>> Besoek die volledige kalender op die webtuiste <<

UIT DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Die eksamen staan al weer einde se kant toe en volgende Vrydag, 1 Desember is ons graad 8 tot 11-leerders se laaste eksamendag. Alle Jan van Riebeeckers sal op Maandag, 4 Desember, hul antwoordstelle ontvang om alle eksamenpunte te kontroleer. Die leerders sal op hierdie dag om 14:05 verdaag.

Vanaf 4 tot 12 Desember sal leerders soggens sportoefeninge by die skool bywoon. Hierdie rooster sal op die laatste volgende Woensdag aan ouers/voogde gestuur word. Dit is steeds amptelike skooldae en daarom is die verwagting dat alle leerders sportoefeninge getrou sal bywoon. Ons het ’n propvol 2024-sportprogram wat voorlê en daarom is dit baie belangrik dat ons leerders hierdie laaste paar skooldae gebruik vir fiksheid en spanoefeninge.

Die onderwysdepartement het vandeesweek bevestig dat die skole nou amptelik op Dinsdag, 12 Desember sluit. Alle Jan van Riebeeckers ontvang op hierdie dag hul rapporte (die promosierapport word nie per e-pos gestuur nie) en jaarblaaie. Dit kan tussen 8:30 en 10:30 by die skool afgehaal word. Leerders hoef nie skooldrag te dra wanneer rapporte afgehaal word nie.

GROEPFOTO'S
Groepfoto-bestellings wat nog nie betaal is nie, kan nog tot Woensdag, 29 November betaal word by finansies of EFT. Heg asseblief die bewys van betaling aan.
Diegene wat van Maandag, 27 November tot Woensdag, 29 November betaal, se foto’s sal eers teen Maandag, 4 Desember afgehaal kan word.
Graad 12’s wat reeds betaal het, kan hul foto’s op Vrydag, 1 Desember by me. Vrey in die kunsklas kom afhaal.

Baie sterkte aan al ons Jan van Riebeeckers - volhard tot die einde!

Geniet die naweek!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof

AKADEMIE

Vakveranderings 2024

Die proses is as volg:

U as ouer/voog voltooi die eerste gedeelte van die vorm en daarna moet u kind asb. sorg dat die huidige vakonderwyser, die beoogde vakonderwyser, asook sy/haar graadhoof die vorm teken. Daarna kan u kind die vorm by die akademiese hoof indien. Die akademiese hoof sal vir u kind 'n toestemmingsbrief gee sodra die WKOD die aansoek goedkeur het en eers daarna mag u kind van vak verander. Kontak me. Liza Serrao (liza.serrao@janvanriebeeck.co.za) indien u nog vrae het.
 • Graad 12 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Slegs een verandering. Sperdatum is 6 Desember 2023.
 • Graad 11 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 29 Februarie 2024.
 • Graad 10 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 7 Junie 2024.

Handboeke en skryfbehoeftes vir 2024

Volg die onderskeie skakels vir die lyste met die handboeke en skryfbehoeftes per graad vir 2024.
Let asseblief daarop dat die volgende verander het by die Gr.10-12 handboeklyste:

 • Handboeke moet aangeskaf word vir Dramatiese Kunste. Die ISBN-nommers is in die betrokke dokumente.
 • Gr.10 Engels FAL se voorgeskrewe leesboek is "The Hunger Games" (Boek 1) deur Suzanne Collins. U is welkom om enige weergawe aan te skaf.
Let asseblief daarop dat u sekere handboeke self moet aankoop (aangedui in “aankoop”-kolom) en dat die res van die boeke deur die skool voorsien word vir die akademiese jaar. Die JvR-Rekeningkunde werkboek (graad 8 & 9) is by die skool beskikbaar. Die werkboeke vir Fisiese Wetenskappe en IGO moet op Karri betaal word. Kontak gerus vir me. Turkstra (lize.turkstra@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor Fisiese Wetenskappe en vir me. Reineke (carlie.reineke@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor IGO.

U kan die boeke aankoop via Snapplify (onthou asseblief om u kind se Google Classroom-besonderhede daarvoor te gebruik). Die boeke sal so gou as moontlik aan die begin van die eerste kwartaal by die skool afgelewer word. U kan die boeke ook aankoop op Takealot, Boost (www.boostprocurement.co.za) of by Van Schaik. Die tak in die stad het ons skool se boekelyste; dus sal hulle u vinnig kan help. U kan ook uitvind of leerders in ander grade nie dalk hul boeke wil verkoop nie en die boeke sodoende tweedehands aankoop.

Snapplify

Baie dankie vir u geduld die afgelope week met ons rakende Snapplify. Hierdie is die eerste jaar wat ons saam met hulle werk, dus leer ons baie uit hierdie proses.

Onthou asseblief dat u die leerder(s) se Google Classroom-besonderhede moet gebruik om toegang tot Snapplify te verkry. Indien u die korrekte gebruikersnaam en wagwoord gebruik, maar steeds probleme ondervind, kontak asseblief vir Snapplify by help@snapplify.com. Hulle het ’n span wat flink help om enige probleme uit te stryk.

U sal sien dat sekere boeke as hardekopieë beskikbaar is, en/of as PDF-dokumente. Indien u kind(ers) hardekopieë van boeke gaan gebruik, hoef u slegs die hardkopie aan te koop van boeke wat sodanig op die handboeklys aangedui is. Indien u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak, moet u asseblief die PDF-formaat aanskaf. U hoef dus nie die boeke wat deur die skool voorsien word aan te koop nie, tensy u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak.

Indien sekere boeke nog nie hierdie naweek op die platform beskikbaar is nie, behoort dit teen Maandag beskikbaar te wees.

U is welkom om steeds bestellings op Snapplify te plaas. Die bestellings wat van nou af geplaas word, se boeke word vroeg in die eerste kwartaal by die skool afgelewer.

2023-Handboeke

Leerders moet asseblief alle handboeke wat deur die boekestoor aan hul uitgereik is, gedurende die eksamen inhandig. Boeke word ingehandig die dag na leerders 'n vak se vraestel geskryf het. Indien 'n leerder versuim om handboeke in te handig of boeke verloor het, vra die skool R300 per boek, sodat ons die boek(e) kan vervang. Ons vra asseblief u samewerking in hierdie verband sodat u nie nog verdere onnodige uitgawes gedurende hierdie tyd van die jaar het nie.

KULTUUR

Thomas te sien in Sound of Music

Ons eie Thomas Boshoff tree gedurende Desember by die Artscape op as Friedrich von Trapp in Sound of Music. Gaan kyk gerus hierdie uitstekende produksie!

Thomas is op die volgende datums te sien:
 • Donderdag, 14 Des. - 19.30
 • Saterdag, 16 Des. - 19.30
 • Woensdag, 20 Des. - 19.30
 • Saterdag, 23 Des. - 14.30
 • Dinsdag, 26 Des. - 14.30
 • Vrydag, 29 Des. - 19.30
 • Woensdag, 3 Jan. - 14.30
 • Vrydag, 5 Jan. - 19.30
 • Sondag, 7 Jan. - 14.00
 • Donderdag, 11 Jan. - 19.30
 • Saterdag, 13 Jan. - 19.30
Volg die skakel om kaartjies te koop: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1529270247 Geniet hierdie wonderlike ervaring, Thomas - ons is trots op jou!

SPORT

Ouerkomitees vir sport

Die gesegde lui: 'n betrokke leerder, is 'n gelukkige leerder.

Jan van Riebeeck se sportkantoor wil graag 'n nuwe inisiatief loods waar ons ouers meer betrokke wil kry. Die plan is om komitees vir elke sportkode in die skool te stig. Die komitees sal sportdae help fasiliteer, borge vir die sportkode werf / uitwys en betrokke wees by die algemene beplanning vir die toekoms van hul betrokke sportkode.

In kort is dit 'n groep mense wat saam droom om die sportkode na die volgende vlak te neem.

Met die toename in getalle by sport, benodig ons meer infrastruktuur, toerusting, afrigters en meer bereidwillige ouers om te help.

