Nuusbrief-header
24 April 2020

'n Belangrike brief voor die langnaweek

Geagte ouer / voog

Aan die begin van die langnaweek het ons nog geen sekerheid oor presies wanneer skole gaan heropen nie. Die Minister van Basiese Onderwys gaan Maandag die staat se plan hiervoor aankondig.

Alle bronne dui wel daarop dat leerders en onderwysers se veiligheid uiters belangrik is en dat die staat baie streng maatreëls gaan instel. Ons by Jan van Riebeeck is ook verbind tot die beveiliging van ons hele gemeenskap en sodra ons meer inligting het, sal ons dit aan u kommunikeer. Wat wél duidelik is, is dat die res van die skooljaar baie anders as vorige jare daarna gaan uitsien en dat ons as skoolgemeenskap baie aanpasbaar sal moet wees.

Volgende week is 'n kort week omdat Maandag en Vrydag beide vakansiedae is. Onderwysers stuur deur middel van Google Classroom vir alle graad 8- en 9-leerders werk vir 3 dae en vir senior leerders werk vir 4 dae. Baie ouers werk van die huis af en die vakansiedae is vir hulle 'n geleentheid om tyd met hulle kinders deur te bring.

Gegewe ons huidige situasie, asook die onsekerheid rakende die formaat van die res van die skooljaar, is dit belangrik dat ons as JvR-gemeenskap die verskillende onderrig modelle verstaan:

Model 1: Nood-afstandsonderrig

As gevolg van die grendelstaat en inperkinge moes onderwysinstansies noodgedwonge aanpas en onderrig via die internet en ander internetgedrewe toestelle begin implementeer. Dit het die gevolg dat ons tans ‘n model vir al die grade gebruik wat gebaseer is op twee vlakke naamlik: (a) die gebruik van e-pos om met vakonderwysers te kommunikeer, asook (b) die gebruik van Google Classroom waar ons leerders toegang het tot die week se inhoud asook ander leeraktiwiteite.

Ten spyte van al die uitdagings om die platform gereed te kry, om personeel en leerders genoegsaam op te lei en te ondersteun, is ons as JvR-personeel trots op hoeveel vermag is in net meer as ‘n week. Al ons vakke is op die platform beskikbaar, alle leerders het toegang en onderwysers kan gereeld met leerders kommunikeer soos nodig. Hierdie vlak van kontak is natuurlik ook belangrik aangesien ons baie waarde plaas op die ‘menslike’ aspek van aanlyn leer en dat die gereelde kontak (al is dit dan deur middel van ‘n skerm) juis ons as gemeenskap saambind.

Soos mens kan verwag is daar natuurlik ook heelwat uitdagings wat ons die hoof probeer bied. Nie alle leerders het geredelik toegang tot data nie. Soos ‘n mens in ‘n gewone klaskamer ook kan ervaar, is daar natuurlik ook leerders wat nie entoesiasties deelneem in die ‘virtuele klaskamer’ nie. Hierdie is alles uitdagings wat ons van bewus is en as personeel en skoolbestuur sover moontlik probeer hanteer.

Model 2: Gemengde leer model

Hierdie model maak hoofsaaklik voorsiening vir kontaksessies met die ondersteuning van tegnologie waar nodig. Ons voorsien soos leerders geleidelik sou terugkeer na die klaskamer, dat Model 2 ons keuse van onderrig sal raak. Dit impliseer dat die klaskamer steeds die belangrikste spasie vir leer en onderrig bly, maar dat ons as vakkenners, die gebruik van tegnologie kan gebruik om leerders verder te ondersteun asook om by te dra tot die verryking van die vakke. Google Classroom sal dus steeds as ‘n aanlyn platform figureer, maar die fokus sal dan terugskuif na die klaskamer terwyl die platform dan sekondêr gebruik word ter ondersteuning van leer.

Hierdie model gee ons die geleentheid om al die nuwe vaardighede wat personeel en leerders die afgelope tyd aangeleer het, verder te ontwikkel. Dit wat tydens die tydperk van Model 1 dus aangeleer is, gaan beslis nie verlore nie.

Natuurlik bied hierdie model dan ook aan alle leerders die geleentheid om by aanlynaktiwiteite betrokke te raak ten spyte van ‘n moontlike gebrek aan data. Ons voorsien dat ons rekenaarlokaal juis in hierdie behoefte sou kon voldoen sodat diegene wat dit sou benodig, in die namiddae hier huiswerk of ander aanlyn aktiwiteite kon doen.

Model 3: Volledige aanlyn leer

Wanneer ons almal weer in die toekoms terug is by die skool, is dit ook belangrik dat JvR nie ‘n model van volledige aanlyn leer volg nie. In hierdie model vind alle leer vir die hele kurrikulum aanlyn plaas en is daar geen fisiese kontak tussen leerders en personeel nie. 'n Sterk punt van ons skool is juis die positiewe interpersoonlike verhoudinge tussen personeel en leerders.

Ons begin die laaste week van vlak 5 grendelstaat deur Vryheidsdag te vier. Mag hiedie herinnering aan een van ons basiese menseregte ons ook aanspoor om na mekaar om te sien deur die inperkings getrou na te kom.

Vriendelike groete
Lizette Visser

Aansoek om maatskaplike hulpverlening

Aansoek om maatskaplike hulpverlening
Maatskaplike hulpverlening is tydelike hulp aan mense wat weens ernstige materiële gebrek nie in hul gesin se mees basiese behoeftes kan voorsien nie. Gaan kyk gerus by dié skakel  hoe u te werk moet gaan indien u van die staatshulp gebruik wil maak. Die vorm wat u moet invul, lyk soos by hierdie skakel.

Lees verder

Help vandag 'n Jan van Riebeecker!

Help vandag 'n Jan van Riebeecker!
https://youtu.be/yhm6yMTQ2NA

In die tyd van inperking is daar van ons leerders en hulle gesinne wat sukkel. Van ons bekendste oudleerders span hier saam om 'n beroep op ons gemeenskap te doen om 'n finansiële bydrae te lewer. Gaan kliek op Payfast  en help vandag 'n Jan van Riebeecker in nood.

Baie dankie aan Lea Viviers, Viljé Maritz, Pietie Beyers, Luna Paige, Laurika Rauch en Johan Stemmet vir hulle hulp en tyd met die maak van die video.

Lees verder
facebook instagram custom 
MailPoet