Nuusbrief-header
20 Augustus 2021
Geagte Ouers / Voogde

Dit was ’n propvol skoolweek hier by Jan van Riebeeck - en die verskeidenheid van die aktiwiteite wat aangebied en aangepak is, maak my opnuut trots.
Daar is werklik iets vir almal by ons skool: in die klaskamer gebeur kreatiewe dinge tussendeur die harde werk en die buitemuurse program bied genoeg geleenthede vir elkeen om hom- of haarself uit te leef!

Dit was heerlik om te hoor hoe die musiekleerders opnames maak vir die Kaapse Afrikaanse Eisteddfod wanneer ’n mens op die stoepe verby die musiekdepartement beweeg het - en ons Jan van Riebeeckers het gedebatteer in die interhuiskompetisie, aan vakolimpiades deelgeneem, die mooiste uitsigte op die staproetes saam met JANstap geniet, op ons bergfietsbaan fiets gery, toneel gespeel, die Welgemeend besoek om besondere kuns te besigtig, die matrieks het hard gewerk aan hul praktiese assesserings in die vaardigheidsvakke, ons toneelspelers het afronding gedoen aan hul produksie, die leiers het opnuut vroegoggende vergader... en so hou die lys net aan en aan... en aan!
Ons drie bouprojekte nader ook hul einde en ons is opgewonde om volgende week ’n bietjie te spog met die eindprodukte. Dan begin ons in alle erns werk aan ons studenteplein en ’n hele paar ander veranderinge hier op ons pragtige kampus.

Die besluit om die wintersportprogram die afgelope twee weke effe af te skaal om die stygende Covid-19-gevalle in ons skool te bestuur, blyk die veiliger een te gewees het en dit is goed om te sien dat die meerderheid leerders wat siek was of geïsoleer het, terug is by die skool. Ons is dankbaar dat almal volkome herstel het en veilig is. Ons dink voortdurend aan diegene wat tans nog siekerig voel of isoleer.

U kind sal vandag op alle Google-klaskamers die konsolidering van die afgelope twee weke se akademiese werkprogram kan sien. Ons is bewus daarvan dat leerders wat isoleer of afwesig is, mag voel dat hul soms in die duister is.
Dit bly egter vir onderwysers ’n reuseuitdaging om daagliks die lesse in die klaskamer op die aanlyn platform te herhaal. Huiswerk word gepos, maar ek moedig leerders weer aan om ook by klasmaats uit te vind wat hul gemis het.

Ons sal voortaan elke Vrydag sorg dat daardie afgelope week se werkprogram in alle vakke op Google Classroom beskikbaar is.

DIGITALE WELWEES E-BOEK
Die huidige COVID-19 pandemie het bygedra tot ’n groterwordende bewuswording van die rol van digitale tegnologie in ons studie, werks- en sosiale gedrag.Ten spyte van al die positiewe aspekte geassosieer met digitale tegnologie, is dit ook noodsaaklik om krities te kyk na die rol van tegnologie in ons daaglike aksies. Ons keuses rondom digitale toestelle raak al hoe belangriker en behoort met groter omsigtigheid hanteer te word.

Die e-boek “Entering the world of digital wellbeing” is die Sentrum vir Leertegnologieë en die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling aan die Universiteit van Stellenbosch se poging om die fokus te plaas op ‘gesonde’ verhoudings met ons digitale toestelle.

Die boekie fokus op die volgende aspekte:
  • ’n inleiding tot digitale welstand
  • selfbeeld, indentiteite en aanlynverhoudings; en
  • die bestuur van die rol van digitale tegnologie in ons lewens.
Toegang tot ‘n bekendstellingsvideo en die boek kan hier gevind word:
Inleidende video op https://bit.ly/DWIntroVideo
Aanlyn boekie is beskikbaar op https://bit.ly/DWeBook

Die boek het ‘n ope toegang lisensie (CC lisensie) wat toestemming gee dat dit versprei kan word. Dit behoort uitstekende leesstof vir ouers en leerders te wees!

LEERDERBESTUURDERS OP DIE KAMPUS
Geen leerder mag ’n motor sonder toestemming op die skool se terrein bestuur nie. Matrieks wat reeds ‘n bestuurslisensie het, moet by hul graadvoog, me. Ananda Visser, aansoek doen om ‘n motor op ons terrein te bestuur en parkeer.
Ons vra ouers se samewerking in hierdie verband.

DISSIPLINE EN VOORKOMS
Ek vra u samewerking om te sorg dat ons leerders se hare aan die reëls, soos in die gedragskode uiteengesit, voldoen. Daar is te veel seuns met hare wat onnet is.
Ons sal volgende week met ouers/voogde wie se kinders nie aan ons gedagskode voldoen nie, kontak maak. Dankie vir u samewerking!

Daar is die afgelope week ook te veel laatkommers. Verseker asb. dat u kind betyds is vir skool soggens.
Leerders wat laat by die skool arriveer, moet by ontvangs aanmeld. Leerders wat vroeër van die skool af vertrek, moet ook deur ’n ouer/voog by ontvangs uitgeteken word.

AKADEMIE
Baie geluk aan ons akademiese toppresteerders in GRAAD 8 na afloop van die Junie-assesserings!
1. LARA-LISA SENEKAL - 91,11%
2. EMMA BARTEL
3. CHRISTIAN VILJOEN
4. CAYLE STOLTZ
5. CATHERINE SHAW
6. ZAHEER MARNEY
7. RUBEN FOURIE
8. KEIRA HEYNS
9. ANJA LIEBENBERG
10. CARLA VAN DEN BERG
11. SCARLETT VAN DER MERWE
12. ALEXANDER DE JONG
13. MIRA BOTHA
14. KIAN EKSTEEN
15. ROELF VAN DER MERWE
16. KRISTY STIPP
17. AMY-LEE KOTZEE
18. PIERRE BECKER
19. HEIN MULLER
20. STEPHAN GRIESEL

Baie geluk aan ons akademiese toppresteerders in GRAAD 9 na afloop van die Junie-assesserings!
1. LAYLA ERASMUS - 94,56%
2. MARI SWANEPOEL
3. PEET KARSTEN
4. LIEZEL SNIJDERS
5. MARIANNE NEL
6. ANDRÈE VAN ZYL
7. ZAZZIE HENDERSON
8. OWEN VAN DER LINDE
9. MIENKE HERBST
10. JEANETTE GROENEWALD
11. LISA BEST
12. LEILA LONTE
13. TOBY DE RUITER
14. DANIELLA COETZEE
14. KARLI COETZEE
16. CHARISE GROBBELAAR
17. ISABEL OOSTHUIZEN
17. NEENA LONTE
19. AMBER ROBERTS
20. MATILDA LAUBSCHER - 81,67%

Baie geluk aan ons akademiese toppresteerders in GRAAD 10 na afloop van die Junie-assesserings!
1. JENNA KOHLER - 92,43%
2. ADRIAN HUYSAMEN
3. STEFAN TURKSTRA
4. CARA BEYER
5. GERARD SNIJDERS
6. DANIELA NIKIFOROS
7. CLAUDIA STIPP
8. JOHANN JORDAAN
9. ALBERT MATTHEE
10. TIMONÉ JOUBERT
11. ANNABEL DE JAGER
12. NIKOLAAS BERGH
13. ETHAN STEVENS
14. WILLEM VAN AS
15. STEF MOSTERT
16. NICOLE PRINSLOO
17. SIMON VAN DEN BERG
18. NIAN DU TOIT
19. GABRIËL SMUTS
20. DANIËL GRUTTER

Baie geluk aan ons akademiese toppresteerders in GRAAD 11 na afloop van die Junie-assesserings!
1. CAVAN MCKEOWN - 93,23%2.
2. DAWID AGENBAG
3. PHILLIP HERBST
4. ELLA BASSON
4. KAYLA SMIT
6. LENE VORSTER
7. MILA FOURIE
8. MIA HOLMES
9. ARNO VAN DER MERWE
10. ABRAHAM GREEFF
11. THEA DE LANGE
12. LINELLE DU TOIT
13. KIRSTIN UYS
14. JOSHUA HARVEY
15. OBED BAM
16. ELMARIE COMBRINK
17. EDMUND VAN ROOYEN
17. CAYLEE RAY
19. KARLA LUYT
20. EMMA RAY - 80,29%

Baie geluk aan ons akademiese toppresteerders in GRAAD 12 na afloop van die Junie-assesserings!
1. WERNER VOGES - 96,14% - PUIK, Werner!
2. KAYLA STOFFBERG
3. TIAAN GROENEWALD
4. EMMA BREDENKAMP
5. SOPHIA PIENAAR
6. ELNA ENGELBRECHT
7. LIAM STEVENS
8. ZANDER LE ROUX
9. JUANE MEYER
9. FRANCOIS ROUX
11. CHANTE BEAURAIN
12. STEPHAN BURGER
13. LOKI DE PONTES
14. ANNA VAN ROOYEN
15. FRANCOIS THERON
16. DOMINIQUE VAN DER MERWE
17. MARLO-RÈNE JANSEN VAN VUUREN
18. MERIZÈ VLIETSTRA
19. JEAN-JACQUES SWARTBOOI
20. LEANDER VILJOEN - 81,57%

Nuwe datums vir Wetenskapolimpiades
Lewenswetenskappe (Gr. 10 - 12): 28/09/2021
Fisiese Wetenskappe (Gr. 10 - 12): 30/09/2021
Natuurwetenskappe (Gr. 8 + 9): 21/10/2021

AKADEMIESE INTERVENSIE
Leerders wat ekstra ondersteuning verlang, kan gerus hul vakonderwysers nader vir intervensieklasse.

Die tye waarop onderwysers vir klasse beskikbaar is tydens die derde kwartaal, is hier beskikbaar.
U kind moet asseblief die dag voor die tyd vir die onderwyser aandui dat hul die intervensieklas gaan bywoon sodat onderwysers die nodige voorbereiding
kan doen. Graad 12’s wat onderpresteer het in ’n spesifieke vak, word sterk aangemoedig om die klasse by te woon.

Onthou ook asseblief dat intervensieklasse van min waarde is as u kind slegs die week voor die eksamen vir die klas opdaag. Selfvertroue en vaardigheid in
’n vak word deurlopend opgebou.

Indien u enige vrae of kwelling het, kontak gerus adjunkhoof, me. Lizette Visser, by lizette.visser@janvanriebeeck.co.za.

ONDERSTEUN, ASB: ONS KAMPUSMUUR WORD GEVERF!
Die Departement van Openbare Werke het eindelik die werk aan ons muur in Kampstraat afgehandel - iets waaroor ons baie dankbaar is.

Ons is ook baie dankbaar dat weldoeners en vriende van ons skool aangebied het om nou te help met mannekrag, voorbereiding en die verf van die muur. Die voorbereidings begin nou in alle erns.

Ons wil egter die hele Jan van Riebeeck-familie uitnooi om ’n finansiële bydrae tot hierdie inisiatief te maak. Die skool het nie vanjaar hiervoor begroot nie en ons wil graag die hele blok (agter by Welgemeend ook) verf.

Die totale koste gaan meer as R100 000 beloop. Ons laai ’n donasie-opsie op Karri en sal enige finansiële bydraes baie waardeer. U is ook welkom om elektroniese betalings in die skoolrekening te doen, maar gebruik dan muur_u van as verwysing.

SKOOLKALENDER
Die JvR-kalender vir die volgende paar maande is hier beskikbaar.

JvR-WHATSAPP
Ouers en leerders word versoek om die skool se Whatsapp-nommer op hul fone te stoor sodat alle kennisgewings ontvang kan word. Die nommer is 066 448 4881.

WELGEMEEND MAAND VAN KUNS 2021
Die 2021 Welgemeend Maand van Kuns word tot 16 September aangebied deur die Vriende van Welgemeend in samewerking met Frank en Lizelle Kilbourn, Strauss & Co en Delaire Graff Landgoed, met die ondersteuning van Hoërskool Jan van Riebeeck.

Welgemeend is oop vanaf 9:00 tot 15:00 vir besigtiging van die kunswerke. U hoef nie vir besoeke te bespreek nie, maar kyk asseblief na aangehegte kalender watter dae Welgemeend toe is vir die publiek. Toegangsgeld R50 per persoon.

Besoek ons webtuiste www.welgemeendart.co.za vir meer inligting oor die Kunsuitstalling | Rondleiding | Fondsinsamelings-veiling | Kunspraatjies | Strauss & Co Kunswaardasies | Klassieke musiek-uitvoering.

Die program is hier beskikbaar - en sal aangepas word indien Covid-19-regulasies dit noodsaak.

VRYDAGFEESTAFEL OP WELGEMEEND SE STOEP
Ek nooi baie graag al ons ouers/voogde en vriende van ons skool uit om by my aan te sluit vir ons eerste Vrydagfeestafel op Welgemeend se stoep! Hierdie heerlike middagete vind volgende Vrydag, 27 Augustus plaas.

Kom geniet ’n heerlike bord hartskos en lekker koffie/tee en iets soets teen R185 per persoon. U is welkom om u eie wyn saam te bring. Toegang om die 60/360-kunsuitstalling te besigtig, is ook ingesluit.

Bespreek gerus u sitplek(ke) by https://qkt.io/Feestafel teen Woensdag, 25 Augustus.
Nooi gerus u vriende en kom geniet die middagete hier op ons pragtige kampus.

JvR-ALUMNI/OUERS/LEERDERS-SPORTDAG!
Ons nooi graag al ons alumni, ouers en leerders uit om deel te neem aan hierdie opwindende sportdag op 18 September!
Kliek hier vir al die inligting en voltooi die skakel op die plakkaat indien u wil deelneem.

JanSTYL 2021
Die jaarlikse mnr. en mej. Jan van Riebeeck-kompetisie vind vanjaar op 2 September om 18:00 plaas. Kaartjies is teen R80 beskikbaar op Quicket (JanStyl 2021) en sluit ’n boksie peuselhappies in. Koeldrank word by die snoepie verkoop.

Ouers word ook uitgenooi om om tafels saam te kuier - 8 gaste per tafel en die koste beloop R1200 vir die tafel. Wyn is by dié prys ingesluit. Eie eetgoed mag gebring word.

Daar is slegs 50 kaartjies in die stadium beskikbaar - spring dus gou om teleurstelling te voorkom!

AFRIKAANSWEEK 2021
Die opwinding loop hoog vir ons eerste Afrikaansweek wat Maandag afskop!
Kyk gerus hier na die program.

Kliek onder op die skakels om vir JANkous en ons JANkultuurkaskenades te bespreek! Heerlike eetgoed is ook volgende Vrydag beskikbaar.
Koop vir u kind ’n heerlike JanHAPKARDOES vir Karri.

JanKOUS!
Kultuurkaskenades_ATKV tienertoneel

SENOR CHEF-FONDSINSAMELINGSPROJEK
Ons het nog een week oor om ons mikpunt in die Senor Chef-fondsinsamelingprojek te bereik! Ons het almal se ondersteuning nodig!

In die klaskompetisie lyk die beste verkope tans so:
5. Gr.8J
4. Gr.10R
3. Gr.8H
2. Gr.11V
VOORLOPERKLAS: Gr.9R
ALGEHELE VOORLOPERS: DIE PERSONEEL!
Die personeel het tot op hede R12 000 meer as die voorloperklas ingesamel!

Lees weer hier al die reëlings of kliek hier om die korter opsomming op ons bemarkingsplakkaat te lees.

U is ook welkom om aanlyn te bestel.
Volg dié stappe:
Stap 1: Kliek www.senorchef.co.za.
Stap 2: Kies School Fundraising.
Stap 3: Klik op drie strepies regs bo(slegs indien u vanaf 'n selfoon bestel).
Stap 4: Kies Catalogue regs bo.
Stap 5: Kies Project B.
Stap 6: Kies Start Shopping.
Stap 7: Kies Select School.
Stap 8: Kies HS Jan van Riebeeck.
Stap 9: Tik in by School passcode: *JVR76*.
Stap 10: Kies Continue.
Stap 11: Voltooi die besonderhede en bestel.

Ons maak staat op almal se ondersteuning. Dankie by voorbaat!

JvR-GHOLFDAG 2021
Ons nooi alle alumni, Vriende van Jan van Riebeeck en ons ouers na ons gholfdag wat op 30 September plaasvind by King David Mowbraygholfbaan. Ons speel ‘shotgun’ wat beteken almal slaan gelyk af om 13:00.

Die formaat van spel is vierbal-samespel (‘4-ball alliance’) met slegs die beste 2 punte wat tel en al 4 punte op ’n par 3.

Kontak Karien Zulch indien jy ’n vierbal wil inskryf of belangstel om ’n putjie of pryse te borg: karien.zulch@janvanriebeeck.co.za.
U kan ook die vorm voltooi: https://forms.office.com/r/j4D27BQsdk.

Nooi gerus persone buite ons skoolgemeenskap om die dag by te woon.
Kliek hier vir meer besonderhede.

JAN VAN RIEBEECKER VAN DIE WEEK
Ons Jan van Riebeecker van die week is die spontane Elzaan Daniels!

Elzaan het 100% vir haar monoloog tydens die Kaapse Afrikaanse Eisteddfod ontvang, is onlangs ook as nasionale Top 10-finalis in die ATKV se DigiToneelkompetisie aangewys ... en boonop loop sy elke dag met die mooiste en grootste glimlag rond - altyd gereed om met haar pragtige persoonlikheid ander te inspireer.

Ons is trots op jou, Elzaan!

CAYLEE SAUL IS ’N SARIE-NUWE GESIG-FINALIS!
Ons mooie Caylee Saul is 'n Top 10-finalis in vanjaar se Sarie Nuwe Gesig-kompetisie! Ons is só trots op jou, Caylee! Lees al die opwindende nuus hier: https://www.netwerk24.com/.../caylee-alles-kan-in-n...

GRAADSAKE
Graad 12
Die graad 12's se rekordeksamen skop op Maandag, 6 September af. Die rooster is hier beskikbaar.

Die graad 12's se Nasionale Senior Sertifikaat (NSS)-eksamen skop op Maandag, 1 November met Engels (Taalkunde) af en die laaste vak (Musiek) word op 6 Desember geskryf. Kliek hier om die eksamenrooster af te laai.

Graad 9
Die graad 9-vakkeuse-inligtingsaand vind op Dinsdag, 31 Augustus plaas.

Die amptelike verrigtinge begin om 18:30, maar vakonderwysers is egter vanaf 18:00 tot 18:30 beskikbaar indien u enige vrae oor ’n spesifieke vak het.
Ons moedig u aan om van die geleentheid gebruik te maak indien u onseker is oor die inhoud of beroepsmoontlikhede van spesifieke vakke.

Daar is reeds ’n e-pos aan al die graad 9-ouers/voogde gestuur met meer inligting rakend vakkeuses. U is welkom om met graadvoog, me. Gouws, kontak te maak vir enige verder navrae in die verband: elize.gouws@janvanriebeeck.co.za.

MATRIEKRAAD
Kom doen jou deel by ons volgende strandskoonmaakdag!
Datum: Saterdag, 28 Augustus
Tyd: 10:00-11:00
Plek: Milnertonstrand
Swartsakke en handskoene sal voorsien word.

Gesels met Sophia Pienaar en Francois Roux vir meer inligting!

SPORTSAKE
Ons het besluit om die wintersportprogram te staak, gegewe die omstandighede en veiligheid rondom Covid-19. Dirkie Uys en Hoërskool Stellenbosch gaan ook nie voort met wintersport nie en kan daarom nie teen ons meeding hierdie kwartaal nie.

Ons gevoel is dat die pandemie-omstandighede hom in hierdie stadium eerder tot somersporte verleen. Die meerderheid Wes-Kaapse hoërskole volg hierdie benadering.

OPEWEEK VIR SOMERSPORTE!
Vir die volgende week tot Dinsdag, 31 Augustus wil ons graag leerders die geleentheid bied om aan verskillende somersporte en veral atletiekdissiplines deel te neem. Ons sal dus ’n opeweek en ’n tydgleuf hê waarin spesifieke items aanbied word.

Daar is ook eerskomende Maandag, 23 Augustus ’n opekrieketdag waar beide seuns en dogters kan kom krieket speel.
Die res van die somersporte gaan volgende week in hul normale tydgleuwe voort.

Leerders moet teen die einde van volgende week dan hul somersportkeuse gefinaliseer hê - almal moet ten minste aan een somersport deelneem en moet die keuse in die registerklas van Vrydag, 27 Augustus aandui.

Kliek hier om volgende week se sportprogram af te laai en te sien waar u kind wil inskakel. Ons sal teen volgende Vrydag die finale sportrooster vir die somer dan publiseer.

Rotsklim
Ons rotsklimprogram gaan van krag tot krag en ons is trots op dit wat ons jong klimmers reeds bereik het. Baie dankie ook aan mnr. Shane Jansen van Vuuren wat die leiding hier neem en met groot ywer ons Jan van Riebeeckers aanmoedig om deel te neem - en te presteer!

Gister was weer eens 'n goeie dag vir die klimmers. Lu Wyk Steyn het sy Toprope Belay-lisensie gekry en die res het verder geskaaf aan hulle Lead-klim en Belay- tegniek. Kyk hier en hier na ’n paar hoogtepunte.

Heelwat leerders sal moontlik hierdie maand nog hulle Lead-lisensie verwerf. Dán begin die pret in alle erns...

Tafeltennis
Die seunstafeltennis het hierdie week 6-0 teen Fairmont se derde span verloor.
Die dogters kon daarin slaag om gelykop teen Edgemead te speel. Die dogters speel Dinsdag teen Fairmont tuis. Sterkte!

Bergfietsry
Ons neem voorlopig op 4 September aan 'n bergfietsuitdaging in Montagu deel. Alle bergfietryers is welkom om in te skryf.

Swem
Ons het ook die afgelope week bevestig dat ons aan swemgalas wil deelneem in die 4de kwartaal. Meer inligting volg.

Swemafrigter, Allan, versoek dat indien u ou wetsuits het wat rondlê, u dit vir die skool sal skenk sodat leerders dit kan gebruik om in die koue water te swem.
Wetsuits kan ook namens mense verkoop word.
Kontak gerus vir mnr. Jan Henning by jan.henning@janvanriebeeck.co.za indien u ons van hulp kan wees.

Tweekampseisoen 2021/2022
Leerders wat in die nuwe seisoen aan tweekamp wil deel neem, moet asseblief affilieer op die WP-Tweekamp-webwerf. Vir 'n voorlopige program en reëlings, raadpleeg gerus hul bepalingsblad.

KULTUURSAKE
Kultuurkomitees 2021/2022
Ons wil vir al ons nuwe klubs en verenigings leiers kies wat in alle erns beplanning vir volgende jaar moet doen sodat ons kultuurprogram lekker momentum kan kry.

Elke klub/vereniging sal ’n voorsitter, ondervoorsitter, tesourier, sekretaris/sekretaresse en addisionele lid hê. Opleiding vir al dié komitees sal in September geskied.
Kliek op dié skakel om aansoek te doen vir die posisies.
kultuurkomitees2021/2022 Aansoeke sluit Woensdag, 25 Augustus om 14:00.

Ek moedig al ons Jan van Riebeeckers aan om hierdie geleentheid aan te gryp. Dis vir almal - juniors, julle is ook welkom om aansoek te doen!

Musiekteater
Hierdie opwindende nuwe klub nooi alle Jan van Riebeeckers om oor die wonder van musiekteater te kom leer. Hulle vergader elke Donderdag vanaf 16:00 tot 17:30. Gesels gerus met me. Malan vir meer inligting.

#JanDANS
Ons nooi al ons leerders om Vrydae direk na skool in die skoolsaal die fynere danskunsies te kom leer. Die instrukteurs van UCT sal ons Jan van Riebeeckers aan al die verskillende dansdissiplines bekendstel. Moenie die geleentheid misloop nie. Gesels gerus met mnr. Klink om meer uit te vind oor dié nuwe inisiatief.

Koor en Orkes
Ons skoolkoor en orkes begin weer volgende week oefen!

Koor: Dinsdagoggend om 07:00 en Woensdagmiddag vanaf 16:00 tot 17:30
Orkes: Maandag- en Woensdagoggend om 07:00

Kunsmaand-kunskompetisie
Die Welgemeend-kunsmaandkunskompetisie is nou aan die gang! Enige JvR-leerder mag inskryf en kan inskrywingsvorms by me. Vrey afhaal. Daar is groot pryse vir wenners in elke graadgroep op die spel.


Dink-of-Sink-debat
Hierdie virtuele, onvoorbereide debat, wat leerders se vermoë om vinnig op hul voete te dink, toets, vind Dinsdag plaas. Die juniors is om 14:15 aan die woord en die seniors om 15:00. Sterkte!

Drama
ATKV-Tienertoneel: Om teen treine te skree!
Baie sterkte aan ons toneelgroep wat vanmiddag aan die eerste ronde van die ATKV-Tienertoneelkompetisie deelneem! Ons sien uit na mooi uitslae! Die streeksfinaal vind moreaand plaas. Ons hou duimvas dat ons een van dié vyf produksies sal wees...

Klerewinkel
Die klerewinkel sal nie volgende week oop wees nie, maar u is welkom om ’n afspraak met Sanette van Loggerenberg te maak indien u iets dringend benodig. Haar e-posadres is sannette.loggerenberg@janvanriebeeck.co.za.

Dankie vir u volgehoue ondersteuning van ons geliefde skool. Mooi naweek!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof

VERJAARDAE: 21 TOT 27 AUGUSTUS 2021
Baie geluk aan al ons Jan van Riebeeckers wat die volgende week verjaar!

21 AUGUSTUS
Mila Fourie (11J)

22 AUGUSTUS
Leo le Roux (10V)

23 AUGUSTUS
Mnr. Alan Gericke
Gregory Barends (12J)

25 AUGUSTUS
Me. Lindia Fritz
Stephan Burger (12R)
Courtney Fortuin (8J)

26 AUGUSTUS
Roger Hendricks (9R)
Amber Buys (12J)
Werner Voges (12V)

27 AUGUSTUS
Hailey Green (11J)
Rethabile Mfulo (12R)
Eben Steyn (8V)

ONTMOET ONS ONDERWYSERS: ME. ANNERI LOMBARD
Me. Anneri Lombaard matrikuleer aan Hoërskool Vredenburg in die Weskus. Sy voltooi haar BA Geesteswetenskap graad aan die Universiteit van Stellenbosch, daarna verwerf sy haar Nagraadse Onderwys Sertifikaat.
Anneri glo in individualiteit en inklusiwiteit in die klaskamer. Sy streef daarna om vir elke leerder die geleentheid te bied om hulself te wees en om met vertroue haar klaskamer binne te kom.
Sy het in Januarie 2020 by Hoërskool Jan van Riebeeck aangesluit en bied tans Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal en Lewensorientering aan.
Anneri vorm deel van die skool se noodhulpspan en help met die skool se sosiale mediabemarking.
Sy rig ook die onder 16-hokkieseuns af en is betrokke by die 'pom poms'.

PERSONEEL , LOMBARD , A._ Export Staff(1)
facebook instagram custom 
MailPoet