> Besoek die volledige 2024-kalender op die webtuiste <

UIT DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Goeiedag Ouers/Voogde

Ek het vandag so ’n klippie in my skoen wat ek graag aan die einde van hierdie besige week op ’n mooi manier wil probeer uittrap.

Ek wil afskop deur vir ons ouers/voogde wat die korrekte kanale volg om bekommernisse, kritiek of voorstelle op ’n mooi en kalm manier met my en die personeel te bespreek, bedank - ek het werklik groot waardering daarvoor.

Kritiek is goed. Konstruktiewe kritiek, wat in ’n veilige ruimte deur alle rolspelers en met alle insigte bepraat word, is nog beter.

Dit neem egter ongelukkig slegs één onnodige en bytende opmerking teenoor die skool op persoonlike ouer-, sport- of kultuurgroepe om ’n negatiewe kettingreaksie te aktiveer. En sodra die kaarthuisie inmekaar getuimel het, kom die volle konteks aan die lig. Dan moet die skool bontstaan om (onmiddellik) nog en nog antwoorde te gee en vure te blus.

Ja, ons maak foute. Onnodige foute. Ons kan opskerp op baie plekke. Maar, ons is saam met u, as ouers ,’n span wat die beste vir ons Jan van Riebeeckers wil hê en gee.

Ek doen dus vandag ’n vriendelike dog dringende beroep op u: ondersteun my en my personeelspan deur van u kant af ook eers die nodige te doen om presiese konteks van sake te kry voordat u bloot reageer. Doen asseblief die moeite om die VrydagFlitse noukeurig te lees. Indien u kind afwesig is, laat hul uitvind of daar belangrike afkondigings gemaak is. Indien u twyfel oor enigiets, kontak die skool (u graadhoof is altyd die eerste opsie) en vind uit. Soveel verwarring - en dan ongelukkigheid en frustrasie - word veroorsaak omdat ouers by ander ouers op WhatsApp-groepe inligting probeer kry wat nie akkuraat is nie.

In ’n perfekte wêreld wil elkeen van ons Maandagoggend reeds die naweek se finale sport- of kultuurprogram, die bustye, die logistiek ens. by almal uitkry, maar ons is afhanklik van provinsiale en departementele strukture wat nie altyd effektief kommunikeer nie, veranderinge wat plaasvind by ander skole, kinders wat skielik siek word, onderwysers wat siek word en so kan die lys aangaan... die 'skoollewe gebeur' en my personeel doen werklik tussen alles wat hier moet gebeur, net hul bes. Ons respekteer ook werklik ons ouers/voogde se tyd en programme.

Daarom vra ek vir elke ouer in ons skoolgemeenskap om net ’n bietjie genade te hê en nie onmiddellik oorlog te wil verklaar nie. Om net eers ’n dag te wag voordat u die beledigende e-pos of WhatsApp skryf. Om nie met u kinders dit wat u meen die onderwysers en skool se tekortkominge is, te bespreek nie. Wag. Kry eers die volle prentjie. Soos altyd, nooi ek u uit om met my te kom gesels oor enige probleme.
Vermy die gonsgroepe en maak ’n afspraak om met my te kom gesels. My deur staan altyd oop.

Ons sal voortgaan om te alle tye ons heel beste diens te probeer lewer. Werk saam met ons aan oplossings vir die uitdagings wat in ons pad lê. Ons skool is in ’n heerlike bou- en groeifase en daarmee ook heelwat nuwe inisiatiewe en natuurlik die manier van doen.
Ons wil ons energie daarom fokus op die positiewe vooruitgang van ons skool, maar tans word my personeel gerem en moedeloos omdat hul konflik en onbillike verwagtinge moet bestuur en akkommodeer.

Ons het werklik dieselfde doel voor oë – die passie en droom om vir ons kinders die beste en mooiste skoolervaring op Hoërskool Jan van Riebeeck se kampus te gee.

Baie dankie aan almal wat so positief saam met ons werk en ons vertrou om u kind met sorg deur die hoërskooljare te lei.

Mooi naweek!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof

AKADEMIE

Assesseringsprogram en intervensie

Neem asseblief kennis dat die assesseringsdatums vir graad 10-Wiskunde en -Wiskundige Geletterdheid en graad 11-IT, -RTT en -Geografie verander het. Veranderinge word in geel aangetoon.

Cambridge

'n Herinnering aan alle Graad 9 en 10 ouers dat die sluitingsdatum vir aansoeke vir die Cambridge program vandag (8 Maart) is. Alle aansoeke moet per e-pos aan me. Meyer gestuur word. Dankie vir al die aansoeke wat reeds ontvang is. Ons is opgewonde dat die leerders reeds in April met lesse begin.

Wiskundeolimpiade: 14 Maart 2024

Die SAMO vind op 14 Maart vanaf 13:15 tot 14:15 plaas. Vind asb. hierby aangeheg die naamlys en lokaalindeling van die leerders wat deelneem.

Gr. 12-FW: Addisionele klasse

Die jaar vorder vinnig en daar is 'n behoefte aan ekstra onderrigtyd vir die graad 12- Fisiese Wetenskappe. Nuwe werk sal behandel word; dit dien dus nie as interfensie nie.
Ouers moet asseblief daarop let dat die leerders reeds kort na 07:00 op Vrydagoggend, 15 Maart asook Maandagoggend, 18 Maart, met klas begin.
Daar sal boonop verpligte klas wees op Maandagmiddag, 18 Maart 2024, vanaf 14:15 tot 16:15. Dit sal gaaf wees as ouers hul vervoerreëlings so sal aanpas.
Dankie vir u begrip en samewerking.

Graad 12-Rekeningkunde

Die Rekeningkundelesse wat op 18 Maart in die namiddag sou plaasvind, is geskuif na 20 Maart vanaf 07:35 - 11:00 in me. Meyer se klaskamer. Alle graad 12-Rekeningkundeleerders moet teenwoordig wees. Die klas word aangebied om leerders voor te berei om ten beste in die vak te presteer. Gesels met me. Meyer indien u enige navrae het. Leerders is welkom om met MBK-drag skool toe te kom.

SAASTA-Wetenskapolimpiades 2024

Alle leerders wat belangstel om vanjaar die nasionale Wetenskapolimpiades te skryf, kan nou op Karri inskryf. Die koste beloop R35 per leerder en die lyste sluit op 20 Maart 2024. Die olimpiades word aan die einde van die skooldag afgelê en is in die vorm van meervoudige keusevrae. Leerders is welkom om meer inligitng asook ou vraestelle by mev. Turkstra te kry.
 1. Lewenswetenskappe Graad 10-11 Dinsdag , 23 Julie 2024 (14:15-16:15)
 2. Natuurwetenskappe Graad 8-9 Woensdag. 24 Julie 2024 (14:15-16:15)
 3. Fisiese Wetenskappe Graad 10-11 Donderdag, 25 Julie 2024 (14:15-16:15)

Graad 12-Onderwêreld-opvoering

Alle graad 12’s woon op Dinsdag, 30 April om 8:00 die opvoering van hul Afrikaanse voorgeskrewe werk, Onderwêreld, by Hoërskool Tygeberg by. Die drie graad 12-Afrikaansonderwysers sal die groep vergesel.

Die koste vir die vertoning beloop R110 per leerder en die skool verskaf die busvervoer vir al ons leerders. Ons sal nader aan die tyd vertrektye bevestig. Betaal asseblief teen Maandag, 15 April die R110 op Karri. Daar sal ook ’n opsie wees vir ouers/voogde om ‘n donasie by te voeg vir leerders wat nie die volle bedrag kan bybring nie.

Ons sien uit na hierdie akademiese verrykingsgeleentheid vir al ons matrikulante.

Graad 12 - Akademie

Kliek hier vir die samestelling van elke graad 12-vak se SBA-punt. (Graad 12 SBA-samestelling vanaf die WKOD pdf aangeheg.)

Hieronder kan u toegang kry tot die eksamenriglyne vir elke vak. Dit is belangrik dat u kind deurlopend die dokument raadpleeg. (Graad 12 eksamenriglyne per vak hierby aangeheg.)
Graad 12 hulpbron vanaf die WKOD - Grade 12 Tips for Success 2024

AdMaths

Indien leerders die AdMaths-, AdPhysics- of AdAccounting-program wil voltooi, kan hulle hier kliek vir meer inligting. Leerders moet voor 29 Maart 2024 inskryf as hul nog hierdie jaar wil deelneem. Let asb. daarop dat die program nie deur die skool gefasiliteer word nie.

