Nuusbrief-header
11 Junie 2021
Geagte Ouers / Voogde

Die eerste Welgemeend-OPWIPmark het gister afgeskop en ek is baie trots op alles wat Karin Koch en haar knap span daar verrig. Die hele ervaring getuig van styl, deeglike beplanning en aandag aan die fynste detail. Baie geluk, Karin - ons is baie trots op julle!

Ons nooi al ons ouers en vriende van die skool uit om nog tot more om 15:00 ’n draai te kom maak by dié unieke mark. Daar is beslis iets vir elkeeen se smaak.

As ’n mens op Welgemeend se stoep staan en uitkyk oor die pragtige tuin of deur die herehuis stap, tref die besondere gevoel van ’n ryke en trotse geskiedenis jou.
Mag ons altyd bewus bly van dié juweeltjie hier as die kultuurhart van Jan van Riebeeck!

Dr. H Fransen skryf die volgende wonderlike geskiedenis oor Welgemeend:
Vandag is Kaapstad ’n uitgestrekte stad wat ongeveer dertig kilometers weerskante toe strek. Maar vir twee eeue het dit snoesig gepas in die “ Tafelvallei ,” die amfiteater gevorm deur Tafelberg, Leeukoppie en Duiwelspiek. Eintlik was daar genoeg grond oor bokant die klein stadjie om ’n aantal klein plasies te vestig.
“Tuine” is hulle genoem, maar daar was genoeg water beskikbaar, die grond was vrugbaar en dit was begeerlike eiendom. Hulle is egter sedertdien verswelg deur die Tafelvallei-voorstede Tuine, Oranjezicht en Tamboerskloof.
Tog het ‘n paar ou opstalle oorleef. Die bekendste hiervan is seker Leeuwenhof wat steeds goeie diens lewer as die amptelike woning van die Premier van Wes-Kaap.

Welgemeend is nog een van die oorblywende plaashuise. Dit is ook die enigste een wat vrylik deur die publiek besigtig kan word. Dit is tans deel van die Hoërskool Jan van Riebeeck en huisves die Boerneef-versameling van Suid-Afrikaanse kuns.

As eiendom bestaan dit al meer as drie honderd jaar, vanaf die tyd toe dit toegestaan is aan Andries de Man in 1693, met afmeting van vier “morgen” (ongeveer vier hektaar) in grootte. Die naam wat gegee is, beteken “met goeie bedoelings”. Dit kan beteken dat dit nie so ’n groot bate was soos bedoel nie. Dog dit is onwaarskynlik, want die “tuin”, hoewel nie groot nie, het ’n natuurlike fontein gehad (wat vandag nog steeds daar is) en het homself bewys as ’n suksesvolle plasie.

Na De Man se dood in 1696 erf sy weduwee, Elsje van Suurwaarden (na wie Elsiesrivier vernoem is, toe sy later gaan bly het in De Tygerbergen, nou Altijdgedacht naby Durbanville) die huis. Teen daardie tyd was daar reeds “‘n woonhuis en ‘n skuur” op die plasie en daar is geen rede om te dink dat die oorspronklike huis nie deel is van die huidige gebou nie, hoewel dit heelwat kleiner was en waarskynlik ’n strooidak gehad het.

Gedurende die volgende halwe eeu het die eiendom verskillende eienaars gehad. Toe een van hulle dit in 1719 gekoop het, het dit bestaan uit die woning met sy een groot en twee kleiner kamers, kombuis en ’n kelder, sowel as ‘n wynmakery, ’n slawehuis, ’n waenhuis en ’n kraal – wat, saam gesien, dui op ’n redelik selfstandige eenheid.

Die langste tydperk van eienaarskap van een familie begin in 1772 toe die weduwee van die eienaar, Bartholomeus Bosch, trou met Jan Hendrik Hofmeyr. Vir ’n volle 172 jaar bly Welgemeend die tuiste van die Hofmeyr-familie, van wie etlike die name Jan Hendrik gehad het, insluitend die staatsman “Onze Jan” (1845-1909) en kabinet minister J.H.Hofmeyr (1894-1948).
Dit moet gedurende die Hofmeyr-tydperk wees dat Welgemeend opstal geleidelik sy huidige vorm begin ontwikkel het – maar ook dat dit geleidelik verander het van ‘n plasie tot ’n ruim voorstedelike verblyf.

In 1944 is dit aangekoop deur die Kaapse Departement van Onderwys om deel te word van die Hoërskool Jan van Riebeeck.
Gedeeltes van die huis is in 1944 tot historiese gedenkwaardigheid geproklameer. Dit sluit die stoep, prieël, die voorste muur en voorste vertrekke in. Dit was ook vir jare die amptelike woning van die skoolhoof.

Dit is vir ons ’n besondere voorreg om hierdie buitengewoon kosbare en geskiedkundige eindom op ons kampus te hê. Dis inderdaad volksbesit en ons is deeglik bewus van die groot verpligting om dit as ’n erfenisskat te bewaar.

JUNIE-EKSAMEN
Die eksamenrooster is verlede week saam met die nuusbrief uitgestuur. Kliek hier om dit weer af te laai.

Elke leerder het ook ’n harde kopie van die rooster ontvang. Enkele praktiese assesserings vind volgende week plaas. Klasse gaan egter normaal voort tot 14:05 op Vrydag, 18 Junie.

Vanaf Maandag, 21 Junie, wanneer die eksamen afskop, tot en met Donderdag, 8 Julie kom die skool daagliks om 12:40 uit. Die busse vertrek om 12:55 elke dag.
Op Vrydag 9 Julie word rapporte elektronies uitgestuur en leerders verdaag om 10:00.

Me. Mauermann (astrid.mauermann@janvanriebeeck.co.za) tree as eksamenhoof op en alle navrae moet aan haar gerig word.

OPWINDENDE KULTUURNUUS!
Suidoosterfees, in samewerking met Hoërskool Jan van Riebeeck, bied volgende week op 16 en 19 Junie 'n unieke teaterervaring by ons skool aan!
Só 'n produksie het jy nog nooit voorheen in 'n tradisionele teater ervaar nie!

DIE KLASKAMER by Hoërskool Jan van Riebeeck neem jou op 'n "afloertoer" deur verskillende skoolruimtes.
Hierdie plekspesifieke produksie bestaan uit ses kort stukke in genres wat wissel van komedie tot tragedie, en die kollig val op uitdagings waarmee jongmense vandag te doen kry.
Die aanbiedings bring nuwe insigte in vrae soos die volgende: Wat gaan deesdae aan in ons skole? Wat is op tieners se lippe en in hulle gedagtes? Hoe sien jongmense dinge soos identiteit en seksualiteit? Wat dink hulle van ras, klas en liggaamsbeeld? Hoe raak sosiale media hul lewens?
Groot name in die teaterbedryf is by hierdie ses kort produksies - elkeen aangebied in 'n ander klaskamer - betrokke. 'n Uittreksel uit JvR se Tienertoneelproduksie is ook een van die ses produksies.
Als is lewensgetrou: teatergangers sal selfs 'n kort pouse na die eerste drie klasbesoeke kry...
Tieners, en veral ouers van tieners, durf hierdie aanbieding nie misloop nie.

Bespreek NOU jou kaartjies by hierdie skakel om teleurstelling te voorkom: https://tickets.computicket.com/event/die_klaskamer/7170906
Loer ook op ons Facebookblad na ’n kort opsomming oor elke produksie: https://www.facebook.com/HSJanvanRiebeeck

JAN VAN RIEBEECKER VAN DIE WEEK
Dit was my voorreg om Maandag die eerste 'Jan van Riebeecker van die week'- toekenning aan Lukas Wildenboer in graad 11 toegeken. Hierdie toekenning sal voortaan weekliks aan 'n JvR-leerder toeken word vir 'karaktersterkte, voorbeeld en uitnemendheid'.
Lukas het die afgelope week sy medeleerders en onderwysers geïnspireer met sy waardegedrewe aanbieding in die registerperiode asook sy toegewydheid tot sy akademie en kultuuraktiwiteite.
Hy skroom nie om sy mening op gepaste platforms te lug nie en wend daadwerklike pogings aan om studetesake op 'n sinvolle manier binne die korrekte strukture aan te spreek.
Ons is trots op jou voorbeeld, Lukas!

TOENAME IN COVID-19-GEVALLE
Ek doen ’n dringende beroep op alle leerders en ouers om die erns van die toename in positiewe gevalle en derde vlaag van Covid-19 te besef.
Leerders moet te alle tye hul masker korrek by die skool dra en behoorlike sosiale afstand handhaaf.

Ons maak staat op almal se samewerking om te verseker dat ons ’n veilige skoolomgewing kan skep.

JvR-WHATSAPP
Ouers en leerders word versoek om die skool se Whatsapp-nommer op hul fone te stoor sodat alle kennisgewings ontvang kan word. Die nommer is 066 448 4881.

AKADEMIE
Baie sterkte aan almal wat reeds met hul eksamenvoorbereiding begin het. Indien die studieplan nog nie uitgewerk is nie, gebruik hierdie naweek om dit te doen! Vasbyt!

Fisiese Wetenskappe-intervensie
* Graad 12-FW gaan elke Maandag voort met onderrig na hul dubbelperiode FW, vanaf
14:05 – 15:15.
* Graad 12-FW-hulpklas: Vrydagoggend vanaf 07:00 tot 07:30
* Graad 11-FW-hulpklas: Leerders kan kies tussen Dinsdagmiddag en
Woensdagmiddag 14:04 tot 15:00, soos dit hul buitemuurse program pas.
* Graad 10-FW-hulpklas: Donderdagmiddag 14:04 tot 15:00

Wiskunde-intervensie v
Graad 12: Maandagmiddag vanaf 14:15 – 15:00 (Me. Serrao se klas)
Graad 12: ­­­­­­­­­­Woensdagoggend vanaf 06:55 – 7:25 (Mnr. Cronjè se klas)
Graad 11: Maandagmiddag vanaf 15:15 – 16:00 (Me. Serrao se klas)
Graad 11: Donderdagmiddag 14:30 – 15:30 (Mnr. Oosthuizen - nasorglokaal)
Graad 10: Maandagmiddag 15:15 – 16:00 (Mnr. Klink se klas)
Graad 10: ­­­­­­­­­­Maandag 14:15 – 15:00 (Mnr. Cronjè se klas)
Graad 9: Woensdag 14:15 – 15:00 (Mnr. Klink se klas)
Graad 9: ­­­­­­­­­­Dinsdagmiddag 14:15 – 15:00 (Me. Du Plessis se klas)
Graad 8: Woensdagmiddag 14:30 – 15:30 (Mnr. Oosthuizen)
Graad 8: ­­­­­­­­­­Maandagmiddag 14:15 – 15:00 (Mnr. Klink se klas)

Graad 12-Lewenswetenskappe-intervensie
Ons matrieks is welkom om elke Woensdagoggend van 6:30 tot 7:30 dié klasse by te woon. Bespreek asb. ’n plek die dag voor die tyd by me. Steyn.

MATRIEKRAAD
Akademiese Tutors
Leerders wat hulp benodig met vakverwante probleme, kan die volgende MR-lede vir tutorklasse kontak:
Werner Voges – 083 459 4630 of werner.voges@janvanriebeeck.org
Anna van Rooyen – 082 061 9159 of anna.vanrooyen@janvanriebeeck.org
Maak gebruik van hierdie tutorgeleenthede deur jou medeskoliere, Jan van Riebeeckers.


SPORTSAKE
Baie dankie aan al die Jan van Riebeeckers wat hul sportoefeninge getrou bywoon - ons is trots op julle!
Ons wil graag leerders en ouers herinner dat indien leerders nie ’n oefening kan bywoon nie, hul ten minste 24 uur voor die oefening skriftelik by die organiseerder moet verskoning aanteken. Dit is belangrik dat almal verantwoordelikheid moet neem en verantwoordbaar moet wees.

Woensdag,16 Junie, is ’n publieke vakansiedag en daarom sal daar geen sport plaasvind nie, maar sportoefening sal Dinsdag, 15 Junie en Donderdag, 17 Junie soos normaal voortgaan.

In die eksamen beplan ons lekker kondisioneringsoefeninge vir alle sportkodes. Dit sal op Dinsdae en Donderdae vanaf 13:00 tot 14:00 plaasvind.

Ons is op soek na persone wat moontlik belangstel om in die vierde kwartaal gewigstoot en skyfwerp af te rig.
Indien u belangstel om hiermee te help, of iemand ken wat sou wou, kontak asseblief vir mnr. Henning by jan.henning@janvanriebeeck.co.za.

JvR-bergfietsspan
Ons bergfietsryers spog met pragtige splinternuwe JvR-fietsryhempies, ontwerp deur Philip Grütter van Indola Design.
Dié nuwe professionele voorkoms gaan vir seker bydra tot die trots en passie waarmee ons Jan van Riebeeckers hierdie opwindende sport gaan aanpak!

Rotsklim
JvR se klimmers is baie trots op hul "belay-kentekens" wat hul toelaat om sonder 'n afrigter se toesig te mag rotsklim.
Brynn Janse van Vuuren (gr.10) het vandag beïndruk deur reeds sy vlak 21 en 22 pogings suksevol af te handel.Ons hou julle vordering dop.

Pilates
Die beplande pilatesklasse skuif na Donderdae om 18:00 in die Jubileumsaal. Heelwat leerders en onderwysers het reeds aangedui hul stel belang en ons nooi graag ook ons ouers, oudleerders en vriende van die skool uit om hieraan te kom deelneem!
Stuur gerus ’n e-pos aan mnr. Jan Henning by jan.henning@janvanriebeeck.co.za indien u belangstel.

