> Besoek die volledige 2024 kalender op die webtuiste <

UIT DIE SKOOLHOOF SE KANTOORPieter Rademeyer
Skoolhoof

AKADEMIE

Nuwe 2024-dagprogram

Ons het ’n paar veranderinge aan die dagprogram gemaak:

Ons volg vanaf volgende jaar ’n 10-dagrooster met 7 periodes elke dag van 45 minute elk. Die skooldag begin nou om 07:35 en eindig om 14:15. Alle sport- en kultuuraktiwiteite sal steeds om 14:30 begin.

Die dagprogram en nuwe ordereëlings sal op die eerste skooldag van die nuwe jaar met die leerders bespreek word.

Lees verder

2023: Graad 12-uitslae

Ons nooi alle graad 12’s en hulle ouers/voogde uit om op 19 Januarie 2024 om 11:00 by ons aan te sluit in die saal om hul matrieksertifikaat te ontvang. Daar sal 'n kort saalbyeenkoms vanaf 11:00 tot 11:45 wees. Ons sien daarna uit om u kind se uitslae te vier!

Let asb. daarop dat die uitslae van voltydse kandidate sal slegs by skole en op die internet beskikbaar wees, en sal nie by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) se Eksamen-kliёntedienssentrum uitgereik word nie.

Neem asseblief kennis: Geen uitslae mag aan kandidate bekend gemaak word en geen inligting in hierdie verband mag vóór 11:00 op Vrydag, 19 Januarie 2024, aan die media verskaf word nie.

Hernasien en herkontrolering van November 2023 se NSS-antwoordskrifte
 • Aansoeke om hernasien en herkontrolering moet via die aanlyn platform op www.eservices.gov.za gerig word.
 • Die sluitingsdatum vir aansoeke vir hernasien is Vrydag, 2 Februarie 2024.
 • Die volgende gelde per vak is van toepassing:
  • Hernasien: R116
  • Herkontrolering: R29
  • Besigtiging: R220

Vakveranderings 2024

Die proses is as volg:

U as ouer/voog voltooi die eerste gedeelte van die vorm en daarna moet u kind asb. sorg dat die huidige vakonderwyser, die beoogde vakonderwyser, asook sy/haar graadhoof die vorm teken. Daarna kan u kind die vorm by die akademiese hoof indien. Die akademiese hoof sal vir u kind 'n toestemmingsbrief gee sodra die WKOD die aansoek goedkeur het en eers daarna mag u kind van vak verander. Kontak me. Liza Serrao (liza.serrao@janvanriebeeck.co.za) indien u nog enige vrae het.
 • Graad 12 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Slegs een verandering. Sperdatum is 6 Desember 2023
 • Graad 11 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 29 Februarie 2024
 • Graad 10 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 7 Junie 2024

Handboeke en skryfbehoeftes vir 2024

Volg die onderskeie skakels vir die lyste met die handboeke en skryfbehoeftes per graad vir 2024.
Let asseblief daarop dat die volgende verander het by die Gr.10-12 handboeklyste:

 • Handboeke moet aangeskaf word vir Dramatiese Kunste. Die ISBN-nommers is in die betrokke dokumente.
 • Gr.10 Engels FAL se voorgeskrewe leesboek is "The Hunger Games" (Boek 1) deur Suzanne Collins. U is welkom om enige weergawe aan te skaf.
Let asseblief daarop dat u sekere handboeke self moet aankoop (aangedui in “aankoop”-kolom) en dat die res van die boeke deur die skool voorsien word vir die akademiese jaar. Die JvR-Rekeningkunde werkboek (graad 8 & 9) is by die skool beskikbaar. Die werkboeke vir Fisiese Wetenskappe en IGO moet op Karri betaal word. Kontak gerus vir me. Turkstra (lize.turkstra@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor Fisiese Wetenskappe en vir me. Reineke (carlie.reineke@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor IGO.

U kan die boeke aankoop via Snapplify (onthou asseblief om u kind se Google Classroom-besonderhede daarvoor te gebruik). Die boeke sal so gou as moontlik aan die begin van die eerste kwartaal by die skool afgelewer word. U kan die boeke ook aankoop op Takealot of by Van Schaik. Die tak in die stad het ons skool se boekelyste; dus sal hulle u vinnig kan help. U kan ook uitvind of leerders in ander grade nie dalk hul boeke wil verkoop nie en die boeke sodoende tweedehands aankoop.

Snapplify

Baie dankie vir u geduld die afgelope week met ons rakende Snapplify. Hierdie is die eerste jaar wat ons saam met hulle werk, dus leer ons baie uit hierdie proses.

Onthou asseblief dat u die leerder(s) se Google Classroom-besonderhede moet gebruik om toegang tot Snapplify te verkry. Indien u die korrekte gebruikersnaam en wagwoord gebruik, maar steeds probleme ondervind, kontak asseblief vir Snapplify by help@snapplify.com. Hulle het ’n span wat flink help om enige probleme uit te stryk.

U sal sien dat sekere boeke as hardekopieë beskikbaar is, en/of as PDF-dokumente. Indien u kind(ers) hardekopieë van boeke gaan gebruik, hoef u slegs die hardkopie aan te koop van boeke wat sodanig op die handboeklys aangedui is. Indien u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak, moet u asseblief die PDF-formaat aanskaf. U hoef dus nie die boeke wat deur die skool voorsien word aan te koop nie, tensy u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak.

Indien sekere boeke nog nie hierdie naweek op die platform beskikbaar is nie, behoort dit teen Maandag beskikbaar te wees.

U is welkom om steeds bestellings op Snapplify te plaas. Die bestellings wat van nou af geplaas word, se boeke word vroeg in die eerste kwartaal by die skool afgelewer.

2023-Handboeke

Leerders moet asseblief alle handboeke wat deur die boekestoor aan hul uitgereik is, gedurende die eksamen inhandig. Boeke word ingehandig die dag na leerders 'n vak se vraestel geskryf het. Indien 'n leerder versuim om handboeke in te handig of boeke verloor het, vra die skool R300 per boek, sodat ons die boek(e) kan vervang. Ons vra asseblief u samewerking in hierdie verband sodat u nie nog verdere onnodige uitgawes gedurende hierdie tyd van die jaar het nie.

KULTUUR

SPORT

Nuwe borg sluit by ons atletiekspan aan!

Ons wil baie dankie sê aan Greeff Residential Properties vir hul borgskap van ons splinternuwe rugsakke. Ons top atlete gaan in 2024 met so 'n sak spog.

Gaan kuier gerus vir Greeff Residential Properties in Kloofstraat, hier reg oorkant die skool, vir die koop en verkoop van enige eiendomme.

Kontak hul gerus by 082 779 8317.

JvR atlete oefen saam met Olimpiese-atlete

Ons JvR-atlete het Woensdag,13 Desember, die voorreg gehad om op Coetzenburg in Stellenbosch saam met 'n groep Duitse atlete, wat tans in Suid-Afrika is ter voorbereiding vir hul internasionale deelname aan die Wêreld-atletiekkampioenskappe sowel as die Olimpiese spele, te gaan oefen. Van die atlete het bestaan uit voormalige olimpiese- en wêreldkampioene.

Dit was 'n ongelooflike ervaring gewees om op Coetzenburg te kon wees met ons atlete en soveel te kon leer. Dankie aan Maties Atletiek vir die geleentheid en die gebruik van jul fasiliteite asook dr. Sors Joubert, Hoof van atletiek, vir al u moeite met ons atlete.

ALGEMEEN

Kennisgewing: Woonstelblokontwikkeling

Neem asseblief kennis van die onderstaande boodskap van die "Friends of Tamboerskloof Association" (FOTA).

FOTA wil graag belanghebbendes in die area bewus maak van die voorgestelde sesverdieping-woonstelblokontwikkeling "The Aloe" bo die “Swiss Tennisclub” op die hoek van Leeukop en Quarry Hill. U kan meer inligting oor die projek en die beswaarproses kry by https://tinyurl.com/fotadocs

Neem asseblief kennis dat alle besware teen 11 Desember aangeteken moet word.

Bybelvasvrae 2024

Ons nooi graag alle belangstellende graad 8 en 9-leerders (in graad 9 en 10 in 2024) uit om in te skryf vir 2024 se Rapportryers Bybelvasvra.

Kom toets jou kennis van die Bybel in hierdie landswye kompetisie. Leerders neem in spanne van 4 deel; dus kry jy ook die geleentheid om spanwerk te oefen. Kontantpryse is as volg: R7 000, R5 000 en R4 000 onderskeidelik vir die eerste, tweede en derde plekke. Die ander sewe spanne wat aan die finaal deelneem, ontvang elkeen R 1 000. Inskrywings kan op Karri gedoen word en beloop R100 per leerder. Die inskrywings sluit op 16 Junie 2024. Verdere inligting en voorbeeldvraestelle is by me. Nimmo beskikbaar wees. Jy kan reeds die Bybeltekste begin navors.

JvR-skoolwinkel

Die skoolwinkel is reeds vanaf Woensdag,1 November, slegs per afspraak oop. Ouers/ Voogde kan vir Sanette (sannette.loggerenberg@Janvanriebeeck.co.za) kontak om 'n afspraak te maak.

Aankope deur Boost Procurement

Boost Procurement is 'n nuwe platvorm / aanlynwinkel waar verskeie produkte aangekoop kan word. Ouers / voogde wat Hoërskool Jan van Riebeeck as hul skool registreer, kan onder die "grade list"-opsie die skool se skryfbehoefte lyste vind en maklik alles aankoop wat u kind/ers benodig. Die skool ontvang kontant terug vir alle aankope wat geregistreerde ouers maak.

Sodra daar 'n grootmaatbestellings deur ouers gemaak is, word die aankope by die skool afgelewer. Aankope kan dan by Roelene van Loggerenberg afgehaal word.

Kyk gerus na die video indien u meer inligting benodig.

ADVERTENSIES

WISKUNDE EN WETENSKAP

Hulpbronne vir Gr 10 tot 12

Elke afdeling is kernagtig en hanteerbaar opgesom om maklik te leer, te onthou en weer te gee.
Dit bevat voorbeeldsomme met stap vir stap verduidelikings.

Besoek gerus hul webtuiste vir meer inligting. https://wenwetenskap.co.za/
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet