Nuusbrief-header
21 Januarie 2022
facebook instagram custom 
Geagte Ouers / Voogde

Baie welkom terug aan die hele Jan van Riebeeck-familie!
Dit was wonderlik om ons leerders die afgelope week weer in die skoolgange te hoor - en die opwinding is duidelik: ons almal sien uit na ’n ongelooflike 2022!

’n Spesiale woord van welkom aan ons nuwe graad 8-leerders (steggies) en hul ouers/voogde. Ons is besonder opgewonde oor hierdie nuwe groep leerders - en weet dat hul die volgende vyf jaar hope lekkertes hier by ons skool gaan geniet.

Die matriekraad het die afgelope week ’n heerlike verwelkomingsweek aangebied: dankie aan ons leiers vir die voorstap. Baie dankie ook aan graadhoof, me. Nimmo, assistent-graadhoof, mnr. Henning, en die graad 8-personeel vir hul harde werk en organisasie die afgelope week - ons is dankbaar dat ons nuwe leerders so vinnig tuis voel!

Ons is ook vandag baie trots op ons matriekklas van 2021 - ons leerders het puik gevaar in die eindeksamen! Kliek gerus hier om ’n opsomming van ons uitslae te sien.
Kayla Stoffberg is ons toppresteerder met ’n gemiddeld van 93%. Baie geluk met die uitsonderlike prestasie, Kayla! Kort op haar hakke is Werner Voges met 92,57%.

My wens vir ons skoolgemeenskap is dat ons hierdie skooljaar met ongekende entoesiasme sal aanpak en aan die einde van die jaar verstom sal terugkyk na als wat moontlik was.

Ek wil ook graag elke leerder uitdaag om vanjaar iets buitengewoons te probeer; te mik na iets waar jy jouself moet uitdaag om te doen wat jy nie dink moontlik is nie. En mag jy dan veral as méns in die proses groei.

SKOOLKALENDER
Kliek gerus hier om die jaarprogram af te laai. Die kalender is ook nou op die skoolwebblad (www.janvanriebeeck.co.za) gelaai.

BETALING VAN SKOOLGELDE
Ouers/Voogde wat per debietorder wil betaal, kan dié aanhegsel voor 25 Januarie voltooi, onderteken en terugstuur aan me. Nicky Hattingh by nicky.hattingh@janvanriebeeck.co.za.

OOV-INLIGTINGSAAND
Ons nooi alle ouers/voogde vriendelik uit om eerskomende Woensdagaand, 26 Januarie om 18:00 in die skoolsaal te ontmoet om oor die jaarbeplanning te gesels.
Ons beoog om nuwe subkomitees vir die volgende skoolareas te stig, so dink solank waar u betrokke wil wees:

Voorportaalblomme/Graad 8
Algemene Funksies
Akademiese geleenthede
Musiek en Kultuur
Somersportfunksies
Wintersportfunksies

NUWE SKOOLKLERE
Ons seuns spog van vanjaar af met nuwe JvR-chino-skoolbroeke!
Al die graad 8's dra die nuwe skooldrag van vanjaar af, maar dit word in die ander grade ingefaseer.

Hier is 'n paar ander manne wat reeds besluit het hul verruil die grys broeke en sokkies vir die nuwe broek en vlootblou sokkies.
Ons dogters se nuwe drag (ook chino-langbroek en roomkleurige rompie) is ook eersdaags beskikbaar. Ons wys dit binnekort.

Die leerders is baie opgewonde oor dié gemaklike drag - als nou beskikbaar slegs by die JvR-skoolwinkel.

NUWE ONDERWYSERS
Welkom aan ons nuwe onderwysers!
Ons sien baie uit na u elkeen se besondere bydrae tot ons geliefde skool!

Hier op die foto van links is:
Mnr. Renier Claassen (Engels), mee. Linda van der Walt (Engels), Erna du Toit (Wiskunde), Liesl Harvey (IGO en Tegnologie), mnr. Jacques van der Westhuizen (sportorganiseerder), me. Ella van Rensburg (Afrikaans & Engels) en mnr. Wilbur Kastoor (Wiskunde & Wiskundige Geletterdheid)


AKWAPONIKAPLAAS EN -KLUB
Ons stedelike akwaponikaplaas is voltooi en staan trots hier op ons kampus! Ons is baie trots op hierdie projek en opgewonde oor die talle moontlikhede wat vir die skool en gemeenskap hieruit gaan vloei.Opregte dank aan dr. Dina de Bruyn wat ons deel maak van hierdie opvoedkundige droomprojek!