KULTUURSAKE
Ons kultuurleerders is aan die woeker met baie opwindende geleenthede - sterkte!

Rotary Debating
Ons Junior Rotary Debating-span het die afgelope week die Rondebosch Boys' High School-span in hul debat geklop en ons Lisa Best as die beste spreker aangewys.
Baie geluk!

A Boarding Line
Ons eie me. Regina Malan, SK-musiek- en sangonderwyser, is in die produksie, A Boarding Line, te sien.

As jy lief is vir jazzhande soos Fosse, kwartette soos Lloyd Webber en puik sang soos LuPone, hoef jy nie verder te soek nie - dié produskie is wat jy dan in jou lewe nodig het! Hul dansende, singende en musikale ekstravaganza bevat al die Broadway-treffers wat jy ken, asook 'n paar nuwes. Moet dit nie misloop nie!

Kaartjies is nou beskikbaar by Computicket. Bespreek jou sitplekke om teleurstelling te voorkom: https://bit.ly/33BhOsw.
Die vertoning is tot 19 Junie in die Masque Theatre South Africa te sien.

Drama-eisteddfod
Oefeninge vind Woensdag, 14:15 tot 15:15, plaas.

Rotary Debating
Ons kom Maandagaand om 18:30 teen Rondebosch Boys' High School (weg) te staan. Sterkte aan die juniors en seniors wat hul sê (behoorlik!) gaan sê. Ons weet dit sal goed gaan!

Orkes
Die orkes is weer aan die oefen op Maandag- en Woensdagoggend van 7:00 tot 8:00.

Kuns
Die Afrikaans-ekspo se kunskompetisie-inskrywings sluit 12 Julie. Al die inligting is op die “Kunskompetisies Google-klaskamer” beskikbaar. Leerders kan tye reël om in die kunsklas aan hul inskrywings te kom werk. Gesels met me. Vrey.
Klerewinkel
Die klerewinkel sal volgende week Maandag en Woensdag vanaf 12:45 tot 14:15 oop wees.

Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning van ons geliefde skool.
Mooi naweek!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof

VERJAARDAE: 12 JUNIE TOT 18 JUNIE 2021
Baie geluk aan al ons Jan van Riebeeckers wat volgende week verjaar!

12 JUNIE
Charné Basson (10V)

13 JUNIE
Me. Rhonda Janse van Vuuren

14 JUNIE
Ruan van der Merwe (11V)

15 JUNIE
Hein Muller (8R)
Lucian da Costa (8V)
Kayleen Heiberg (9J)

16 JUNIE
Haylie Marsh (12R)

17 JUNIE
Mnr. Jan Henning
Ella Basson (11R)

18 JUNIE
Rowan Klaase (11R)

ONTMOET ONS ONDERWYSERS: MNR. GERUAN GELDENHUYS
Mnr. Geldenhuys het in 2007 aan Helpmekaar Kollege, Johannesburg, matrikuleer waarna hy sy B.Mus en B.Mus Honneurs aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi het. Hy tree en neem gereeld op saam met verskeie kunstenaars, simfonie-orkeste en by kunstefeeste oral in Suid-Afrika en was ook ‘n junior dosent aan die UV en die Vrystaat Musicon. Geruan sluit in 2019 by Hoërskool Jan van Riebeeck se musiekdepartement aan en is ook die dirigent van die skool se koor. In 2020 het hy die Welgemeend Skool vir Musiek op die been gebring, wat die geleentheid bied vir enige leerder van JvR, en buite die skool, om musiek te neem. Dit lei toe ook tot die uitbreiding van die skool se orkes en die aankop van ń stel Afrika- Marimba’s, wat die klasmusiek komponent aansienlik versterk.
Geruan dien gereeld as eksaminator vir die WKOD se finale praktiese eksamens en as beoordelaar by verskeie kompetisies. Hy verwerf sy Meestersgraad, cum laude, aan die Noordwes Universiteit, Potchefstroom, in 2021 in uitvoerende musiek en navorsing, wat fokus op die suksesvolle ontwikkeling van musiekleerders wat blootgestel word aan ‘n sorgsame omgewing en onderwysers. Hierdie navorsing se voorlegging het hy in 2019 voorgedra by die jaarlikse konferensie van die South African Society for Research in Music (SASRIM) en is vanjaar weer uitgenooi om sy bevindinge aan te bied tydens die konferensie later in September.
geruan
facebook instagram custom 
MailPoet