Vakveranderinge 2024

Die proses is as volg:

U as ouer/voog voltooi die eerste gedeelte van die vorm en daarna moet u kind asb. sorg dat die huidige vakonderwyser, die beoogde vakonderwyser, asook sy/haar graadhoof die vorm teken. Daarna kan u kind die vorm by die akademiese hoof indien. Die akademiese hoof sal vir u kind 'n toestemmingsbrief gee sodra die WKOD die aansoek goedkeur het en eers daarna mag u kind van vak verander. Kontak me. Liza Serrao (liza.serrao@janvanriebeeck.co.za) indien u nog enige vrae het.
 • Graad 11 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Veranderings is nou gesluit.
 • Graad 10 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 7 Junie 2024

KULTUUR

Kaartjies is nou beskikbaar op Quicket!
Ons is opgewonde om vanjaar se musiekblyspel vanaf 16 tot 21 April in die Homecoming Centre (Star-teater) aan te bied. Die Jan van Riebeeckers is hard aan die werk om ’n trefferproduksie te verseker - en ons sien weer uit na ons gemeenskap se onderdsteuning van hierdie spesiale kultuurprojek.

Volg die skakel om jou kaartjies te koop: https://qkt.io/8La6xo

Kooroptrede: Dinsdag, 28 Februarie 2024

Die Jan van Riebeeck Skoolkoor het die 2024 koorjaar afgeskop met ’n onvergeetlike uitvoering tydens die SchoolsNow!2024-konferensie by die Westin Hotel in Kaapstad. Die geleentheid is deur die Britse Raad vir skole georganiseer en dit was 'n uitsonderlike geleentheid vir die koor.

Die uitvoering is gekenmerk deur die uitsonderlike talent, toewyding en gees van ons koorlede wat waardige ambassadeurs van ons skool is. Die volgende soliste verdien ’n spesiale vermelding vir hul merkwaardige bydrae tot die sukses van die uitvoering: Lilitha Mhini se uitvoering van die inheemse isiZulu-lied 'Konke' was 'n roerende huldeblyk aan ons ryk kulturele erfenis en het baie in trane gehad asook Thomas Boshoff, Michelle Schoeman, Stella Boje, en Ayden Februarie se uitsonderlike bydrae in die opening van die lied, 'This is Me', uit die musiekblyspel 'The Greatest Showman'. Baie dankie ook aan me. Ruthette du Toit en graad 12-leerder, Andrée van Zyl, vir hul besondere begeleiding op die klawerbord. Die onskatbare bydrae van mnr. Daniel Nambassi se vaardigheid op die djembe het opwinding en glans aan die uitvoering verleen. Almal se energie en passie was aansteeklik en het die gehoor op hulle voete gehad.

Ten spyte van die vreesaanjaende gedagte om voor ’n internasionale gehoor van meer as 2000 mense op te tree (in die gehoor asook aanlyn), het die koorlede met oorgawe die gehoor bekoor met hul sang en dinamiese energie. Die gedeelde ervaring skep bande tussen koorlede, selfvertroue en trots en terwyl ons hierdie merkwaardige prestasie vier, herinner dit ons ook aan die potensiaal van ons koor en die positiewe impak wat dit op ons skool en gemeenskap kan hê. 'n Suksesvolle eerste konsert vorm die basis waarop ’n koorjaar en koortradisie gebou word en ons wens die koor net die beste toe met hulle planne vir 2024.

SPORT

Sporttye toetsweek: 11-14 Maart

Jan van Riebeeckers, let asseblief op die sporttye vir volgende week. Dit is baie belangrik dat jul steeds by oefeninge uitkom om te verseker dat ons voorbereiding vir toere en feeste van uitstaande gehalte is. Dankie vir elke leerder wat getrou oefen. Ons is trots op elkeen se bydrae tot Jan van Riebeeck se sport!

Rugby: Boland Landboutoernooi, 9 Maart 2024

Ons is opgewonde oor die afskop van die rugbyseisoen. Ons eerste span speel vir die eerste keer by die Boland Landbou Rugbydag. Alle A-Veldwedstryde word uitgesaai op Supersport Kanaal 216. B-,C- en D-veld wedstryde word gestroom via Supersport Schools app.
Die snoepiepryslys, kaartjieverkope, spanlyste sowel as bepalings kan in die volgende dokument besigtig word. Sterkte, Manne - gaan maak ons trots!

Hokkie: Ko-Ed Fees, 15 tot17 Maart 2024

Ons hokkiedogters en -seuns gaan hulself toets teen van die bestes in die Kaap. Klik op die skakels vir ons wedstrydbepalings vir volgende naweek se Ko-Ed Hokkiefees.

Dogters
Seuns

Aiden Kruger presteer in skaak!

Aiden Kruger het tweede geëindig in die Cape Town Schools Chess 2024-kompetisie in die o.15-seunkategorie (uit 65 spelers). Die toernooi het op 3 en 4 Maart by Wynberg Boys High plaasgevind. Hy het vyf uit sy ses wedstryde gewen. Baie geluk, Aiden!

Rugby op toer...

Ons rugbymanne is oral in aksie vir die volgende paar naweke. Sien hier al ons wedstrydbepalings vir Boland Landbou-rugbydag, Wynberg Rugbyfees asook die Paul Roos Rugbyfees. Sterkte, Manne!

Rotsklimmers presteer

Op Donderdag, 29 Februarie, het ons die rotsklimsessie op 'n hoë noot geëindig toe Zazzie Henderson en Andrée van Zyl hul "Toprope Belay"-lisensies in 'n rekordtyd verwerf het. Nou begin die ware pret op pad na die "Lead Climbing and Belay"-lisensie. Ons sien uit daarna om hul verdere vordering op die klimmure te sien.

ALGEMEEN

Graadkamp: Graad 12's

Hier volg meer inlingting rakende die graadkampe vir die graad 12-leerders.

Aangebied deur: Francois Malherbe,SAN-parke en die Sugarbird Projek
Tema: Verkenning van jouself
Plek: Boshoff-veld
Drag: MBK-drag, swemklere, hoed en handdoek
Benodigdhede: Skryfbehoeftes, Skryfboek, eie verversings, water, koeldrank, sonskerm, stapklere, tekkies, swembroek en swemhanddoek.
Toesigpersoneel: me. E. von Versen (graadhoof), me. S. Meyer, mnr. J. Dippenaar, me. M. Bezuidenhout, me. L. Turkstra

DINSDAG, 19 Maart 2024
7:35 Leerders meld by boonste rugbyvelde aan.
8:00 - 12:00 Eerste spanbousessie - breke sal deur die loop van die sessie gegee word. Hierdie sessie word behartig deur Francois Malherbe. Leerders gaan 'n bietjie dieper delf op 'n lekker manier in die tema "verkenning van jouself". Daar gaan ook meer gekyk word na hoe sien ek myself op my toekomspad en watter leierskapeienskappe my kan help.
12:00 - 13:00 Middagete - ’n Heerlike braai en 'n middagete sal voorsien word.
13:00 - 16:00 Tweede spanbousessie - breke sal deur die loop van die sessie gegee word. Die tweede spanbousessie gaan deur SpyKids fasiliteer word. Die leerders gaan net pret hê en op speelwyse mekaar beter leer ken. Die registeronderwysers gaan hier vir die leerders 'n ding of twee kan wys.

WOENSDAG, 20 Maart 2024
Drag: MBK-klere en stapskoene
Benodigdhede: Eie verversings, water en koeldrank, sonskerm, tekkies
7:35 Aanmeld
7:45 Busse vertrek
8:00 Aankoms - Sessie begin. In samewerking met die Sugarbird Projek en Sanparke gaan die leerders meer leer oor indringerplante en hoe om hierdie "onkruid" te verwyder. Dit gaan 'n heerlike verrykingsdag wees waar die leerders meer gaan leer oor hulle omgewing en die berge waarin hul so bevoorreg is om elke dag na op te kyk.

11:00 Leerders verdaag.

Graadkamp:Graad 11's

Hier volg meer inligting rakende die graadkampe vir die graad 11-leerders.

Aangebied deur: Lead4life

Tema: Samewerking en spanbou
Plek: Jubileumsaal
Drag: MBK-drag, swemklere, hoed en handdoek
Benodigdhede: Skryfbehoeftes, Joernaal/Skryfboek, eie verversings, water, koeldrank en sonskerm.
Toesigpersoneel: me. L. Olivier (graadhoof), mnr. W. Cronje, me. M. Vrey en me. L. Buhrmann

DINSDAG, 19 Maart 2024
7:35 Leerders meld aan by die Jubileumsaal
8:00 Sessie 1
9:30 Pouse
10:00 Sessie 2
10:20 Pouse
10:40 Sessie 3
12:45 Middagete (word voorsien)
13:15 Sessie 4
16:00 Afsluiting 
16:30 Leerders verdaag / busse vertrek 

WOENSDAG, 20 Maart 2024
Drag: MBK-klere en stapskoene
Benodighede: Eie verversings, water en koeldrank, sonskerm, tekkies
7:35 Aanmeld
7:45 Busse vertrek
8:00 Aankoms - Sessie begin. In samewerking met die Sugarbird Projek en Sanparke gaan die leerders meer leer oor indringerplante en hoe om hierdie "onkruid" te verwyder. Dit gaan 'n heerlike verrykingsdag wees waar die leerders meer gaan leer oor hulle omgewing en die berge waarin hul so bevoorreg is om elke dag na op te kyk.

11:00 Leerders verdaag.

Graadkamp: Graad 10's

Hier volg meer inlingting rakende die graadkampe vir die graad 10-leerders.

Aangebied deur: TBAE- Team building and events
Tema: Samewerking en spanbou
Plek: Buys-veld
Drag: MBK-drag, tekkies en hoed.
Benodigdhede: Eie verversings, water, koeldrank en sonskerm.
Toesigpersoneel: Mnr J. Henning (graadhoof); me L. van Heerden; me R. Jansen van Vuuren; me A. Nimmo

DINSDAG, 19 Maart 2024

7:35 Leerders meld aan by die skool.
8:00 Vertrek
8:20 Sessie 1
12:30 Middagete (word voorsien)
13:30 Sessie 2
15:30 Afsluiting
15:45 Leerders kan direk gehaal word by die Buys-veld (heel boonste rugbyveld). Leerders wat van busvervoer gebruik maak beweeg terug skool toe.
16:30 Busse verdaag.

WOENSDAG, 20 Maart 2024

Drag: MBK-klere en stapskoene
Benodigdhede: Eie verversings, water en koeldrank, sonskerm, tekkies
7:35 Aanmeld
7:45 Busse vertrek
8:00 Aankoms - Sessie begin. In samewerking met die Sugarbird Projek en Sanparke gaan die leerders meer leer oor indringerplante en hoe om hierdie "onkruid" te verwyder. Dit gaan 'n heerlike verrykingsdag wees waar die leerders meer gaan leer oor hulle omgewing en die berge waarin hul so bevoorreg is om elke dag na op te kyk.

11:00 Leerders verdaag.

Graadkampe: Graad 8 & 9

Hier volg meer inlingting rakende die graadkampe vir die graad 8- en 9-leerders.

Aangebied deur: Table Mountain Youth Development Project
Tema:
 • Gr. 9 - Kleurvol in die natuur
 • Gr. 8 - Die woud van verandering
Plek: Apostel Battery Campsite (Victoriaweg 2, Llandudno, Tafelberg Nasionale Park)
Drag: MBK-drag
Benodigdhede:

 • Wit kledingstuk wat gekleur kan word.
 • Sonblok
 • Gemaklike stapskoene
 • Waterbottel
 • Hoed
Toesigpersoneel:
GRAAD 9 - Mnr. Hans-Peter Klink (graadhoof), me. Huibrecht Steyn, me. Corine Raath, me. Marie Cross, me. Githe Grobbelaar, me. Maritha Strydom (registeronderwyser 9R)
GRAAD 8- W.Kastoor (graadhoof); C.Reineke, R.Parker, E.Bosch, D.Matter, R.Claassen, S.Taljaard

Program:

DINSDAG, 19 Maart 2024
7:35 Leerders ontmoet by boonste tennisbane.
8:00 Vertrek na kampterrein (Vervoer – skoolbussies)
9:00 Verskeie sessies met 20 minute pouses tussen in.
12:30 Middagete (word voorsien)
13:00 Verskeie sessies met 20 minute pouses tussenin.
14:10 Pouse
14:30 Afsluiting
15:00 Vertrek terug skool toe.
16:30 Skoolbusse vertrek.

WOENSDAG, 20 Maart 2024
Drag: MBK-klere en stapskoene
Benodigdhede: Eie verversings, water en koeldrank, sonskerm, tekkies
7:35 Aanmeld
7:45 Busse vertrek
8:00 Aankoms - Sessie begin. In samewerking met die Sugarbird Projek en Sanparke gaan die leerders meer leer oor indringerplante en hoe om hierdie "onkruid" te verwyder. Dit gaan 'n heerlike verrykingsdag wees waar die leerders meer gaan leer oor hul omgewing en die berge waarin hulle so bevoorreg is om elke dag na op te kyk.

11:00 Leerders verdaag.

