Wapen (VrydagFiltse)
23 Junie 2023
facebook instagram custom 
Goeiedag Ouers/Voogde

Ons trek vandag die skooldeure agter ons toe met ’n warm en tevrede gevoel - die bewyse van als wat die afgelope ses maande hier by ons geliefde skool gebeur het, is voorwaar iets om op trots te wees. Ons kyk terug met groot tevredenheid en ons kyk veral vorentoe met groot opgewondenheid, want die volgende twee kwartale beloof om ook trefferoomblikke in te hou.

Baie dankie aan elke Jan van Riebeecker, ouer/voog en ondersteuner wat bygedra het tot die 2023-suksesstorie tot dusver.

Ons kinders bly op alle gebiede van die skoollewe beïndruk en dis heerlik om te sien hoe hul geleenthede die afgelope kwartaal aangegryp het vir hul eie verryking en ontwikkeling. ’n Mens kan nie glo wat ons leerders in die klaskamer, op die sportveld, die kultuurverhoog en deur ons verrykingsprogram als vermag het nie.
Ons hooffokus bly egter altyd op die viering van elkeen in ons skool se ménswees - die skoolleuse lei ons immers hierin! Dit is besonders om te beleef hoe elkeen in ons skool net hom- of haarself kan wees op hierdie lewenspad op reis na hul volwasse lewe.

Ek is trots daarop dat ons ’n span kundige pedagoë het wat ons Jan van Riebeeckers op hierdie pad bystaan en lei. ’n Reuse dankie aan die hele personeel wat bereid is om die ekstra myl te stap - ek het groot waardering vir elkeen se unieke bydraes. Ek is ook besonder trots op dié span! Ek hoop dat julle heerlik sal rus die volgende drie weke.

Ek bedank ook graag die beheerliggaam, JvR-trust en ouerbetrokkenheidvereniging vir die ongelooflike ondersteuning van als wat ons hier by Jan van Riebeeck doen. Ek waardeer elkeen se kundigheid, tyd en toegewydheid baie - ons het ’n span en ’n gemeenskap wat nie net ondersteun en aanmoedig nie, maar hul moue oprol en wérk om die skool na nog hoër hoogtes te help voer.

Die Junie-vakansie bied altyd aan ons die geleentheid om ’n bietjie te reflekteer op die gebeure, oomblikke en persoonlike groei die eerste ses maande. Ek hoop u gaan die geleentheid gebruik om dit saam met u kind ook te doen: hoe gaan dit met die akademie, hul betrokkenheid en bydraes by die skool en wat wil elkeen (nog) meer en beter doen? Stel gerus saam nuwe mikpunte vir die res van die jaar op en kyk hoe elkeen tans vaar op die skoolskaal. Ons sien daarna uit om verder met u kind saam te werk om sy/haar unieke potensiaal hier by ons te bereik.

Baie dankie aan me. Lin Olivier wat die afgelope kwartaal as graadhoof vir ons graad 11's ingestaan het - op haar professionele wyse het sy puik leiding geneem en ondersteuning gebied. Ons sien daarna uit om me. Elize von Versen dan weer volgende kwartaal terug te verwelkom na haar vier maande kraamverlof. Ons bedank ook graag mnr. Herman Kruger wat in me. Von Versen se plek afgelos het - as ’n knap onderwysman en sportkenner het hy groot bydraes hier gelewer.

’n Spesiale woord van dank aan my regter- en linkhand, me. Huibrecht Steyn, wat as waarnemende adjunkhoof weer die afgelope kwartaal met puik ondersteuning en harde werk haar merk gemaak het op soveel aspekte van die skoollewe. Aan me. Steyn se werkywer, werketiek, entoesiasme, passie en liefde vir ons skool en kinders, is daar geen einde nie. Ek het groot waardering daarvoor, Huibrecht!

Die proses vir die aanstelling van ons nuwe adjunkhoof is van ons kant af afgehandel en die beheerliggaam het hul voorkeurkandidaat aanbeveel. Ons wag nou op die WKOD vir die finalisering van die aanstelling. Ons glo dat dit binnekort sal geskied en ons kondig dan die nuwe aanstelling aan sodra ons die groenlig van die departement ontvang.

Op ’n besondere hartseer noot moet ons ons vakhoof van Afrikaans en departementshoof: verryking, me. Roosmaryn Schwartz, aan die einde van Augustus hier by Jan van Riebeeck groet. Me. Schwartz is aangestel as vakadviseur vir Afrikaans in die WKOD-Wynlanddistrik. Ons gun haar hierdie bevorderinggeleentheid en weet dat sy haar puik van haar taak sal kwyt om in hierdie nuwe rol nog meer onderwysers, skole en leerders met haar passie vir ons mooi taal aan te raak. Baie geluk, Roosmaryn, ons is trots op jou, maar sal jou ongelooflike bydraes hier by ons geweldig baie mis.

Mag die wintervakansie heerlik gesins- en kuiertyd inhou en ek hoop almal kom uitgerus terug vir ’n opwindende tweede helfte van die skooljaar.

Mooi wense!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof
***************************************************************************************************
AKADEMIE
Kwartaal 2-uitslae en ouerbesoeke
Leerders se rapporte is vroeër vandag via e-pos aan elke ouer of voog gestuur.
Baie geluk met die leerders se puik prestasies. Ons is werklik trots op uitstaande uitslae die afgelope kwartaal! Die Top 20-akademiese presteerders per graad sal tydens die saalbyeenkoms op 24 Julie aangekondig word.

Dit is tog belangrik dat u as ouer/voog kennis neem van die volgende:
Indien ’n leerder afwesig was vir ’n assessering, maar met ’n geldige rede, verwerk die WKOD die leerder se ander punte tot ’n finale kwartaalpunt sonder dat die leerder benadeel word. Indien ’n leerder egter sonder ’n geldige rede ’n assessering misloop, ken die WKOD ’n punt van nul toe en word die res van die punte verwerk tot die leerder se finale kwartaalpunt.

Let asb. daarop dat die graad 12 Engels EAT se kwartaal 1-punt moontlik kon verander het a.g.v. die luistertoets wat deelvorm van daardie punt. Die graad 9's se Tegnologie-punt van kwartaal 1 is ook na aanpassings nou gefinaliseer.Die graad 10-Wiskunde-leerders het reeds die eerste assessering van kwartaal 3 afgelê.

Hierdie was ‘n eksamenkwartaal en is daarom ’n goeie aanduiding van ’n leerder se akademiese vordering. Ons moedig u as ouers/voogde aan om u kind se punte te bestudeer en ’n afspraak met die betrokke onderwysers vir die ouerbesoeke op 19 Julie te maak indien u verdere bespreking verlang. Ons almal wil graag die beste vir u kind hê en saam kan ons meer vermag.

Om 'n afspraak vir die ouerbesoek te maak, moet u op die volgende skakel kliek:
https://www.picktime.com/JvRouerafsprake.

Indien u enige musieknavrae het, kan u 'n afspraak met die vakhoof, mnr. Geruan Geldenhuys, maak.

U moet asb. slegs een afspraak per onderwyser maak. Dit is belangrik dat u met u kind bevestig wie sy/haar vakonderwyser is. Let asb. ook daarop dat die volgende vakke deur die spefieke onderwyser aangebied word alhoewel daar slegs een vakonderwyser se naam op u kind se rapport verskyn:

Graad 12:
Wiskunde: L. Serrao en W. Cronje
Wiskundige Geletterdheid: R. Jansen van Vuuren en W. Kastoor
Graad 11:
Lewenswetenskap: H. Steyn en M. Bezuidenhout
Wiskunde: L. Serrao en E. du Toit
Wiskundige Geletterdheid: R. Jansen van Vuuren en W. Kastoor
Graad 10:
Lewenswetenskap: H. Steyn en M. Bezuidenhout
Wiskunde: H. Klink en E. du Toit
Wiskundige Geletterdheid: R. Jansen van Vuuren en W. Kastoor
Graad 8:
Tegnologie: L. Olivier en H. Klink

Indien u enige verdere navrae rondom u kind se uitslae het, is u welkom om die graadhoof te kontak of u kan met ons akademiese hoof, me. Liza Serrao, gesels.
Stuur gerus ’n e-pos na liza.serrao@janvanriebeeck.co.za.

Vakveranderinge
Graad 10-leerders wat van vakke wil verander, moet hul aansoeke teen 30 Junie per e-pos by me. Serrao indien. Let daarop dat leerders slegs van twee vakke mag verander.

Die vakverandering vir graad 11-leerders het reeds gesluit. Graad 11's mag weer aan die einde van die jaar van een vak verander. Alle aansoeke moet voor 15 Desember by me. Serrao ingedien word.

Vir verdere navrae, kan u gerus me. Serrao per e-pos by liza.serrao@janvanriebeeck.co.za kontak.

SPORT
Sportprogram: Kwartaal 3 en uitslae die afgelope kwartaal
Kliek gerus hier om die volledige sportprogram vir Kwartaal 3 af te laai asook die opsomming te sien van al ons uitslae die afgelope kwartaal.
Dankie aan ons sporthoof, mnr. Abré van Heerden, vir hierdie baie volledige dokument!

Onthou asseblief dat ons reeds die eerste naweek van die nuwe kwartaal ons groot sportdag teen Hoërskool DF Malan het - die Vrydagmiddag se kultuur en kleiner sportkodes hier by ons skool en op Saterdag, 22 Julie, vind die rugby, hokkie en netbal by DF Malan plaas. Ons sien baie daarna uit om al ons ouers/voogde langs die sportveld en kultuurverhoog te sien!

Oefenprogramme vir die wintervakansie
Die sportdepartement het twee programme uitgewerk wat ons Jan van Riebeeckers gerus gedurende die skoolvakansie kan gebruik om lekker fiks te bly.
Kliek gerus om die fiksheidsprogram en die hardloopprogram af te laai.

VERRYKINGSPROGRAM
Onze Jan-skooltydskrif
Baie geluk aan die redaksie met nog ’n mooi uitgawe van die Onze Jan - ons is baie trots op jul! Alle leerders het reeds verlede week die jongste uitgawe ontvang, maar laai gerus ook die digitale weergawe hier af:
https://janvanriebeeck.co.za/2023/algemene-nuus/onze-jan-junie-2023/

FAK-Ekspo 2023

Dis weer
FAK Internasionale Afrikaans-Ekspo tyd.
Vanjaar is die tema
T R E K !
Besoek gerus die FAK webwerf by https://projekte.co.za/
en laai die handleiding af.
Die skool behartig vanjaar al die inskrywings.
Sluitingsdatum vir inskrywings by
me. Schwartz
Donderdag, 20 Julie 2023

Geniet die vakansie!
Email Marketing Powered by MailPoet