Nuusbrief-header
26 November 2021
kunstekuiers_2021
facebook instagram custom 
Geagte Ouers / Voogde

Die afgelope week het vir twee groot kultuurhoogtepunte hier by Jan van Riebeeck gesorg: die Tafelberg Kinderkoor en die Welgemeend Gemeenskapsorkes is gebore en ons is baie trots om hierdie twee splinternuwe kultuuraanbiedinge met ons gemeenskape en die wyer Kaapstad en Wes-Kaap te kan deel.

Die Tafelberg Kinderkoor, met Leon Starker as dirigent, het ten doel om aan kinders tussen die ouderdom van 10 en 16 van die Kaapse stadskom, die Atlantiese kuslyn en omliggende gebiede, en trouens, vanoor die hele land die geleentheid te bied om deel te neem aan 'n uitmuntende koorprogram. Ons oogmerk is verder om kinders van allerlei agtergronde en gemeenskappe wat almal die liefde vir musiek en sang deel, in 'n gees van inklusiwiteit byeen te bring. Nuwe vriendskappe sal gesmee word terwyl koorlede respek vir en verdraagsaamheid teenoor mekaar aanleer.

Ons spring ook sommer weg met groot mikpunte: ons beoog om in 2024 aan die Wêreldkoorspele in Nieu-Seeland deel te neem. In die aanloop tot hierdie fenomenale geleentheid wil ons in 2023 'n voorbereidende oorsese toer onderneem en vanaf 2022 plaaslike en nasionale toere.

Ons wil afskop met 'n minitoer na die Weskus vroeg volgende jaar. Die koor is reeds uitgenooi na ’n koorfees in die Kaapse Stadsaal in Mei 2022 en ons beoog CD-opnames en Kerskonserte in en om Kaapstad vir die tweede helfte van volgende jaar.

Belangstellendes moet asseblief ’n e-pos na info@tafelbergkinderkoor stuur.

Die bekenstelling van ons nuwe Welgemeend Gemeenskapsorkes was ons tweede kultuurhoogtepunt die week.

Enigiemand tussen 10 en 100 (of selfs ouer!) wat 'n instrument met redelike vernuf (nie noodwendig uitstekende vernuf nie!) kan bespeel, word uitgenooi om deel te raak van hierdie heerlike nuwe musiekinisiatief.

Hans Huyssen (tans musiekonderwyser by die Duitse Skool) is die dirigent en artistieke direkteur.

Oud en jonk gaan saam musiek maak en ons gemeenskapsbande in die proses versterk. Ons sien baie daarna uit om ons oudleerders, ouers, laerskoolleerders, studente en die hele Kaapse musiekgemeenskap hier by Jan van Riebeeck te verwelkom!

Belangstellendes moet ’n e-pos na gemeenskapsorkes@janvanriebeeck.co.za stuur.

Ons glo dat hierdie twee nuwe inisiatiewe Hoërskool Jan van Riebeeck as ’n balken van kulturele uitnemendheid sal versterk.

AKADEMIE
Kontrolering van punte
Leerders het die geleentheid om op Maandag, 6 Desember hul eksamenskrifte te kontroleer. Leerders wat van hierdie geleentheid gebruik wil maak, kan tussen 8:00 en 9:30 by hul vakonderwysers aanmeld.
Die punte word om 10:00 die oggend gefinaliseer, so geen leerder sal daarna skrifte kan kontroleer nie.

Leerders mag slegs hul eie skrifte kontroleer. Die skrifte kan ook nie elektronies aan leerders of ouers gestuur word nie.

Leerders moet asseblief hul volle skooldrag aan hê. Die busroetes sal self met leerders reël oor die bustye op 6 Desember.

Rapporte
Leerders ontvang op Woensdag, 15 Desember hul rapporte, asook die jaarblad.
Hul kan die rapporte tussen 7:30 en 9:00 in die Rooiplein afhaal. Die busroetes sal self met leerders reël vir die tye waarop die busse loop.

Leerders / Ouers / Voogde wat nie die rapporte kan kom afhaal nie, kan reël dat iemand dit namens hul kom afhaal. Hul moet hiervoor skriftelike toestemming verskaf.

Handboeke
Leerders word herinner dat hul elke oggend tydens register hul handboeke van die vorige dag se eksamen moet inhandig. Die graad 12's moet ook asseblief getrou hul handboeke inhandig.
U sal ’n rekening ontvang vir u kind se uitstaande boeke aan die einde van die jaar. Ons maak staat op almal se samewerking!

Boekelyste vir 2022
Kliek gerus hier om die 2022-boekelyste af te laai.

JAN VAN RIEBEECK-KULTUURKUIERS 2021
Ons bied met groot trots ons heel eerste Jan van Riebeeck-Kunstekuiers aan!

Moenie die ses puik kunstenaars (sien die banier bo) hier in die laaste skoolweek by ons misloop nie! Bespreek nou by Quicket: https://qkt.io/Y3dLEx.

Sluit 2021 saam met JvR op 'n hoë kultuurnoot af - ons sien uit daarna om u en u vriende hier te verwelkom!

NUWE EREKLEURE
’n Herinnering dat alle leerders met erebaadjies asseblief hul baadjies (met hul name op ’n papiertjie vassteek) by tannie Sannette van Loggerenberg inhandig sodat die nuwe omboorsel op die erebaadjie vasgewerk word.
Die koste beloop R240 (R150 vir arbeid en R90 vir die koord). Slegs kontant word aanvaar en dit moet betaal word wanneer die baadjie ingehandig word.

Alle baadjies se koorde moet voor die begin van die 2022-skooljaar vasgewerk wees. Baie dankie vir jul samewerking!

ONTMOET ONS NUWE ENGELSONDERWYSERES: ME. LINDA VAN DER WALT
Me. Linda van der Walt is aangestel in die pos van me. Jeanne Potgieter wat aan die einde van die jaar aftree.

Me. Van der Walt is in Johannesburg gebore en het later skoolgegaan aan die Hoërskool Zwartkop in die voorstad Centurion. Die skool se ongelooflike kultuurprogram het vir haar die platform geskep om verskeie nuwe talente te ontdek en ontwikkel deur laataande in die teater en kunsklasse.

Me. Van der Walt het die geleentheid gehad om die skool op verskeie platforms te verteenwoordig. Sy het in 2015 in die Top 3 in Suid-Afrika in die nasionale ATKV-Redenaarskompetisie (onvoorbereid) geëindig en in dieselfde jaar is sy tydens die nasionale finale ronde van die ATKV-Tienertoneel as die Beste Ondersteunende Aktrise aangewys. Sy was ook vir die laaste twee jaar van haar skoolloopbaan die redakteur van die skoolkoerant.

Me. Van der Walt matrikuleer in 2015 as onderhoofdogter en VRL-lid aan die Hoërskool Zwartkop. Sy is boonop die dux-leerder van die skool en slaag haar matriekeksamen met ’n indrukwekkende 7 A-simbole.

Na afloop van haar skooljare volg sy in vele familielede se voetspore en gaan studeer aan Noord-Wes Universiteit, waar sy ook ’n trotse inwoner van Vergeet-My-Nie Dameskoshuis word. Me. Van der Walt studeer BA Regte met Sielkunde en Engels as hoofvakke.

’n Passie vir kuns en kultuur, asook die universiteit se diverse studentelewe, lei tot ‘n verskeidenheid kuns- en studenteprojekte. Sy dien onder andere op die huiskomitee van haar koshuis en verskeie ander uitvoerende komitees van die studenteraad.
Me. Van der Walt verteenwoordig op twee geleenthede die universiteit in die finale ronde van die Dink of Sink Universteite Debat. Haar span was onoorwonne met elke jaarlikse Kampusdebatkompetisie en sy wen op beide platforms verskeie toekennings as individuele spreker.

Me. Van der Walt se liefde vir die taal en kunste het saamgevloei in haar kreatiewe skryfwerk vir platforms soos Jong Stemme. Sy tree op as mentor vir tienertoneelproduksies en haar eie kortfilmprojek verwerf ook ’n algehele eerste plek by die NWU se 2021 Lumière-kortfilmfees.

Dit is hierdie liefde vir taal en die wonderlike krag daarvan wat me. Van der Walt gelei het om na haar regsgraad (sy studeer ook LLB na haar BA Regte-graad) haar studies in die geesteswetenskappe voort te sit. Sy fokus haar studies op Engels (en spesifiek letterkunde), Kunsgeskiedenis en Kreatiewe Skryfwerk.

Hierdie talentvolle en veelsydige dame is ook opgelei in olieverftegniek deur Alain Nortjé, en beïndruk met haar eie kunsportefeulje, sy skryf graag toneelstukke vir hoërskoolproduksies, rig Menlopark se debatspanne af, is ’n geakkrediteerde ATKV-redenaarsbeoordelaar en afgesien van haar passie vir die tale en geesteswetenskappe, is sy ook sedert 2020 ’n tutor in Fisiese Wetenskappe en Wiskunde vir hoërskoolleerders.

Baie welkom, me. Van der Walt! Ons is opgewonde dat u deel raak van ons span!

SLUITKASSIES
Daar is nog 23 sluitkassies beskikbaar vir leerders wat belangstel om een te bespreek.

Alle leerders moet asseblief die sluitkassies ontruim voordat hul vir die vakansie vertrek. Alle goedere wat agterbly sal uitgehaal word en dit beteken dus dat slotte geknip sal word in gevalle waar leerders nie die sluitkassies ontruim het nie.
Baie dankie by voorbaat vir almal se samewerking!

KERSFEESGESKENKMANDJIE VIR ONS ONDERSTEUNINGPERSONEEL
Die Jan van Riebeeckers wil graag as dankie-sê vir elkeen van ons ondersteuningpersoneel ’n spesiale Kersfeesmandjie gee en die matriekraad en VRL vra elke leerder se ondersteuning hiervoor.

Die gedagte is dat leerders EEN item van die huis af bring en op hul skoolbanke laat na afloop van hul laaste eksamen - soortgelyk aan die gebaar waar ons matrieks hul skoolskoene op hul skoolbanke laat.

Die item van die huis af kan van eetgoed (nie-bederfbaar) tot badgoed of mooimaakgoed wees - enige een item per leerder sal baie waardeer word!

Indien u ook ’n finasiële bydrae wil lewer, is u welkom om dit via Karri te doen.

JvR-SWIMATHON: ONS LAASTE FONDSINSAMELINGSPROJEK VIR 2021
Ons is in die pylvak van die jaar en wil graag 2021 afsluit met ’n 6-uur Swemathon volgende Vrydag, 3 Desember vanaf 12:00 – 18:00.

Die doelwit is om 100 km af te lê en daarmee saam R100 000 in te samel vir die opgradering van ons sportfasiliteite.

Help ons om die jaar op ’n hoogtepunt af te sluit met ‘n bietjie gesonde kompetisie tussen leerders, ouers, alumni en die breër gemeenskap terwyl ons ook sosiaal verkeer rondom die swembadarea.
Ons nooi dus alle ouers, leerders, alumni, besighede, Vriende van Jan van Riebeeck en die gemeenskap uit om saam te kom swem en fietstrap.

Sien asseblief die brief met inligting rondom die struktuur van die dag hier: https://bit.ly/3owKnkU
Sien asseblief die donasievorm vir leerders hier: https://bit.ly/3DmaxNw
Sien asseblief die spaninskrywingsvorm hier: https://bit.ly/3kIfqZT

Dui asseblief solank u gekose tydgleuf aan op die aanlynvorm sodat ons ’n idee van programsamestelling kan vorm.

Hierdie is slegs ’n meningsopname en spanne sal gekontak word om programreëlings te finaliseer: https://forms.office.com/r/YSssbsZcQE

Dankie by voorbaat vir u ondersteuning!

GRAADSAKE
Graad 12
Die graad 12's ontvang hul getuigskrifte op die laaste dag van hul eksamen.

Ons bied ook aan die graad 12's die opsie om ’n Engelse getuigskrif te ontvang.
Die professionele vertalingkoste hiervoor beloop R100 en betalings kan tot volgende Vrydag via Karri gedoen word indien u sou belangstel.

Graad 11
Graad 12-spanboudag 2022
Die graad 12-spanboudag vind op 27 Januarie vanaf 07:00 tot 14:30 plaas.
Francois Malherbe sal die dag fasiliteer en daar gaan op leierskap, groepidentiteit en skoolwaardes gefokus word.
Francois is 'n Curiosity Officer en is ’n lid van die Explorers Club.
Vir meer inligting kan u gerus by die volgende skakels meer gaan lees:
www.curiositycompany.org; https://explorers.org/

Verder gaan die matriekkomitee ook die geleentheid kry om 'n opwindende aktiwiteit te fasiliteer.

Program:
07:00 - 07:40
Leerders meld aan by die boonste rugbyveld
07:40 - 08:00
Graad 12-personeel neem register
08:00 - 08:30
Praatjie: Inleiding - Francois Malherbe
08:30 - 09:30
Sessie 1: Bergstap
Inleiding: "Diepte-leierskap"
09:30 - 10:30
Sessie 2: Rolle, Rang, Identiteit, Groeppsige
10:30 - 10:50
Pouse
10:50 - 12:00
Sessie 3: Skoolwaardes en jou graad 12-jaar
12:00 - 12:40
Middagete
12:40 - 14:30
Aktiwiteit: Matriekkomitee-aktiwiteit
Die dag se kostes beloop R260 per leerder en sluit etes (pouse en middagete) asook die fasiliteerderkoste in. Alle betalings geskied via Karri.

Daar sal ook ’n opsie wees om 'n leerder te borg. Indien u 'n spesifieke leerder wil borg, kan u die leerder se naam en van aan me. L. Serrao e-pos: liza.serrao@janvanriebeeck.co.za. Die Karri-lys sluit 17 Januarie 2022.

Ons sien uit na ’n heerlike afskop vir ons matrieks se belangrike jaar!

Matriektrui 2022
Graad 11-leerders kan matriektruie via Karri bestel. Die koste van die trui is R 320. U het die keuse om die volle bedrag eenmalig te betaal of in vier gelyke bedrae van R80.00. Bestellings sluit eerskomende Dinsdag, 30 November.

Daar is ook ’n opsie om ’n trui te borg vir diegene wat belangstel – stel asseblief vir me. Serrao per e-pos (liza.serrao@janvanriebeeck.co.za) in kennis indien u ’n spesifieke leerder in gedagte het.

Om te verseker dat die matriektruie betyds afgelewer word, kan geen laatbestellings ongelukkig aanvaar word nie.

KOSHUISSAKE
Heraansoek vir koshuisverblyf in 2022
Ouers/Voogde wat wil aansoek doen vir koshuisverblyf vir leerders vir volgende jaar, moet asseblief die aansoekvorm voltooi en voor 5 Desember terugstuur.

Laai die vorm gerus hier af.

VERRYKINGSAKE (KLUBS & VERENIGINGS)
Die #JanOMGEE en #JanAFRIKAANS-klubs beoog 'n uitreik op Dinsdag, 7 Desember.

Ons wil geskenkpakkies saamstel en benodig die volgende produkte:
Enige sjokolade
Deodorant
Tandepasta
Waslappie
Seep
Pakkie sneesdoekies
Handeroom
Leë skoenbokse
Kersfeespapier

Dit sal wonderlik wees as die Jan van Riebeeckers volgende week nog produkte skool toe kan bring. Indien u eerder ’n finansiële bydrae wil maak, kan u dit gerus op Karri doen - dankie vir die goeie reaksie wat ons reeds ontvang het!

Om die jaar op 'n omgee-noot af te sluit, sal 'n hoogtepunt wees. Dankie vir jul ondersteuning!

#JanKAAP
Wat 'n wonderlike geleentheid om hier teen die einde van die jaar die Kaap te verken.

Dié klub bied die Jan van Riebeeckers die geleentheid om op Woensdag, 8 Desember 2021 die Kasteel en Slawemuseum, onderleiding van 'n bekwame toerleier, te besoek.

Alle belangstellendes kan 'n epos stuur aan
roosmaryn.schwartz@janvanriebeeck.co.za of hul name van 29 Novemer tot 3 Desember by me. Schwartz gaan opgee.

Kom sluit die jaar op 'n geskiedkundige noot af en kry die vakansiegevoel saam met ’n JvR-toergroep.

KLEREWINKEL
Ouers/Voogde wat graag iets by die klerewinkel wil koop, kan ’n afspraak met me. Sannette van Loggerenberg maak. Haar nommer is 084 690 2798.
Stuur ook gerus ’n e-pos na sannette.loggerenberg@janvanriebeeck.co.za.

Vasbyt - die vakansie is om die draai!
Mooi naweek!

Vriendelike JvR-groete
Pieter Rademeyer
Skoolhoof

VERJAARDAE: 28 NOVEMBER TOT 3 DESEMBER 2021
Baie geluk aan al ons Jan van Riebeeckers wat die volgende week verjaar!

28 NOVEMBER
Chantel Stoffels (11V)

30 NOVEMBER
Zazzie Henderson (9H)
Rico van Antwerpen (9V)

1 DESEMBER
Roelf van der Merwe (8H)
Andoné Strydom (11R)

ONTMOET ONS ONDERWYSERS: ME. MARITHA STRYDOM
Nadat Me. Strydom aan Hoërskool Diamantveld in Kimberley haar matriek voltooi het, is sy na die UOVS in Bloemfontein waar sy die graad B.A. Algemeen met Tale, Sielkunde en Politieke Wetenskap voltooi het.
Haar professionele loopbaan het in Lydenburg begin en later na Gauteng verskuif waar sy 35 jaar lank gewoon en skoolgehou het.
Aan die begin van 2018 het sy na Kaapstad verhuis en beskou dit as ʼn besondere voorreg om in totaliteit nou deel van Hoërskool Jan van Riebeeck te kan wees.
Me. Strydom onderrig Afrikaans Huistaal en Lewensoriëntering en is die onderwyser in beheer van JanSkryf.
Strydom, M
facebook instagram custom 
MailPoet