Fliekaand: 13 April 2024

Kom kuier saam met ons vir 'n “Mega” Fliekaand op 13 April! Ons nooi die hele JvR-familie uit vir 'n aand vol vermaak en geselligheid. Die hoërskoolkinders gaan 'n wonderlike fliekervaring geniet binne die skoolsaal met 'n megaskerm van 4x4m. Alle ouers en jonger kinders gaan ’n buite fliekervaring geniet met 'n buitelugskerm op Welgemeend se gras. Bring jul piekniekkomberse en kussings! Happies, drankies en iets om te eet sal beskikbaar wees - bestel asseblief vooraf jou etes, want slegs ‘n paar ekstra sal beskikbaar wees op die aand.

Saterdag 13 April vanaf 18:00
Ingang en Fliekkaartjie: R40
Fliekboks R40: Springmielies & soetgoed
Beef Hamburger met kaas & Slaptjips: R75
Slaptjips: R25

Drinkgoed en snoepie beskikbaar op die aand.

Matriekraadfunksie by PRG

Die tema by hierdie jaar se funksie was "Serving the Legacy". Ek is seker almal sal saamstem dat ons leerderleiers 'n groot rol en verantwoordelikheid in skole het om erkenning te gee aan nalatingskap, om dit te handhaaf en om daarop voort te bou. Deelname aan hierdie aand help om konneksies te skep wat dit moontlik maak.

Ons JvR-matriekraad het behoorlik weer gesprankel by die baie stylvolle geleentheid by Paul Roos Gymnasium op Stellenbosch. Dit is elke jaar 'n groot hoogtepunt vir menige leerderleiers! Vanjaar was daar weer ongeveer 42 skole in die Wes-Kaap. Dit is was lekker vir die leerders om saam tyd te spandeer en beslis 'n baie spesiale funksie. Dankie, PRG!

Omgeebroodjies: Matriekraad- en VRL-projek

Ons vra graag vrywilligers in elke graadgroep om ons in ons omgeetoebroodjieprojek te ondersteun.

Dié broodjieprojek behels dat ons vir behoeftige leerders voorsien van ’n dubbelsny toebroodjie met ’n gesonde vulsel soos kaas/kaassmeer, ham of grondboontjiebotter. Die toebroodjie word met 'gladwrap' toegedraai.

Hierdie omgeebroodjies word dan elke dag (Maandag tot Vrydag) saam met u seun/dogter gestuur en tussen 7:00–7:40 in die houer in die admin-gang geplaas.
Elke graadgroep het ‘n spesifieke dag gekry om broodjies te bring; dus bring ‘n leerder net op een dag van die week sy/haar broodjie. Leerders wat betrokke wil raak kan hulle name by me. Steyn ingee.
 • Graad 12: Maandag
 • Graad 11: Dinsdag
 • Graad 10: Woensdag
 • Graad 9: Donderdag
 • Graad 8: Vrydag
Elke graadhoof is bewus van hoeveel leerders in hul graad iets te ete benodig en sal dit baie sensitief versprei. U kan ook vir aflewering reël indien vrywilligers weens werksomstandighede of welke ander rede nie die broodjies vroegoggend kan aflewer nie. Vrywilligers wat met dié baie nodige projek verder wil help, kan ook me. Steyn per e-pos in kennis stel: huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za

Indien u eerder ’n finansiële bydrae tot hierdie projek wil maak, kan u dit via Karri doen.

U ondersteuning word hoog op prys gestel.

Bybelvasvrae 2024

Ons nooi graag alle belangstellende graad 8 -10 leerders uit om in te skryf vir 2024 se Rapportryers Bybelvasvra.

Kom toets jou kennis van die Bybel in hierdie landswye kompetisie. Leerders neem in spanne van 4 deel; dus kry jy ook die geleentheid om spanwerk te oefen.

Kontantpryse is as volg: R7 000, R5 000 en R4 000 onderskeidelik vir die eerste, tweede en derde plekke. Die ander sewe spanne wat aan die finaal deelneem, ontvang elkeen R 1 000. Inskrywings kan op Karri gedoen word en beloop R100 per leerder. Die inskrywings sluit op 16 Junie 2024. Verdere inligting en voorbeeldvraestelle is by me. Nimmo beskikbaar wees. Jy kan reeds die Bybeltekste begin navors.

ADVERTENSIES

NETwerf!

Teken in en help ons wen! Klik op hierdie skakel om op Netwerk24 in te teken teen ‘n spesiale prys en help ons skool geld maak wat ons weer kan terugploeg. Wie nie werf nie, wen nie!

Volg die spesiale skakel om aan te sluit: https://www.netwerk24.com/intekening/promosie/jvr100
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet