Nuusbrief-header
27 Mei 2022
facebook instagram custom 
Geagte Ouers / Voogde

Claudia Stipp in graad 11 is tans in Oostenryk as deel van die YFU-uitruilprogram en ek deel graag haar skrywe die afgelope week aan ons.
Ons is baie trots om te hoor en te sien hoe Claudia hierdie verrykingsgeleentheid aangryp.
Sy is weer terug op die JvR-skoolbanke aan die begin van die derde kwartaal.

Geagte mnr. Rademeyer, me. Steyn en tannie Helena

Ek is nou drie maande lank al in die skool aan hierdie kant van die wêreld... en dit gaan góéd hier in Oostenryk! Al my vakke, behalwe Engels natuurlik, is in Duits.

Die skooldag duur vanaf 7:45 tot 13:20. Ons het elke dag 6 periodes wat 50 minute lank is, en na elke periode is daar ‘n 5-minute pouse. Die skoollewe en -kultuur verskil baie van die Suid-Afrikaanse stelsel.

Daar is geen sport by die skool nie en indien jy aan ‘n sport wil deelneem, moet jy by ‘n buiteklub of sportskool aansluit. Hulle het slegs sport in skooltyd hier - LO soos ons dit ken. Die algemeenste sporte waaraan die kinders deelneem by hierdie buite klubs, is vlugbal, sokker, perdry en soms tennis. Ek het vlugbal probeer, maar het toe besluit om eerder by die gimnasium aan te sluit...

Daar is ook geen skooluniform nie en ons dra elke dag civvies. Daar is ook geen voorgeskrewe drag nie, so almal kan hulself uitleef deur hul kleredrag en unieke styl. Ek moet erken: ek mis my skooldrag!

Daar is ook geen prettige; sosiale gelenthede soos ons by die skool het nie. Hulle het geen skooldanse hier nie; slegs hul matriekafskeid wat hul die ‘Matura Ball’ noem.

Die kinders in die seniorfase moet deelneem aan ‘kursusse’ wat by die skool aangebied word. Almal moet aan 7 tot 9 kursuse deelneem deur die loop van die vier jaar voordat hul matrikuleer. Elkeen kan self kies aan watter kursus hul wil deelneem, natuurlik na gelang van jou belangstelling. Voorbeelde is 'Bio Med Lab’, ‘Beach volleyball’, ‘How to survive in the USA’, ens. Sommige kursusse word aangebied in Engels, Spaans en selfs Frans vir die leerders wat hul taalvaardighede wil opskerp en die vak op skool neem. Die res is in Duits.

Daar is iets vir almal! Sommige kursusse is griter pret en ander weer meer werk, maar eindelik word dit ernstig opgeneem en almal moet hard werk in die tyd, want dit dra als tot hul CV’s by. Ek het aangesluit by die koorkursus, (ons is slegs 13 mense, so dis meer van ‘n sanggroepie!). Ek het ook by die skool se "band” ingeval!

Jy kan nie jou vakke spesifiek kies soos wat ons in Suid-Afrika kan nie. Ek het die volgende vakke: Wiskunde, Beskrywende Trigonometrie, Geskiedenis, Sielkunde, Engels, Sport, Katolieke Bybelstudie, Geografie en Musiek. Ek hou myself besig met ander werk terwyl die ander kinders Latyn het, want ek is reeds 5 jaar agter met die taal en dit is veels te moeilik om twee nuwe tale aan te leer op een slag.

Ek het ingeval met die graad 1’s (9-10 jariges) vir Duits, waar ek baie leer. Ek gaan ook Maandae na skool na ‘n addisionele “Duits-as-tweedetaal”-kursus toe. Tydens die Fisiese Wetenskappe- en Chemieklasse gaan ek soms na ander Duitse klasse toe en help een maal per week die graad 1’s met Engels in daardie tyd, want die woordeskat is te groot vir my.

Ek het al ‘n paar voorleggings gedoen oor Suid-Afrika en deel my kultuur met die mense aan hierdie kant. Tussen al die bedrywighede deur, het ek ook die wonderlike geleentheid gehad om Wenen te besoek, waar ek ‘Cats’, die musiekblyspel, gekyk het! Naweke klim ek op ‘n trein en speel so 'n bietjie toeris.

Hierdie proses waardeur ek tans gaan, kom natuurlik met moeilike dae, maar ek is só bly dat ek die besluit geneem het om hierdie geleentheid aan te gryp! Ek praat elke dag beter Duits... en begin nou met selfvertroue praat. Die proses van ‘n nuwe-taal-leer is so interessant! Ek begin al in Duits dink en my dagbeplanning ook in Duits doen! Wanneer ek vashaak, moet ek soms so 'n bietjie Engels praat, maar almal verstaan dit darem. Ek mis my moedertaal!

Ek is so beïndruk met die Duitse prosesse, maar my hart verlang daarna om ‘n bietjie Afrikaans te praat! Ek hou so lekker die skool se Facebook-blad dop en is baie trots op al die prestasies. Al is ek ver oor die waters, bly ek ‘n trotse Jan van Riebeecker!

Groete!
Claudia Stipp

ONS GROET ONS FONDSEBEVORDERAAR
Vandag is die laaste werkdag vir Karien Zulch as fondsebevorderaar hier by Jan van Riebeeck.

Ons is baie dankbaar vir die uitstekende werk wat Karien die afgelope jaar-en-’n- half in hierdie portefeulje gedoen het. Sy het ook nie geskroom om by soveel meer fasette van die skoollewe betrokke te raak nie.

Baie dankie vir jou toewyding en dat jy bereid was om die (baie) ekstra myl(e) te loop, Karien! Ek weet ook dat sy as lojale ouer van ons skool, steeds betrokke sal bly by skoolfunksies.

Sterkte met die nuwe loopbaangeleenthede - ons sal jou baie mis!

OOV-VOORSITTER
Ons is baie dankbaar dat me. Marelise Snijders die afgelope klompie jare as voorsitter van ons OOV opgetree het. Hoewel Marelise steeds baie aktief betrokke gaan bly by ons OOV en skool, voel sy dit het tyd geword om aan iemand anders die geleentheid te bied vir voorstap.
Indien u moontlik sou belangstel in die geleentheid om nog meer by ons OOV betrokke te raak of wil uitvind wat so ’n voorsitterposisie sou behels, maak gerus kontak met my by skoolhoof@janvanriebeeck.co.za om verder hieroor te gesels.

HSJvR-VEILING 2022
Ons jaarlikse glans aanlyn veiling vind vanjaar op 25 en 26 Augustus plaas.
Ons nader graag weer ons gemeenskap om uit te vind of u bereid is om spesiale items, kuns, ervarings of etes vir hierdie geleentheid te skenk.

Die veiling is ons grootste fondsinsamelingsprojek van die jaar en die fondse word aangewend om leerders te ondersteun en geleentehede te gun wat andersins nie moontlik sal wees nie. Ons waardeer die volgehoue ondersteuning.

Enige navrae in die verband kan aan Karien Zulch gerig word by
karienzulch@gmail.com.

ONZE JAN-ADVERTENSIES
Ons beplan om vanjaar nog twee uitgawes van die Onze Jan-skoolkoerant te publiseer.

Ons redaksie is hard aan die werk onder die bekwame leiding van ons redakteur, Mila Fourie in graad 12. Hulle gaan verseker dat hierdie uitgawes aktueel en vars bly en belangrike en positiewe insae het tot ons huidige omgewing.

Ons benodig egter adverteerders om publikasiekoste vir die Onze Jan te dek en het die volgende advertensiegeleenthede om te bied:

Formaat: A4 gedruk in kleur
Verspreiding: 450 kopieë, waarvan die oudste en enigste van ons 420 leerders ʼn kopie sal ontvang. Die verdere verspreiding sluit in besighede rondom die skoolgebou asook omliggende- en voederlaerskole. Die uitgawes sal ook digitaal beskikbaar wees.

Advertensiekoste per uitgawe:
 • Voor binneblad, volblad, kleur: R 5000
 • Agter binneblad, volblad, kleur: R 4000
 • Agterblad: R 7000
 • Volblad, kleur: R 2000
 • Halfblad, kleur: R 1000
 • Kwartblad, kleur: R 500
 • Bladsyborg (besigheidsnaam/klasgroep onder aan die bladsy): R 250 per bladsy Die uitgawe word net voor die vakansie gepubliseer en versprei.
Kontak gerus vir Karien Zulch by karien.zulch@janvanriebeeck.co.za so spoedig moontlik indien u belangstel om te adverteer in die opwindende Onze Jan-skoolkoerant. Advertensies vir die tweede kwartaal moet ons teen 3 Junie 2022 bereik.

By voorbaat baie dankie vir u ondersteuning!

IoT (Internet van Dinge)
'n Opwindende inleidende kursus oor the Internet van Dinge word aangebied by Hoërskool Jan van Riebeeck in die laaste week van die tweede kwartaal.

Indien u kind enigsins in programmering of ingenieurswese belangstel, is hierdie ‘n wonderlike geleentheid om te sien of sy/hy daarvan gaan hou of nie; asook om belangrike vaardighede in die algemeen te ontwikkel.

Lees asseblief die die inligtingstuk (skakel maak https://bit.ly/3sKWDBk oop). Inskryfvorms is op Inskryfvorm (pdf) of Inskryfvorm (docx) beskikbaar.

OUERONDERSTEUNING
Die WKOD beoog om aan die einde van die eksamen oueropleiding by ons skool aan te bied. Die onderwerp van die praatjie is: Die impak van gesinsgeweld op kinders en tieners en die hantering van trauma. Dit word deur kenners op hierdie terrein aangebied en is 'n gulde geleentheid vir ouers en voogde om hulself met hierdie kennis toe te rus en uit te vind hoe om sulke situasies op die korrekte wyse te hanteer en aan kinders of tieners die nodige ondersteuning te gee.

Datum: Saterdag, 18 Junie 2022
Tyd: 10:00 tot 13:00
Plek: Jan van Riebeeck-skoolsaal

Vul asseblief die onderstaande vorm in as u sou belangstel om die praatjie by te woon:
https://forms.gle/gNorSNbN73eYrz9G6

AKADEMIE
Graad 8–12 eksamen
Ouers word daaraan herinner dat hul die akademiese hoof, me. Serrao, dadelik moet kontak by liza.serrao@janvanriebeeck.co.za indien u kind die dag nie ’n eksamen kan aflê nie. Ouers moet so gou as moontlik ‘n mediese sertifikaat by me. Eygelaar indien. Enige ander navrae rondom die eksamen kan ook aan me. Serrao gerig word.

Leerders bly op die dae wat hul nie eksamen skryf nie, tuis om te studeer.

Neem asseblief kennis dat ons sportbepalings op Saterdae in die eksamen voortgaan. Ons sal ook verpligte sportoefeninge vir alle spansporte op die volgende dae in die eksamen hê:

Dinsdag, 31 Mei – 12:30 tot 13:45
Donderdag, 9 Junie – 12:30 tot 13:45
Maandag, 13 Junie – 12:30 tot 13:45

Die tweede bus sal op hierdie dae om 14:00 vertrek.

Kooroefeninge gedurende die eksamen:
Maandag, 30 Mei – 12:30 tot 13:45
Maandag, 6 Junie – 12:30 tot 13:45
Woensdag, 22 Junie – 8:00 tot 11:00

GRAADSAKE
Graad 12
Die graad 12-Toerisme-leerders word daaraan herinner dat hul op 22 en 23 Junie ’n verpligte Praktiese Assesseringstaak (PAT) voltooi. Dis ’n reëling wat vir alle skole in die land geld, so geen leerder mag hiervan verkoon word nie. Die assessering is op beide dae ’n 4-uur sessie en leerders sal ’n 30-minute pouse hê. Leerders sal vanaf 8:00 tot 12:00 besig wees hiermee. Ons versoek baie vriendelik dat ouers/voogde geen ander afsprake vir leerders op hierdie twee dae maak nie.

Graad 11
Die afskeurstrokies vir die graad 11-werkskaduprogram moet so gou as moontlik by me. Ananda Visser en me. Janse van Vuuren ingehandig word. Die werkskadu is verpligtend vir alle graad 11-leerders op 23 en 24 Junie. Enige afwykings van hierdie datums met goeie redes, moet asseblief direk met my gekommunikeer word by skoolhoof@janvanriebeeck.co.za.

SPORTSAKE
Sportprogramme
Kliek gerus hier om more se sportprogram af te laai. Baie sterkte aan al ons spanne wat speel - geniet dit!

Rugby
 • JvR se 0/15-, 0/17- en senior rugbyspanne speel mộre, 28 Mei, (tuis) teen Hoërskool President.
 • Wedstrydtye more:
9:00 0/17
10:00 0/15
11:00 Eerstespan
 • Uitslae vs. Tygerberg RFC: 0/15's wen 59-7, 0/17's verloor 30-20, Eerstespan verloor 31-26
Baie dankie aan al die ouers wat gereeld bydraes maak om die seuns van Baobab so deel te laat voel van ons skoolgemeenskap en rugbyspanne. Wees verseker dat u betrokkenheid baie waardeer word.
Ons neem die vrymoedigheid om die JvR-ouers te vra om met mnr. Griessel te skakel as u die behoefte het om van hierdie seuns finansieel by te staan deur die vervoerkostes na oefeninge te betaal of miskien ’n kospakkie op ‘n wedstryddag te voorsien.
 • Baie geluk aan Obi Ramadann (eerstespanstut) wat gaan deelneem het aan die finale proewe vir Cravenweek (O/18). Ons wag vir die finale bekendmaking van WP- spanne.
Netbal
 • JvR-Netbal speel more (tuis) teen Hoërskool President.
 • Die netbalwedstryde vs. St Cyprians is uitgestel na 25 Julie.
Hokkie
Ons wens die dogterspanne alle sterkte toe met hulle wedstryde (weg) teen Protea Hoogte Akademie hierdie naweek. Almal word vriendelik uitgenooi om hul te kom ondersteun.

Baie geluk aan beide ons dogterspanne wat onderskeidelik 4-0 (O/16) en 7-0 (Eerstespan) verlede naweek teen Hoërskool Monument Park gewen het.

Beide ons seunspanne het ongelukkig teen ’n baie sterk Vishoekspan verloor.

Wedstryde vir volgende week:
 • Die O/16- en O/19-dogters speel Saterdag, 4 Junie (weg) teen Hoërskool JG Meiring. Die seuns se wedstryde sal bevestig word.
Landloop
 • Baie geluk aan Scarlett van der Merwe wat die 1ste plek losgehardloop het in die dogters o/15-afdeling en Damian Bosch wat 11de eindig in die seuns o/17-afdeling by die Milnerton-landloopligabyeenkoms.
 • Scarlett het ook by die SACA-byeenkoms 1ste geëindig en Stefan Turkstra en Johann Jordaan onderskeidelik 9de en 10de in die seuns o/17-afdeling. Mooi so!
KULTUUR
Redenaars
Phillip Herbst het ál die graad 12-redenaars in die provinsie uitgestof in vanjaar se Radikale Redenaars-kompetisie en verteenwoordig nou die Wes-Kaap op 22 Oktober in Gauteng by die nasionale finale ronde. Baie geluk, Phillip - ons is baie trots op jou!

SA-Sendingmuseumkompetisie
Drie Jan van Riebeeckers het op uitnodiging van die Wes-kaapse regering se kultuurdepartement aan ‘n kompetisie vir Engels Eerste Addisonele Taalsprekers deelgeneem.

Die kompetisie het plaasgevind ter viering van Nasionale Museumdag (18 Mei) en dus moes die leerders die gehoor toespreek oor die waarde van museums by die SA-Sendinggestigmuseum in die hartjie van Kaapstad. Mnr. Kleinschmidt het die leerders by hierdie geleentheid toegespreek en geïnspireer om hul ryke en unieke erfenis op ‘n daaglikse basis te vier.

Al drie Jan van Riebeeckers het onder die top 5 -sprekers van die dag geëindig.
Giulia Nel word as algehele wenner aangewys, Jamie Nel neem die 3de plek in en Nina Crouse behaal die 4de plek.
Die leerders sal die skool verder verteenwoordig by die galageleentheid in September. Ons is trots op jul, Jan van Riebeeckers!

ATKV-DigiKunskompetisie
Inskrywings het geopen en sluit Vrydag, 3 Junie. Meer inligting is by me. Vrey beskikbaar.

Kaapse Afrikaanse Eisteddfod: Kuns
Die sluitingsdatum vir inskrywings is 24 Junie. Meer inligting is beskikbaar by me. Vrey.

VERRYKINGSPROGRAM
Algemene Kennis-vasvra
Ons Algemene Kennis-kwartaalvasvra het al die Jan van Riebeeckers behoorlik laat spook en sweet...
Hierdie dames het ons egter gewys waar David die wortels begrawe het, en getriomfeer as die beste presteerders in hul onderskeie graadgroepe.

Baie geluk aan hierdie graadwenners!
Graad 8: Mieke Strydom en Luca Zulch
Graad 9: Anja Liebenberg
Graad 10: Anne Liebenberg
Graad 11: Jenna Kohler
Graad 12: Chelsea Maasdorp

JvR-spaarmark
Die #JanGROEN-klub het onlangs 'n spaarmark ("thrift shop") gehou. Die doel was om bewustheid te kweek oor die volhoubaarheid en onnodige vermorsing in die modebedryf.
Die spaarmark was 'n geleentheid om mode-items te hergebruik en geld in te samel vir ons JvR-herwinningsprojek.
Daar was heelwat oulike items teen spotgoedkoop pryse. Dit was omtrent 'n miernes van bedrywigheid en is baie goed ondersteun. Dankie, Jan van Riebeeckers!

SKOOLWINKEL
Die skoolwinkel is volgende week Maandag en Woensdag vanaf 12:00 tot 13:00 oop.

Ek vertrou die eerste paar eksamensessies die week het vlot verloop. Sterkte met almal se voorbereiding die naweek. Vasbyt!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof
facebook instagram custom 
Email Marketing Powered by MailPoet