Nuusbrief-header
30 November 2020

Belangrike Datums>> Besoek die volledige kalender op die webtuiste <<

Belangrike Sake

 • Ons herinner u graag aan die afskeidsfunksie van ons skoolhoof op Donderdag 19 Maart om 08:00. U is almal welkom om die saalbyeenkoms by te woon en na die tyd 'n koppie tee saam met ons te geniet. Ons wil u ook aanmoedig om 'n finansiële bydrae te lewer vir 'n baie spesiale geskenk wat ons graag vir hom wil koop. Gaan kyk gerus op Karri en maak daar 'n inbetaling.
 • Volgende week is toetsweek en op Maandag, Dinsdag en Woensdag sal die skool reeds om 12:40 verdaag en die busse sal om 13:00 vertrek. Daar sal ook geen intervensies op die betrokke dae plaasvind nie. LW, op Donderdag en Vrydag geld alle normale tye en skoolreëlings.
 • Daar word op 7 April om 19:00 'n Beheerliggaamverkiesing in die skoolsaal gehou. Die kennisgewing van die verkiesing met al die nodige inligting kan hier gevind word. Let asseblief daarop dat alle ouers 'n registrasievorm moet invul om te kan stem. Dit is baie belangrik dat élke ouer die vorm moet invul, selfs al stem u nie. Die vorm kan hier afgelaai word. Stuur asseblief so gou doenlik die vorm terug na u kind se registeronderwyser.
 • Mev Huibrecht Steyn moet baie dringend met al die ouers wat hulle name vir die OOV opgeskryf het, ‘n vergadering belê. Dit is noodsaaklik dat die graad-voorsitters daar moet wees, maar ook al die ouers wat onder hulle sal diens doen. Die volgende dringende sake sal bespreek word:

  Take in graadverband en die verkiesing van 'n OOV-koördineerder, hulpkoördineerder, tesourier, veilingkoördineerder, snoepiekoördineerder (sport) en interskolekoördineerder (Dirkie Uys en Melkbos).

  Die vergadering vind op 12 Maart om 18:00 in die personeelkamer plaas. Enige navrae moet asseblief direk aan mev Huibrecht Steyn gerig word.
 • Volgende jaar se kwartale is reeds deur die WKOD bekendgemaak en kan hier besigtig word.
 • Die Alpha-kursus gaan Sondag voort. Loer hier vir meer inligting.

Sport en Kultuur

 • Alle sport- en kultuurinligting is op die webwerf se kalender gelaai.
 • Ons seuns speel môre rugby teen Curro Durbanville. Die OOV het u hulp nodig met 'n paar skenkings en diensbeurte. Vul gerus u naam hier in indien u kan help. Die wedstrydbepalings is hier beskikbaar.

Adam en Pieter stap voor

Baie geluk aan Adam Liebenberg (regs op foto) en Pieter Huysamen (albei graad 9) wat tot die Junior Stadsraad vir die stad Kaapstad verkies is. Dit was 'n streng en moeilike proses en dis nie sommer almal wat die paal haal nie. Ons is baie trots op dié twee! Hulle eerste raadsvergadering vind reeds op 14 Maart 2020 plaas. Baie sterkte vir die nuwe uitdaging!

Lees verder
facebook instagram custom 
MailPoet