> Besoek die volledige 2024 kalender op die webtuiste <

UIT DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR

Goeiedag Ouers/Voogde

Ons maak vandag met groot dankbaarheid die skooldeure agter ons toe en weet dat 2023 ’n besondere jaar vir ons skool was.

Ek glo dat elke Jan van Riebeecker vanjaar hier uitnemendheid in alle vorme kon beleef. Die personeel het besonder hard gewerk om aan leerders die geleentheid te bied om te kon ontwikkel – in die klaskamer, op die sportveld en ook op die kulltuurverhoog – sodat hul eindelik die béste weergawe van húlself kon wees.

'n Groot dankie aan elke ouer en voog wat saam met u kind die afgelope jaar die skoolpad gestap het. Dankie ook vir u volgehoue ondersteuning van dit wat ons hier by Jan van Riebeeck doen. Ek is trots en dankbaar vir al die ouers en voogde wat betrokke is by ons skool en inspring om te help en te ondersteun waar nodig.

'n Spesiale woord van dank aan mnre. Kees Snijders (voorsitter), Izak Swanepoel (ondervoorsitter) en die hele beheerliggaam vir ongelooflike ondersteuning en bystand. Jul bydraes op soveel gebiede is van onskatbare waarde.

Ek lig my hoed vir die knap personeelspan wat bereid is om selfs méér as die spreekwoordelike ekstra myl te loop: in die klaskamer, in die administratiewe- en ondersteuningafdeling, in die koshuise, op die kampus; álmal in elke aspek van ons skool. Dankie, Kollegas, vir u harde werk vanjaar!

'n Spesiale woord van dank aan die leierspan en graadhoofde vir die bestuur van u portefeuljes en grade, asook u lojale ondersteuning. Waarnemende adjunkhoof, Huibrecht Steyn, verdien spesiale melding. Dankie vir die saam werk en bestuur van ons skool – jou passie vir ons skool en jou werkywer word opreg waardeer!

Ons groet ook ongelukkig vier kollegas: mee. Rolene van Zyl, Wienkas Jooste, Maritha Strydom en mnr. Geruan Geldenhuys. Baie dankie vir u reusebydrae tot ons akademiese en buitemuurse program. Jul sal beslis gemis word in die personeelkamer, maar veral deur die talle kinders wat jul met jul menswees aangeraak het. Voorspoed vir die nuwe hoofstuk wat op elkeen van jul wag!

Daar is ook soveel ander vriende van die skool wat op besondere wyses in die agtergrond betrokke is by die instandhouding en vooruitgang van ons skool. Ek dink hier aan die JvR100-Trust, die alumni-vereniging, OOV, Vriende van Welgemeend en Boerneefversameling, borge en donateurs en talle ander weldoeners en ondersteuners. Dankie vir u baie tyd en omgee vir ons geliefde skool.

Ons sal in 2024 voortgaan om ’n skoolomgewing te skep waar Afrikaanse jongmense hier onder die mooiste berg kan leer, groei en ontwikkel. Talle opwindende geleenthede wag op elkeen van hul.

Teken ook asb. solank van die belangrikste datums vir die eerste kwartaal aan:

 • Kleureatletiek: 19 Januarie
 • Matriekinligtingaand: 22 Januarie
 • Ouerkuieraand en personeelbekendstelling: 25 Januarie
 • 2023-Prysuitdeling: 31 Januarie (8:30)
 • Opening van ons amfiteater (met Stef Bos): 10 Februarie
 • Fondsinsamelingsfunksie (gala-dinee): 16 Maart
Die volledige skoolkalender is op ons webblad beskikbaar.

Tot dan… geniet die welverdiende Desembervakansie saam met u familie en geliefdes!

Ons gesels weer wanneer die skole op Woensdag, 17 Januarie 2024 heropen. Leerders moet egter op Dinsdag, 16 Januarie reeds hul handboeke en ander registrasiedokumente kom afhaal. Die inligting en tye is in die dokument hier onder.

Mooi wense!

Pieter Rademeyer
Skoolhoof

AKADEMIE

Nuwe 2024-dagprogram

Ons het ’n paar veranderinge aan die dagprogram gemaak:

Ons volg vanaf volgende jaar ’n 10-dagrooster met 7 periodes van 45 minute elk. Die skooldag begin nou om 07:35 en eindig om 14:15. Alle sport- en kultuuraktiwiteite sal steeds om 14:30 begin.

Die dagprogram en nuwe ordereëlings sal op die eerste skooldag van die nuwe jaar met die leerders bespreek word.

2023: Graad 12-uitslae

Ons nooi alle graad 12’s en hulle ouers/voogde uit om op 19 Januarie 2024 om 11:00 by ons aan te sluit in die saal om hul matrieksertifikaat te ontvang. Daar sal 'n kort saalbyeenkoms vanaf 11:00 tot 11:45 wees. Ons sien daarna uit om u kind se uitslae te vier!

Let asb. daarop dat die uitslae van voltydse kandidate sal slegs by skole en op die internet beskikbaar wees, en sal nie by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) se Eksamen-kliёntedienssentrum uitgereik word nie.

Neem asseblief kennis: Geen uitslae mag aan kandidate bekend gemaak word en geen inligting in hierdie verband mag vóór 11:00 op Vrydag, 19 Januarie 2024, aan die media verskaf word nie.

Hernasien en herkontrolering van November 2023 se NSS-antwoordskrifte
 • Aansoeke om hernasien en herkontrolering moet via die aanlyn platform op www.eservices.gov.za gerig word.
 • Die sluitingsdatum vir aansoeke vir hernasien is Vrydag, 2 Februarie 2024.
 • Die volgende gelde per vak is van toepassing:
  • Hernasien: R116
  • Herkontrolering: R29
  • Besigtiging: R220

Vakveranderings 2024

Die proses is as volg:

U as ouer/voog voltooi die eerste gedeelte van die vorm en daarna moet u kind asb. sorg dat die huidige vakonderwyser, die beoogde vakonderwyser, asook sy/haar graadhoof die vorm teken. Daarna kan u kind die vorm by die akademiese hoof indien. Die akademiese hoof sal vir u kind 'n toestemmingsbrief gee sodra die WKOD die aansoek goedkeur het en eers daarna mag u kind van vak verander. Kontak me. Liza Serrao (liza.serrao@janvanriebeeck.co.za) indien u nog enige vrae het.
 • Graad 12 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Slegs een verandering. Sperdatum is 6 Desember 2023
 • Graad 11 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 29 Februarie 2024
 • Graad 10 – Aansoek deur ouer/voog/primêre versorger. Twee veranderinge toegelaat. Sperdatum is 7 Junie 2024

Handboeke en skryfbehoeftes vir 2024

Volg die onderskeie skakels vir die lyste met die handboeke en skryfbehoeftes per graad vir 2024.
Let asseblief daarop dat die volgende verander het by die Gr.10-12 handboeklyste:

 • Handboeke moet aangeskaf word vir Dramatiese Kunste. Die ISBN-nommers is in die betrokke dokumente.
 • Gr.10 Engels FAL se voorgeskrewe leesboek is "The Hunger Games" (Boek 1) deur Suzanne Collins. U is welkom om enige weergawe aan te skaf.
Let asseblief daarop dat u sekere handboeke self moet aankoop (aangedui in “aankoop”-kolom) en dat die res van die boeke deur die skool voorsien word vir die akademiese jaar. Die JvR-Rekeningkunde werkboek (graad 8 & 9) is by die skool beskikbaar. Die werkboeke vir Fisiese Wetenskappe en IGO moet op Karri betaal word. Kontak gerus vir me. Turkstra (lize.turkstra@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor Fisiese Wetenskappe en vir me. Reineke (carlie.reineke@janvanriebeeck.co.za) indien u navrae het oor IGO.

U kan die boeke aankoop via Snapplify (onthou asseblief om u kind se Google Classroom-besonderhede daarvoor te gebruik). Die boeke sal so gou as moontlik aan die begin van die eerste kwartaal by die skool afgelewer word. U kan die boeke ook aankoop op Takealot of by Van Schaik. Die tak in die stad het ons skool se boekelyste; dus sal hulle u vinnig kan help. U kan ook uitvind of leerders in ander grade nie dalk hul boeke wil verkoop nie en die boeke sodoende tweedehands aankoop.

Snapplify

Baie dankie vir u geduld die afgelope week met ons rakende Snapplify. Hierdie is die eerste jaar wat ons saam met hulle werk, dus leer ons baie uit hierdie proses.

Onthou asseblief dat u die leerder(s) se Google Classroom-besonderhede moet gebruik om toegang tot Snapplify te verkry. Indien u die korrekte gebruikersnaam en wagwoord gebruik, maar steeds probleme ondervind, kontak asseblief vir Snapplify by help@snapplify.com. Hulle het ’n span wat flink help om enige probleme uit te stryk.

U sal sien dat sekere boeke as hardekopieë beskikbaar is, en/of as PDF-dokumente. Indien u kind(ers) hardekopieë van boeke gaan gebruik, hoef u slegs die hardkopie aan te koop van boeke wat sodanig op die handboeklys aangedui is. Indien u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak, moet u asseblief die PDF-formaat aanskaf. U hoef dus nie die boeke wat deur die skool voorsien word aan te koop nie, tensy u kind(ers) van e-boeke gebruik gaan maak.

Indien sekere boeke nog nie hierdie naweek op die platform beskikbaar is nie, behoort dit teen Maandag beskikbaar te wees.

U is welkom om steeds bestellings op Snapplify te plaas. Die bestellings wat van nou af geplaas word, se boeke word vroeg in die eerste kwartaal by die skool afgelewer.

2023-Handboeke

Leerders moet asseblief alle handboeke wat deur die boekestoor aan hul uitgereik is, gedurende die eksamen inhandig. Boeke word ingehandig die dag na leerders 'n vak se vraestel geskryf het. Indien 'n leerder versuim om handboeke in te handig of boeke verloor het, vra die skool R300 per boek, sodat ons die boek(e) kan vervang. Ons vra asseblief u samewerking in hierdie verband sodat u nie nog verdere onnodige uitgawes gedurende hierdie tyd van die jaar het nie.

KULTUUR

SPORT

Nuwe borg sluit by ons atletiekspan aan!

Ons wil baie dankie sê aan Greeff Residential Properties vir hul borgskap van ons splinternuwe rugsakke. Ons top atlete gaan in 2024 met so 'n sak spog.

Gaan kuier gerus vir Greeff Residential Properties in Kloofstraat, hier reg oorkant die skool, vir die koop en verkoop van enige eiendomme.

Kontak hul gerus by 082 779 8317.

JvR-atlete oefen saam met Olimpiese atlete

Ons JvR-atlete het Woensdag,13 Desember, die voorreg gehad om op Coetzenburg in Stellenbosch saam met 'n groep Duitse atlete, wat tans in Suid-Afrika is ter voorbereiding vir hul internasionale deelname aan die Wêreld-atletiekkampioenskappe sowel as die Olimpiese spele, te gaan oefen. Van die atlete het bestaan uit voormalige olimpiese- en wêreldkampioene.

Dit was 'n ongelooflike ervaring gewees om op Coetzenburg te kon wees met ons atlete en soveel te kon leer. Dankie aan Maties Atletiek vir die geleentheid en die gebruik van jul fasiliteite asook dr. Sors Joubert, Hoof van atletiek, vir al u moeite met ons atlete.

Atletieknuus: 4de Kwartaal sluit goed af!

Die Jan van Riebeeck-atlete sluit die jaar op 'n hoë noot af met fantastiese prestasies in die TAC Summer Series wat die afgelope naweek op Parow gehou is. Van ons junior atlete wat volgende jaar by ons aansluit het ook onder Jan van Riebeeck se naam deelgeneem en ons sien uit om hul by die JvR-sportfamilie te verwelkom.

Die beste dogter-prestasie van die dag gaan aan Erica Marais wat as 'n o.14 dogter in die o.16-afdeling vir gewigstoot moes deelneem. Sy stoot 'n ongelooflike persoonlike beste van 12.55m. Theo Kawe (o.13) het besluit om die senior manne aan te durf in die 100m en hardloop in winderige weer 'n blitsige 11.19 sekondes - ook 'n persoonlike beste.

Ander uitslae:
 • Erica Marais- Gewigstoot: 1ste
 • