Nuusbrief-header
26 Maart 2021
Geagte Ouers / Voogde

Hoewel daar in elke personeelkamer diegene is wat oogkontak vermy wanneer die skoolhoof iemand soek om ’n paar kinders pouse bymekaar te kry om gou ’n reëling te tref, glo ek onderwysers word gebore om dienaars te wees. En dit is vir my heerlik om die afgelope vier weke te kon sien dat Jan van Riebeeck onderwysers het wat wáre onderwysers is.

Die JvR-onderwysers is passievol, aanmekaargesit met geloof, hoop en liefde vir die volwassenes van môre. Onbewustelik (maar baie bewustelik!) het ons ook eens na ons onderwysers gekyk, by hul geleer; geneem – en gebruik ons vandag dáárdie waardes om ’n verskil in ons skool te probeer maak.

Ek dink vandag met groot liefde terug aan onderwysers wat deur hul optrede, werksetiek, selfdissipline, maar veral passie, vir ons baie lewenslesse geleer het.

Só was daar byvoorbeeld mnr. Wepener, ons standerd 4-meneer, wat my vertrou het om weekliks ons klas se plakboek op datum te hou; die landsdiensjuffrou wat, gewapen met haar kitaar, ons die natuur op kampe leer liefkry het; my sub B-juffrou, wat daagliks opmerkings soos “Pieter, die watergieter werk mooi” in ons boeke geskryf het en dan ’n prentjie van ’n watergieter met ’n hartjie daarom geteken het.

Dan was daar ons skoolkoerantjuffrou wat geen rede kon vind hoekom ons skoolkoerant nie op dieselfde standaard as ’n nasionale glanstydskrif kon wees nie; mnr. Schreuder, ‘n tegniese man van staal, wat gedurig aan’t rondklouter op balke in die saaldak was om ligte en klank in te stel, want ons opvoerings hoef nie net nog ’n voorspelbare skoolproduksie te wees nie; en ek onthou mnr. Potgieter, ons musiekmeneer, se oop arms voor die koor en sy ritmiese handbewegings wat ’n seën van waardering vir die kunste oor ons uitgespreek het…

Daar was die dramajuffrou, wat haar skrywerspassie in ons toneelstukke gestort het, want hoekom moet 'n mens met ou tekste tevrede wees as jyself iets nuuts kan skep?; die biblioteekjuffrou se stil gesag terwyl sy ons skoolbiblioteek vrou-alleen op ’n puik standaard gehou het; ons Biologie-onnie, wat trots gevind het in die uitwerk van ’n weldeurdagte eksamenrooster omdat hy geweet én verstaan het hoe ’n matriekleerling se anatomie werk; ons geliefde Afrikaansjuffrou, juffrou Schreuder, wat my Afrikaansantwoordstel ná ’n eksamen uitdeel en haar hand sag op my skouer rus sodat ek kon voel hoe sy in my glo; en ons skoolhoof se stip manier van kyk terwyl hy sy kop goedkeurend knik…

In hierdie klein, klein oomblikke; klein, klein gebare en kykie in hul manier van doen, is ons beïnvloed, het ons selftrots geleer, het ons besef dat prestasie ’n direkte uitvloeisel van harde werk is – en dat middelmatigheid net middelmatige resultate bring.

Ouers en Leerders, kom ons vier dié soort onderwysers wat hart en siel in u kind belê! Moedig u kind aan om dankie te sê vir sy/haar onderwyser aan die einde van ’n les of dag of sportoefening. Moenie huiwer om vir daardie onderwyser wat die spreekwoordelike ekstra myl loop ’n briefie of e-pos van waardering te skryf nie.

Ek is ongelooflik trots op die span hier om my en kan die waarde sien wat elkeen wil toevoeg – dankie daarvoor, Kollegas!

Ek besef onderwysers se invloed op menselewens kan nie altyd onmiddellik raakgesien word nie, maar ek wéét hul invloed is élke sekonde van élke minuut van élke uur van élke dag wêreldwyd op ’n onsigbare manier hard aan die werk om ondernemings se deure oop te hou en selfs moedelose werkers régop te hou…

STIGTERSDAG

Veels geluk, JvR!

Die tradisionele Stigtersdagvieringe kon ongelukkig nie plaasvind nie, maar ons het ’n aanlyn aanbieding saamgestel. Kyk gerus daarna by hierdie skakel:https://youtu.be/TJ_cv0dfVM0

Ons sien uit na dié spesiale dag volgende jaar.

2021-SKOOLKALENDER

Daar is maar steeds uitdagings om ’n finale skoolkalender te publiseer, maar ons het die res van Kwartaal 1 se datums op ons webblad aangebring. Daar is ’n paar veranderings en byvoegings. Loer gerus hier daarna: https://janvanriebeeck.co.za/kalender/. Ons sal die tweede kwartaal se nuutste datums aan die einde van April aan u kommunikeer.

VOORKOMS EN DISSIPLINE

Baie dankie aan elke Jan van Riebeecker wat daarna streef om die régte ding te doen. Ons is trots op ons leerders se mooi maniere!

Skooltasse

Ek herinner weer dat slégs ‘n donkerblou skooltas (met versterkings om handboeke te beskerm) of ‘n stewige donkerblou rugsak met versterkings toegelaat word. Seil rugsakke/bont rugsakke sonder versterking word nie toegelaat nie. Daar mag ook geen graffiti, plakkers, kentekens, Tippex of verf op skooltasse wees nie. Dankie vir u samewerking hiermee.

KOMMUNIKASIE AAN SKOOL OM LEERDERS TE VERSKOON

Dit is baie belangrik dat u betyds (ten minste 24 uur voor die tyd) ’n e-pos aan die graadvoog stuur indien u kind vroeër van die skool verskoon moet word.

Geen leerder sal verskoon word sonder ’n brief/e-pos van die ouer/voog aan die graadvoog nie. Ons kan ook ongelukkig nie net telefoniese reëlings in hierdie geval aanvaar nie – dit moet skriftelik wees, asb.

AFWESIGHEDE

U moet die skool skriftelik in kennis stel indien u kind afwesig is.

Stuur asseblief ’n e-pos op die dag van afwesigheid aan die graadvoog en cc me. Brigitte Eygelaar (Studentesake) in alle korrespondensie. Haar e-posadres is admin@janvanriebeeck.co.za.

Doktersertifikate moet ook asseblief gestuur word wanneer formele assesserings gemis is. Ons vra u samewerking om te verseker dat ons leerders getrou skool bywoon.

PARKERING

Ons vra weer u samewerking om nie ’n verkeersknoop in die parkeerarea te veroorsaak nie. Ouers moet asseblief nie in die middel van die pad stop, uitklim en geselsies aanknoop wanneer ander voertuie daar wil ry nie. Dankie vir u begrip.

NASORGFASILITEITE

Ons nasorgfasiliteite is Maandae tot Donderdae (14:10–15:45) beskikbaar. Leerders wat van hierdie fasiliteit gebruik wil maak, moet net na skool in die navoringstudentesentrum aanmeld.

AKADEMIE

Proverto Handelsvakke-olimpiade

Leerders kan vir dié olimpiade in Rekeningkunde, Ekonomie en Besigheidstudies inskryf. Leerders kan al drie vakke of slegs twee/een vak skryf en die koste beloop dieselfde. Koste: R120 per leerder.

Die eerste ronde vind op 12 Mei plaas en leerders skryf direk na skool in me. Gouws se klas. Leerders wat belangstel, kan by hul vakonderwysers, me. Gouws, me. Meyer of mnr. Henning, inskryf. Verdere reëlings sal nader aan die tyd deurgegee word.

SAMF Wiskunde-olimpiade

Baie dankie en geluk aan al ons leerders wat deelgeneem het aan die SAMO.

Geluk ook aan die volgende leerders wat deurgedring het na die tweede ronde wat op 18 Mei geskryf word:

Graad 9

Lisa Best, Layla Erasmus, Peet Karsten, Daniel Loots, Liezel Snijders, Mari Swanepoel, Jana Van Rooyen

Graad 10

Johann Jordaan, Albert Matthee, Daniela Nikiforos, Gerard Snijders

Graad 11

Thea de Lange, Phillip Herbst, Emma Ray, Edmund van Rooyen

Graad 12

Francois Theron, Francois Roux

Ons is baie trots op julle, Jan van Riebeeckers!

Wiskunde-intervensie vind elke week plaas.

Graad 12: Donderdagoggend vanaf 7:00 - 7:45 (me. Serrao se klas)
Graad 11: Dinsdagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (me. Serrao se klas)
Graad 10: Maandagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (mnr. Cronjè se klas)
Graad 9: Maandagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (me. Du Plessis se klas)
Graad 8: Woensdagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (mnr. Oosthuizen)
Gr 8–12: Me. Serrao is ook op Maandagmiddae vanaf 14:30 - 15:15 per afspraak vir

lesse beskikbaar.

Graad 12-Lewenswetenskappe-intervensie

Ons matrieks is welkom om elke Woensdagooggend van 6:30 tot 7:30 dié klasse by te woon. Bespreek asb. ’n plek die dag voor die tyd by me. Steyn.

GRAADSAKE

Graadkuiers Hou asb. Dinsdagaand, 20 April, oop vir kuiergeleenthede vir al die ouers in elke graad. Ons beplan om dié aand elke graad op ’n verskillende plek op die kampus te akkommodeer. Die graadvoogde en OOV sal later meer inligting deurstuur.

Ons glo dit sal ’n heerlike afsluiting van die besige kwartaal verseker.

Graad 9-dag

Die graad 9-dag was ‘n reusesukses! Die leerders het die speletjies baie geniet en die graadgroep het heerlike spangees gebou.

Baie dankie aan graadvoog, me. Gouws, asook die ouers wat help reël het aan die dag. Ook ’n groot dankie vir u samewerking om te verseker dat die leerders so netjies in hul MBK-klere gelyk het.

Ons hoop om gou weer iets vir hierdie besonderse groep leerders te reël.

Graad 12

Ons gaan voort met die reëlings vir die graad 12-spanboudag op 21 April.

Dit gaan ’n heerlike dag wees met hope pret en ons wil hiermee ook poog dat die matrieks leer om as ’n eenheid saam te werk.

Die R350-fooi moet asseblief so gou as moontlik betaal word - voor of op 16 April. Gebruik as verwysing u kind se naam en van en gr.12-spanbou.

Baie dankie aan diegene wat reeds betaal het.

STUDIEKURSUS VIR GRAAD 8- EN 9-LEERDERS

Ons het baie goeie terugvoer van ons graad 9-ouers ontvang, maar ek moedig weer die graad 8-ouers aan om die Tina Cowley-studiekursus vir u kind te oorweeg! Dié puik kursus word oor twee dae aangebied en sal die leerders help met verskeie aspekte van die studieproses soos motivering, beplanning en hul sal blootstelling aan kreatiewe memoriseringstegnieke ontvang. Dié kursus sal verseker dat ons Jannies hul akademiese toekoms met selfvertroue en selfstandigheid kan aanpak. Die koste beloop R 1000 per leerder sluit ‘n studiejoernaal, peuselhappies en nog ‘n paar verrassings in.

Kontak die graad 9-voog, me. Gouws, via e-pos elize.gouws@janvanriebeeck.co.za indien u kind belangstel. Die voorlopige datums vir die kursus is Vrydag, 28 Mei (14:30 ­–17:30) en Saterdag 29, Mei (09:00­–14:00).

Me. Gouws sal die ouers/voogde wat reeds hul kinders se name deurgegee het, direk kontak oor die reëlings rondom die betaling van die kursus.

VRL- EN GEESWEEK

Baie dankie aan die leerderleiers, onder die knap leiding van me. Steyn, wat ’n puik geesweek gereël het. Die Jannies het omtrent gees gewys! Baie dankie ook aan ons hoofdogter en VRL-voorsitter, Jana-Mari Beukes, wat ’n puik VRL-opleiding aangebied het.

Ons vertel jul volgende week alles omtrent vandag se geessportdag. Dankie ook aan mnr. Henning wat hierdie heerlike pretdag gereël het.

Loer gerus op ons Facebookblad om al die interessante foto’s van die afgelope week se gebeure te sien: https://www.facebook.com/HSJanvanRiebeeck

SPORTSAKE

Baie sterkte aan al ons atlete wat môre deelneem om vir moontlike streek- en provinsiale verteenwoordiging te kwalifiseer - ons hou duimvas!

Ons verwag dat alle leerders aan ’n wintersport deelneem en vra u samewerking in die verband. Leerders moet teen volgende Woensdag vir hul wintersport registreer. Die Google-vorm sal Maandag versprei word.

Ons wintersportprogram begin op Dinsdag, 6 April.

Kiana Liversage en Scarlet van der Merwe in graad 8 het verlede naweek die Clifton Lewensreddingklub by die Llandudnosurf 8 Man Classic-nipperskompetisie in Durban verteenwoordig. Kiana is ongelukkig na drie items beseer en kon nie die kompetisie voltooi nie.

Itemdeelname het in twee of meer deelnemers per span plaasgevind. Die enigste item waaraan die nippers individueel kon deelneem, was die 800m-langafstandstand-naelope. Scarlet behaal die eerste plek in die dogtersafdeling en eindig algeheel derde.

Baie geluk Kiana en Scarlet - ons is baie trots op julle!

KULTUURSAKE

Daar sal Maandagmiddag direk na skool vir alle lede kooroefening wees en die orkes oefen weer Dinsdag- en Donderdagoggend van 7:00 tot 8:00. Me. Du Toit sal orkeslede laat waar elke instrumentegroep oefen.

ONZE JAN-skoolkoerantwerkswinkel

Baie dankie aan me. Susan van Rooyen wat die afgelope week ons redaksie in die fynere joernalistieke kunsies kom oplei het. Ons is baie dankbaar vir haar insette en ons sien baie uit na die eerste uitgawe van ons skoolkoerant.

Redenaarswerkswinkel (ATKV & Radikaal)

Die redenaarswerkswinkel, aangebied deur die knap Elbie Adendorff, vind more vanaf 9:00 tot 12:00 in me. Schwartz se klas plaas. Leerders moet skryfgoed en ’n notaboek saambring. Moenie bekommer indien jou toespraak nog nie gereed is nie; hul help jou more daarmee! ’n Verversingspakkie sal voorsien word.

ATKV-Tienertoneelproduksie

Baie geluk aan die volgende leerders wat gekies is om deel te wees van vanjaar se produksie: Elzaan Daniels, Karla Luyd, Andone Strydom, Lukas Wildenboer, Micayla Japhta, Seth Louw Lisa Best, Louis Botes, Darren Cloete, Faylene van Rooyen. Sterkte – ons hoop jul geniet hierdie ongelooflike teaterervaring!

BIBLE BREAKFAST CLUB (BBC)

BBC is ’n heerlike geleentheid vir ons as leerders om God se woord te verken en saam te lees. Ons nooi graag alle leerders om te kom inloer op Dinsdae- en Donderdaeoggend om 7:15. Die bymekaarkomplek is in juf. Turkstra se laboratorium en Jannies is welkom om hul koffie saam te bring!

NAZARETH HOUSE WINE RAFFLE

Ons wil graag hierdie organisasie in ons gemeenskap ondersteun en vra dat u dit sal oorweeg om ’n kaartjie vir hul fondsinsamelingsprojek te koop.

Heerlike Jordan Wyne (Stellenbosch) is boonop op die spel: 1ste prys – 8 bottels, 2de prys – 6 bottels en 3de prys – 4 bottels.

Kaartjies kos R50 elk en u kan dit via KARRI koop. Die skool sal die nodige oorbetaling dan aan die organisasie doen. Inskrywings sluit 30 April en die wenners word 7 Mei aangekondig.

Ondersteun asseblief hierdie organisasie wat uitstekende werk vir die bejaardes en jeug in hul sorg doen!

KLEREBANK

Die klerebank is volgende week Dinsdag en Woensdag (12:45 tot 14:15) oop. Daar is heelwat tweedehandse klere in goeie toestand te koop.

Ek hoop u geniet ’n heerlike naweek. Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning!

Vriendelike JvR-groete

Pieter Rademeyer

Skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet