Nuusbrief-header
23 April 2021
Geagte Ouers / Voogde

Na ’n baie lang en bedrywige kwartaal is ek seker u sien ook uit na ’n paar dae vakansie volgende week.

Ek het in my eerste agt weke as hoof soveel wonderlike dinge van Jan van Riebeeck beleef en interessante gesprekke met baie mense oor die toekoms van ons skool geniet. Baie dankie nogmaals aan almal wat my en my gesin die eerste twee maande reeds so welkom laat voel het.
Dit was vir my veral ook heerlik om met ons vriende by die laerskool gereeld te kon skakel - mnr. Beets en sy personeel se ondersteuning beteken baie!

Een ding is vir seker: ons het besondere leerders en onderwysers in hierdie skool en ons het hope potensiaal om nog groot dinge te bereik. Baie dankie aan almal wat so positief inkoop en glo in dit wat ons hier doen - ek waardeer dit baie!

JVR-FLIEKAAND: DONDERDAG, 6 MEI
Fliek: The Greatest Showman
Koste: R110
Plek: Rugbyveld
Kaartjies vir graad 8-12's sal vanaf 3 Mei via Karri gekoop kan word. Volgens die nuwe regulasies kan ons 500 mense by dié buitelugfliekervaring akkommodeer.

Daar sal kosverkope wees; dus mag leerders geen eet- of drinkgoed saambring na die geleentheid toe nie. Leerders kan komberse saamneem, maar wees asseblief bewus dat sakke om veiligheidsredes deursoek sal word.

Leerders moet asseblief by die parkeerarea (by Zama) aanmeld waarna hulle met busse (vanaf 17:00-18:15) na die boonste rugbyveld vervoer word. Geen ouer/voog moet leerders by die veld kom aflaai nie, as gevolg van die beperkte parkering bo.
Leerders sal dan na afloop van die fliekaand (20:30) vanaf die rugbyveld na die skool toe vervoer word.

Jan van Riebeeckers: kom ons geniet hierdie aand as skool en maak dit ’n positiewe; ontspanne geleentheid vir almal. Geniet dit!

JAN van RIEBEECK-WAARDES
Ons het vandag ons tweede verrykingsperiode gedurende register geniet om ons waardegedrewe onderrigprogram voort te sit.

Ek vra ons ouers/voogde se ondersteuning in hierdie proses ook.
Gesels met u kind oor ons JvR-waardes: Integriteit, Respek, Eerlikheid, Trots, Betroubaarheid, Regverdigheid, Medemenslikheid, Volharding, Verantwoordelikheid.
Kyk ook hier na die Powerpoint-aanbieding waarna die leerders vanoggend gekyk het.

SELFONE EN KLETSGROEPE
Ek doen ’n dringende beroep op u om te verseker dat u kind aan geen "amptelike" Jan van Riebeeck-klasgroep op Whatsapp of enige ander platform behoort nie.
Die skool kan nie die inhoud van dié groepe beheer nie en wil daarom nie hê dat enige leerder aan hierdie soort groep behoort nie. Alle amptelike inligting word op Google Classroom onder die graadgroep gelaai en daarom is daar nie ’n nodigheid vir verdere klasgroepe nie.

Daar is in sommige gevalle sportgroepe waar reëlings deurgegee word, maar die gedagte is dat slégs die afrigter/kontakonderwyser reëlings pos - en dit is nié ’n gonsgroep nie. Ons sal volgende kwartaal strenger maatreëls instel om te verseker dat slegs die amptelike boodskappe (van byvoorbeeld veranderinge in reëlings) op die groepe deurgegee word.

Ouers/Voogde, dit bly nodig om ook u kind en sy/haar selfoon te bestuur.
Die meerderheid van ons dissipline-probleme broei op selfone uit en ons het u hulp nodig om dit aan te spreek.

Ons kan ongelukkig nie alle kommunikasie beheer nie, maar ek versoek u vriendelik om seker te maak dat u weet wat op u kind se foon aangaan.
In baie gevalle is die leerders nog nie opgewasse of emosioneel in staat om die versoekings en slaggate van selfoonkommunikasie te hanteer/bestuur nie.

Ons onderneem om meer aandag aan hierdie onderwerp te skenk; ons vra asseblief u samewerking van die huis se kant af ook.

SKOOLKALENDER: KWARTAAL 2
Die bevestigde datums vir volgende kwartaal is by hierdie skakel beskikbaar: https://janvanriebeeck.co.za/kalender/

JAN VAN RIEBEECK TOEKA-TENNISDAG
'n Baie spesiale oomblik het hom gister by ons 'toeka-tennisdag' afgespeel...

Peet Karsten in graad 9 het teen Eddie Botha (matriek 1963) en Heinz Stelzner (matriek 1949) gespeel. Heinz was Eddie se Engelsonderwyser - en me. Mauermann (ons huidige Engelse vakhoof) het Heinz opgevolg as Engelsonderwyser by JvR! Heinz se broer, wyle Georg Stelzner (matriek 1939), het ook later onderwys by JvR gegee.

Toe Heinz in matriek was, het hy (met broer Georg as kapteine) die WP-tennisspan verteenwoordig. Heinz het gister sy broer se WP-baadjie aangehad. Eddie Botha was vir jare 'n bekende (en vurige!) politieke joernalis. Ons huidige gr.9-tennisster (en ware, afgeronde heer!) Peet Karsten, se oumagrootjie, Suna de Villiers (née Dreyer, Matriek 1932) was die 12de ingeskrewe leerling van Laerskool Jan van Riebeeck. Hoendervleisoomblikke!

Loer na ons Facobookblad vir foto's van dié spesiale oomblik. https://www.facebook.com/HSJanvanRiebeeck

BESOEKE OP DIE PLATTELAND
Ek beplan om vroeg in die tweede kwartaal ’n besoek op die platteland en Namibië af te lê om te gesels met ouers/voogde wat graag aan hul kinders die besondere voorreg wil gee om hier by die mooiste skool aan die voet van Tafelberg te kom skoolgaan. Indien u my op enige manier in hierdie verband behulpsaam kan wees (met kontakbesonderhede van vriende/kennisse/oudleerders, ens.), kontak my asseblief by skoolhoof@janvanriebeeck.co.za. Ek hoop dat veral ons oudleerders my in hierdie poging sal ondersteun. Ons koshuise staan gereed om leerders van regoor die land te verwelkom!

ROOSHEININGPROJEK: BORG ’n ERFENISROOS
Ons nooi alle leerders, oudleerders en ouers uit om ons in ons roosheiningprojek te ondersteun! Ons beplan om ’n besondere roosheining langs die balustrade tussen
Kampstraat en die netbalbane te plant om die kantaansig van die kampus te verfraai.

Raak deel van hierdie wonderlike projek deur ’n roosboom te borg en
sodoende u naam te verewig by u skool. Ons sal naamplaatjies aanbring van almal wat ’n roosboom geborg het. Stuur asb. u naam/versoeke deur na roos@janvanriebeeck.co.za. Hierdie adres kan ook vir enige navrae rondom dié projek gebruik word.

Die borgskap beloop R200 per roosboom. Betalings kan via Karri gedoen word of in die Vriende van Welgemeend se rekening gedeponeer word:

Friends of Welgemeend and Boerneef Collection
Standard Bank Rekening no: 67 671 2339
Bankkode: 020009
Verwysing: Roos_naam en van
Betalingsbewys kan per e-pos gestuur word na roos@janvanriebeeck.co.za.

Ons is so dankbaar vir ons Vriende van Welgemeend en
Boerneefversameling wat hierdie projek vir ons gaan administreer.
Baie dankie solank vir u ondersteuning!

KORT KURSUSSE
Ons beplan ’n reeks kort kursusse waarin ons leerders puik nuwe lewensvaardighede gaan aanleer.

TANNIE KATINKA SE TAFEL- EN ANDER MANIERE (hedendaagse etiket)

Tannie Katinka is ’n lieflike 80-jarige tannie wat ’n passie het om hierdie juweeltjies met ons Jan van Riebeeckers te deel!

’n Kursus van dié aard wat vir ons jongmense beplan word, sal baie informeel, selfs gemoedelik en met veel humor aangebied moet word. Die wêreld waarin ons ons in 2021 bevind, is nie dieselfde as in 1920 nie - heelwat reëls vir goeie gedrag wat "daardie tyd gegeld het", is nie meer vandag van toepassing nie. Die woord “reëls” word vandag in elk geval vermy. Tannie Katinka verkies persoonlik om die term “voorstel” of “voorskrif” te gebruik. En vir elke “voorskrif” MOET daar ’n rede wees; dit moet nie sommer net bestaan omdat iemand om een of ander rede en op een of ander tydstip daarop besluit het nie...

Die volgende temas gaan bespreek word:
 • Tafelmaniere, wat alles kan insluit wat aan tafel gebeur: van tafel dek tot hoe om ’n mes vas te hou
 • Hoe om iemand voor te stel en hedendaags aan te spreek
 • Bedagsaamheid teenoor ouers, onderwysers, werkers, en ander
 • Algemene gesprekvoering
 • Selfoon en sosiale media-maniere
 • Bedankings
 • Briewe, whatsapp en SMS-boodskappe
 • Die kuiergas
 • In die restaurant
 • Verliefdes se gedrag in openbare plekke
 • Op die sportveld
 • Kleredrag
Enige vrae wat ons Jan van Riebeeckers het, behoort breedvoerig deur tannie Katinka beantwoord te word.

Kursusfooi: R200 per leerder; 4 uur-kursus (minimum van 10 leerders per groep)

Besprekings: kortkursus@janvanriebeeck.co.za.
Bespreek teen 7 Mei en ons sal die skedule aan al die kursusgangers kommunikeer.

KELNERKURSUS
Alle Jan van Riebeeckers word uitgenooi om in te skryf vir ’n besondere kelneropleidingprogram, gefasiliteer deur Karin Koch wat Welgemeend bestuur.

Die kursusse sal bestaan uit vier klasse van twee uur elk en daarna sal ’n praktiese eksamen volg.

Koste: R250 per student (minimum van 6 studente en maksimum van 10 studente per groep)

Wat gaan die Jan van Riebeeckers leer?
Die basiese vaardighede wat elke kelner moet bemeester:
 • Kliëntediens en lyftaal – hoe hanteer ons ons gaste, maar ook die mense wat saam met ons werk?
 • Hoe dek ek ’n tafel – basiese eetgerei / basiese breekware / watter glase gebruik ek vir watter drankies?
 • Hoe neem ek ’n bestelling by ’n tafel en watter vrae om te vra...
 • Wyn en Vonkelwyn
 • Hoe skink en bedien ek basiese drankies?
 • Hoe bedien ek kos en dek borde af op ’n professionele manier?
 • Verskillende soorte bediening – skemerkelkie / aansitete / buffet
 • Silver service
Indien u kind vir hierdie kort kursus wil inskryf, stuur asseblief ’n e-pos na karin@welgemeend.com. Ons sal dan die groepindelings doen en meer inligting deurstuur.

Na afloop van die kursus sal ons leerders toegerus wees om ook as kelners hier by ons eie pragtige Welgemeend te werk - en selfs ’n mooi bedraggie te verdien...

Ek moedig al ons leerders aan om hierdie geleenthede aan te gryp!

HEROPENING VAN SKOLE & KLEREDRAG
Wanneer die skole op Maandag, 3 Mei open, sal leerders volle somersdrag of volle wintersdrag mag dra vir die oorgangstydperk totdat dit koud genoeg is vir wintersdrag alleenlik.
Ons sal volgende kwartaal die datum deurgee wanneer almal volle wintersdrag moet dra. Somer- en wintersdrag mag nie gemeng word nie.

AKADEMIE
Alle leerders se rapporte is vanoggend elektronies aan ouers/voogde gestuur.
Baie geluk aan die Jan van Riebeeckers wat hard gewerk en puik presteer het!
Gebruik asb. die volgende paar dae om saam met u kind deur probleemareas te gesels en mikpunte vir die tweede kwartaal te stel.

Akademiese Oueraand
U word uitgenooi om met u kind se onderwysers te kom gesels by ons akademiese oueraand op Dinsdag, 4 Mei vanaf 17:00 tot 20:00 hier by die skool. Ons sal Maandagoggend, 3 Mei, ’n skakel aan alle ouers stuur waarop u die afsprake (10 minute elk) kan skeduleer.
Maak asseblief gebruik van hierdie geleentheid om enige bekommernisse met u kind se onderwyser te kom bespreek.
Ek en me. Lizette Visser sal ook beskikbaar wees vir gesprekke oor enige ander skoolsake.

MINI-EKSAMEN
Volgende departemente voorskrifte word die tradisionele Junie-eksamen nie vanjaar afgelê nie (in ’n poging om eerder verlore onderrigtyd terug te wen).

Ons wil tog ons leerders - en veral ons matrieks - aan die uitdaging van eksamenomstandighede blootstel en sal daarom aan die einde van die tweede kwartaal gedurende ’n mini-eksamen die meerderheid van die Kwartaal 2-assesserings inpas. Dié mini-eksamen begin voorlopig op 17 Junie en eindig 2 Julie.

Daar sal dus geen amptelike toetsdae deur die loop van die kwartaal wees nie, hoewel sekere vakke addisionele toetssessies mag inpas.

NUWE PERSONEEL
Ons verwelkom volgende kwartaal twee nuwe personeellede by JvR.
Mnr. Hans-Peter Klink sluit by ons knap wiskunde-departement aan en mnr. Albert Keet is ons nuwe skoolberader.

Mnr. Klink is oorspronklik van die Strand waar hy grootgeword en skoolgegaan het.
In 2015 ontvang hy sy B.Ing.-graad aan die Universiteit van Stellenbosch en werk in 2016 en 2017 vir AECOM as siviele ingenieur.

Gegewe sy belangstelling in vervoerbeplanning asook die akademie, het hy besluit om sy M.Ing. aan te pak (ook aan die US). Hy verwerf sy M.Ing.- graad aan die begin van 2020. Dit is gedurende sy nagraadse studies dat sy liefde vir onderrig en leer regtig begin uitstaan het en daarom het hy besluit om direk na die voltooing van sy meestersgraad in te skryf vir die Nagraadse Onderwyssertifikaat. Hy behaal dié sertifikaat cum laude.

Mnr. Klink het waardevolle ondervinding by Hoërskool Stellenbosch en Franschhoek opgedoen en weet dat hy in die onderwys moet wees. Hy kom ook uit 'n onderwyshuis: sy ma is tans skoolhoof van Oranje Hoër Meisieskool in Bloemfontein.

Hy het ‘n passie vir veral Wiskunde en wil elke leerder inspireer en motiveer om Wiskunde te geniet, daarin te presteer en hul volle potensiaal in die vak te bereik.

Wanneer hy nie by die skool is nie, geniet hy dit om met sy honde te stap of te gaan bergklim.

Mnr. Keet het sy studies aan die Universiteit van Stellenbosch begin en het eers ’n graad in BSc Menslike Lewenswetenskappe verwerf, waarna hy ook sy nagraadse onderwyssertifikaat en honneurs in Sielkunde ontvang het.

Hy het in 2019/20 sy meestersgraad in Opvoedkundige Sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch voltooi. Tydens sy meestersstudies was mnr. Keet ’n onderwyser hier by JvR, waar hy natuurwetenskap en lewenswetenskap aangebied het.

Hy het sy internskapjaar voltooi by Goeie Hoop Sielkundige Diens, ’n nie-winsgewende gratis terapie- en ondersteuningsdiens in Stellenbosch wat hulp verleen aan diegene wat nie oor die finansiële vermoë beskik om dit andersins te ontvang nie.

Mnr. Keet gaan by ons skool fokus op psigo-opvoedkundige werkswinkels vir leerders en onderwysers, asook emosionele ondersteuning bied aan diegene wat dit benodig.

NUUS
Ons wil baie graag met al ons Jan van Riebeeckers spog en vra dat u enige interessante nuus of prestasies met ons deel. Ons weet dat baie van ons leerders ook in buiteskoolse aktiwiteite presteer en ontvang graag inligting en foto's daarvan!
Stuur enige nuus na nuus@janvanriebeeck.co.za.

JOHAN WILKE-FOTOGRAFIE-UITSTALLING
U word baie vriendelik uitgenooi om die besondere fotografie-uitstalling van Johan Wilke, memorabilia, op 5 en 6 Mei in Welgemeend by te woon. Die pragtige Boerneef-kunsversameling kan ook besigtig word. Kliek hier vir meer inligting oor die uitstalling.

GRAADSAKE
Graadkuiers
Baie dankie vir u begrip dat ons die ouerkuieraand vandeesweek moes uitstel.
Ons sien daarna uit om u nou Donderdagaand, 6 Mei, hier op ons kampus te verwelkom!
 • Sluit by ons aan vanaf 18:00 en kuier saam tot 21:00. (Die leerders se fliekaand op die rugbyveld eindig ook net na 20:30.)
 • Streng sekuriteit en protokol sal gevolg word. By beide hekke (boonste parkeerterrein of aan Welgemeend se kant) sal gaste moet inteken, die siftingsproses moet deurgaan en saniteer. Die dra van maskers en sosiale afstand is ook ’n verwagting.
GRAAD 8
TEAMBO-2021!
Wat 'n lekkerte as 'n mens nog in graad 8 kan speel en dit boonop in skooltyd!

Ons graad 8 's het Dinsdag die geleentheid gehad om as groep spanbousessies mee te maak. Daar is gespring, gegil, geskree en al die aktiwiteite was vol pret en plesier!
Dis mos nou die ideale manier om jou eerste kwartaal op hoërskool af te sluit.

KOSHUISSAKE
Ons Koshuisleerders het hierdie kwartaal lekker ingeskakel by al die sport- en kultuuraktiwiteite.
Dankie ook vir die groot aantal koshuisleerders wat tot vanoggend in die koshuis teenwoordig was en die laaste ontbyt saam genuttig het - dit is soos dit hoort.

Koshuisleerders keer terug Sondag, 2 Mei tussen 17:00 en 19:00.
Koshuis-innaweek propvol aktiwiteite: 21 – 23 Mei

Geniet die vakansie by jul ouerhuise sodat julle met energie volgende kwartaal terugkeer!

SPORTSAKE
Ons is trots op ons Jan van Riebeeckers wat so entoesiasties aan sport deelgeneem het hierdie kwartaal.

Swem
Mienke Herbst en Mia Nortjé het verlede naweek aan die Suid-Afrikaanse Junior Swemkamioenskappe in Stellenbosch deelgeneem.

Mienke het aan die 50m-, 100m- en 200m borslag, 100m-, 400m-vryslag en die 200m- wisselslag deelgeneem. Sy het in al die items tot die Finaal deurgedring - ’n merkwaardige prestasie!

Mia het aan sewe items deelgeneem waarvan sy in drie vir die Finaal kon kwalifiseer: die 50m-, 100m- en 200m-borslag.

Sy het die goue medalje in die 200m-borsslag vir meisies 0/16 losgeswem - ’n uitsonderlike prestasie! Haar tyd was 2:54,34. Mia het ook 4de in die 100m-borsslag geëindig en 6de in die 50m-borsslag.

Ons is baie trots op hierdie twee puik jong dames!

Ons swembad sal reg deur die vakansie oop wees.
Swemmers (leerders en volwassenes) wat belangstel in lesse of werkswinkels, kan mnr. Allen Stubb kontak: 0733187603.

Toutrek
Sterkte aan Nadia van Antwerpen wat more aan die nasionale toutrekkampioenskappe by Oakdale in Riversdal deelneem. Ons hou duimvas!

Lewensredding
Nehemia Rosen in graad 8 het sy WP-kleure in lewensredding behaal en is gekies om die Wes-Kaap hierdie naweek tydens die interprovinsiale Lewensreddingkampioenskappe in Durban te verteenwoordig.

Baie geluk, Nehemia! Ons weet dat jy die JvR-vlag hoog sal laat wapper!

Rugby, Netbal & Hokkie by CURRO LANGEBAAN-SPORTFEES
Ons wil graag bevestig dat ons Curro Langebaan se uitnodiging aanvaar het om op 22 Mei in Langebaan aan hul sportfees deel te neem.

Die volgende spanne is genooi:
Netbal: 14A, 15A, 16A en 1ste span
Hokkie: seuns en dogters-1ste spanne
Rugby: 15A en 1ste span

Hokkie
Ons verwag dat die hokkie-liga op 10 Mei sal begin. Ons het egter nog geen bepalings ontvang nie.

Ons bied op Saterdag, 8 Mei, ’n JvR-hokkiedag hier by ons sportvelde aan.
Alle leerders word genooi om die dag te geniet saam met die JvR-hokkieafrigters, selfs al het jy nog nooit aan 'n hokkiestok geraak nie!
Ons gaan aan die volgende komponente werk: Fiksheid, Taktiek, Tegniek/Vaardigheid, Spanbou/Geesbou. Daar sal ook 'n lekker mini-toernooi gehou word.

Tyd: 07:30 - 18:00
Koste: R50 per leerder (Betaal via Karri)
Bring saam: Middagete, waterbottels, hoed en sonskerm, hokkietoerusting
Plek: Buysveld, HS Jan van Riebeeck

Ons nooi ook graag ons ouers om 17:30 te kom hokkie kyk en saam te gesels oor die 2021-hokkieseisoen.
Inskrywings kan by me. Lombard, Du Plessis of Meyer in die eerste skoolweek van volgende kwartaal gedoen word.

Netbal
So lyk die netbalprogram vir die eerste skoolweek volgende kwartaal:
Maandag: Alle 0/14 en 0/15's oefen 15:30 - 16:30
Dinsdag: 0/16 proewe (14:30 - 15:30)
0/19 proewe (15:30 - 16:30)
Woensdag: Spanne word bekendgemaak. Alle spanne oefen soos volgens die program.

Ons wil graag die volgende spanne laat saamoefen vanaf Woensdag, 5 Mei:
0/14 A & 0/14 B, 0/14 C & 0/15 B, 0/15 A & 0/16 A - Dit beteken die 0/15A-span se oefening gaan skuif vanaf ’n Maandag na 'n Dinsdag (14:30 - 15:30), 0/19A & 0/19B, 0/16B & 0/19C

JvR-netbalkliniek
Ons bied op 14 en 15 Mei ’n netbalkliniek vir al ons spelers aan. Lizbé Kotze van Pro Star Netball sal aan die hoof van sake staan.

Die volgende is ingesluit teen R200 per leerder.
Vrydagmiddagprogram:
 • Middagete en koeldrank na skool
 • Oefensessie van 15:00 - 18:00
Saterdagprogram:
 • Ontbyt en sap
 • Eerste oefensessie 9:00 - 13:00
 • Middagete 13:00 - 14:00
 • Wedstryde 14:00 - 15:00
Betalings kan via Karri gedoen word.

Ek hoop al ons netbalspelers gryp hierdie geleentheid aan om jul vaardighede te slyp!

Bergfiets
Die span van The Trails Company het Maandag begin bou aan die JvR-bergfietsbaan hier op ons sportgronde! Dié opwindende projek gaan vir seker bydra tot die groei van hierdie baie gewilde buitelugsport in ons skool en stad.

Die baan is só ontwerp dat onervare fietsryers met gemak hul vaardighede hier kan begin slyp, maar dit sal ook meer as genoeg uitdagings aan ervare fietsryers bied.

Ons glo dié baan hier aan die voet van Tafelberg gaan 'n groot impak op ons bestaande sportgeriewe en -program hê. Loer op ons Facebookblad na foto's van die projek: https://www.facebook.com/HSJanvanRiebeeck

Die Spur-bergfietsreeks skop op 22 Mei by die Bloemendalbane af.

Landloop/Trailrunning
Ons beplan 'n landloopbyeenkoms op12 Mei, in samewerking met die Duitse skool. Die ongeveer 4km-baan gaan van die nuwe bergfietsroete gebruik maak en dan deur die Duitse skool loop om weer by ons rugbyveld te eindig. Ons het 10 skole, wat elk 24 atlete kan bring, uitgenooi.

Wintersportprogram
Ons maak ’n paar aanpassings van oefentye wanneer die tweede kwartaal afskop. Hier is die wintersportprogram.

Rotsklim, Tafeltennis en Muurbal
Leerders wat hierdie sportopsies gekies het, kan uitsien daarna om in die eerste skoolweek volgende kwartaal hieraan te begin deelneem.
Die reëlings sal by ’n sportvergadering op 3 Mei aan die leerders deurgegee word.

Algemeen
Ons hoop dat alle leerders die vakansie sal gebruik om te werk aan hul fiksheid. Ons spanne kan soveel meer saam bereik as al die leerders lekker fiks is. Sterkte!

VAKANSIE-KRIEKETKLINIEK
Ons is baie opgewonde oor Ryan Maron se betrokkenheid by ons skool. Sy Cricket School of Excellence bied op 29 en 30 April ’n krieketkliniek vir spelers tussen 14 en 18 jaar op die Conradie-veld aan.
Die koste beloop R500 per speler vir die twee dae.

Ons moedig al ons krieketspelers om hier in te skakel en ook betrokke te bly gedurende die winterseisoen. Bespreek by Ryan by 082 491 7506. Kyk gerus na die advertensie op ons Facebookblad: https://www.facebook.com/HSJanvanRiebeeck

KULTUURSAKE
Ons is ook baie opgewonde oor ons heerlike 2021-kultuurprogram waar leerders nou meer as genoeg opsies het om hul passies en liefdes uit te leef.

Ons Jan van Riebeeckers kan die volgende skakel volg om na al die opsies te kyk:
https://cutt.ly/3vLQYPF
Ons verwag dat alle leerders aan ten minste een kultuuraktiwiteit deelneem. Voltooi asseblief die vorm teen Maandag, 3 Mei.
Die kontakonderwysers sal deur die loop van die eerste skoolweek vergaderings reël om verdere inligting deur te gee.

Maak gebruik van hierdie wonderlike kultuurgeleenthede, Jan van Riebeeckers!

ADVERTENSIE: NG KERK TAFELBERG
39 BUITENKANTSTRAAT KAAPSTAD
Die gemeente van Tafelberg adverteer tans die pos as saakgelastigde (20-uur werk- week).
Die geskikte kandidaat moet onder andere die rekenkundige stesel van die gemeente byhou, boekhouding hanteer en met diensverskaffers skakel.
Rekenaargeletterheid en kennis van webwerfonderhoud en sosiale media sal ’n aanwins wees. Aansoeke sluit op 7 Mei 2021. Stuur aansoeke na tafned@isales.co.za.
Skakel Celeste vir verdere navrae: 083 700 8279

Baie dankie aan elke Jan van Riebeecker wat hierdie kwartaal sy/haar bes gedoen het. Dankie ook aan al ons ouers/voogde vir u ondersteuning - ons waardeer dit opreg!

’n Spesiale woord van dank aan al ons personeel - die leierspan, akademies, administratief en fasiliteite - vir hul baie harde werk en ondersteuning die afgelope kwartaal! ’n Besondere woord van dank ook aan ons adjunkhoof, me. Lizette Visser, vir haar leierskap en bestuur.

Ek hoop u rus heerlik - en sien saam met my uit na ’n opwindende en propvol tweede kwartaal!

Vriendelike JvR-groete

Pieter Rademeyer
Skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet