fisiese Wetenskappe en Wiskunde by Hoërskool Jan van Riebeeck aan. Sy stap ook voor as vakhoof van FW. Sy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en verwerf ʼn B.Sc. (met Fisika en Toegepaste Wiskunde) in 1991 en ’n B.Sc. Honneurs in Toegepaste Wiskunde in 1992. Van 1993 tot 1999 werk sy by Mikomtek, ’n afdeling van die WNNR in Pretoria. Hierop volg ’n aantal jare waarin sy haar aan haar gesin toewy, voordat sy as kontrakteur vir UNISA en UP werk. Sy verwerf intussen haar PGCE aan UNISA, en betree die onderwys in 2017. Me. Turkstra is ook die skakelonderwyser vir ons BBC-groep en het ’n passie om die lede van ons JanWEET-klub met interessanthede rondom die Wetenskap te verryk.
Turkstra, L
facebook instagram custom 
MailPoet