Nuusbrief-header
28 Januarie 2022
facebook instagram custom 
Geagte Ouers / Voogde

Week 2 by Jan van Riebeeck was ’n bedrywige een!

Ons het Maandag individuele foto's geneem, die graad 12's se inligtingsaand is goed bygewoon en Dinsdagmiddag het die leerders hul gate uit geniet by die interhuisswemgala. Tussendeur het die graad 8's hul alles probeer om deur die skool 'aanvaar' te word... maar hul het ook Dinsdag nadat hul hul kreet in die Gat geskree het, ongelukkig ’n baie besliste NEE van die skool ontvang. Ons hoop volgende week hou groter sukses vir hul in...

Ons het Woensdagoggend die 96ste bestaansjaar van ons geliefde skool tydens 'n mooi Stigtersdagseremonie aan die voorkant van ons pragtige skool gevier. Ek het die voorreg gehad om 'n bietjie van ons besondere geskiedenis met die leerders te deel en hoofleier, Cavan McKeown, het die skool gelukgewens en die leerders herinner aan die voorreg wat almal geniet om by so 'n nasionale baken van akademiese trots en uitnemendheid skool te gaan.

Ons klubbekendstellingdag Woensdag was ook ’n groot sukses. Dankie aan die ouers/voogde wat Woensdagaand ons OOV-vergadering bygewoon het. Indien u nog graag wil inskakel, kontak gerus vir Marelise Snijders by marelise.snijders@gmail.com.

Die matriekspanboudag gister was heerlik en die matrieks het geleer waar hul krag lê. Ons sien uit na die voorbeeld waarmee hierdie groep vanjaar gaan lei.
Ons graad 8's en 9's het ook ’n besondere Leier-in-wording-werkswinkel bygewoon waartydens gefokus is op vaardighede wat jong leiers benodig om hul merk te maak.

Ek is baie beïndruk met die uitstekende gees en entoesiastiese deelname by vandag se interhuisatletiekbyeenkoms. Phillip Herbst het dié treffende erekode vanoggend vir ons leerders voorgelees:

ATLETIEK-EREKODE
Die mededingende spanne onderneem en belowe plegtig om vandag hulle spankleur tot eer van hulle onderskeie spanne te dra en op te tree.

met ywer sonder na-ywer,
met krag sonder bruutheid,
vasberade maar beleefd,

want hoofsaak in die lewe is:
nie oorwinning nie, maar volharding,
nie die vrug nie, maar die strewe,
nie die loon nie, maar die gesindheid

Die vormende waarde van sport kan vir hom wat verloor baie meer beteken as vir hom wat wen, want: menige wenner beleef in sy oorwinning soms ook sy grootste nederlaag en menige verloorder verlaat dikwels die strydperk as triomfantor oor
homself en sy teenstander, geestelik geskool en gesterk

As die Groot Teller eendag teenoor jou naam kon skryf, skryf Hy nie hoe jy gewen of verloor het nie, maar hoe jou gesindheid in die stryd was.

KYK HOE LYK ONS KLUBHUIS NOU
Ons is besonder opgewonde oor die nuwe baadjie wat ons klubhuis aagetrek het.
Kliek gerus hier en hier en hier om te sien hoe dié nuwe fasiliteit nou lyk.

’n Reusedankie aan Riana Viljoen (projekbestuurder) en Karien Zulch wat vir hierdie projek verantwoordelik was. Die ure se harde werk en aandag aan die fynste detail het bygedra tot hierdie absolute fantastiese nuwe fasiliteit - ons is ongelooflik trots hierop!

Kontak ook gerus vir Karien Zulch by karien.zulch@janvanriebeeck.co.za indien u graag hierdie venue vir ’n geleentheid wil bespreek.

AFLAAI VAN LEERDERS SOGGENS
Ek versoek baie vriendelik, maar dringend dat ouers/voogde wat leerders soggens in die parkeerarea aflaai, flink sal deurry en nie parkeer/in motors wag nie. Met die bouwerk wat tans aan die gang is, is parkeerplek vir die personeel baie beperk. Baie dankie vir u begrip en samewerking.

VOORKOMS: ALGEMENE VOORSKRIFTE
So aan die begin van die nuwe skooljaar herinner ek graag aan ons algemene voorskrifte ten opsigte van voorkoms.

Ons maak staat op ons ouers/voogde om ook te verseker dat u kind netjies lyk wanneer hy/sy uit die motor klim of by die huis uitgaan.
 • Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure en tydens ander skoolaktiwiteite, soos deur die beheerliggaam bepaal, gedra word.
 • Kombinasies van skool-/sportdrag en private drag is ontoelaatbaar.
 • Skoolklere moet altyd skoon, heel, gestryk en nétjies wees.
 • Skoolskoene moet gepoets en sonder Tipp-ex of ander graffiti wees.
 • Skoolbaadjies is verpligtend by alle saalbyeenkomste, amptelike skoolgeleenthede en gedurende die tweede en derde kwartale.
 • Skoolbaadjies is te alle tye die eerste warm kledingstuk wat ‘n leerder mag dra. Dit beteken dat leerders bykomende warm kleding mag dra, maar nooit ’n langmou-skooltrui alleen nie.
 • Skoolbaadjies moet te alle tye met korrekte knope toegeknoop wees.
 • ’n Skoolbaadjie mag nooit sonder ’n das gedra word nie.
 • ’n Langmou-skoolhemp mag nie sonder ’n skooldas gedra word nie.
 • Slegs lapelwapens wat ‘n prestasie of posisie in skoolverband aandui, mag gedra word.
 • Geen musse of hoofbedekkings buiten dié wat in die kleredragreëls voorgeskryf word, mag gedra word nie.
 • Hoofbedekkings mag nie binnemuurs gedra word nie.
 • Matriektruie en gewone skooltruie mag nie gelyktydig gedra word nie, so ook nie skooltruie en moulose truie nie.
 • Kleurbaadjies en broeke moet mag nie opsigtelik afgestik wees nie.
 • Skoolrompe moet 15cm vanaf die vloer wees wanneer daar op die knieë gestaan word, en mag nie bo opgerol word nie.
 • Die skoolhoof mag na goeddunke toestemming verleen dat leerders by sekere geleenthede privaatdrag dra. Sodanige drag moet altyd netjies en welvoeglik wees.
 • Slegs Hoërskool Jan van Riebeeck-toekennings, -lapelwapens, -aansteekspelde en –balkies mag op skoolbaadjies gedra word.
 • Die dra van oorfone saam met skool- of sportdrag is nie toelaatbaar nie.
Hare - Dogters
 • Kuiwe moet minstens een vingerbreedte bokant die wenkbroulyn wees en mag nie in die gesig hang nie.
 • Sodra hare aan die kraag raak, moet dit stewig gevleg of vasgemaak word.
 • Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe word toegelaat nie.
 • Geen los slierte wat langs die gesig en in die oë hang, word toegelaat nie.
 • Verlengstukke en pruike is onderhewig aan dieselfde reels as vir hare.
 • Haarstyle mag nie volgens ’n modegier wees en onnodige aandag trek nie.
Hare - Seuns
 • Baarde en snorbaarde word nie toegelaat nie – seuns moet soggens skoongeskeer wees.
 • Hare moet kort en netjies geknip wees.
 • Hare mag nie aan die ore raak wanneer dit regaf gekam word nie.
 • Kuiwe moet minstens een vingerbreedte bokant die wenkbroulyn wees, en mag nie in die gesig hang nie.
 • Wangbaarde mag net tot by die middel van die oor strek.
 • Hare moet agter reëlmatig opgesny word.
 • Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe word toegelaat nie.
 • Wenkbroue mag nie onnatuurlik geskeer word nie.
Juwele (seuns en dogters)
 • Geen juwele word toegelaat nie, behalwe: polshorlosies en mediese kettinkies, een standaard goue of silwer ringetjie of knope (3mm) in die onderpunt van elke oorlel (slegs vir dogters). Ontoelaatbare juweliersware sal afgeneem en veilig bewaar word tot aan die einde van die betrokke kwartaal.
Naels (seuns en dogters)
 • Naels moet kort, netjies en natuurlik wees.
 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
 • Slegs kleurlose naellak is toelaatbaar en slegs vir dogters.
Grimering en lyfkuns (seuns en dogters)
 • Geen opsigtelike grimering word toegelaat nie.
 • Geen sigbare lyfkuns soos liggaamsjuwele, tatoeëermerke en/of kentekens is toelaatbaar nie.
JvR-NETWERK
In 'n skoolgemeenskap soos JvR is daar baie kundigheid en groot vindingrykheid en vaardighede in 'n wye verskeidenheid van velde.

Ek nooi graag alle ouers/voogde en oudskoliere wat graag bydraes wil of kan lewer in die uitbouing van enige aspek van ons skoollewe of kampus, uit om my eerskomende Dinsdag, 1 Februarie om 18:00 in die klubhuis vir 'n inleidende gesprek te ontmoet.

Stuur asb. 'n e-pos na skoolhoof@janvanriebeeck.co.za teen Maandagmiddag indien u die geleentheid Dinsdag wil bywoon. Meld ook u veld van belangstelling/kundigheid.

By voortbaat dankie aan ons JvR-netwerk!

VALENTYNSDANS: DONDERDAG, 10 FEBRUARIE - 18:00 TOT 21:00
Jan van Riebeecker, wil jy ’n bietjie dans in ’n atmosfeer van liefde en omgee?
’n Valentynsdans (fondsinsameling) word jaarliks op ’n skooldag naaste aan 14 Februarie gehou. Die geld wat hiermee ingesamel word sal aangewend word vir die matriekafskeid. Die graad 11-leerders kry jaarliks die geleentheid om hulle inisiatief en kreatiwiteit ten toon te stel met die reël van hierdie funksie. Dit is ’n spoggeleentheid wat graag deur alle Jan van Riebeeckers (graad 8-12) bygewoon word.
Dit is met ’n groot lekkerte dat die graad 11-groep dan alle graad 8-12-leerders uitnooi na die hierdie jaar se Valentynsdans. Terwyl die ouers/voogde lekker gaan kuier in die Welgemeendtuin, gaan ons leerders in hulle swierigste uitrusting oor die dansvloer sweef...
Kaartjies is slegs beskikbaar tot Dinsdag, 8 Februarie. Geen kaartjies sal Donderdag, 10 Februarie verkoop word nie.
Tema: Valentynsdans in Japan!
DRAG: Formeel (leerders trek nie volgens tema aan nie)
Kaartjies: R100 vir ’n Jan van Riebeecker; R130 vir ’n gas) en ’n kospakkie teen R50 is ook beskikbaar. Betaal via Karri of by die finansieskantoor voor 9 Februarie.
Leerders wat op 10 Februarie enige sportverpligtinge het, kan met me. Steyn reël om by die koshuis reg te maak vir hierdie funksie.
Kom dans en kuier saam soos net ’n Jan van Riebeecker dit kan doen - dit gaan lekker wees... kry jou dansskoene, vryf hul weer blink en kom draai en swaai!
Leerders wat graag ’n gas van buite ons skool wil saamnooi, moet asseblief kennis neem van die volgende belangrike skrywe. Kliek hier om die dokument af te laai.
OUERBRAAI 2022: Bring jou Valentyn en kom braai saam by Welgemeend!
Op Donderdag, 10 Februarie verf ons weer die skool bloedrooi wanneer Valentynsdag gevier word. Die afgelope twee jaar was daar maar min geleenthede om mekaar te sien, so vanjaar nooi ons alle ouers om saam met ons by Welgemeend te kom braai terwyl ons leerders in die gat hul gate uit geniet. Daar sal vir die leerders ’n snoepie beskikbaar wees.

Ons gaan sommer vroegaand die vure aansteek, daar sal heerlike musiek wees (en spasie as jy dalk lus raak vir bietjie dans met jou Valentyn) en natuurlik 'n gelukkige trekking waar hope pryse te wen is. Dit kos slegs R200 per persoon en hiervoor kry u 'n heerlike biefstuk met slaaie en 'n nagereg - en die voorreg om weer in die opelug met die wonderlike ouers/voogde van Hoërskool Jan van Riebeeck saam te kuier.

Ons laai al die besonderhede op Karri, so koop asseblief u kaartjies - die geld gaan vir ons graad 11's se fondsinsameling vir die jaar, so dit is vir 'n baie goeie doel.

Ons sien uit om al ons ouers/voogde daar te sien! Kliek gerus hier vir meer inligting.

NUWE JvR-SPORTHEMDE
Die nuwe vlootblou JvR-sporthemde is nou by die skoolwinkel beskikbaar.

