>> Besoek die volledige kalender op die webtuiste <<

UIT DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Die Jan van Riebeeckers skryf vandag hul laaste eksamenvraestelle – en ek is seker die vreugdesvure brand hoog noudat die akademiese jaar afgesluit is.

Baie geluk aan elke leerder wat vanjaar hard gewerk het – ons is saam met jul as ouers/voogde trots op ons leerders. Die meeste matrieks se laaste eksamendag het ook aangebreek en daar is enkeles wat nog Maandag die Musiekvraestelle moet skryf.
Die matrieks se uitslae word op Vrydag, 19 Januarie 2024 bekendgemaak. Alle reëlings vir hierdie dag is hier in die nuusbrief beskikbaar.

Die grootste gedeelte van ons beplanning vir 2024 is afgehandel en ek deel graag met u die indeling van belangrike portefeuljes vir 2024:

SMT (Skoolbestuurspan)
Pieter Rademeyer – Skoolhoof
Huibrecht – Waarnemende Adjunkhoof & Dissipline
Liza Serrao – Departementshoof: Akademie
Abré van Heerden – Hoof van Sport
Jaco Dippenaar – Hoof van Musiek & Kultuur
Elize von Versen – Portefeuljehoof: Verryking
Jan Henning – Portefeuljehoof: Grond en Geboue, Veiligheid
Razelle Hanekom – Projekbestuurder & Bemarking

GRAADBESTUUR
Graad 8
Graadhoof: Wilbur Kastoor; Assistent-graadhoof: Carlie Reineke Registerpersoneel: Ruby Parker, Alison Monnig, Sanet Taljaard, Elandré Bosch, Renier Claassen

Graad 9
Graadhoof: Hans-Peter Klink; Assistent-graadhoof: Huibrecht Steyn Registerpersoneel: Corine Raath, Theon Theron, Janet Lotriet, Ananda Visser

Graad 10
Graadhoof: Jan Henning; Assistent-graadhoof: Leandé van Heerden Registerpersoneel: Leandé van Heerden, Annelie Nimmo, Rhonda Jansen van Vuuren

Graad 11
Graadhoof: Lin Olivier
Registerpersoneel: Magda Vrey, Werner Cronjé, Louise Bührmann

Graad 12
Graadhoof: Elize von Versen
Registerpersoneel: Sonet Meyer, Milandré Bezuidenhout, Jaco Dippenaar

HUISPROGRAM
Hoof van die Huisprogram: Leandé van Heerden
Huishoof: Drommedaris – Sonet Meyer
Huishoof: De Goede Hoop – Louise Bührmann
Huishoof: Reijger – Werner Cronjé

LEIERSKAP
Matriekraad & VRL: Huibrecht Steyn
Matriekkomitee: Huibrecht Steyn & Elize von Versen

Alle leerders ontvang eerskomende Maandag hul eksamenskrifte om punte te kontroleer. Verseker asseblief dat u kind(ers) skool bywoon. Die sportprogram vir die volgende twee weke is ook met alle ouers op die skool-WhatsApp-groep gedeel. Dit is baie belangrik dat almal hierdie sportoefeninge getrou bywoon.

Maar vir eers: geniet die naweek saam met u kind!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof

AKADEMIE

Graad 8-11 Meriete aansoeke vir 2023

Alle leerders wat vir meriete-toekennings (2023) vir sport en kultuur wat buite die skool aangebied word in aanmerking wil kom, moet asseblief die onderstaande skakel voor Vrydag, 8 Desember, voltooi:

https://forms.gle/AfyKbgJwn9HZ4BoA7

2023: Graad 12-uitslae

Ons nooi alle graad 12’s en hulle ouers/voogde uit om op 19 Januarie 2024 om 11:00 by ons aan te sluit in die saal om hul matrieksertifikaat te ontvang. Daar sal 'n kort saalbyeenkoms vanaf 11:00 tot 11:45 wees. Ons sien daarna uit om u kind se uitslae te vier!

Let asb. daarop dat die uitslae van voltydse kandidate sal slegs by skole en op die internet beskikbaar wees, en sal nie by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) se Eksamen-kliёntedienssentrum uitgereik word nie.

Neem asseblief kennis: Geen uitslae mag aan kandidate bekend gemaak word en geen inligting in hierdie verband mag vóór 11:00 op Vrydag, 19 Januarie 2024, aan die media verskaf word nie.

Hernasien en herkontrolering van November 2023 se NSS-antwoordskrifte
 • Aansoeke om hernasien en herkontrolering moet via die aanlyn platform op www.eservices.gov.za gerig word.
 • Die sluitingsdatum vir aansoeke vir hernasien is Vrydag, 2 Februarie 2024.
 • Die volgende gelde per vak is van toepassing:
  • Hernasien: R116
  • Herkontrolering: R29
  • Besigtiging: R220

Vakveranderings 2024

Die proses is as volg:

U as ouer/voog voltooi die eerste gedeelte van die vorm en daarna moet u kind asb. sorg dat die huidige vakonderwyser, die beoogde vakonderwyser, asook sy/haar graadhoof die vorm teken. Daarna kan u kind die vorm by die akademiese hoof indien. Die akademiese hoof sal vir u kind 'n toestemmingsbrief gee sodra die WKOD die aansoek goedkeur het en eers daarna mag u kind van vak verander. Kontak me. Liza Serrao (liza.serrao@janvanriebeeck.co.za) indien u nog enige vrae het.
 • Graad 12 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Slegs een verandering. Sperdatum is 6 Desember 2023
 • Graad 11 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 29 Februarie 2024
 • Graad 10 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 7 Junie 2024

Handboeke en skryfbehoeftes vir 2024

Volg die onderskeie skakels vir die lyste met die handboeke en skryfbehoeftes per graad vir 2024.
Let asseblief daarop dat die volgende verander het by die Gr.10-12 handboeklyste:

 • Handboeke moet aangeskaf word vir Dramatiese Kunste. Die ISBN-nommers is in die betrokke dokumente.
 • Gr.10 Engels FAL se voorgeskrewe leesboek is "The Hunger Games" (Boek 1) deur Suzanne Collins. U is welkom om enige weergawe aan te skaf.
Let asseblief daarop dat u sekere handboeke self moet aankoop (aangedui in “aankoop”-kolom) en dat die res van die boeke deur die skool voorsien word vir die akademiese jaar. Die JvR-Rekeningkunde werkboek (graad 8 & 9) is by die skool beskikbaar. Die werkboeke vir Fisiese Wetenskappe en IGO moet op Karri betaal word. Kontak gerus vir me. Turkstra (lize.turkstra@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor Fisiese Wetenskappe en vir me. Reineke (carlie.reineke@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor IGO.

U kan die boeke aankoop via Snapplify (onthou asseblief om u kind se Google Classroom-besonderhede daarvoor te gebruik). Die boeke sal so gou as moontlik aan die begin van die eerste kwartaal by die skool afgelewer word. U kan die boeke ook aankoop op Takealot of by Van Schaik. Die tak in die stad het ons skool se boekelyste; dus sal hulle u vinnig kan help. U kan ook uitvind of leerders in ander grade nie dalk hul boeke wil verkoop nie en die boeke sodoende tweedehands aankoop.

Snapplify

Baie dankie vir u geduld die afgelope week met ons rakende Snapplify. Hierdie is die eerste jaar wat ons saam met hulle werk, dus leer ons baie uit hierdie proses.

Onthou asseblief dat u die leerder(s) se Google Classroom-besonderhede moet gebruik om toegang tot Snapplify te verkry. Indien u die korrekte gebruikersnaam en wagwoord gebruik, maar steeds probleme ondervind, kontak asseblief vir Snapplify by help@snapplify.com. Hulle het ’n span wat flink help om enige probleme uit te stryk.

U sal sien dat sekere boeke as hardekopieë beskikbaar is, en/of as PDF-dokumente. Indien u kind(ers) hardekopieë van boeke gaan gebruik, hoef u slegs die hardkopie aan te koop van boeke wat sodanig op die handboeklys aangedui is. Indien u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak, moet u asseblief die PDF-formaat aanskaf. U hoef dus nie die boeke wat deur die skool voorsien word aan te koop nie, tensy u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak.

Indien sekere boeke nog nie hierdie naweek op die platform beskikbaar is nie, behoort dit teen Maandag beskikbaar te wees.

U is welkom om steeds bestellings op Snapplify te plaas. Die bestellings wat van nou af geplaas word, se boeke word vroeg in die eerste kwartaal by die skool afgelewer.

2023-Handboeke

Leerders moet asseblief alle handboeke wat deur die boekestoor aan hul uitgereik is, gedurende die eksamen inhandig. Boeke word ingehandig die dag na leerders 'n vak se vraestel geskryf het. Indien 'n leerder versuim om handboeke in te handig of boeke verloor het, vra die skool R300 per boek, sodat ons die boek(e) kan vervang. Ons vra asseblief u samewerking in hierdie verband sodat u nie nog verdere onnodige uitgawes gedurende hierdie tyd van die jaar het nie.

KULTUUR

SPORT

Sportprogram: 1-10 Desember 2023

Ouerkomitees vir sport

Die gesegde lui: 'n betrokke leerder, is 'n gelukkige leerder.

Jan van Riebeeck se sportkantoor wil graag 'n nuwe inisiatief loods waar ons ouers meer betrokke wil kry. Die plan is om komitees vir elke sportkode in die skool te stig. Die komitees sal sportdae help fasiliteer, borge vir die sportkode werf / uitwys en betrokke wees by die algemene beplanning vir die toekoms van hul betrokke sportkode.

In kort is dit 'n groep mense wat saam droom om die sportkode na die volgende vlak te neem.

Met die toename in getalle by sport, benodig ons meer infrastruktuur, toerusting, afrigters en meer bereidwillige ouers om te help.

Indien u sou belangstel om deel te word van so 'n groep, e-pos gerus ons sporthoof, Abré van Heerden, by abre.vanheerden@janvanriebeeck.co.za en meld by watter sportkode u graag 'n bydrae wil lewer. Enige insette sal waardeer word!

ALGEMEEN

Kennisgewing: Woonstelblokontwikkeling

Neem asseblief kennis van die onderstaande boodskap van die "Friends of Tamboerskloof Association" (FOTA).

FOTA wil graag belanghebbendes in die area bewus maak van die voorgestelde sesverdieping-woonstelblokontwikkeling "The Aloe" bo die “Swiss Tennisclub” op die hoek van Leeukop en Quarry Hill. U kan meer inligting oor die projek en die beswaarproses kry by https://tinyurl.com/fotadocs

Neem asseblief kennis dat alle besware teen 11 Desember aangeteken moet word.

Lootjie-kompetisie 2023

Al ons leerders het elkeen 'n bladsy met vyf lootjies ontvang om teen R20 elk te verkoop. Hierdie kompetisie, aangebied deur die VRL, is die laaste fondsinsamelingsprojek vir die jaar. Daar is groot pryse om te wen!

Lootjies kos slegs R20 elk en kan met kontant, via SnapScan of op Karri betaal word. Elke leerder se bladsy het 'n SnapScan/Karri-kode op wat kopers kan skandeer om te betaal. Die verwysing wat kopers moet gebruik, is die leerders se unieke betaal-ID (wat op die bladsy sal verskyn).

Ons versoek vriendelik dat elke leerder hul bladsy met die vyf lootjies sal verkoop. Alle bladsye, asook die kontant, moet weer teen Maandag, 4 Desember, by hul registeronderwysers ingehandig word. Indien 'n leerder hul lootjiepapier verloor, sal hul ongelukkig steeds verantwoordelik wees vir die volle waarde van sy/haar lootjiebladsy (5 x R20 = R100).

Ons moedig leerders aan om meer as een bladsy te probeer volmaak - daar is natuurlik ook pryse op die spel vir die leerder wat die meeste lootjies verkoop. Sterkte!

Bybelvasvrae 2024

Ons nooi graag alle belangstellende graad 8 en 9 leerders (in graad 9 en 10 in 2024) uit om in te skryf vir 2024 se Rapportryers Bybelvasvra.

Kom toets jou kennis van die Bybel in hierdie landswye kompetisie. Leerders neem in spanne van 4 deel; dus kry jy ook die geleentheid om spanwerk te oefen. Kontantpryse is as volg: R7 000, R5 000 en R4 000 onderskeidelik vir die eerste, tweede en derde plekke. Die ander sewe spanne wat aan die finaal deelneem, ontvang elkeen R 1 000. Inskrywings kan op Karri gedoen word en beloop R100 per leerder. Die inskrywings sluit op 16 Junie 2024. Verdere inligting en voorbeeldvraestelle is by me. Nimmo beskikbaar wees. Jy kan reeds die Bybeltekste begin navors.

JvR-skoolwinkel

Die skoolwinkel is reeds vanaf Woensdag,1 November, slegs per afspraak oop. Ouers/ Voogde kan vir Sanette (sannette.loggerenberg@Janvanriebeeck.co.za) kontak om 'n afspraak te maak.

Aankope deur Boost Procurement

Boost Procurement is 'n nuwe platvorm / aanlynwinkel waar verskeie produkte aangekoop kan word. Ouers / voogde wat Hoërskool Jan van Riebeeck as hul skool registreer, kan onder die "grade list"-opsie die skool se skryfbehoefte lyste vind en maklik alles aankoop wat u kind/ers benodig. Die skool ontvang kontant terug vir alle aankope wat geregistreerde ouers maak.

Sodra daar 'n grootmaatbestellings deur ouers gemaak is, word die aankope by die skool afgelewer. Aankope kan dan by Roelene van Loggerenberg afgehaal word.

Kyk gerus na die video indien u meer inligting benodig.

ADVERTENSIES

WISKUNDE EN WETENSKAP

Hulpbronne vir Gr 10 tot 12

Elke afdeling is kernagtig en hanteerbaar opgesom om maklik te leer, te onthou en weer te gee.
Dit bevat voorbeeldsomme met stap vir stap verduidelikings.

Besoek gerus hul webtuiste vir meer inligting. https://wenwetenskap.co.za/
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet