Wapen (VrydagFiltse)
17 Februarie 2023
facebook instagram custom 
facebook instagram custom 
Goeiedag Ouers/Voogde

Net voordat die jaar onder ons begin uithardloop, wil ek tog baie graag hier uit my kantoor nog aan die begin van die skooljaar 'n paar gedagtes met u deel wat ek belangrik ag om moontlike frustrasie, ongelukkigheid of ontevredenheid by alle rolspelers in die 2023-skooljaar te probeer verminder.

Dis veral klippies in ons en ander ouers se skoene wat in 2022 gewoonlik hier in die kantoor eindig en daarom meen ek dis beslis nodig dat ons almal nou kennis neem hiervan om beter samewerking te verseker. Die gedagte van die skrywe is allermins om negatief te probeer wees en ek vertrou u lees dit in die positiewe lig waarmee dit bedoel word.

Ek het 10 belangrike kwessies geïdentifiseer en gesels vandag graag met u oor die eerste vyf daarvan. In volgende week se VrydagFlise volg die ander paar.


  1. Kommunikasie van dag-tot-dag sake Ons glo ons kommunikeer op verskeie platforms voortdurend belangrike sake aan u, maar versoek dat u asseblief u kind(ers) sal aanmoedig om behoorlik te luister na afkondigings en reëlings - dis 'n belangrike vaardigheid waaraan hul in die hoërskool moet aandag gee en probeer bemeester. Ons kommunikeer nie elke fynste besonderhede van logistieke reëlings (bv. hoe laat moet ek waar wees, watter dagtye volg ons as ons afwyk van die program, ens.) aan ouers/voogde nie, maar u kind moet verantwoordelikheid neem om te luister en dan inligting deur te gee wat op hom/haar/u gesin van toepassing is. Ouers sê dikwels vir ons "ons het nie geweet nie!" maar dan is inligting reeds 'n paar keer in die saalperiode, rye, interkom-afkondigings ens. aan leerders deurgegee of verduidelik. Leerders moet aantekeninge maak (elkeen het 'n JvR-kwartaalsakboekie wat in hul baadjiesak moet wees) van belangrike sake sodat hul nie kan vergeet nie. Vra asseblief gedurig vir u kind inligting sodat hul in die gewoonte kom om aandagtig te (begin) luister. Moedig hul ook aan om by die betrokke organiseerders of onderwysers te gaan uitvind indien hul onseker is oor enigiets, eerder as om namens hul e-posse te skryf of op privaat ouergroepe vrae vra - dit maak dikwels ander mense weer deurmekaar en veroorsaak nog meer vrae omdat nie alle inligting korrek deurgegee word nie of nie op almal in die groep van toepassing is nie.
  2. Ouer-WhatsApp-groepe Ek moedig u aan om die JvR-Algemene WhatsApp-groep op u foon te hê asook by die graadgroep aan te sluit sodat die OOV-verteenwoordigers inligting kan deurgee. U sal dan op hoogte van alle nodige inligting wees. Weerhou u asseblief ook daarvan om onnodige negatiewe uitlatings oor die skool op privaat WhatsApp-groepe te maak. Dit lei tot groot frustrasie by talle ouers/voogde wat dit dan aan die skool rapporteer. Maak asseblief 'n afspraak en kom gesels met my as enigiets pla. Ek ontvang dikwels skermskote van hierdie groepe of hoor van klagtegesprekke en wanneer ek dan vra dat die ouers moet kom gesels, is niemand bereid om met my daaroor te kom praat nie. My deur staan oop vir enige klagtes, kritiek en voorstelle. Ouer-WhatsApp-groepe is ongelukkig nie die plek waar probleme opgelos gaan word nie.
  3. Konteks vir ouerafsprake Ek nooi u opnuut uit om met my in gesprek te tree oor enige skoolaspek of iets wat vir u belangrik is. Die volgende bly egter belangrik: u moet my of enige ander onderwyser asseblief nooit "namems 'n groep kom spreek wat ontevrede voel nie". Dis baie belangrik dat u oor u probleem/u kind/u klagte kom gesels; niemand kan ander ouers of ander kinders verteenwoordig nie. Dit gebeur dikwels dat ouers namens ander mense wil gesels en dan volg ongelukkigheid omdat hul nie gemaklik daarmee is nie. Onthou ook asseblief dat die skool nie oor ander kinders met u gesels kan nie. Wees verseker dat ons optree teen moeilikheidmakers en elke saak waar u meen iemand het u kind te na gekom, word deeglik ondersoek, maar u moet asseblief nie van ons verwag om besonderhede oor straf te gee wat aan ander kinders uitgedeel is of 'n kwessie bespreek wat nié oor u kind handel nie. Elke kind in JvR se privaatheid word in hierdie kantoor beskerm en ons kan nie vertroulike inligting oor ander ouers/voogde se kinders met enigiemand deel nie.
  4. Leerders se sosiale lewe en partytjies Ek pleit by u dat daar te alle tye behoorlike ouertoesig is wanneer u kind 'n sosiale geleentheid aanbied - en dring asseblief daarop aan wanneer u kind so ’n geleentheid bywoon. Te veel ongelukkighede ontstaan by huispartytjies tussen leerders omdat, glo ek, te veel vryheid aan leerders gegee word. Die skool kan ongelukkig ook nie al hierdie kwessies wat tussen leerders by huispartytjies en oor naweke in kuierplekke gebeur, hanteer en ondersoek nie. Maak asseblief seker dat u te alle tye weet waar u kind is, saam met wie hul daar is en dat hul veiligheid verseker is. Drankmisbruik lei tot ongelooflike hartseer situasies wat gedurig in die skool hanteer moet word en ons het ons ouers/voogde se ondersteuning nodig om hierdie probleem daadwerklik aan te spreek.
  5. Sosiale media en selfone Weet asseblief wat op u kind se foon aangaan. Ek is dikwels erg geskok wanneer ons sake ondersoek en dan die inhoud op leerders se fone sien - en dit dikwels op groepe waaraan baie van ons kinders behoort! Onthou ook dat u kind sy/haar reg op privaatheid verloor wanneer hul hul skuldig maak aan ernstige wangedrag op fone wat ander mense se welstand of veiligheid bedreig. Dit sal dan deeglik ondersoek word. Help asseblief u kind om hul selfone en sosiale media verantwoordelik te gebruik. Ons moet dikwels gevalle van boeliegedrag deur middel van selfone, op sosiale media, ensovoorts hanteer en dit kan beslis voorkom word as leerders weet u as ouer weet ook wat op hul selfone aangaan. Daar behoort nie enige foto's of video's so privaat op hul fone te wees dat u dit nie mag sien nie. U skend nie u kind se privaatheid as u ouerleiding in dié verband bied nie.
Baie dankie dat ek hierdie paar punte vandag kon uitlig - ons besef maar al te goed hoe baie uitdagings daar vir ouers/voogde en tieners is.

By voorbaat dankie vir u begrip, ondersteuning en samewerking in die verband!
***************************************************************************************************
ATLETIEKINTERSKOLE EERSKOMENDE DINSDAG
Ons sien uit na ’n heerlike atletiekdag op Coetzenburg eerskomende Dinsdag en nooi al ons ouers/voogde om ook ons atlete te kom ondersteun!

Ons is ook vanjaar die organiseerders van die dag en ek bedank graag mnr. Abré van Heerden, me. Razelle Hanekom en mnr. Hans-Peter Klink vir hul harde werk aan dié projek.

Aangesien Dinsdag ’n skooldag is, is dit ’n verpligte uitstappie vir alle leerders.
Kliek gerus hier om al die belangrike inligting vir die atletiekdag af te laai.

Sterkte aan ons atlete en geesspan - ons weet jul gaan ons baie trots maak!

NUUSBRIEF VANAF DIE WKOD
Mnr. Brent Walters, Hoof van Onderwys in die Wes-Kaap, het ’n belangrike skrywe aan alle skole in die provinsie gerig. Kliek gerus hier om die nuusbrief te lees.

ONZE JAN-BORGVORMS
Ons redaksie beplan vanjaar weer opwindende uitgawes van die Onze Jan-skoolkoerant.
Die span is hard aan die werk onder die bekwame leiding van ons redakteur,
Stefan Turkstra in graad 12. Hulle gaan verseker dat hierdie uitgawes aktueel en vars
bly en belangrike en positiewe insae het tot ons huidige omgewing.

Ons benodig egter adverteerders om publikasiekoste vir die Onze Jan te dek en het weer advertensiegeleenthede om te bied. Kliek gerus hier om al die inligting af te laai. By voorbaat dankie vir u ondersteuning!

JvR-LIEFDESBROODJIES
Baie dankie vir die uitstekende reaksie van ons ouers/voogde en leerders om ons in hierdie projek te ondersteun - groot waardering daarvoor!

Elke graad het ’n spesifieke dag waarop hul hul liefdesbrooedjies kan bring:
Graad 8 - Maandae
Graad 9 - Dinsdae
Graad 10 - Woensdae
Graad 11 - Donderdae
Graad 12 - Vrydae

U kind handig die broodjies by sy/haar graadhoof in tydens rye of hul kan dit ook by ontvangs afgee.

Indien u eerder graag ’n finansiële bydrae tot hierdie projek wil maak, is u welkom om dit via Karri te doen.
Baie dankie by voorbaat vir almal se omgee en ondersteuning!

INDIVIDUELE FOTO'S 2023
Individuele foto-pakkette kan via Karri bestel en betaal word.
Die koste vir die A4-pakkette beloop R50.00 elk en daar kan tussen 5 (Pakket A-E) gekies word. Pakket 6 is slegs ’N enkel foto (A5-grootte) en die koste daarvan is R30.00. Kliek gerus hier om die voorbeelde van die pakkette te sien.
Die sluitingsdatum vir bestellings is 24 Februarie 2023. Enige navrae kan aan me. Vrey gerig word.

OPEDAE VIR NUWE LEERDERS IN 2024
Ons is besig om ’n opwindende program vir ons besoekers van ons opedae te beplan en vra u ondersteuning om dié uitnodiging ook wyd en syd te versprei. Ons nooi graag alle graad 6- en 7-laerskoolleerders uit om ’n unieke kykie in die lewe van Hoërskool Jan van Riebeeck te kom geniet.

Ons bied vanjaar ook ’n gratis busdiens aan om leerders en hul ouers oral oor die Wes-Kaap na ons skool te vervoer (almal woonagtig verder as 50km vanaf die middestad) om ons opedae by te woon en veral koshuistoere te onderneem. Voorlopige roetes sluit in vanaf Swellendam via die N2 en alle dorpe langs die pad asook die roetes via die N1. Verder sal daar ook vir die Bolandroetes, Swartlandroetes en Weskusroetes voorsiening gemaak word.

Kliek gerus hier om die uitnodiging af te laai en nooi u kenisse uit om die Jan van riebeeck-uitnemendheid te kom beleef!

AKADEMIE
Telematiese Platform
Alle graad 10-12 leerders het die afgelope week hul inteken-inligting ontvang om toegang te kry tot die Telematiese Platform. Hier kan leerders toegang kry tot talle lesse, aangebied in Afrikaans, in elke vak.
Ons moedig leerders aan om asb. gebruik te maak van dié waardevolle hulpbron.
Kliek gerus op die skakels om die gebruikersgids en tye van waanneer lesse aanlyn aangebied word, af te laai.

MathArt-kompetisie
Ons moedig leerders aan om deel te neem aan die MathArt-kompetisie wat deur Nelson Mandela Universiteit aangebied word. Kliek gerus hier vir al die inliging.

Assesserings- en intervensierooster
Indien u nog nie die roosters afgelaai het nie, kliek gerus hier.

Ouers word daaraan herinner dat hul die akademiese hoof, me. Serrao, dadelik moet kontak by liza.serrao@janvanriebeeck.co.za indien u kind die dag nie ’n toets kan aflê nie. Ouers moet dan ook so gou as moontlik ’n mediese sertifikaat by me. Sterrenberg (studentesake) indien.

Ons doen ’n dringende beroep op u om te verseker dat u kind betyds is vir die toetsperiode aan die begin van die skooldag. Indien u voorsien dat die verkeer ’n probleem mag wees, moet u asseblief vroeër van die huis af vertrek.

Geen leerder kry meer tyd om die toets af te lê omdat hul laat is vir skool nie.

Onthou ook asseblief dat slegs mediese redes aanvaarbaar is indien leerders assesserings misloop - geen ander afsprake moet op toetsdae geskeduleer word nie.

Taalbond-eksamen
Ons herinner graag dat inskrywings vir vanjaar se Taalbond-eksamen op 3 Maart sluit. Betaal asseblief R70 op Karri.

Proverto-olimpiade (Handelsvakke)
Leerders in graad 10 -12 kan vir dié olimpiade in Rekeningkunde, Ekonomie en Besigheidstudies inskryf. Leerders kan al drie vakke of slegs twee of slegs een vak skryf en die koste beloop dieselfde.

Koste: R100 per leerder indien teen 20 Februarie betaal word.
Andersins R120.00. Betalings geskied via Karri.

Die eerste ronde vind op 10 Mei plaas en leerders skryf direk na skool in me. Meyer se klas. Indien leerders kwalifiseer, vind die tweede ronde op 2 Augustus plaas.

Leerders wat belangstel, kan by me. Meyer inskryf. Verdere reëlings sal nader aan die tyd deurgegee word. Ons sien uit na 'n groot aantal inskrywings en moontlike pryswenners hierdie jaar!

UK-Wiskundekompetisie 2023
Die Universiteit van Kaapstad se jaarlikse Wiskundekompetisie skop weer vanjaar op Donderdag, 25 April af. Die kompetisie vind die aand op die kampus plaas en leerders sal per bus vanaf die skool vertrek. Inskrywings kan by mnr. Klink gedoen word of by leerders se Wiskundeonderwysers. Inskrywings sluit Maandag, 27 Februarie en is gratis vir alle leerders.

GRAADSAKE
Graadkampe
Onthou asseblief om so spoedig moontlik betalings op KARRI te doen. Sien weer die skrywe wat aan die einde van verlede jaar uitgestuur is, hier.

VERRYKINGSPROGRAM & KULTUUR
Afrikaansweek
Ons hou vanjaar weer Afrikaansweek! Die program sal binnekort beskikbaar wees, maar dis lekker om reeds aan te kondig dat die baie gewilde Elandré ons gaskunstenaar by die afsluitingkonsert op Donderdag, 9 Maart, is. Kliek gerus hier om die advertensie af te laai en bespreek u kaartjies so gou as moontlik via Quicket:
https://qkt.io/apB9Mk. Die sitplekke is onbespreek en daar is slegs 500 kaartjies beskikbaar, so spring gou om teleurstelling te voorkom!

JvR-Talentkompetisie
Ons sluit die skoolprogram vir ons Afrikaansweek op Vrydag, 10 Maart met ’n opwindende talentkompetisie vir al ons leerders af. Almal word uitgenooi om in te skryf! Kliek gerus hier vir al die inligting en besonderhede oor inskrywings.
Moenie hierdie geleentheid misloop nie, Jan van Riebeeckers!

MUSIEK & MUSIEKTEATER
Koor
Oefening vind oudergewoonte eerskomende Maandag om 14:15 tot 16:00 in die saal plaas.

Koor-oefennaweek
Ons jaarlikse oefennaweek vind hierdie naweek plaas. Die koste beloop R200 per leerder en dit sluit alle etes en verversings in vir die volle duur van die naweek.
Die tye vir die naweek verloop soos volg: Vrydag 14:30 tot 20:00, Saterdag 9:00 tot 13:00.
Leerders ontvang genoegsame vrye tyd, etes en versnaperings gedurende hierdie tye. Bring ook jul swemklere saam as dit baie warm is Vrydagmiddag; ons moet dalk gou vinnig ’n bietjie afkoel.

Simfonie- en Koorkonsert in samewerking met Hugo Lambrechts Musieksentrum
Ons is vanjaar baie opgewonde om 'n projek aan te pak saam met die Hugo Lambrechts Musieksentrum, wat vernoem is na een van ons voormalige, legendariese skoolhoofde. Hierdie konsert se hoogtepunt gaan 'n uitvoering wees van werke van die beroemde Suid-Afrikaanse komponis, Peter Louis van Dijk, getiteld "The Selfish Giant".

Hierdie werk bestaan uit 'n simfonieorkes, kinderkoor, baritonsolis en seunsolis. Ons versoek dan graag enige leerder wat wil deel vorm van die projek as 'n lid van die koor om met mnr. Geldenhuys kontak te maak om verdere inligting te bekom.

Hierdie konsert is eenmalige projek apart van die skoolkoor se gewone program en lede gaan dus op Dinsdae om 17:30 tot 19:00 repeteer, asook Vrydae om 15:00 tot 16:30. Die konsert vind op Vrydag 24 Maart by die Hugo Lambrechts Ouditorium plaas.

Ons sien uit om almal te verwelkom vir hierdie besondere projek.

Matilda
Kliek gerus hier om die nuutste repetisieskedule af te laai. Sterkte!

Geniet die naweek - sterkte aan ons atlete wat die naweek ook aan die sone-byeenkoms deelneem. Ons weet dit sal goed gaan!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof
Email Marketing Powered by MailPoet