Ons sien baie uit na die talle moontlikhede wat hierdie nuwe stelsel inhou: ons stel ons leerders bloot hieraan as 'n addisionele deel van die kurrikulum in die wetenskappe en handelsvakke, 'n nuwe klub volg binnekort, produkte gaan direk aan ons skool en koshuise voorsien word en verkope van die vars produkte aan die publiek gaan ook so gou moontlik begin.

Ons splinternuwe Akwaponikaklub vergader reeds Dinsdag, 25 Januarie vanaf 07:00 tot 08:00 by die akwaponikatuin op die hoek van Kloofstraat en Kampstraat.
Dr. Dina de Bruyn sal die leerders touwys maak oor die pragtige stelsel. Wees betrokke van die begin af en wees deel van die groei, Jan van Riebeeckers!

Dr. Dina borg ook twee fantastiese pryse (ter waarde van R1500 elk) vir:
  • Die beste logo-ontwerp vir die stelsel. Die logo moet aandui dat die stelsel berus op die etiese, organiese wisselwerking tussen die visse en die plante.
  • Die beste naam vir die stelsel. Die woorde “eties”, “diere”, “plante”, “eko”, “omgewing”, “groen”, “voedsel” ens. kan as riglyn gebruik word, maar veral “”ETIES”.
Vir enige navrae, gesels asseblief met me. Lize Turkstra.

ONS BOU EN BREEK BY DIE KLUBHUIS
Groot opgewondenheid heers oor die verbeteringe wat tans aan die klubhuis aanbring word!
Ouers/Voogde sal op 28 Januarie kan kom kyk hoe dié fasiliteit met sy varser baadjie aan lyk wanneer ons na die interhuisatletiekdag hier gesellig gaan verkeer.
Die fasiliteit is ook beskikbaar vir privaatfunksies.
Kontak gerus vir Karien Zulch via e-pos by karien.zulch@janvanriebeeck.co.za om navraag te doen.

WHATSAPP-KOMMUNIKASIE VANAF DIE SKOOL
Verseker asseblief dat u die skool se whatsapp-nommer op u foon gestoor het sodat u alle belangrike inlgting kan ontvang: 066 448 4881.

NUWE SKOOLTYE VIR 2022
Ek herinner graag dat ons skooltye vanjaar aangepas is om verdere verrykingsgeleenthede tydens die skooldag in te pas.

Maandae en Vrydae
Skool begin om 7:40.
Leerders tree op Maandae in hul registerklasse aan en op Vrydae by hul graadrye.
Skool verdaag om 14:30

Dinsdae, Woensdae, Donderdae
Aanmeld in regsisterklas: 8:00
Skool verdaag om 14:30
Ons akademiese intervensieprogram word op hierdie drie dae vanaf 7:00-7:45 aangebied vir leerders wat verdere akademiese hulp benodig.

Sportoefeninge en kultuurbedrywighede begin daagliks om 15:00.
Elke leerder moet aan ten minste een somer- en een wintersport deelneem asook aan ten minste een kultuuraktiwiteit per semester.

AKADEMIE
Puik Cambridge-Wiskunde 2021-resultate
Die Cambridge Wiskunde AS-eksamens word internasionaal erken. Reeds in 2018 word JvR deel van hierdie besondere inisatief en in November 2021 het ons vierde groep (6 graad 11-leerders) hul Wiskunde AS-eksamen afgelê.
Dié groep het hul baie goed van hul taak gekwyt en is beloon met puik resultate wat 4 A-simbole en 2-B simbole insluit.

Ons spog graag met Braam Greeff, Joshua Harvey en Ella Basson se uitsonderlike prestasies van 90%+. Baie geluk aan elkeen van hierdie leerders - ons is baie trots op julle!

ONTMOET ONS NUWE WISKUNDEONDERWYSER: ME. ERNA DU TOIT
Me. Erna du Toit is aangestel in die pos van mnr. Meiring Oosthuizen wat ’n pos by Paarl Gimnasium aanvaar het.

Me. Du Toit is ‘n gebore onderwyseres met 20 jaar ervaring, meestal by Rondebosch Boys’ High School. Daar was sy hoof van die Afrikaansdepartment tot 1996. Sy het ook 'n meestersgraad in Afrikaanse Letterkunde verwerf.Na 18 jaar van kinders grootmaak is sy terug skool toe as deel van die wiskundespan, Rondebosch Boys' se senior bestuurspan asook die beheerliggaam.

Dié veelsydige onderwyseres is benewens Afrikaans en Wiskunde ook gekwalifiseerd om tot op matriekvlak Engels aan te bied. Sy is ma van twee seuns, Rèné en Josquin, en getroud met Hugh du Toit, ‘n branderplankryer en tennisspeler wat ook aktuariële dienste verskaf.Bergstappe, die teater, musiek, kunstefeeste, lekker lees en vriende- en familiekuiers maak haar baie gelukkig. En natuurlik kinders in haar klasse wat hul bes probeer.

Baie welkom, Me. du Toit! Ons is opgewonde dat u deel is van ons span!

Rekeningkundehandboeke en -werkboeke
Die graad 10 en 11-Rekeningkunde werkboeke is reeds in Oktober bestel. Die uitgewers het egter bevestig dat dit in herdruk is en dat dit eers op 31 Januarie 2022 beskikbaar sal wees.
Leerders kan intussen die werkboeke by die skoolwinkel aankoop en die handboeke sal, sodra dit ontvang word, aan leerders uitgedeel word.

Ons vra om verskoning vir die ongerief, maar verseker u dat die leerders reeds hard aan die werk is in die Rekeningkundeklas.

GRAADSAKE
Graad 12-inligtingaand
Die graad 12-inligtingaand vind eerskomende Maandag, 24 Januarie, om 18:30 in die skoolsaal plaas. Matrikulante woon ook die sessie saam met hul ouers/voogde in hul skooldrag by. Ons sien daarna uit om belangrike inligting met u te bespreek en daarom sal u teenwoordigheid hoog op prys gestel word.

Graad 12-spanbou
Die graad 12-groep gaan volgende Donderdag, 27 Januarie, vanaf 07:00-14:00 ’n spanbousessie hou.
Francois Malherbe sal die die dag fasiliteer en fokus op leierskap, groepidentiteit en skoolwaardes.
Francois is ’n Curiosity Officer en is 'n lid van die Explorers Club.
www.curiositycompany.org
https://explorers.org/

Verder gaan die matriekkomitee 'n opwindende aktiwiteit fasiliteer. Sien die program hieronder.

27 Januarie 2022
07:00 - 07:40
Leerders moet 7:00 by die boonste sportvelde aanmeld.
07:40 - 08:00
Graad 12-personeel neem register.
08:00 - 08:30
Praatjie: Wie is Francois Malherbe?
08:30 - 09:30
Sessie 1: Bergstap
Inleiding: "Diepte Leierskap"
09:30 - 10:30
Sessie 2: Rolle, Rang, Identiteit, Groep-psige
10:30 - 10:50
Pouse
10:50 - 12:00
Sessie 3: Skoolwaardes en jou graad 12 jaar.
12:00 - 12:40
Middagete
12:40 - 14:30
Aktiwiteit: matriekkomitee
Algemene reëlings
Leerders moet asb. hulle MBK-drag dra en die volgende items inpak:
  • Waterbottel
  • Hoed
  • Sonskerm
  • Stapskoene
  • Skryfbehoeftes en folio's
Die dag se koste beloop R260 p.p. Die bedrag sluit etes (pouse en middagete) en die prys van die fasiliteerde in. Die betalings geskied via Karri. Daar sal ’n opsie wees om 'n leerder te borg. Indien u 'n spesifieke leerder wil borg, kan u die leerder se naam vir me. Liza Serrao via e-pos stuur by liza.serrao@janvanriebeeck.co.za. Die finale betalings moet teen 24 Januarie afgehandel word,

Ons sien uit na ’n heerlike spanboudag!

SPORTSAKE
Swem
Baie geluk aan Mia Nortje wat die afgelope vakansie uitstekend presteer het in die Westelike Provinsie-somerkampioenskappe. Mia het gekwalifiseer om aan 5 finale deel te neem waar sy ’n silwer medalje gewen het vir die 200m-borsslag vir dogters 15-16 jaar. Ons is trots op jou, Mia!

KULTUUR
Welgemeend Skool vir Musiek
Alle leerders, ouers en sibbe van ander skole, wat graag wil deel vorm van ons merkwaardige buitemuurse musiekskool, sien gerus die nodige vorm hier aangeheg.
Al die nodige inligting is aangedui op die vorm.
Kontak gerus vir mnr. Geldenhuys by geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za.

Koor
Ons skoolkoor het die afgelope week baie suksesvolle oudisies afgelê saam met ons nuwe koorleier, Me. Iloreez Goosen. Daar sal Maandag tydens skool nog een laaste ronde oudisies wees vir alle graad 9-12 leerders wat nog belangstel om deel te word van die koor.
NB. Die eerste repetisie is reeds eerskomende Maandag om 16:00 tot 17:30. Ons sien uit vir die nuwe hoogtes wat ons koor gaan bereik in 2022!
Vind die lys van koorlede hier aangeheg.

Buite-drama
Ons leerders behaal skitterende uitslae in hul Mondelinge Kommunikatiewe Eksamen van die SA-Spraak en Dramakollege wat einde verlede jaar afgelê is.

Gevorderd 2
Caylee Ray (98%) Prestige toekenning
Darren Lee Botha (97%) Prestige toekenning

Hoër 2
Lesley Ann van Schalkwyk (92%) Goud
Aimee Els (93%) Goud
Adam Liebenberg (95%) Prestige toekenning
Natasha Roos (91%) Goud

Hoër 1
Toby de Ruiter (96%) Prestige toekenning
Lenique Isaacs (97%) Prestige toekenning
Darren Cloete (93%) Goud
Annie Basson (96%) Prestige toekenning

Baie geluk, Jan van Riebeeckers!

Buite-drama Opeklas
Kom sluit eerskomende Woensdag, 26 Januarie, vanaf 15:00 tot 16:30 by ons aan vir 'n buite-drama opeklas om te kom ervaar wat dit als behels!

Monoloog- en Toneelskryfkursus 2022
Hierdie heerlike kursus vind op 29 Januarie (Saterdag) en 12 Februarie 2022 (Saterdag) plaas. Gesels met me. Taljaard om al die inligting te ontvang.

VERRYKINGSAKE (KLUBS & VERENIGINGS)
Klubbekendstellingsdag
Die doel van die verrykingsprogram by Jan van Riebeeck is om die leerders op verskillende gebiede te ontwikkel en ook te bemagtig om hul plek in die samelewing te kan volstaan. Hul gaan geleenthede kry om aan uitstappies, werkswinkels en professionele persone blootgestel te word. Hul gaan met aktuele sake en ook die geskiedenis gekonfronteer word. Hul gaan vaardighede aanleer wat hul ‘n voorsprong in die lewe sal gee.

Klubs gaan ook hande vat en so leer ‘n mens die belangrikheid van samewerking in ‘n span. So sal die hele JvR-familie saam groei en blom.

Graag 8 tot 12 – leerders word hartlik uitgenooi om om op Woensdag, 26 Januarie 2022 al die klubstalletjies in die skoolsaal te besoek. Neem ‘n pen saam en word deel van die skool se lewendige klub- en vereniging-inisiatief.

Stalletjies kan besoek word van 7:15 – 7:45 en gedurende eerste en tweede pouse.
Moenie hierdie geleentheid misloop nie!

#JUNIORLEIERSKAP: GRAAD 8 & 9
Leiers-in-wording-werkswinkel
Vanjaar se leierskapsbedrywighede skop af met die ontwikkeling van ons jong leiers se praktiese leierskapsvaardighede.

Volgende Donderdag, 27 Januarie (14:35-15:45) vind daar 'n opwindende werksessie vir ons graad 8's en 9's plaas. Die sessie sal leerders met die praktiese vaardighede van 'n alledaagse leier toerus en hul denkpatrone rondom leierskap verbreed.

Die werkswinkel word deur Emma Wiehman, 'n Afrikaansonderwyser en voormalige juniorburgemeester van die Paarl aangebied. Emma is ook vir haar besonderse leierskapsvermoë met Universiteit Stellenbosch se Rektorstoekenning vir Uitnemende Prestasie in Leierskap vereer.

Leerders moet hulle name voor die einde van die skooldag op Woensdag, 26 Januarie vir me. Van Rensburg (Klas 8B) gaan ingee om bywoning aan te dui. Die werksessie is gratis.

Die leiers van môre word vandag gekweek! Moenie hierdie geleentheid misloop nie, graad 8's en 9's!

BBC (Bible Breakfast Club)
BBC is 'n skoolklub wat deur die leerders gereël en georganiseer word. Dit is 'n lekker en rustige plek om met ander Christene bymekaar te kom om Bybelstudie te hou en saam te gesels.

Die leerders kom elke Dinsdag- en Donderdagoggend voor skool vanaf 7:15 bymekaar in die laboratorium regs van Juf.Turkstra se klas. BBC is 'n fantastiese plek om nuwe verhoudinge met mense te skep. Kom val in en kuier heerlik saam met hul rondom die Bybel.

KLEREWINKEL
Die klerewinkel sal volgende week Maandag, Dinsdag en Donderdag vanaf 14:00 tot 16:00 oop wees.

Na ’n bedrywige eerste skoolweek, wens ek vir u en u gesin ’n heerlike naweek toe. By voorbaat dankie vir u ondersteuning vanjaar!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet