Wapen (VrydagFiltse)
31 Maart 2023
facebook instagram custom 
Goeiedag Ouers/Voogde

Ek kry nie altyd (genoeg) tyd om my eie musiek te luister nie, want sodra my kinders in die motor klim, vra hul om eerder na "mamma se soort musiek" te luister...

Toe ek gister egter ’n wye Kaapse draai ry om al die graadkampe te besoek, het ek my hopie CD's (old school, ja) op die sitplek langs my gereed gehad vir die N1-beproewing.
My gedagtes hardloop deur die afgelope drie maande se besondere (!) skooloomblikke, maar maak ook tog onwillekeurig ’n paar kronkeldraaie verby die minder aangename stoppe langs dié kwartaalpad.

Die lirieke van Amanda Strydom se 'Eerste Liefde' onderbreek ’n oomblik my gedagtegang en som die afgelope paar kilometer se dink treffend op:

Meisietjies sal grootword
en seuntjies sal ook leer
die dag sal kom dat hul alleen die lewe moet trotseer
gee hul lampe vir hul voete
en ’n kompas vir die pad
maar berus dat hul in elk geval
hul eie koers sal vat

Hoe waar is hierdie woorde nie? In ons skoolgemeenskap en ouerhuis het ons slegs vir ’n klompie jare die geleentheid om die voetlampe en die kompas vir die pad aan ons Jan van Riebeeckers te bied, hul te probeer aanspoor, inspireer en uitdaag om hul unieke ménswees te ontdek, maar dan moet ons daarby berus dat die interpretasie en lewenskeuse van die uitleef van ons mooi skoolleuse tog hul eie is: elkeen moet immers met die gereedskap in hul knapsak, iewers self besluit watter koers hul lewe gaan inslaan. Hoe elkeen hulsélf gaan wees.

Ek is baie trots daarop dat Hoërskool Jan van Riebeeck die afgelope kwartaal weer aan ons leerders waardegedrewe en toekomsgerigte gereedskap gegee het wat hul kon gebruik in hierdie proses van selfontdekking. Die aktiwiteite waaraan deelgeneem is en die positiewe terugvoer oor die graadkampe vandag, laat my opnuut besef ons kinders is op soek en dikwels uitgehonger vir meer geleenthede om tyd vir introspeksie binne die groter konteks van groepontwikkeling te kan hê - dis iets waarop ons meer en meer by die skool wil fokus.

Teleurstellings was ook ’n werklikheid wat baie leerders en ouers tussendeur die jubeloomblikke die afgelope kwartaal moes trotseer. Dalk is vandag se rapportpunt een daarvan; dalk is u kind nie gekies vir die span waarop hul gehoop het nie. Foute is gemaak; duur lesse is geleer. Dit alles is egter deel van daardie proses van seuntjies en dogtertjies wat ook grootword. Ons hier by Jan van Riebeeck sal altyd aanhou om die kompas se naald en die lampe se lig vir ons leerders te bied om ook dié moeiliker paaie te verstaan... en dan moedig aan te hou loop.

Baie dankie aan al die ligdraers die afgelope kwartaal; dankie aan elkeen van u, asook ons dinamiese personeel wat ons Jan van Riebeeckers met kompas, durf en daad op koers gehou het wanneer dinge moeilik geraak het. Ja, dit was ’n ongelooflike besige kwartaal. Maar ook ’n ongelooflike ontdekkingsreis vir elkeen. Dis slegs deur betrokkewees; hiérwees dat ’n mens kan groei en ontwikkel. Ek moet hier ons nuwe graad 8-groep uitlig. Wel gedaan aan julle as groep wat die hoërskool se geleenthede sommer vroegdag aangryp en in massas deelneem - dit is besonders!
Ek wil diegene wat steeds nie (behoorlik) saamloop op die pad van geleenthede wat ons in hierdie skool bied nie, uitdaag om volgende kwartaal meer betrokke te raak.

Die moeilike van Amanda Strydom se trefferwoorde lê egter opgesluit in die laaste versreël: ons as ouers en onderwysers moet ons deurentyd daaraan herinner dat ons ook moet berus by wie ons kind(ers) is, wil of gaan wees.

En kom ons wees nou maar eerlik met mekaar: grootword hou nooit op nie... op 41 wil my eie hardkoppigheid my ouers steeds teen die mure uitdryf - ek weet u kan ook van ’n eie ervaring of konteks getuig. Dis egter belangrik dat ons aan ons kinders die ruimte bied om vrae te vra, bestaande konvensies uit te daag, kontekste te toets en in die proses van grootword so op ons senuweestelsel te werk, dat ons soms wil handdoek ingooi. Moenie.

Laat ons eerder aanhou om die régte ding vir ons kinders te bly doen: kom ons volhard in ons ouerskappoging om die weg vir hul voete met ons lampe te skyn, kom ons hou aan om hul koppe regop te hou deur hul aan te spoor om die ware noord op hul eie kompas te bly soek - sodat ons vir seker kan weet ons het alles gedoen om hul voor te berei vir daardie pad wat hul dan eendag self moet en gaan kies.

Geniet die skoolvakansie saaam met u kind(ers) en geliefdes. Ons gesels weer wanneer die skole op 12 April heropen.
**************************************************************************************************
ONZE JAN: UITGAWE 1 - 2023
Baie geluk aan die skoolkoerantredaksie met ’n uitstekende eerste uitgawe van ons skoolkoerant! Dankie ook aan me. Ella van Rensburg wat as kontakonderwyser die leerders tot hierdie besondere poging geïnspireer het.

Elke leerder het vandag ’n harde kopie ontvang, maar die elektroniese weergawe is ook hier beskikbaar: https://drive.google.com/file/d/10hDWcw5VLlU9Dm8-V_LehvIIWbJP0rY7/view?usp=drive_web Lekker lees!

MATILDA-KAARTJIES NOU BESKIKBAAR!
Die kaartjieverkope vir 8 tot 13 Mei se aanbieding van Matilda vorder besonder flink op Webtickets nadat dit verlede week geopen het.

Hier volg die indeling van die onderskeie geselskappe se optredes:
Maandag, 8 Mei (middag - finale kleedrepetisie) - Hofmeyr
Maandag, 8 Mei (aand - finale kleedrepetisie) - Welgemeend
Dinsdag, 9 Mei (openingsaand) - Hofmeyr
Woensdag, 10 Mei - Welgemeend
Donderdag, 11 Mei - Hofmeyr
Vrydag, 12 Mei - Welgemeend
Saterdag, 13 Mei (middag) - Hofmeyr
Saterdag, 13 Mei (aand) - Welgemeend

Bespreek so gou as moontlik u kaartjies om teleurstelling te voorkom. Kliek gerus hier: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1526075243

Baie dankie by voorbaat vir u ondersteuning - die leerders sien baie daarna uit om voor groot gehore in die Baxter Teater op te tree!

AKADEMIE
KWARTAAL 1-UITSLAE EN OUERAFSPRAKE
Leerders se rapporte is vroeër vandag aan elke ouer of voog via e-pos gestuur.
Baie geluk met die leerders se puik prestasie. Ons is werklik trots op uitstaande uitslae die afgelope kwartaal.

Dit is tog belangrik dat u as ouer/voog kennis dra oor die volgende:
Indien ’n leerder afwesig was vir ’n assessering, maar met ’n geldige rede, verwerk die WKOD die leerder se ander punte tot ’n finale kwartaalpunt sonder dat die leerder benadeel word. Indien ’n leerder egter sonder ’n geldige rede ’n assessering misloop, ken die WKOD ‘n punt van nul toe en word die res van die punte verwerk tot die leerder se finale kwartaalpunt.

Hierdie was ook nie ‘n eksamenkwartaal nie; die toetspunte is egter van groot belang as aanduiding waar ’n leerder staan met betrekking tot akademiese verwagtinge en vordering. Ons moedig u as ouers/voogde aan om u kind se punte te bestudeer en ’n afspraak met die betrokke leerkragte vir die oueraand op 18 April te maak indien u verdere besprekings verlang. Ons almal wil graag die beste vir u kind hê en saam kan ons meer vermag.

Om 'n afspraak vir die oueraand te maak, moet u op die volgende skakel kliek: https://www.picktime.com/JvRouervergaderings23K2.
Indien u enige musieknavrae het, kan u 'n afspraak met die vakhoof, mnr. Geruan Geldenhuys, maak. U moet asb. slegs een afspraak per onderwyser maak. Dit is belangrik dat u met u kind bevestig wie sy/haar vakonderwyser is. Let asb. ook daarop dat die volgende vakke deur die spefieke onderwyser aangebied word alhoewel daar slegs een vakonderwyser se naam op u kind se rapport verskyn:

Graad 12:
  • Wiskunde: L. Serrao en W. Cronje
  • Wiskundige Geletterdheid: R. Jansen van Vuuren en W. Kastoor
Graad 11:
  • Lewenswetenskap: H. Steyn en M. Bezuidenhout
  • Wiskunde: L. Serrao en E. Du Toit
  • Wiskundige Geletterdheid: R. Jansen van Vuuren en W. Kastoor
Graad 10:
  • Lewenswetenskap: H. Steyn en M. Bezuidenhout
  • Wiskunde: H. Klink en E. Du Toit
  • Wiskundige Geletterdheid: R. Jansen van Vuuren en W. Kastoor
Indien u enige verdere navrae rondom u kind se uitslae het, is u welkom om die graadhoof te kontak of u kan met ons akademiese hoof, me. Liza Serrao, gesels. Stuur gerus ’n e-pos na liza.serrao@janvanriebeeck.co.za.

Suid-Afrikaanse Taalbondeksamen
Dié nasionale tweetaligheidseksamen vind op 17 April tydens die skooldag plaas. Leerders sal die eksamen in die saal aflê. Kliek gerus hier om die finale naamlys van leerders wat ingeskryf is, te sien.

Graad 12-Afrikaansopvoering: Onderwêreld
Alle graad 12’s word uitgenooi om 'n vertoning van hul voorgeskrewe roman, Onderwêreld, saam met hul Afrikaansleerkragte by te woon.

Die opvoering vind op 17 Mei om 8:00 by Hoërskool Bellville plaas en die koste beloop R100 per persoon. Busvervoer van die skool en terug word voorsien. Die vertrektyd word later deurgegee, maar dit sal reeds baie vroeg die oggend wees.

Graad 11-Afrikaansopvoering
Alle graad 11-leerders word uitgenooi om op Vrydag, 14 April om 14:00 ’n opvoering van Adam Small se Krismis van Map Jacobs by Kunste Kaap by te woon. Hierdie drama bied baie belangrike agtergrondinligting vir die leerders se navorsingsprojek wat hul in kwartaal 3 aanpak.

Die koste vir die kaartjie beloop R80 per persoon en indien die leerder van skoolbusvervoer gaan gebruik maak ’n addisonele R30. Betaling geskied op Karri.
Daar is slegs 50 kaartjie beskikbaar, so gou spring!

GRAADSAKE
Graad 11
Ouers/Voogde moet asseblief kennis neem dat me. Lin Olivier in die graadhoofposisie waarneem terwyl me. Von Versen met kraamverlof is. Mnr. Jan Henning is steeds assistent-graadhoof vir die groep. U is welkom om met me. Oliver te skakel vir enige graad 11-sake: lin.olivier@janvanriebeeck.co.za.

SPORT
Hoërskool Bellville Margaret Pansegrouw-sportdag: 15 April
Ons rugby-, netbal- en hokkiespanne neem die eerste naweek van volgende kwartaal (15 April) aan die Bellville-sportdag deel. Hierdie is ’n uitstekende geleentheid vir ons leerders om skouers te skuur met die top sportskole in die Wes-Kaap.

Kliek gerus hier vir volgende inligting: algemene inligting; netbalprogram; rugbyprogram; hokkieprogram

Ons sien uit na ’n opwindende winterseisoen!

Wintersportprogram
Kliek gerus hier om die volledige 2023-winterprogram af te laai.

Onthou asseblief dat die skoolreël vereis dat elke leerder in die skool aan ten minste een somer- en wintersport deelneem. Enige uitsonderings (mediese redes, ens.) moet dringend met mnr. Van Heerden bespreek word en skriftelike bewyse moet gelewer word. Leerders verdien ook sportpunte as deel van hul MBK-punt vir LO.

MUSIEK & MUSIEKTEATER
Matilda
Kliek gerus hier om die nuutste volledige repetisieskedule af te laai. Die volledige rolverdeling is ook hier beskikbaar: Hofmeyr en Welgemeend.

Skoolwinkel
Die verskaffers van ons dogters se lang skoolsokkies, het vandeesweek ’n voorbeeldsokkie uit ’n ander, ligter materiaal aan ons gegee. Dit word tans bespreek en sodra goedgekeur, sal elke dogter ’n gratis paar hiervan ontvang.

Skooltasse: graad 8 en 9-leerders
Indien daar enige probleme met die kwaliteit van u kind se skooltas is, is u welkom om dit met me. Sanette van Loggerenberg te bespreek. Kontak haar gerus by sanette.loggerenberg@janvanriebeeck.co.za.

Langbroeke vir die meisies sal die eerste dag na die skoolvakansie beskikbaar wees.

Geniet die vakansie!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof
Email Marketing Powered by MailPoet