Nuusbrief-header
10 Junie 2022
facebook instagram custom 
Geagte Ouers / Voogde

Ons is besig met die beplanning van ’n besondere sport- en kultuurnaweek saam met Hoërskool DF Malan op 22 en 23 Julie. Aangesien dit die eerste naweek plaasvind nadat die skole heropen het, sal die volledige program en reëlings teen die einde van die kwartaal aan u deurgegee word.

Ek wil u egter nou reeds hieromtrent inlig aangesien ons staatmaak op elke Jan van Riebeecker se betrokkenheid en ek vra ook asseblief die volle ondersteuning van ons ouers en voogde. Ons hoop werklik om hierdie skooluitreikprogram in die toekoms te bly uitbou tot iets baie spesiaals en daarom wil ons verseker dat die afskopjaar reeds so opwindend as moontlik is. Die gedagte is dat hierdie bepaling dan altyd op die eerste naweek van die derde kwartaal sal plaasvind.

Alle aktiwiteite van Vrydag, 22 Julie, vind vanaf 15:00 hier by Jan van Riebeeck plaas en sluit die volgende in: Bergfietsry, Landloop, Tennis, Skaak, Debat, Rotary Debating, Wiskunde-kompetisies, Spelathons (Afrikaans en Engels), Fotografie- en Kunsuitstalling en die dag word afgesluit met ’n heerlike kultuurkonsert in ons skoolsaal waar albei skole se kore, orkeste, ensembles, soliste, musiekteatergroepe asook dramaleerders sal optree.

Die sportwedstryde vind dan Saterdag, 23 Julie, by Hoërskool DF Malan plaas en al ons rugby-, netbal- en hokkiespanne speel op dié dag.

Ons wil baie graag al ons leerders op albei dae netjies in hul skooldrag sien deelneem en ondersteun. Teken dus asseblief die datum en reëlings in u dagboek aan - ons sien uit na ’n opwindende naweek saam met DF Malan!HOëRSKOOL JAN VAN RIEBEECK-KUNSTEFEES
Ons is baie trots om vanaf 1-6 Augustus vanjaar die eerste Hoërskool Jan van Riebeeck-kunstefees vir alle hoër- en laerskole in die Wes-Kaap aan te bied.

Hierdie kunstefees beloof om aan alle leerders in die provinsie die geleentheid te bied om in die onderskeie afdelings voor ’n kundige paneel beoordelaars op te tree.

Ek wil baie graag ons eie leerders aanmoedig om van hierdie kultuurgeleentheid gebruik te maak. Die feesweek vind hier op ons kampus plaas en ek wil baie graag so veel as moontlik Jan van Riebeeckers sien deelneem. Enigiemand is welkom om in te skryf!

Laai gerus die brosjure hier af en bestudeer die dokument om te sien in watter kategorieë u kind(ers) kan deelneem.

Leerders moet dan asseblief by die volgende kontakonderwyser hul naam opskryf:

Afdeling A: Vokaal - Me. Ruthette du Toit
Afdeling B: Instrumentaal - Mnr. Geruan Geldenhuys
Afdeling C: Voordrag en Toneel - Me. Linda van der Walt
Afdeling D: Visuele Kuns - Me. Magda Vrey
Afdeling E: Fotografie - Me. Le-Ray Crous
Afdeling F: Kreatiewe Skryfwerk - Me. Maritha Strydom
Afdeling G - Spelathon - Me. Ella van Rensburg
Afdeling H - Leeskompetisie - Me. Ella van Riensburg
Afdeling I - Talethon - Me. Ella van Rensburg

Inskryffooie kan via Karri betaal word en die lyste sal deur die loop van volgende week beskikbaar wees. Verseker egter dat u kind sy/haar naam by die kontakonderwyser opskryf.
Alle skoolinskrywings en betalings moet teen Woensdag, 22 Junie gefinaliseer wees.

Ons sien uit na ’n baie spesiale KvR-kultuurweek!

KLEREDRAG
Ek vra asseblief u samewerking om te verseker dat u kind die volgende kleredragreëls nakom:
Dogterslangbroeke
Slegs swart of vlootblou sokkies mag saam met die langbroeke gedra word. Geen wit sokkies - ook nie die nuwe kniesokkies nie - word saam met die dogters se langbroeke gedra nie.

Skooltruie
Die graad 12's mag hul wit matriektruie sonder hul skoolbaadjies dra, maar skoolbaadjies moet tydens alle saal- en formele byeenkomste gedra word.

Die nuwe skooltruie vir die ander grade is ook nou by die skoolwinkel beskikbaar. Geen graad 8-11-leerder mag die nuwe skooltrui sonder ’n baadjie dra nie.

INTERHUIS-WINTERSPELE
Na afloop van die laaste eksamenvraestelle op 21 Junie, vind die interhuis-winterspele plaas. Hierdie sportaktiwiteit vorm deel van die amptelike skooldag en leerders verdaag op hierdie dag om 14:05.
Leerders moet asb. hierdie skakel gebruik om hul spanne in netbal, rugby, hokkie en sokker in te skryf: https://forms.office.com/r/sH4ZzTKjpk.

PERSONEELKONSERT: 23 JUNIE
Die JvR-personeel bied ’n PERSONEELKONSERT aan!
Dit gaan omtrent ’n aand vol lawwe en lekker oomblikke wees. En ons personeellede wys selfs ’n paar verskuilde talente of twee...

Die belangrike vir ons is egter die réde vir dié konsert: ons begin vanjaar die JvR-personeelstudiebeursfonds waarmee ons jaarliks matrikluante wil ondersteun om hul studiedrome na skool te bewaarheid.

Indien u dus ’n kaartjie teen R250 koop, kom kyk u nie net hoe ons op die verhoog sing, dans en ons lyf akteur hou nie, u belê ook in die toekoms van Jan van Riebeeckers wat hard werk om ’n goeie toekoms te verseker, maar dalk om verskeie redes uitdagings moet trotseer wat in hul pad na daardie droom staan.

Die personeel gaan u verras met ’n paar heerlikhede - u kan dit nie misloop nie! Ongelukkig is die vertoning slegs vir volwassenes en skoliere kan dit nie bywoon nie. Nooi gerus vriende ook saam.

Ons kuier vanaf 18:00 saam in die Rooiplein (die kaartjie sluit ’n heerlike hamburger en skyfies in) en daar sal ’n kontantkroeg beskikbaar wees. Die personeel verskyn dan so ’n bietjie later op die verhoog...

Die uitleg in die saal is bistro-styl, so u sal gesellig buite en binne die saal saam met vriende kan kuier.
Kliek gerus hier vir meer inligting en bespreek sommer dadelik u kaartjies op Quicket: https://qkt.io/0BKmFr

BIBLIOTEEKBOEKE
Alle biblioteekboeke moet asseblief teen eerskomende Woensdag, 15 Junie ingehandig word. By voorbaat dankie vir almal se samewerking.

SIRKEL VAN SUKSES-SENTRUM GEDURENDE DIE EKSAMEN
Ons sal tot aan die einde van die eksamen die sentrum oopstel waar leerders kan studeer indien u hul nie om 12:10 kan oplaai nie.
Die studeerlokaal sal vanaf Maandag tot Donderdag 12:30 tot 14:00 oop wees met personeeltoesig.

Voltooi asseblief die vorm hier
https://docs.google.com/forms/d/1xnj-VCuqJvFjQIS9Kc1PAlyY2P2Pq_2_GdFNfMcgZdw/edit indien u kind van die fasiliteit gebruik wil maak. Leerders kan ook bloot opdaag indien omstandighede op die dag vereis dat u kind eers hier by die skool moet sit en studeer.

IoT (Internet van Dinge)
'n Opwindende inleidende kursus oor the Internet van Dinge word aangebied by Hoërskool Jan van Riebeeck in die laaste week van die tweede kwartaal.

Indien u kind enigsins in programmering of ingenieurswese belangstel, is hierdie ‘n wonderlike geleentheid om te sien of sy/hy daarvan gaan hou of nie; asook om belangrike vaardighede in die algemeen te ontwikkel.

Lees asseblief die die inligtingstuk (skakel maak https://bit.ly/3sKWDBk oop). Inskryfvorms is op Inskryfvorm (pdf) of Inskryfvorm (docx) beskikbaar.

AKADEMIE
UK-Wiskundekompetisie
Ons is baie trots op drie Jan van Riebeeckers wat deurdring na die 2de ronde van die uitdagende Universiteit van Kaapstad-wiskundeolimpiade.

Hierdie drie manne eindig in die Top 20 van hul onderskeie ouderdomsgroepe:
Jan Karsten - Graad 8
Peet Karsten - Graad 10
Nicholas de Jong - Graad 11

Baie geluk en sterkte!

Graad 8–12 eksamen
Ouers word daaraan herinner dat hul die akademiese hoof, me. Serrao, dadelik moet kontak by liza.serrao@janvanriebeeck.co.za indien u kind die dag nie ’n eksamen kan aflê nie. Ouers moet so gou as moontlik ‘n mediese sertifikaat by me. Eygelaar indien. Enige ander navrae rondom die eksamen kan ook aan me. Serrao gerig word.

Leerders bly op die dae wat hul nie eksamen skryf nie, tuis om te studeer.

Laaste sportoefeninge eerskomende Maandag
Leerders word daaraan herinner dat die laaste sportoefeninge vir die kwartaal eerskomende Maandag, 13 Junie vanaf 12:30 tot 13:45 plaasvind. Dit is baie belangrik dat almal hierdie oefening getrou bywoon.

Die tweede bus sal weer om 14:00 vertrek.

Kooroefeninge gedurende die eksamen:
Woensdag, 22 Junie – 8:00 tot 11:00

GRAADSAKE
Graad 12
NSS-eindeksamen
Die graad 12's se eindeksamen begin vanjaar met Engelse vraestelle op 31 Oktober en die musiekleerders eindig op 5 Desember. Alle praktiese eksamens begin egter reeds vroeër. Laai gerus die volledige rooster hier af.

Toerisme
Die graad 12-Toerismeleerders word daaraan herinner dat hul op 22 en 23 Junie ’n verpligte Praktiese Assesseringstaak (PAT) voltooi. Dis ’n reëling wat vir alle skole in die land geld, so geen leerder mag hiervan verkoon word nie. Die assessering is op beide dae ’n 4-uur sessie en leerders sal ’n 30-minute pouse hê. Leerders sal vanaf 8:00 tot 12:00 besig wees hiermee. Ons versoek baie vriendelik dat ouers/voogde geen ander afsprake vir leerders op hierdie twee dae maak nie.

Graad 11
Die afskeurstrokies vir die graad 11-werkskaduprogram moet so gou as moontlik by me. Ananda Visser en me. Janse van Vuuren ingehandig word. Die werkskadu is verpligtend vir alle graad 11-leerders op 23 en 24 Junie en die leerders sal ’n assesseringstaak oor die ervaring voltooi. Enige afwykings van hierdie datums met goeie redes, moet asseblief direk met my gekommunikeer word by skoolhoof@janvanriebeeck.co.za.

SPORTSAKE
Netbal
Bepalings
Van die netballigabepalings kon ongelukkig nie plaasvind soos beplan is nie, as gevolg van die weer en eksamenskedules van die skole. Hier is die nuutste datums. Let daarop dat die wedstryde teen DF Malan nou weg gespeel word en ons moes ongelukkig die Charlie Hofmeyr-wedstryde kanselleer as gevolg van die graad 12-Toerisme-PAT.

Programme
Sien die programme vir ons wedstryde teen Westerford en Reddam Constantia.

Hokkie
Ons wens die volgende spanne baie geluk met puik uitslae verlede naweek:
  • Die o.19-seunshokkiespan het 4-1 teen Hoërskool Parow gewen.
  • Die o.16- en o.19-dogterhokkiespanne het teen JG Meiring onderskeidelik 7-0 en 4-0 gewen.
Geen wedstryde vir beide die seuns en dogters vind hierdie naweek plaas nie; dit word dus uitgestel na volgende kwartaal.

Rugby
Wes-Kaapse o. 15-Winterspelespan aangekondig!
Ons is baie trots op Stephan Griesel en Ruben Fourie in graad 9!

Hierdie twee manne maak deel uit van die Wes-Kaapse Winterspelespan wat in die Julievakansie op provinsiale vlak in Gauteng gaan deelneem.
Die span is saamgestel uit spelers van Boland, SWD en WP-skole.

Wel gedaan, JvR-manne!

KULTUUR
WELGEMEEND KONSERTREEKD
Welgemeend Konsertreeks: Kaapstad se nuutste, voorste klassieke konsertreeks

Die Welgemeend Konsertreeks is gestig deur die musiekdirekteur van HS Jan van Riebeeck, mnr. Geruan Geldenhuys, met die visie om 'n klassieke konsertreeks van die hoogste professionele gehalte hier in die hart van Kaapstad te vestig. Ons is verheug om die Bright Foundation as erevennoot en eerste borg te hê, sonder wie dié inisiatief nie moontlik sou wees nie.

Die Welgemeend Konsertreeks bied graag die wonderlike Beau Soleil Klavierkwartet aan as die kunstenaars vir die eerste konsert in die reeks.

Die Beau Soleil Klavierkwartet se optrede vind op Woensdag, 22 Junie by die Welgemeend-konsertsaal plaas, waar hulle werke van Schumann, Turina en Piazolla sal speel.

Dié nuwe klavierkwartet bestaan ​​uit huidige personeellede, Grethe Nöthling (klavier), Marina Louw (altviool) en Dané Coetzee (tjello), in samewerking met ’n oudpersoneellid en vryskutmusikant, Valentina Vorster (viool).

Moenie hierdie uitsonderlike konsert met die Beau Soleil Klavierkwartet misloop nie.

Die konsert begin om 19:30. Sitplekke is beperk, so maak seker u koop u kaartjies betyds. Kaartjies is teen R150 op Quicket beskikbaar: https://qkt.io/zGgODb

Kaapse Afrikaanse Eisteddfod: Kuns
Die sluitingsdatum vir inskrywings is 24 Junie. Meer inligting is beskikbaar by me. Vrey.

VERRYKINGPROGRAM
FILMIT-KOMPETISIE
Jan van Riebeeck se eie jong regisseur, Louis Botes, het ons verteenwoordig by die FilmIt ShopTalk-werkswinkel en die wyse woorde van kenner en regisseur, Nina Swart, baie leersaam gevind.
Nina het al in die regisseurstoel van onder andere 'Boer soek 'n vrou', 'Survivor South Africa' en 'Fynskrif' gesit en het haar kundigheid met vanjaar se FilmIt-finaliste gedeel.

Hierdie sessies bemagtig finaliste in die FilmIt-kompetisie, aangebied deur Paul Roos Gimnasium, voor hul drome op film vasgevang word.

SKOOLWINKEL
Die skoolwinkel is volgende week Maandag vanaf 12:00 tot 13:00 oop. Die serpe en nuwe skooltruie is ook nou beskikbaar.

Ek vertrou die eksamen verloop baie glad vir almal wat besig is om hard te werk! Moed hou; die einde van die kwartaal is in sig. Sterkte!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof
facebook instagram custom 
Email Marketing Powered by MailPoet