Let asseblief op die volgende reëling: die rondekraag (T-hemp) word vir oefeninge en skoolgeleenthede as ’n oefenhempie gebruik en alle leerders sal voortaan in die nuwe gholfhelp (met kraag) aan enige kompetisies/formele geleenthede deelneem.
Dit is dus verpligtend dat hierdie nuwe sporthemde so gou as moontlik aangeskaf word.
Leerders mag steeds vanjaar die "ou" wit MBK-hemp as ’n oefenhemp gebruik.

JvR-SKOOLKALENDER
Kliek gerus hier om die jaarprogram af te laai. Die kalender is ook nou op die skoolwebblad (www.janvanriebeeck.co.za) gelaai en u kan dit gerus sinchroniseer met u ander kalenders.

WHATSAPP-KOMMUNIKASIE VANAF DIE SKOOL
Verseker asseblief dat u die skool se whatsapp-nommer op u foon gestoor het sodat u alle belangrike inlgting kan ontvang: 066 448 4881.

GRAADSAKE
Graad 8-verwelkomingsweek
Die Steggies van die Hoërskool Jan van Riebeeck het omtrent gegroei vandeesweek, want ons verwelkomingsweek het aan hulle die geleentheid gebied om hulself uit te daag en hul klasmaats en skool beter te leer ken. Die verwelkomingsweek het afgeskop met registrasie by die Welgemeend. Daarna is die Steggies deur die matriekleiers onder hande geneem en het alles geleer van die skool se tradisies, waardes, gedragskode, aktiwiteite en gebruike. Die leerders is ook verskeie kere op begeleide toere deur die skoolgebou en op die skoolgronde geneem sodat hulle hulself kon oriënteer ten opsigte van waar hulle afsonderlike klasse is en waar die verskillende aktiwiteite plaasvind.

Donderdag het die graad 8’s ’n toets geskryf oor al die inligting wat hulle die eerste twee dae van die verwelkomingsweek ontvang het, en moes bewys dat hulle die nodige kennis opgedoen het om volwaardige Steggies te wees. Hulle het ook hulle handboeke ontvang en is in registerklasse geplaas.

Vrydag was die laaste dag van die verwelkomingsweek en ons het afgesluit met ’n heerlike spanboudag. ’n Buitemaatskappy, Curiosity Company, het die leerders toegerus met leierskapsvaardighede. Hulle het ook meer uitgevind oor die verskillende rolle wat verskillende persoonlikhede in ‘n groep vervul, waar hulle elk in die groep pas, en hoe om hierdie kennis toe te pas om groter groepskohesie te bewerkstellig.

Die matriekleiers het ’n Skattejag vir die graad 8’s gereël wat in die skoolhoof, mnr. Rademeyer, se kantoor afgesluit is met die teken van die register. Dit was sommer ook ’n geleentheid vir elke graad 8-leerder om mnr. Rademeyer persoonlik te ontmoet en ’n geselsie met hom aan te knoop.

Daarna het die leerders ‘n lyndanssessie in die jubileumsaal bygewoon waar hulle ’n bietjie van die dag se hitte kon ontsnap en lyfskud. Die leerders het hierdie sessie veral geniet.
Laaste op die dagprogram was die mini-atletiekbyeenkoms waar leerders aan een baanitem en twee velditems kon deelneem. Die graad 8’s moes daarna te voet na die skool terugkeer en kon heerlik in die swembad afkoel na ‘n bedrywige, warm dag.

Die week het op ’n hoë noot geëindig met die ouerbraai wat deur die matriekraad vir die graad 8 ouers aangebied is. Die braai is besonder goed ondersteun en die ouers kon die registerpersoneel ontmoet en lekker saam kuier.

’n Besondere woord van dank aan die assistentgraadhoof, mnr. Jan Henning, en die graad 8-registerpersoneel, mnr. Hans-Peter Klink, me. Janet Lotriet, me. Liesl Harvey en mnr. Wilbur Kastoor, vir hul hulp met die reëlings.
Ons hoop van harte dat die graad 8-leerders, ouers en voogde ’n lang en gelukkige verbintenis met ons Jan van Riebeeck skoolgemeenskap sal hê.

Me. Annelie Nimmo
Graadhoof

SPORTSAKE
Alle somersporte skop volgende week af. Die rooster is weer hier beskikbaar.
Ons maak staat op almal se getroue bywoning van oefeninge. Ouers/Voogde moet die kontakonderwyser ten minste 24 uur voor die oefening per e-pos in kennis stel indien u kind om ’n goeie rede nie ’n oefening kan bywoon nie. Leerders verdien detensiepunte indien hul sonder verskoning van oefeninge wegbly. Dankie vir u ondersteuning hierin!

Atletiek
Baie dankie aan almal se positiewe deelname aan ons interhuisatletiekbyeenkoms vandag. Die interskole-atletiekspan sal eerskomende Maandag aangekondig word sodat daar indringend kan begin oefen word vir die byeenkoms wat op 22 Februarie op Coetzenburg in Stellenbosch plaasvind.

Alle interhuisuitslae, asook die senior en junior Victor en Victrix Ludorum, word ook eerskomende Maandag tydens ons saalbyeenkoms aangekondig.  Krieket
  Ryan Maron en sy span bied moreoggend vir ons leerders ’n krieketkliniek by ons sportvelde aan. Kliek hier vir die besonderhede.
  Kontak gerus vir Ryan Maron by ryan@cricketschool.co.za indien u seun/dogter belangstel.

  Baie sterkte ook aan ons seunspan wat Maandag die krieketspan van Rondeboch in die eerste ligabepaling vir die jaar aandurf.

  Tweekamp
  Baie geluk aan Stephan Griesel en Mienke Herbst wat gekies is om die Wes-Kaap op 5 Februarie by die Highgate-interprovinsiale byeenkoms in Oudsthoorn te verteenwoordig. Ons is trots op jul!


  Swem
  Die jaarlikse swemgala het Dinsdag, 25 Januarie net na skool plaasgevind. Baie dankie aan al die Jan van Riebeeckers wat deelgeneem het en kom ondersteun het - dit het geblyk dat ons leerders die middag baie geniet.
  Die medaljeseremonie vind Maandag tydens ons saalperiode plaas.

  Bergfietsry
  Gerard Snijders en Daniël Grutter verteenwoordig die skool more by die Banhoek 1- XCM-skolereeks naby Franschhoek. Mnr. Henning neem ook deel. Sterkte, manne!

  Tennis
  Drie Jan van Riebeeckers is in die o/15 WP-tennisspan ingesluit. Ons is baie trots op Ruben Fourie (gr. 9), Mia Symington (gr.8 )en Frederich Erasmus (gr.8) wat hierdie puik prestasie behaal het. Baie geluk!

  Peet Karsten (gr.10) het die afgelope naweek die Eden Mens' Mini TSA-toernooi se enkelsstryd asook die dubbels saam met sy spanmaat gewen.
  Mooi so, Peet!

  Ons eerste ligawedstryde vind reeds volgende week plaas. Die seunspan speel eerskomende Maandag teen SACS (weg) en die meisiespan speel Vrydag (4 Februarie) teen Herschel (tuis).

  Ons oefeninge is voortaan soos volg gestruktureer:
  - Beginners/leerders wat slegs wil oefen: Maandae 15:00-16:00
  - Leerders wat ligawedstryde wil speel: Woensdae 15:00-16:00

  Enige navrae kan aan me. M. Bezuidenhout gerig word.

  Netbal
  Ons is opgewonde om hierdie kwartaal reeds ’n netbalkliniek aan te bied. Die netbalkliniek word aangebied deur Stephanie Duursema. Haar afrigting is gefokus op die ontwikkeling van visie, hantering van spasie, uitmuntende balwerk en besluitneming vir beide individu en span.
  Stephanie Duursema is ’n meesterafrigter met meer as 45 jaar ondervinding as nasionale speler, afrigter, keurder en skeidregter.

  Sy het onlangs vanaf Kanada verhuis waar sy spelers op provinisiale en nasionale vlak ontwikkel en afgerig het.

  Wanneer: Saterdag, 26 Feb. & 5 Mrt. (Albei Saterdae moet bygewoon word)
  Waar: Hoërskool Jan van Riebeeck – boonste netbalbane
  Koste: R150 per leerder - dit sluit versnaperinge en ’n verrassing in.
  Betalings word via Karri gedoen.

  Die sluitingsdatum vir inskrywing is 21 Februarie en daar is slegs plek vir 60 spelers. Bespreek gou om teleurstelling te voorkom!

  KULTUUR
  Musiekblyspel: Hairspray
  Dit is met groot opgewondenheid dat ons aankondig dat JvR vanjaar “Hairspray: The Musical” in die Baxter Teater gaan aanbied! Oudisies vind van 31 Januarie tot 3 Februarie in die namiddag plaas en die vertonings vind van 2 tot 6 Mei plaas - teken solank dié datums in u dagboek aan!

  Leerders wat belangstel moet so gou moontlik met me. Malan of mnr. Geldenhuys gesels vir meer inligting.

  Koor
  Kooroefeninge vir 2022: Maandae 16:00-17:30 en Woensdae 7:00-8:20

  Orkes
  Orkesoefeninge vir 2022: Maandae 7:00-8:40 en Donderdae 7:00-8:20

  Welgemeend Skool vir Musiek
  Alle leerders, ouers en sibbe van ander skole, wat graag wil deel vorm van ons merkwaardige buitemuurse musiekskool, sien gerus die nodige vorm hier aangeheg.
  Al die nodige inligting is aangedui op die vorm.
  Kontak gerus vir mnr. Geldenhuys by geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za.

  Monoloog- en Toneelskryfkursus 2022
  Hierdie heerlike kursus vind more en 12 Februarie 2022 (Saterdag) plaas. Gesels met me. Taljaard om al die inligting te ontvang.

  VERRYKINGSAKE (KLUBS & VERENIGINGS)
  #JanSkryf: Skryfkursus
  Hierdie opwindende skryfkursus is bedoel vir ALLE belangstellende leerders én volwassenes!

  Datum: Maandag, 31 Januarie 2022
  Tyd: 14:45 - 15:45
  Spreker: Bekroonde skrywer, Nanette van Rooyen
  Koste: R30 per persoon, betaalbaar op Karri, of per kontant by die administratiewe kantoor.
  Benodighede: Notaboek en pen

  Poort-skryfkompetisie
  Inskrywings: Slegs graad 10’s, 11’s en 12’s van 2022, asook 2021 se matrieks
  Sluitingsdatum: 18 Februarie 2022

  Hierdie kreatiewe skryfkompetisie word aangebied deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Leerders kan ’n kortverhaal van maksimum 1500 woorde skryf of gedigte van wisselende lengtes.

  Inskrywingsfooi: R55 per inskrywing
  Wenprys: R5 000

  Ontwerp die POORT-boekie se voorblad. (wees oorspronklik)
  Inskrywingsfooi: R35 per inskrywing
  Wenprys: R750
  Inskrywingsfooie: Karri of administratiewe kantoor

  Alle inskrywings vir hierdie kompetisie geskied by me. M. Strydom.

  Ons sien weer uit na mooi inskrywings - ons leerders het in die velede baie goed gevaar in hierdie kompetisie. Neem gerus deel, Jan van Riebeeckers!

  Debatopleidingkursus
  Alle debatleerders word uitgenooi om die debatopleidingkursus, wat op 5 Februarie vanaf 09:00 tot 12:00 by die skool aangebied word, by te woon.

  Die koste beloop R75,00 per leerder en sluit ligte verversings in. Die aanbieders is Mian en Marius van Zyl. Mian was deel van die Paul Roos Gimnasium-debatspan wat in 2019 verskeie nasionale kompetisies gewen het en Marius was die span se afrigter.

  Jan van Riebeeckers sal voorberei word vir die ATKV-debatformaat en ook wenke ontvang oor voorbereiding vir die kompetisie en wenke oor hoe om 'n wendebat te skryf.
  Sluit by ons aan om jou debatvaardighede op te skerp.

  BBC (Bible Breakfast Club)
  BBC is 'n skoolklub wat deur die leerders gereël en georganiseer word. Dit is 'n lekker en rustige plek om met ander Christene bymekaar te kom om Bybelstudie te hou en saam te gesels.

  Die leerders kom elke Dinsdag- en Donderdagoggend voor skool vanaf 7:15 bymekaar in die laboratorium regs van Juf.Turkstra se klas. BBC is 'n fantastiese plek om nuwe verhoudinge met mense te skep. Kom val in en kuier heerlik saam met hul rondom die Bybel.

  KLEREWINKEL
  Die klerewinkel sal volgende week Maandag, Dinsdag en Woensdag tussen 14:00 en 15:30 oop wees.
  Die IGO- en Rekeningkundeboeke waarvoor ons nog gewag het, het gearriveer - koop dit gerus by die klerewinkel.

  Mooi naweek!

  Vriendelike JvR-groete
  Pieter Rademeyer
  Skoolhoof
  facebook instagram custom 
  MailPoet