Nuusbrief-header
30 Julie 2021
Geagte Ouers / Voogde

Welkom terug aan al die Jan van Riebeeckers!
Ek hoop en vertrou dat u ’n heerlike wintervakansie geniet het - en uitsien na ’n opwindende Kwartaal 3.

Daar het al heelwat dinge hier by die skool gebeur vandat ons terug is: die laaste Kwartaal 2-formele assessering is vanaf Maandag tot Woensdag afgehandel en ons het die week op ’n hoë noot afgesluit met die graad 12's se spanboudag vandag.
Die personeel het ook vanmiddag ’n heerlike spanbousessie geniet. Albei geleenthede is deur die bekwame span van Teambo aangebied.

Phillip Herbst in graad 11 het die afgelope week ’n volpunte-Afrikaansmondeling gelewer waarin hy gefokus het op mislukking as deel van sukses. Sy treffende woorde het min of meer gelui dat die samelewing die woord misluk verkeerd verstaan, want sekere bronne dui die woord as ’n antoniem vir sukses aan. Hy glo dat mislukking juis ’n onlosmaaklike deel van sukses is: hoe vinniger en meer gereeld ons misluk, hoe gouer kan ons uit ons foute leer en hoe makliker kan ons dan sukses behaal.

Hy het na drie bekendes se pad na sukses verwys - en veral hoe mislukking hul keer op keer gemotiveer het om bo uit te kom: Thomas Edison, Oprah Winfrey en Michael Jordan. Gaan lees gerus ’n bietjie weer oor hierdie merkwaardige mense.
Oprah skryf op haar webblad dat mislukking ’n baie goeie onderwyser is, solank ’n mens oop is om iets daaruit te leer.

Hy het sy mondeling met Winston Churchill se wyse woorde afgesluit:"Sukses is nie finaal nie; mislukking is nie fataal nie. Dit is die moed om aan te hou, wat saak maak."

Mag ons almal hierdie belangrike les onthou soos ons die tweede helfte van die skooljaar aanpak! Ons durf nie fokus op ons mislukkings as ’n uitklophou nie; ons moet alles waaraan ons nog kan skaaf as ’n uitdaging beskou wat ons op ons pad na sukses voorberei.

AKADEMIE
Baie geluk aan al die Jan van Riebeeckers wat uitstekende werk tydens die Junie-eksamen gelewer het - ons is baie tevrede met die meerderheid leerders se uitslae en trots saam met almal wat mooi prestasies gelewer het. Ons spog binnekort met ons uitblinkers.

Die Kwartaal 2-rapporte word eerskomende Woensdag, 4 Augustus, elektronies aan ouers/voogde gestuur. Dis vir ons baie belangrik dat u saam met u kind deur elke prestasiepunt werk om te kyk waar intervensie benodig word. Moedig asseblief u kind aan om van die begin van die kwartaal af skouer aan die wiel te sit om sodoende hierdie kwartaal akademiese sukses te verseker.

Die graad 12's se rekordeksamen begin reeds op Maandag, 6 September. Die tyd is dus min en ons verwag dat almal nou ’n ernstige akademiese fokus moet inneem. Die res van die skool sal ook aan die einde van die kwartaal ’n formele assesseringsreeks aflê wat op 20 September afskop.

OUERAAND
Die oueraand vind op Dinsdag, 10 Augustus, vanaf 17:30 tot 19:30 in die skoolsaal plaas. U is welkom om u kind se onderwysers dan te spreek om sy/haar akademiese vordering te bespreek.
Ons sal volgende Donderdag (5 Augustus) ’n skakel uitstuur waarop u afsprake kan skeduleer.
Ouers/Voogde moet asseblief teen die Dinsdag om 13:00 ’n afspraak maak en kan nie bloot die aand versoek om onderwysers te spreek nie. Hulle wil graag behoorlik voorbereid wees vir ’n sinvolle gesprek rondom u kind se akademiese werk.

SKOOLKALENDER
Die JvR-kalender vir die volgende paar maande is hier beskikbaar. Dit sal ook volgende week op die webblad gelaai word.

DISSIPLINE EN VOORKOMS
Baie dankie aan al ons Jan van Riebeeckers wat korrek en netjies volgens die skool se gedragskode teruggekeer het skool toe die kwartaal. Daar is tog leerders wat hierdie naweek nog ’n plan sal moet maak om hul hare netjies te sny om in lyn met ons voorkomskode te wees. Ons maak staat op u samewerking in die verband.

Ek herinner dat geen oorfone saam met die skooldrag gedra mag word nie. Wit sokkies (vir seuns en dogters) is ook glad nie toelaatbaar saam met die grys- of vlootblou langbroeke nie.

AKADEMIESE INTERVENSIE
Moedig u kind aan om die volgende intervensieklasse by te woon.
Ondersteun ons asseblief ook in die gevalle waar onderwysers sekere leerders verplig om sessies by te woon - veral ons matrieks.

Wiskunde
Graad 12: Dinsdagmiddag vanaf 14:15 – 15:00 (Me. Serrao se klas)
Graad 12: ­­­­­­­­­­Woensdagoggend vanaf 06:50 – 7:30
(Mnr. Cronjè se klas - ons behandel ou vraestelle)
Graad 11: Maandagmiddag vanaf 14:15 – 15:00 (Me. Serrao se klas)
Graad 10: Woensdagoggend vanaf 14:15 – 15:00 (Mnr. Klink se klas)
Graad 10: ­­­­­­­­­­Maandagmiddag vanaf 14:15 – 15:00 (Mnr. Cronjè se klas)
Graad 9: Woensdagoggend vanaf 14:15 – 15:00 (Mnr. Oosthuizen se klas)
Graad 8: Woensdagmiddag vanaf 14:15 – 15:00 (Mnr. Oosthuizen se klas)

Wiskundige Geletterdheid
Me. Jansen van Vuuren
Donderdag, 14:20 - 15:15 (leerders moet 24h vooraf ’n afspraak maak.)
Me. Du Plessis
Graad 12 - Woensdag, 14:15 - 15:00
Graad 10 en 11 - Donderdae, 7:00 - 7:30 OF 14:15 - 15:00. (Leerders woon slegs 1 van die twee sessies by.)
Name moet teen Woensdag 2de pouse opgeskryf word in me. Du Plessis se klas.

Afrikaans Huistaal
Graad 12: Letterkunde, Maandag: 14:15 -15:15 in me. Taljaard se klas

Engels Eerste Addisionele Taal
Graad 10-12: Woensdag en Donderdag - 14:30 - 15:30 in me. Potgieter se klas

Rekeningkunde
Gr. 9-12 in Me. Meyer se klas:
Woensdag, 14:15 - 15:30 per afspraak
Donderdag en Vrydag, 07:00 - 07:30 per afspraak

Geografie
Graad 8-12: Dinsdag, 14:15 - 15:30 in me. Griessel se klas

Geskiedenis
Graad 12 - Donderdag, 14:10-15:00 in me. Nimmo se klas
Graad 8-11: Maandag, 14:10-15:00 in me. Nimmo se klas

RTT
Maandae: 14:10 - 15:30
Maandae tot Vrydae: 06:50 - 07:25
Leerders moet asb. vir me. Crous inlig indien hul beplan om intervensie by te woon.

Natuurwetenskap
Gr.8: Dinsdag 14:15 - 14:45 in me. Bezuidenhout se klaskamer
Gr.9: Woensdag 14:15 - 14:45 in me. Bezuidenhout se klaskamer
Leerders moet asseblief teen die vorige Vrydag 'n afspraak maak en ook aandui watter vrae hulle het.

Musiek
Reël asseblief ’n afspraak met die musiekonderwyser.

PROVERTO HANDELSVAKKE-OLIMPIADE
Ons seniors het op 12 Mei aan dié Handelvakke-Olimpiade deelgeneem.
Om deur te dring na die tweede ronde moet leerders 60% en meer behaal. Die tweede ronde word op 4 Augustus direk na skool in me. Gouws se klas geskryf.

Baie geluk aan die volgende Jan van Riebeeckers wat na die volgende ronde deurdring:

Graad 12
Liam Stevens - Rekeningkunde
Elna Engelbrecht - Rekeningkunde
Werner Voges - Rekeningkunde

Graad 11
Thea de Lange - Rekeningkunde
Linelle du Toit - Rekeningkunde
Cameron Carelse - Besigheidstudies
Cavan McKeown - Rekeninkunde
Mia Holmes - Besigheidstudies; Ekonomie

Graad 10
Claudia Stipp - Besigheidstudies; Rekeningkunde
Adriaan Huysamen - Besigheidstudies
Dawid Turkstra - Rekeningkunde
Daniël Grutter - Besigheidstudies

Ons is baie trots op hierdie leerders en sien uit na die goeie uitslae van die tweede ronde!

WISKUNDE-"BOFFINS" PRESTEER
Baie geluk aan Peet Karsten wat die 10de plek in die Wes-Kaap in die tweede ronde van die UK-Wiskundekompetisie behaal het - 'n puik prestasie!
Gerard Snijders en Johann Jordaan het provinsiaal 'n gesamentlike 9de plek in die spanafdeling van dié kompetisie behaal. Ons is baie trots op julle!

Peet het ook deurgedring na die finale ronde van die SAMF-Wiskunde-olimpiade wat die afgelope week geskryf is. Ons hou duimvas vir mooi uitslae, Peet!

COVID-19
Ons vra opnuut almal se samewerking om te verseker dat ons skoolgemeenskap veilig kan bly te midde van die derde vlaag in ons land. Daar is onlangs positiewe gevalle in ons skool aangemeld, maar die nodige protokol is gevolg en ander Jan van Riebeeckers is nie in gevaar gestel nie.

Ons doen weer ’n beroep op u om eerder u kind tuis te hou indien enige simptome voorkom - ons kinders se veiligheid, bo énige ander skoolverpligting, is altyd die eerste prioriteit.

SENOR CHEF-FONDSINSAMELINGSPROJEK
Ons het ’n opwindende fondsinsamelingsprojek geloods en vra ons hele Jan van Riebeeck-gemeenskap se ondersteuning om hiervan ’n sukses te maak!

U kind het gister al die inligting en bestelvorms ontvang, so ek hoop u is almal reeds aan't verkoop van dié heerlike produkte in die kospakket.

Lees weer hier al die reëlings hier of kliek hier om die korter opsomming op ons bemarkingsplakkaat te lees.

Ons maak staat op almal se ondersteuning. Dankie by voorbaat!

BOUPROJEKTE
Ons twee bouprojekte by die skool vorder fluks: die Welgemeend-skakeltrap sal binnekort afgehandel wees en ons junior seunsbadkamer trek ook 'n nuwe baadjie aan. Hou die spasie dop!
Hier is ’n paar foto's (trap, trap, badkamer, badkamer) van die vordering asook die voorstelling van die finale skakeltrapproduk.

WELGEMEEND - HEERLIKE KUIERGELEENTHEDE WAG
Welgemeend bied binnekort ’n opwindende kuiergeleentheid aan!
Ons verwelkom ’n oud-Jan van Riebeecker, Beyers Truter, vir ’n heerlike aand van kuns, kos, wyn en goeie geselskap. Kliek gerus hier vir meer inligting.

JVR-WELGEMEEND SKOOL VIR MUSIEK
Alle laer- en hoërskoolleerders in Kaapstad en omliggende dele word uitgenooi om by ons JvR-Welgemeend Skool vir Musiek aan te sluit!
Lesse word deur puik musikante en opvoeders aangebied en word soggens en smiddae om leerders se buitemuurse program beplan.
Kliek hier vir meer inligting!

GRAADSAKE
Graad 9
Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Studentewerwing en Loopbaanadvies bied vanjaar 'n graad 9-vakkeusevoorligtingwebinaar aan. Ons moedig graag ons leerders en ouers aan om vir hierdie webinaar te registreer - u sal dan ook die geleentheid kry om vrae in te stuur wat tydens die vraag-antwoord-sessie beantwoord sal word.

Datum: Woensdag, 11 Augustus
Tyd:18:00
Registeer by https://bit.ly/3ei6yqU
Navrae kan aan csr@sun.ac.za gerig word.

SPORTSAKE
Onderwysvakbonde hou more ’n konsultasievergadering met die DBO insake die voorgenome wysigings aan die DBO-direktiewe, wat onder ander ook sport en ko-kurrikulêre insluit.
In ’n skrywe van die SAOU word genoem dat die volgende wysigings verwag word (maar dit is nie bevestig nie): alle kontak- en nie-kontaksport mag sonder toeskouers hervat word; toernooie mag hervat word en ko-kurrikulêre aktiwiteite mag hervat word.
Hierdie implementering sal na verwagting na 5 Augustus in die Staatskoerant gepubliseer word.

In die lig hiervan, sal ons hopelik teen volgende Vrydag ’n meer finale sportrooster vir die res van die kwartaal kan uitstuur en ook duidelikheid kan gee rondom bepalings wat nog voorlê.

Ons begin egter eerskomende Maandag, 2 Augustus, met nie-kontaksport.
Die stappers, bergfietsryers, tennisspelers, tafeltennisspelers, rotsklimmers, branderplankryers, swemmers, landlopers en skaakspelers oefen volgens hul vasgestelde winterskedule.

Reëlings vir kontaksporte (rugby, netbal, hokkie) vir die week van 2-6 Augustus:
Hokkie
Fiksheid vir al die ouderdomsgroepe: Dinsdag en Donderdag, 14:30-15:30

Netbal
Fiksheid vir alle ouerdomsgroepe: Dinsdag en Donderdag, 14:30-15:30

Rugby
O/19: Gimnasium - Dinsdag en Donderdag, 14:30 tot 15:45
O/16: Gimnasium - Maandag en Woensdag, 14:30 tot 15:45
O14 & O15: Dinsdag en Donderdag, 14:30-15:30

Ons maak staat op al ons Jan van RIebeeckers vir hul ywerige deelname vanaf volgende week!

Tweekampseisoen 2021/2022
Leerders wat in die nuwe seisoen aan tweekamp wil deel neem, moet asseblief affilieer op die WP-Tweekamp-webwerf. Vir 'n voorlopige program en reëlings, raadpleeg gerus hul bepalingsblad.

KULTUURSAKE
Wêreldkennis-Olimpiade
Ons is baie trots op Peet Karsten en Annie Basson wat deurgedring het na die finale ronde van die nasionale Wêreldkennis-Olimpiade!
Baie sterkte met die eksamen eerskomende Dinsdag. Ons hou duimvas vir mooi uitslae!

ATKV-DigiToneel
Ons bars van trots omdat Elzaan Daniels in die nasionale Top 10 van die ATKV-DigiToneelkompetisie ingesluit is! Baie geluk, Elzaan - ons hou styf duimvas vir die finaal!

#Filmit
Ons is een van die 10 Wes-Kaapskole wat in die Paul Roos #Filmit-kompetisie deurdring na die volgende ronde. Ons filmkonsep van 'Three shades of agony' het beïndruk.

Sterkte vir die volgende rondes, Jan van Riebeeckers! Ons is trots op jul!

#JanArgief-en-Erfenis
Die nuwe Argief-en-Erfenisklub is 'n een van die sowat 35 klubs waarby Jan van Riebeeckers kan aansluit. Dié klub is een van die nuwe klubs en bestaan tans uit 13 lede waarvan drie reeds fluks besig is om foto's in die skool se besit te dokumenteer.

Op die oomblik fokus die klublede op die Roggies se foto's, want met die verskuiwing van die seuns na Huis Jordaan, word die foto's tydelik in die argief gestoor sodat dit na dokumentering weer teen die mure gemonteer kan word.

Afgesien van die werk in die JvR-argief, beplan hul uitstappies na interessante areas en geboue van historiese waarde hier in die Kaap.

Enige ouers, oudskoliere of vriende van die skool wat graag by die argief betrokke wil raak, is welkom om Helena le Roux by jvralumni@gmail.com te kontak.

Stef Bos-liedjiewerkswinkel
Die tweede sessie in ons Stef Bos-liedjiereeks vind volgende Woensdag, 4 Augustus, om 14:30-16:30 in die skoolsaal plaas. Alle aspirante liedjieskrywers is welkom om dié spesiale geleentheid by te woon.

Jak de Priester by Jan van Riebeeck
Dis amper Afrikaansweek hier by Jan van Riebeeck!

Bespreek nou jou kaartjies / tafel vir ons musiekteateraand saam met Jak de Priester.
Ons het eers slegs 50 plekke beskikbaar... kom ons hou duimvas dat ons meer mense mag akkommodeer! Die volledige weekprogram is binnekort beskikbaar.

Kliek hier vir al die besprekingbesonderhede.

Drama
ATKV-Tienertoneel
Ons produksie is op 20 Augustus in die Baxter Teater te sien. Baie sterkte aan ons talentvolle produksiespan en spelers vir die laaste afronding.
Die streeksfinaal vind op Saterdag, 21 Augustus plaas.
Ons hou duimvas, Jan van Riebeeckers!

Kaapse Afrikaanse Eisteddfod
Eisteddfodoefeninge vind op Woensdag vanaf 14:15 tot 16:15 plaas. Die beoordeling vind op 14 Augustus hier by die skool plaas.

Klerewinkel
Die klerewinkel sal volgende week Maandag en Woensdag vanaf 12:45 tot 14:30 oop wees.

Mooi wense vir die nuwe kwartaal. Geniet die naweek!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof

VERJAARDAE: 31 JULIE TOT 6 AUGUSTUS 2021
Baie geluk aan al ons Jan van Riebeeckers wat volgende week verjaar!

31 JULIE
Simonay Jacobs (8J)

1 AUGUSTUS
Markus Smit (9V)
Dylan Thomas (12J)

2 AUGUSTUS
Carlien Maritz (12J)
Mikyle Blouw (12R)

3 AUGUSTUS
Lenique Isaacs (9H)
Mégan Andrews (12R)
Dylan van der Westhuizen (10V)

4 AUGUSTUS
Mnr. Geruan Geldenhuys
Stef van Duivenbooden (9V)
Joshua Harvey (11J)
Brynn jansen van Vuuren (10J)

5 AUGUSTUS
Lucan Bender (9H)
Natasha Roos (10V)
Shané Rademeyer (11J)

6 AUGUSTUS
Matthew Gilfellow (9J)
Bonita Robbertse (11R)
Bjorn Roets (12R)

ONTMOET ONS ONDERWYSERS: MNR. SAMPIE GRIESSEL
Na 25 jaar as senior Geografie-onderwyser en sporthoof van Hoërskool Vryburg, verruil Sampie die Noordwes Provinsie vir die Kaap. Hy matrikuleer in Ladybrand waarna hy aan die Universiteit van die Vrystaat studeer. Hy voltooi sy weermagopleiding in Grahamstad en is vir die afgelope 30 jaar ʼn onderwyser.
Sampie is die bestuurder van die studentekoshuis en is ook verantwoordelik vir die senior rugby. Hy is betrokke by die skool se gholf en krieket en glo dat hy in die toekoms ’n groot bydra gaan lewer tot die oplewing van hierdie twee sportsoorte in ons skool.
Sampie glo in die volgende woorde: "I rather live in regret of failure than in regret of never trying."
Alhoewel hy nou ʼn Kapenaar is, bly hy steeds ʼn trotse Cheetah-ondersteuner.
sampie
facebook instagram custom 
MailPoet