Nuusbrief-header
13 Augustus 2021
Geagte Ouers / Voogde

Op 14 Augustus 1875 is die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) in die Paarl gestig. Dit was die eerste amptelike poging om Afrikaans as eie taal te vestig en daarom word dié dag jaarliks as Afrikaanse Taaldag gevier.

Oor die jare heen het Afrikaans haar staanplek stewig in ons land se geskiedenis ingeneem. Afrikaans, in al haar dimensies, is 146 jaar later as akademiese taal én hartstaal enig in haar soort.

Die volgende baie insiggewende gedagtes oor moedertaalonderrig, in ons konteks dus Afrikaansmediumonderrig, lees ek raak op afrikaans.com. Dit bied interessante insigte en ek deel graag ’n uittreksel met u:

" Daar is vele nasionale, maar ook internasionale navorsingsprojekte wat onteenseglik bewys dat moedertaalonderrig, vir so lank as moontlik, die heel beste opsie vir enige leerder is, ongeag wat sy of haar moedertaal of verstandelike vermoëns is.

’n Wêreldperspektief
UNESCO (die Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie) ondersteun moedertaalonderrig, want:
  • Deur moedertaalonderrig word die gehalte van onderrig verbeter omdat voortgebou word op bestaande kennis en ondervinding wat uiteindelik lei tot akademiese sukses.
  • Elke taal, insluitend Afrikaans, beskik oor die vermoë om kennis en insig wat oor generasies verwerf is, oor te dra. ʼn Nasie wat uit verskillende moedertaalsprekende gemeenskappe bestaan, baat as geheel by die diversiteit, omdat elke moedertaal eie insigte, standpunte en idees kan bydra tot die nasionale debat oor die skep van ʼn gedeelde toekoms.
Identiteit
  • Moedertaal is ’n integrale deel van die individu se persoonlike, sosiale en kulturele identiteit. Individue se gewoontes, optrede, waardes, deugde, gebruike en oortuigings word daardeur beïnvloed. Moedertaalonderrig bevorder dus leerders se identiteitsvorming en -besef.
  • Deur moedertaalonderrig leer die jeug om hulle kultuur en erfenis te waardeer, wat bydra tot ʼn positiewe selfbeeld en gesonde selfvertroue. Laasgenoemde het weer beter klasdeelname tot gevolg.
In die werksplek
  • Hoe langer mense ononderbroke in hulle moedertaal studeer, hoe hoër is hulle intellektuele ontwikkelingsvlak.
  • Omdat moedertaalonderrig leerders se luister- en begripsvaardighede verbeter, versterk dit ook hulle linguistieke ontwikkeling, redenasie- en probleemoplossingsvaardighede.
  • In die werksplek is meertaligheid ’n meer gesogte vaardigheid as vlotheid in slegs een taal. Afrikaanse leerders is gewoonlik ook vaardig op hoëfunksievlak in Engels, terwyl leerders wat bv. slegs in Engels studeer, soms wel vaardig in Afrikaans is, maar meer op sosiale vlak as op hoëfunksievlak. Dit gee aan die moedertaalleerder ʼn kompeterende voordeel – ook in die internasionale werksveld.
Veeltaligheid
  • Moedertaalonderrig versterk ook verder leerders se vermoë om nuwe woordeskat aan te leer – nie net in die moedertaal nie, maar ook in alle ander tale wat mettertyd bygeleer word. Dit is vir leerders makliker om kennis wat in hulle moedertaal verwerf is, na tweede, derde en meer tale oor te dra as wat dit is om kennis van ’n tweede taal na die moedertaal oor te dra.
  • Leerders se kognitiewe ontwikkeling verhoog met moedertaalonderrig. Abstrakte konsepte word verder die maklikste in moedertaal verstaan – wanneer leerders konsepte in hulle moedertaal leer verstaan, is dit nie nodig om dit van voor af in ander tale te leer nie: die begrippe word outomaties na ander tale oorgedra."
Môre vier ons Afrikaanse Taaldag en opnuut besef ek die wonder van ons mooie moedertaal. Ons moet ook opnuut die wonderlikheid besef om in hierdie mooie taal te mag skoolgaan!
C.J. Langenhoven se woorde bly treffend: "Om jou een, eie taal tot nut te gebruik, is ’n groter kuns as om sewe vreemde tale by te leer."

AKADEMIE
Taalbond-Tweetaligheidseksamen
Ons is baie trots op twee Jan van Riebeeckers wat puik presteer het in vanjaar se nasionale Taalbond-tweetaligheidseksamen. Stefan Turkstra behaal ’n 6de plek op die nasionale toppresteerderlys vir juniors en Werner Voges eindig 7de in die land in die senior afdeling.
In hierdie baie uitdagende eksamen wat reeds sedert 1953 jaarliks afgelê word, word leerders se taalvernuf in Afrikaans- én Engels Huistaal getoets.

Baie geluk, Taalmanne - dit is voorwaar ’n uitsonderlike prestasie!

Cambridge A2-Wiskundeuitslae
Baie geluk aan Anna van Rooyen wat 'n B-simbool verwerf het in die Cambridge- wiskunde-eksamen wat sy in Junie afgelê het. Anna het ook 'n pragtige A-simbool vir die 'A-Levels' in Oktober 2020 verwerf. Ons is trots op jou, Anna!

LEWENSWETENSKAPPE-OLIMPIADE
Ons herinner alle leerders wat vir die LW-Olimpiade ingeskryf het, dat die eksamen volgende Donderdag, 19 Augustus vanaf 14:00 tot 17:00 in kamer 220 geskryf word. Sterkte!

AKADEMIESE INTERVENSIE
Leerders wat ekstra ondersteuning verlang, kan gerus hul vakonderwysers nader vir intervensieklasse.

Die tye waarop onderwysers vir klasse beskikbaar is tydens die derde kwartaal, is hier beskikbaar.
U kind moet asseblief die dag voor die tyd vir die onderwyser aandui dat hul die intervensieklas gaan bywoon sodat onderwysers die nodige voorbereiding
kan doen. Graad 12’s wat onderpresteer het in ’n spesifieke vak, word sterk aangemoedig om die klasse by te woon.

Onthou ook asseblief dat intervensieklasse van min waarde is as u kind slegs die week voor die eksamen vir die klas opdaag. Selfvertroue en vaardigheid in
’n vak word deurlopend opgebou.

Indien u enige vrae of kwelling het, kontak gerus adjunkhoof, me. Lizette Visser, by lizette.visser@janvanriebeeck.co.za.

ONDERSTEUN, ASB: ONS KAMPUSMUUR WORD GEVERF!
Die Departement van Openbare Werke het eindelik die werk aan ons muur in Kampstraat afgehandel - iets waaroor ons baie dankbaar is.

Ons is ook baie dankbaar dat weldoeners en vriende van ons skool aangebied het om nou te help met mannekrag, voorbereiding en die verf van die muur. Die voorbereidings begin nou in alle erns.

Ons wil egter die hele Jan van Riebeeck-familie uitnooi om ’n finansiële bydrae tot hierdie inisiatief te maak. Die skool het nie vanjaar hiervoor begroot nie en ons wil graag die hele blok (agter by Welgemeend ook) verf.

Die totale koste gaan meer as R100 000 beloop. Ons laai ’n donasie-opsie op Karri en sal enige finansiële bydraes baie waardeer. U is ook welkom om elektroniese betalings in die skoolrekening te doen, maar gebruik dan muur_u van as verwysing.

By voorbaat dankie vir u ondersteuning!

SKOOLKALENDER
Die JvR-kalender vir die volgende paar maande is hier beskikbaar.

JvR-WHATSAPP
Ouers en leerders word versoek om die skool se Whatsapp-nommer op hul fone te stoor sodat alle kennisgewings ontvang kan word. Die nommer is 066 448 4881.

WELGEMEEND MAAND VAN KUNS 2021
Die 2021 Welgemeend Maand van Kuns word vanaf more tot 16 September aangebied deur die Vriende van Welgemeend in samewerking met Frank en Lizelle Kilbourn, Strauss & Co en Delaire Graff Landgoed, met die ondersteuning van Hoërskool Jan van Riebeeck.

Saterdag 14 Augustus om 10:00 en 12:00 open ons met twee rondleidings deur Frank Kilbourn en Matthew Partridge waarvoor u asseblief moet bespreek.

Die Maand van Kuns by Welgemeend se tema 60/360, vier die rol wat kuns speel in ons 360 - grade uitkyk op die lewe. Dit is ook die viering van Frank Kilbourn se sestigste verjaarsdag.

“This year’s Art Month at Welgemeend takes place at a difficult time for South Africans, but our aim nonetheless is to offer a vibrant celebration of a special birthday and commemoration of an important friend,” says Lizelle Kilbourn, a lawyer who with her husband, Frank, began collecting art while a student at the University of Johannesburg. “The pandemic has prompted us all to be mindful of our relationships with family, friends, colleagues and the world at large. To live a happy, contented and successful life, one has to have a 360-degree outlook on the world.”

Die insameling van fondse vir die restourasie en onderhoud van Welgemeend vorm 'n integrale deel van die Kunsmaand-program. Covid-19-beperkings het ons laat afsien van ons jaarlikse gala-dinee en veiling. Strauss & Co het ingewillig om 'n fondsinsamelingsveiling ten bate van Welgemeend op Strauss & Co se platvorm, as deel van hul eie Augustus aanlyn veiling aan te bied. Dié veiling vind plaas vanaf 16 tot 23 Augustus 2021.

Vir meer besonderhede oor dié spesiale veilings opsies kan u op die volgende skakel klik: https://www.straussart.co.za/auctions/

Baie dankie aan Strauss & Co vir hul welwillenheid in die verband.

Besoek ons webtuiste www.welgemeendart.co.za vir meer inligting oor die Kunsuitstalling | Rondleiding | Fondsinsamelings-veiling | Kunspraatjies | Strauss & Co Kunswaardasies | Klassieke musiek-uitvoering. Die Strauss & Co kunspraatjies gaan by Welgemeend en ook aanlyn aangebied word. Ons sal vir u die skakel stuur sodra u geregistreer het by info@welgemeendart.co.za.

Nota: Kontak asseblief direk die Kunsmaand-span by (info@welgemeendart.co.za / 071 323 5574) indien u besprekings wil maak vir enige van die Kunspraatjies en Klassieke musiek-uitvoering deur Gerhard Joubert.

Welgemeend is oop vanaf 9:00 tot 15:00 vir besigtiging van die kunswerke. U hoef nie vir besoeke te bespreek nie, maar kyk asseblief na aangehegte kalender watter dae Welgemeend toe is vir die publiek. Toegangsgeld R50 per persoon.
Die onsekerheid van Covid-19-regulasies het ons laat afwyk van ons aanlynbesprekings stelsel vir dié jaar se kunsmaand.

Besoek ons webtuiste www.welgemeendart.co.za vir meer inligting oor die Kunsuitstalling | Rondleiding | Fondsinsamelings-veiling | Kunspraatjies | Strauss & Co Kunswaardasies | Klassieke musiekuitvoering.

Die program is hier beskikbaar - en sal aangepas word indien Covid-19-regulasies dit noodsaak.

VRYDAGFEESTAFEL OP WELGEMEEND SE STOEP
Ek nooi baie graag al ons ouers/voogde en vriende van ons skool uit om by my aan te sluit vir ons eerste Vrydagfeestafel op Welgemeend se stoep! Hierdie heerlike middagete vind op Vrydag, 27 Augustus plaas.

Kom geniet ’n heerlike bord hartskos en lekker koffie/tee en iets soets teen R185 per persoon. U is welkom om u eie wyn saam te bring. Toegang om die 60/360-kunsuitstalling te besigtig, is ook ingesluit.

Bespreek gerus u sitplek(ke) by vrydagfeestafel@janvanriebeeck.co.za teen Woensdag, 25 Augustus.
Nooi gerus u vriende en kom geniet die middagete hier op ons pragtige kampus.

AFRIKAANSWEEK 2021 - nog ’n eerste vir JvR!
Ons Afrikaansdepartement beplan ’n baie opwindende Afrikaansweek vir die week van 23-27 Augustus. Kyk gerus hier na die program. Meer inligting sal ook Maandag in die saal aan die leerders deurgegee. word.

COVID-19
Die Covid-19-virus slaan tans sy kloue al dieper in ons provinsie in – en ons skool is ook nie gespaar nie. Ons het meer leerders wat nou positief getoets het na die langnaweek en heelwat leerders moet isoleer – in die meeste gevalle om voorkomend op te tree, maar heelwat ouers/voogde is ook positief getoets.

Ek versoek al ons JvR-ouers om asseblief daagliks u kind te assesseer voordat leerders skool toe gestuur word. Indien u kind enige simptome ervaar of nie wel voel nie, mag hy/sy nie skool toe kom nie. Dit bly ’n onsekere tyd waarin ons leef en niemand is gevrywaar van hierdie virus nie.

Ek betuig namens die skool ons innige meegevoel met me. Lin Olivier, Gasvryheidstudieonderwyseres, wie se man Maandag aan Covid-verwante oorsake oorlede is asook met ons voorman, mnr. Denzil Julies wie se pa verlede Vrydag ook aan Covid-verwante oorsake oorlede is.

Ek wil ’n dringende beroep op die hele Jan van Riebeeck-familie doen om veilig te wees – om sodoende ander se veiligheid ook te help verseker. Ek kan u verseker dat ons kinders veilig is by die skool, mits hul die protokol gehoorsaam. Daar is geen rede tot kommer oor u kind se veiligheid by die skool nie en daarom kan u u kind met ’n geruste gemoed skool toe stuur.

Ons maak staat op u samewerking om na skoolure ook sosiale interaksie tussen vriende te beperk en veilig te wees.

SENOR CHEF-FONDSINSAMELINGSPROJEK
Die Senor Chef-fondsinsamelingprojek se verkope is tot 27 Augustus verleng.
Baie dankie aan almal vir die ondersteuning!

In die klaskompetisie lyk die beste verkope tans so:
5. Gr.10R
4. Gr.11V
3. Gr.10J
2. Gr.8H
VOORLOPERKLAS: Gr.9R

Lees weer hier al die reëlings hier of kliek hier om die korter opsomming op ons bemarkingsplakkaat te lees.

U is ook welkom om aanlyn te bestel.
Volg dié stappe:
Stap 1: Kliek www.senorchef.co.za.
Stap 2: Kies School Fundraising.
Stap 3: Klik op drie strepies regs bo(slegs indien u vanaf 'n selfoon bestel).
Stap 4: Kies Catalogue regs bo.
Stap 5: Kies Project B.
Stap 6: Kies Start Shopping.
Stap 7: Kies Select School.
Stap 8: Kies HS Jan van Riebeeck.
Stap 9: Tik in by School passcode: *JVR76*.
Stap 10: Kies Continue.
Stap 11: Voltooi die besonderhede en bestel.

Ons maak staat op almal se ondersteuning. Dankie by voorbaat!

JvR-GHOLFDAG 2021
Ons nooi alle alumni, Vriende van Jan van Riebeeck en ons ouers na ons gholfdag wat op 30 September plaasvind by King David Mowbraygholfbaan. Ons speel ‘shotgun’ wat beteken almal slaan gelyk af om 13:00.

Die formaat van spel is vierbal-samespel (‘4-ball alliance’) met slegs die beste 2 punte wat tel en al 4 punte op ’n par 3.

Kontak Karien Zulch indien jy ’n vierbal wil inskryf of belangstel om ’n putjie of pryse te borg: karien.zulch@janvanriebeeck.co.za.
U kan ook die vorm voltooi: https://forms.office.com/r/j4D27BQsdk.

Nooi gerus persone buite ons skoolgemeenskap om die dag by te woon.
Kliek hier vir meer besonderhede.

GRAADSAKE
Graad 12
Alle getuigskrifaansoeke moes vandag ingehandig word. Ons gee nog uitstel tot volgende Woensdag. Getuigskrifaansoeke word by graad 12-registerpersoneel ingehandig.

Die graad 12's se Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-eksamen skop op Maandag, 1 November met Engels (Taalkunde) af en die laaste vak (Musiek) word op 6 Desember geskryf. Kliek hier om die eksamenrooster af te laai.

Graad 8-11
Leierskapveldtog 2021/2022
Alle leierskapaansoekvorms (VRL/MR/huisleiers/koshuisprefekte/busprefekte) is hierdie week uitgedeel.
Getekende vorms moet asseblief vanaf Maandag by me. Steyn ingehandig word.

MATRIEKRAAD
JanStap
Datum: Saterdag, 14 Augustus
Tyd: 07:30 by skool, om 8:00 te beginstap. Vervoer vanaf die skool is beskikbaar
Roete: Leeukop
Wat om saam te bring: water, gemaklike klere

Geniet dit!

SPORTSAKE
In die lig van die huidige Covid-omstandighede, het ons besluit om vanaf gister alle kontaksport (rugby, netbal en hokkie) asook koor en orkes tot Vrydag, 20 Augustus te kanselleer.

Ons sal nuwe reëlings in volgende week se nuusbrief kommunikeer, maar ek wil graag leerders aanmoedig om in die volgende paar dae eerder by nie-kontaksporte soos veral stap/fiksheid en landloop, bergfietsry, tennis, tafeltennis, ens. aan te sluit.
Stap/Fiksheid sal nou Maandae tot Donderdae plaasvind en leerders kan by me. Steyn registreer.

Tafeltennis
Ons seunspan het Woensdag teen Hoërskool Brackenfell se tweede span gespeel en kon daarin slaag om 4 - 2 te wen.
Die dogters het teen Fairmond High se tweede span gespeel en kon hulle oortuigend 5 - 1 wen. Baie geluk, Jan van Riebeeckers!
Ons seuns speel eerskomende Dinsdag teen Fairmond en die dogters teen Edgemead.

Hokkie
Ons hokkiespelers en afrigters het gister hul pragtige kappietops ontvang. Baie dankie aan Linda Stoffberg vir die organisering hiervan. Dankie aan Ettiene van Yayhoodies wat die kappietops verskaf het. Dankie ook aan Pinoak vir die wonderlike borgskap!

Die eerste-hokkiemeisies het ook hul oefenhempies met groot genot ontvang! Dankie aan Elna Engelbrecht vir die organisering en Johan Engelbrecht vir die wonderlike borgskap. Dankie ook aan Velotex-verskaffers.

Swem
Swemafrigter, Allan, versoek dat indien u ou wetsuits het wat rondlê, u dit vir die skool sal skenk sodat leerders dit kan gebruik om in die koue water te swem.
Wetsuits kan ook namens mense verkoop word.
Kontak gerus vir mnr. Jan Henning by jan.henning@janvanriebeeck.co.za indien u ons van hulp kan wees.

Tweekampseisoen 2021/2022
Leerders wat in die nuwe seisoen aan tweekamp wil deel neem, moet asseblief affilieer op die WP-Tweekamp-webwerf. Vir 'n voorlopige program en reëlings, raadpleeg gerus hul bepalingsblad.

KULTUURSAKE
Tannie Katinka se tafel- en ander maniere!
Ons moes ongelukkig tannie Katinka se etiketkursus uitstel as gevolg van Covid-regulasies verlede kwartaal. Die kursus vind nou op Saterdag, 28 Augustus vanaf 9:00-13:00 in Welgemeend plaas.

#JanLees
Lede vergader Maandagmiddag na skool in die biblioteek. Bring jou gunstelingboek saam.

Debat
Die interhuisdebat vind eerskomende Maandag plaas. Die juniors praat om 14:15 en Seniors is 15:00 aan die beurt.

Drama
ATKV-Tienertoneel: Om teen treine te skree!
Ons Jan van Riebeeckers tree volgende Vrydag, 20 Augustus om 15:00 by die Baxter Teater in die eerste ronde van die ATKV-kompetisie op en 'n gehoor van 50 word toegelaat met elke vertoning. Kaatjies is beskikbaar via webtickets: https://www.webtickets.co.za/v2/Performance.aspx... of enige deelnemende Pick 'n Pay.
Die produksie sal ook op Dinsdag, 24 Augustus, as deel van ons Afrikaansweek, in die skoolsaal op die planke wees.

Kaapse Afrikaanse Eisteddfod
Baie sterkte aan al die Jan van Riebeeckers wat more in die drama- en sangafdeling van die eisteddfod deelneem - ons weet dit sal goed gaan!

Klerewinkel
Die klerewinkel sal volgende week Dinsdag en Donderdag vanaf 12:45 tot 14:30 oop wees.

Mooi naweek!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof

VERJAARDAE: 14 TOT 20 AUGUSTUS 2021
Baie geluk aan al ons Jan van Riebeeckers wat die volgende week verjaar!

14 AUGUSTUS
Nicole Titus (11V)

15 AUGUSTUS
Kiara du Plooy (10J)

16 AUGUSTUS
Me. Brigitte Eygelaar
Jandré Snewe (8V)

17 AUGUSTUS
Evenjolene Saule (12R)

19 AUGUSTUS
Rayden Gouws (8J)

20 AUGUSTUS
Liezel Snijders (9R)
Jaedon-Allaric Cloete (11V)
Kirsten Farmer (9J)
Amber Wolfaardt (12V)

ONTMOET ONS ONDERWYSERS: ME. RHONDA JANSEN VAN VUUREN
Rhonda verwerf ’n BSc.graad met Honneurs in Botanie, asook ʼn Nagraadse Onderwysdiploma aan die Universiteit van Vrystaat. Sy verwerf ook ’n Gevorderde Onderwyssertifikaat (Cum Laude) in die spesialisveld van Wiskundige Geletterdheid aan die Universiteit Stellenbosch.
Tydens haar nagraadse studies tree sy op as studentdemonstrateur en is sy verantwoordelik vir gedeeltes van die dekaan van Plantkunde se navorsing.

Sy betree die onderwys, en hou tot op hede daarmee vol. Sy is vakhoof van die Departement van Wiskundige Geletterdheid en gee Natuurwetenskap vir juniors by Hoërskool Jan van Riebeeck. Sy word aangestel en dien vir die afgelope drie jaar (by die Weskaapse Onderwysdepartement) as adjunkhoof-nasiener vir die Nasionale Sertifikaateksamen vir Wiskundige Geletterdheid.

Rhonda se deernis met haar leerders is tasbaar, en sy vertrou dat dit ’n nodige rol vervul om haar leerders te bereik en te inspireer. Sy is passievol oor haar werk, en ook haar aandeel om te help om Hoerskool Jan van Riebeeckers te lei tot - wat sy beskryf as uitnemende debutante - vanuit "die bakermat van leiers en rolspelers".

PERSONEEL , JANSE VAN VUUREN , R._ Export Staff(1)
facebook instagram custom 
MailPoet