Nuusbrief-header
17 April 2020

'n Brief uit die kantoor

Geagte ouer / voog

Ten spyte van die inperking is die Jan van Riebeeckers reeds hard aan die leer. Die loods van Google Classroop op 14 April stel u kind in staat om nie net tuis onafhanklik te studeer nie, maar ook om met die onderwysers te kommunikeer. Moedig u kind om aan die begin van die week te beplan vir al sy / haar take en dan by hierdie rooster te hou.

Aktiwiteite vir elke week word in die loop van die naweek deur die onderwysers in hul klaskamers gelaai. Ons vra dat leerders eers op 'n Maandagoggend hierdie werk aanpak omdat ons, as gevolg van interne modereringsprosesse, dalk nog tot en met Maandagoggend aan van dié take kan skaaf.

Tot op hede het meer as 90% van ons leerders reeds ingeteken. Indien u kind nog nie ingeteken het nie, kontak asseblief die graadvoog so spoedig moontlik sodat ons kan help om die probleem op te los.

Indien u enige tegniese probleme ondervind, vra vir hulp by help@janvanriebeeck.co.za. Dui asseblief u kind se naam en van asook graad baie duidelik aan, dit help ons om die probleem vinniger aan te spreek.

Onthou ook dat alle kommunikasie rakende die inperking, asook alle hulpbronne, vir u gerief ook op die skool by hierdie bladsy op die webwerf gelaai is. Vorige nuusbriewe wat ook inligting bevat, is hier beskikbaar.

Daar is tans heelwat gerugte in omloop oor wanneer die skole vir leerders begin. Op hierdie stadium het ons nog geen amptelike kennisgewing vanaf die WKOD ontvang nie en beplan ons om, deur middel van Google Classroom, aan te hou om u kind akademies te ondersteun.

Sodra ons deur die WKOD in kennis gestel word wanneer leerders terugkeer, sal ons u daarvan verwittig. Wees verseker dat ons, in oorleg met die riglyne vanaf die WKOD, in u kind se beste belang sal optree en al die nodige voorsorgmaatreëls sal tref.

Ten slotte, kontak asseblief u kind se graadvoog indien u enige bystand van die skool verlang.

Geniet u naweek!
Lizette Visser
NS Gaan kyk gerus op die skool se amptelike Facebook- en Instagram-bladsye na oulike en inspirerende video's van ons leerders. Hulle hou nie nét vakansie nie!
facebook instagram custom 
MailPoet