Wapen (VrydagFiltse)
24 Februarie 2023
facebook instagram custom 
facebook instagram custom 
Goeiedag Ouers/Voogde

Baie dankie aan almal wat positiewe terugvoer aan my gestuur het na verlede week se skrywe oor die paar algemene skool- en sosiale kwessies.

Soos beloof, hier is die laaste vyf kwessies wat ek graag wil aanraak voordat die jaar nog verder spoed optel. Ek benadruk weer dat u dit asseblief moet lees in die positiewe gees waarmee dit bedoel word - die doel hiervan is om eindelik goeie samewerking en die vlot verloop van skoolsake te verseker.

1. Deelname
Dit is vir ons uiters belangrik dat alle leerders entoesiasties aan die skoolprogram deelneem. Ons poog om ’n verrykende skoolprogram aan te bied juis omdat ons u kind (verder) wil help ontwikkel, hul talente wil slyp en nuwe vaardighede wil aanleer.

Ek het vanoggend tydens die Verrykingsperiode met die leerders deur die 2023-merietebeleid gewerk en ook ons nuwe JvR-Trots-toekenning met hul bespreek. Leerders verdien in hierdie nuwe stelsel punte vir alles waaraan hul by die skool deelneem en hul kan aan die einde van die jaar in aanmerking kom vir ’n toekenning indien hul aan die minimum vereistes (van hul graad) voldoen. Leerders wat dit vir vier jaar in ’n ry kan doen, word met volle erekleure aan die einde van hul graad 11-jaar beloon.

Bestudeer asseblief ook die toekenningsbeleid en help u kind beplan waar hy/sy betrokke kan raak. Let asseblief ook daarop dat leerders vanaf vanjaar vir geen toekenning in aanmerking sal kom indien hul nie ’n 80%-bywoningsyfer by oefeninge en wedstryde kan toon nie. Ons is baie trots op ons leerders se verdere prestasies, maar verwag ook dat hul beskikbaar is om in ons spanne te speel en vir JvR teen ander skole kompeteer.

Moedig asseblief u kind(ers) aan om aktief by die skoolprogram in te skakel. Hul ontmoet nuwe leerders, ontdek baie dinge omtrent hulself so en dit dra by tot ’n positiewe skoolervaring.

Die verwagting is dat elke leerder aan ten minste een somer- en een wintersport deelneem asook een kultuuraktiwiteit per semester (twee kwartale).

Aangesien ons ’n relatief klein skool is, het ons ons ook ons leerders nodig om spanne vol te maak sodat ons kan meeding op die sport- en kultuurgebied. Elkeen se bydrae in hierdie verband is baie belangrik!

2. Die skool se goeie naam en beeld
Ons werk baie hard daaraan om ons goeie naam en trotse beeld te beskerm en uit te bou. Dit neem egter slegs een negatiewe insident waar ’n leerder as ’n Jan van Riebeecker geïdentifiseer word om hierdie goeie naam skade te berokken.

Die jammerte vir my is dat almal in die skool dan skielik oor dieselfde kam geskeer word. Wanneer ’n leerder van ons in die publiek iets doen wat nie positief tot ons beeld bydra nie, word daar ongelukkig onmiddellik gesê: "Daardie Jan van Riebeeck-leerders/daardie skool... "

Ek wil u graag aanmoedig om ook van die huis se kant af hierdie belangrike gedagte met u kind(ers) te bespreek. Leerders moet besef dat hul te alle tye ’n verteenwoordiger van hul ouerhuis, maar ook hul skool is - ongeag waar hul gaan of wat hul doen! Ons wil werklik slegs in die nuus beland vir die positiewe dinge wat in hierdie skool gebeur.

3. Kommunikasie met personeel
Ek vra dat u asseblief die kommunikasiekanale tussen u en u kind se onderwyser te alle tye oop sal hou en met die personeel slegs via e-pos kommunikeer of ’n afspraak maak om met die betrokke onderwyser te vergader. Geen personeellid moet asseblief op hul selfone gekontak word nie en ek vra ook dat u hul privaatheid en familietyd saans en oor naweke sal respekteer.

Stuur gerus ’n e-pos en indien u nie enige terugvoer ontvang nie, kan u die skool se ontvangs skakel en navraag doen of ’n boodskap laat. Onthou ook asseblief dat ons onderwysers werklik ’n vol rooster en dan baie naskoolse verpligtinge daarna het en nie veronderstel is om agter hul rekenaar te wees wanneer ’n klas voor hul is nie. U moet asseblief daarom ten minste 48 uur toelaat vir hul om te reageer voordat u verder navraag doen.

Ons vind dat ouers boodskappe stuur en indien onderwysers nie onmiddellik reageer nie, is hul baie omgekrap. Verstaan asseblief dat die aard van ons dagprogram en werk dikwels onderwysers verhoed om onmiddellik op u navraag te reageer.

Ek vra ook dat u ons onderwysers met die nodige respek sal hanteer wat hul verdien. Ons wil graag ’n professionele diens lewer en daarom moet u asseblief te alle tye u taalgebruik en kommunikasie gepas hou. Vermy asseblief snedige opmerkings en beledigings teenoor ons personeel wanneer u nie tevrede met iets is nie.
Uit ervaring kan ek met groot oortuiging sê dat daardie woedende e-pos of oproep eers 24 uur moet wag voordat u die send-knoppie druk of die foon optel. Dikwels is daar ander kontekste wat u benodig en wanneer gemoedere bedaar het, word ’n neutrale of vriendelike(r) e-pos altyd soveel beter ontvang.

Ja, ons fouteer ook en dan moet dit aangespreek word!
U is egter baie welkom om eerder daardie woede hier op my in die kantoor te kom uithaal, maar ek kan ongelukkig nie onvanpaste optrede teenoor ons onderwysers aanvaar nie. Ek sal dit direk met u opneem indien dit aan my gerapporteer word dat onderwysers ongemaklik is met die manier waarop daar met hul gekommunkeer word.

Kom ons werk saam om oplossings vir probleme te vind eerder as om nog probleme te veroorsaak deur onnodige konflik.

4. Gedragskode
Ons skool het ’n gedragskode waarvolgens ons bepaalde reëls en orde moet handhaaf. Elke leerder het ook hierdie kode onderteken en wanneer u u kind by ons inskryf, word dit ook met u gedeel. Dit is ook op ons webblad beskikbaar.

Ek vra dat u hierdie gedragskode respekteer en ook besef en aanvaar dat die skool sal optree wanneer u kind nie die gedragskode nakom nie.

Ons loop dikwels onder kritiek deur wanneer ons moet optree en ons het begrip daarvoor dat u net die beste vir u kind(ers) wil hê. Ons het egter ’n etiese en morele plig om ons gedragskode en die gepaste aksies na te kom, ongeag persoonlike gevoelens, menings en inmenging van ons ouers/voogde.

Dit is nooit ’n maklike proses nie - en allermins ’n aangename een vir ons, maar berus asseblief by die skool se optrede en besluite rondom die uitdeel van straf en die handhawing van orde en goeie dissipline.

Ek verseker u dat ons u kind se beste belange op die hart dra, maar wanneer daar verkeerd opgetree word, moet u ons asseblief nie kwalik neem indien daar streng opgetree word nie.

U is altyd welkom om met my in gesprek te tree rondom enige griewe, maar ons gaan nie leerders oorsien wat ons skool se gedragskode of enige interne beleid oortree nie.

5. Skoolbywoning
Ek doen ’n dringende beroep op u om te verseker dat u kind elke dag skool bywoon en slegs tuisbly indien hy/sy werklik te siek is. Te veel leerders is veral op Vrydae afwesig en dit is dikwels om persoonlike redes.

Afsprake moet asseblief buite skoolure geskeduleer word en leerders moet oor naweke beskikbaar wees vir sportwedstryde of kultuuraktiwiteite. Hul laat hul span of groep in die steek indien hul weens persoonlike redes nie beskikbaar is om deel te neem nie. Dit plaas ook geweldige druk op ons personeel om dan vinnig ander planne te moet maak of nie ’n behoorlike oefening kan hê nie.

Let asseblief ook daarop dat ’n leerder wat nie die dag skool bywoon nie, nié buitemuurse aktiwiteite of aand- of sosiale funksies mag bywoon nie.

Leerders verdien strafpunte indien hul sonder verskoning oefeninge of skoolaktiwiteite waartoe hul hul verbind het, misloop. Onderwysers moet ten minste 24 uur voor die aanvang van die aktiwiteit per e-pos ingelig word van geldige (mediese redes) verskonings.

Ek wil baie dankie sê aan al ons ouers/voogde en leerders wat dié basiese verwagtinge getrou nakom en altyd ons skool ondersteun. Ons is dankbaar dat ons ’n skoolgemeenskap het wat saam met die skool wil werk - ons het werklik groot waardering daarvoor!
***************************************************************************************************
KRAGKRISIS
Die skool is nou genoodsaak om ’n tydelike en eindelik ’n permanente oplossing vir die voortslepende kragkrisis te vind en stel u dus in kennis dat dit bo alle ander beplande projekte geprioritiseer word. Ons is in die proses om ons planne te finaliseer, maar sal steeds enige ondersteuning in die verband vanuit ons ouerkorps of gemeenskap waardeer.

Indien u byvoorbeeld diesel, batterye, sonpanele, ens. teen goedkoper tariewe aan die skool kan beskiksbaar stel, sal dit hoog op prys gestel word.
U kan my gerus kontak by skoolhoof@janvanriebeeck.co.za indien u wil deel raak van dié inisiatief.

AFRIKAANSWEEK 2023
Ons kan nie meer wag vir ons Afrikaansweek wat op 6 Maart afskop nie. Die Afrikaans-departmenet het weer ’n baie indrukwekkende program saamgestel en ons leerders en ouers/voogde kan uitsien na ’n verrykende ervaring. Hierdie week is werklik een van die hoogtepunte op ons skoolkalender!

Kliek gerus hier om die oggendprogram af te laai en ook hier om die aandprogram af te laai.

Moet ook nie vergeet om kaartjies vir die Elandré-vertoning op 8 Maart te koop nie! Bespreek nou op Quicket: https://qkt.io/apB9Mk

Dankie by voorbaat vir u ondersteuning van hierdie opwindende inisiatief!

POTJIEKOSKOMPETISIE
Ons skop ons Afrikaansweek op ’n geurige noot af wanneer die verskillende grade teen mekaar meeding om die Potjiekoskampioen-titel vir 2023.

Ouers/Voogde word ook uitgenooi om teen volgende Vrydag (3 Maart) bestellings te plaas en die etes kan dan Maandag, 6 Maart by die skool afgehaal word of hier saam geniet word. Kliek gerus hier vir al die inligting.

TAMBOERSKLOOF-GEMEENTE HOU BASAAR!
Kom hou saam met Tamboerskloof basaar op Saterdag 4 Maart tussen 8:00 en 13:00!

Hul verkoop op basaardag heerlike pannekoek, jaffels, boereworsrolle, varsgebakte brood, sosaties, kerrie-en-rys, poeding en 'n verskeidenheid van varsgebak en deli- produkte. Daar is ook hope pret vir kinders van alle ouderdomme. Om teleurstelling te voorkom, koop solank van jou gunstelingprodukte in ons aanlyn winkel by https://tamboerskloofbasaa.wixsite.com/website en kom tel dit reeds verpak op tydens basaardag 4 Maart tussen 8:30 en 12:00. Die aanlyn winkel sluit Maandag, 27 Februarie om 12:00. Ons sien daarna uit om heerlik saam te kuier!

Tamboerskloof verkoop ook nektar soet pitlose rooi en wit druiwe. Kontak ds. Scotty by 083 740 6412 om jou bestelling te plaas: R200 vir 5kg (daar is 10 bakkies in 'n 5 kg- boks).

ONZE JAN-BORGVORMS
Ons redaksie beplan vanjaar weer opwindende uitgawes van die Onze Jan-skoolkoerant.
Die span is hard aan die werk onder die bekwame leiding van ons redakteur,
Stefan Turkstra in graad 12. Hulle gaan verseker dat hierdie uitgawes aktueel en vars
bly en belangrike en positiewe insae het tot ons huidige omgewing.

Ons benodig egter adverteerders om publikasiekoste vir die Onze Jan te dek en het weer advertensiegeleenthede om te bied. Kliek gerus hier om al die inligting af te laai. By voorbaat dankie vir u ondersteuning!

OPEDAE VIR NUWE LEERDERS IN 2024
Ons nooi graag alle graad 6- en 7-laerskoolleerders uit om eerskomende Maandag en Dinsdag ’n unieke kykie in die lewe van Hoërskool Jan van Riebeeck te kom geniet.

Kliek gerus hier om die uitnodiging af te laai en nooi u kenisse uit om die Jan van riebeeck-uitnemendheid te kom beleef!

AKADEMIE
Telematiese Platform
Alle graad 10-12 leerders het die afgelope week hul inteken-inligting ontvang om toegang te kry tot die Telematiese Platform. Hier kan leerders toegang kry tot talle lesse, aangebied in Afrikaans, in elke vak.
Ons moedig leerders aan om asb. gebruik te maak van dié waardevolle hulpbron.
Kliek gerus op die skakels om die gebruikersgids en tye van waanneer lesse aanlyn aangebied word, af te laai.

Assesserings/Toetsdae
Ouers word daaraan herinner dat hul die akademiese hoof, me. Serrao, dadelik moet kontak by liza.serrao@janvanriebeeck.co.za indien u kind die dag nie ’n toets kan aflê nie. Ouers moet dan ook so gou as moontlik ’n mediese sertifikaat by me. Sterrenberg (studentesake) indien.

Ons doen ’n dringende beroep op u om te verseker dat u kind betyds is vir die toetsperiode aan die begin van die skooldag. Indien u voorsien dat die verkeer ’n probleem mag wees, moet u asseblief vroeër van die huis af vertrek.

Geen leerder kry meer tyd om die toets af te lê omdat hul laat is vir skool nie.

Onthou ook asseblief dat slegs mediese redes aanvaarbaar is indien leerders assesserings misloop - geen ander afsprake moet op toetsdae geskeduleer word nie.

Taalbond-eksamen
Ons herinner graag dat inskrywings vir vanjaar se Taalbond-eksamen op 3 Maart sluit. Betaal asseblief R70 op Karri.

Proverto-olimpiade (Handelsvakke)
Daar het reeds leerders (graad 10 -12) vir dié olimpiade in Rekeningkunde, Ekonomie en Besigheidstudies inskryf. Daar is egter steeds inskrywings beskikbaar! Leerders kan al drie vakke of slegs twee, of slegs een vak skryf en die koste beloop dieselfde. Koste: R120 per leerder en moet teen 10 April via Karri betaal word.

Die eerste ronde vind op 10 Mei plaas en leerders skryf direk na skool in me. Meyer se klas. Indien leerders kwalifiseer, vind die tweede ronde op 2 Augustus plaas. Leerders wat belangstel, kan by me. Meyer inskryf. Verdere reëlings sal nader aan die tyd deurgegee word. Ons sien uit na 'n groot aantal inskrywings en moontlike pryswenners hierdie jaar!

UK-Wiskundekompetisie 2023
Die Wiskunde-vakspan sal volgende week tydens rye inskrywings vir die UK-Wiskundekompetisie doen. Hierdie kompetisie is gratis en sal vanjaar by die UK-kampus plaasvind.

GRAADSAKE
Graadkampe
Onthou asseblief om so spoedig moontlik betalings op KARRI te doen. Sien weer die skrywe wat aan die einde van verlede jaar uitgestuur is, hier.

SPORT
Atletiek
Baie sterkte aan die volgende atlete wat die naweek aan die Wes-Kaapkampioenskappe deelneem. Ons is baie trots op hierdie groot groep leerders wat Tafelbaai verteenwoordig. Jan van Riebeeck het ook die meeste atlete van alle skole in ons streek wat aan die Wes-Kaapkampioenskappe deelneem - wel gedaan!


 • Erica Marais (o.14 dogters, gewigstoot & skyfwerp)
 • Helene Greef (o.14 dogters, 400m)
 • Catharina Mouton (o.14 dogters, 400m)
 • Francois Joubert (o.14 seuns, 300m hekkies)
 • Thay Matjan (o.14 seuns, 200m & verspring)
 • Sebastian Senekal (o.14 seuns, gewigstoot en spiesgooi)
 • Mia van den Berg (o.15 dogters, 100m)
 • Layla Erasmus (o.17 dogters, hoogspring)
 • Mari Swanepoel (o.17 dogters, 3000m & 1500m)
 • Carla van den Berg (o.17 dogters, 400m hekkies)
 • Scarlett van der Merwe (o.17 dogters, 3000m & 1500m)
 • Charlton Humpreys (o.17 seuns, 100m)
 • Ruben Fourie (o.17 seuns, 3000m)
 • Nehemia Rosen (o.17 seuns, 400m hekkies)
 • Cohin Rossouw (o.17 seuns, skywerp)
 • Damian Bosch (o.19 mans, 400m & 800m)
 • Charné Basson (o.19 vroue, gewigstoot)
 • Simonay Jacobs (o.17 dogters, verspring)
 • Clarize Strydom (o.15 dogters, hoogspring)
 • Jana van Rooyen (o.17 dogters, skyfwerp)
 • Jamie Nel (o.19 vroue, hoogspring)
 • Darren-Lee Botha (o.19 mans, driesprong & verspring)
 • Paul Schultz (o.19 mans, spiesgooi)
 • Gerard Snijders (o.19 mans, spiesgooi)
 • Lu-Wyk Steyn (o.19 mans, 400m & 400m hekkies)
 • Catherine Shaw (o.17 seuns, gewigstoot)
 • Kayleen Heiberg (o.17 dogters, spiesgooi)
Hier is die volledige program vir die naweek.

Hokkie
Alle hokkiespelers word hartlik uitgenooi na ons spanboudag wat volgende Saterdag, 4 Maart vanaf 9:00 tot 12:00 plaasvind. Dit is belangrik dat almal teenwoordig is. Ons bevestig in die nuwe week waar dit sal plaasvind.

Rugby
Die rugbymanne word daaraan herinner dat hul proewe more vanaf 9:00 tot 12:00 by die JvR-sportvelde plaasvind. Sterkte, Jan van Riebeeckers!

Netbal
Sterkte aan ons netbalspeelsters wat die naweek aan die JvR-netbaltoernooi teen aksienetbalspanne meeding. Hier is more se volledige program.

VERRYKINGSPROGRAM & KULTUUR
JvR-Talentkompetisie
Ons sluit die skoolprogram vir ons Afrikaansweek op Vrydag, 10 Maart met ’n opwindende talentkompetisie vir al ons leerders af. Almal word uitgenooi om in te skryf! Kliek gerus hier vir al die inligting en besonderhede oor inskrywings.
Moenie hierdie geleentheid misloop nie, Jan van Riebeeckers!

MUSIEK & MUSIEKTEATER
Koor
Oefening vind oudergewoonte eerskomende Maandag om 14:15 tot 16:00 in die saal plaas.

Simfonie- en Koorkonsert in samewerking met Hugo Lambrechts Musieksentrum
Ons is vanjaar baie opgewonde om 'n projek aan te pak saam met die Hugo Lambrechts Musieksentrum, wat vernoem is na een van ons voormalige, legendariese skoolhoofde. Hierdie konsert se hoogtepunt gaan 'n uitvoering wees van werke van die beroemde Suid-Afrikaanse komponis, Peter Louis van Dijk, getiteld "The Selfish Giant".

Hierdie werk bestaan uit 'n simfonieorkes, kinderkoor, baritonsolis en seunsolis. Ons versoek dan graag enige leerder wat wil deel vorm van die projek as 'n lid van die koor om met mnr. Geldenhuys kontak te maak om verdere inligting te bekom.

Hierdie konsert is eenmalige projek apart van die skoolkoor se gewone program en lede gaan dus op Dinsdae om 17:30 tot 19:00 repeteer, asook Vrydae om 15:00 tot 16:30. Die konsert vind op Vrydag 24 Maart by die Hugo Lambrechts Ouditorium plaas.

Ons sien uit om almal te verwelkom vir hierdie besondere projek.

Matilda
Kliek gerus hier om die nuutste repetisieskedule af te laai. Sterkte!

Skoolwinkel
Die skoolwinkel is elke Maandag en Woensdag vanaf 13:30 tot 14:30 oop.
Langbroeke vir die meisies sal die eerste dag na die skoolvakansie beskikbaar wees.

Geniet die naweek - daar is heelwat sport- en kultuuraktiwiteite aan die gang. Ons weet dit sal goed gaan met almal!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof
Email Marketing Powered by MailPoet