Indien u sou belangstel om deel te word van so 'n groep, e-pos gerus ons sporthoof, Abré van Heerden, by abre.vanheerden@janvanriebeeck.co.za en meld by watter sportkode u graag 'n bydrae wil lewer. Enige insette sal waardeer word!

Sportoefentye gedurende die eksamen: vanaf 13 November 2023

Dit is vir die skool belangrik dat ons leerders gedurende die eksamentydperk goeie oefening, genoeg vars lug en sosiale interaksie op die sportveld saam met hul maats geniet.
Sportoefeninge gaan voort soos op die roosters aangedui, maar dit is nie verpligtend nie en die skool het begrip vir leerders wat eerder moet voorberei vir ’n groot eksamenvak die volgende dag of nie die betrokke dag by die skool is om te skryf nie.
Moedig asseblief egter u kind aan om by hierdie oefensessies te wees!

ALGEMEEN

Lootjie-kompetisie 2023

Al ons leerders het elkeen 'n bladsy met vyf lootjies ontvang om teen R20 elk te verkoop. Hierdie kompetisie, aangebied deur die VRL, is die laaste fondsinsamelingsprojek vir die jaar. Daar is groot pryse om te wen!

Lootjies kos slegs R20 elk en kan met kontant, via SnapScan of op Karri betaal word. Elke leerder se bladsy het 'n SnapScan/Karri-kode op wat kopers kan skandeer om te betaal. Die verwysing wat kopers moet gebruik, is die leerders se unieke betaal-ID (wat op die bladsy sal verskyn).

Ons versoek vriendelik dat elke leerder hul bladsy met die vyf lootjies sal verkoop. Alle bladsye, asook die kontant, moet weer teen Maandag, 4 Desember, by hul registeronderwysers ingehandig word. Indien 'n leerder hul lootjiepapier verloor, sal hul ongelukkig steeds verantwoordelik wees vir die volle waarde van sy/haar lootjiebladsy (5 x R20 = R100).

Ons moedig leerders aan om meer as een bladsy te probeer volmaak - daar is natuurlik ook pryse op die spel vir die leerder wat die meeste lootjies verkoop. Sterkte!

ATKV-strepiestak en Toby de Ruiter se projek

Toby de Ruiter dien vanjaar op die Junior Stadsraad van Kaapstad en daar vereis word dat elke lid hul eie projek loods in ’n poging om terug te ploeg in hul gemeenskappe om verandering te help bring.

Sy projek se naam is The Helping Hand en hy wil met behulp van ons ATKV-Strepiestak en die JvR-familie, graag ’n groot verskil maak. Die projek fokus daarop om sy ou kleuterskool, Jessie Keet, ’n helpende hand te bied. Hy het in die vakansie gaan kuier en ’n behoeftebepaling gedoen.

Die volgende word benodig:
 • Opvoedkundige speelgoed
 • Babaprodukte
 • Nie-bederfbare kos
 • Gelddonasies
Hoe kan die JvR-familie hierdie projek ondersteun?

Ons maak hoofsaaklik staat op die ondersteuning van die skoolgemeenskap en sal enige donasie (produkte of `n geldjie) baie waardeer. Die gelddonasielys is op Karri beskikbaar, naamlik "Toby se Stadsraadprojek" en enige ander donasies kan by die skool se ontvangs afgelaai word. Die geld sal dien as ’n skenking vir ’n nuwe naambord vir die kleuterskool.

Indien daar enige navrae oor ander benodighede is, kan u vir Toby (toby.deruiter@janvanriebeeck.org) kontak.

By voorbaat dankie vir almal se ondersteuning!

JvR-skoolwinkel

Die skoolwinkel is reeds vanaf Woensdag,1 November, slegs per afspraak oop. Ouers/ Voogde kan vir Sanette (sannette.loggerenberg@Janvanriebeeck.co.za) kontak om 'n afspraak te maak.

ADVERTENSIES

WISKUNDE EN WETENSKAP

Hulpbronne vir Gr 10 tot 12

Elke afdeling is kernagtig en hanteerbaar opgesom om maklik te leer, te onthou en weer te gee.
Dit bevat voorbeeldsomme met stap vir stap verduidelikings.

Besoek gerus hul webtuiste vir meer inligting. https://wenwetenskap.co.za/
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet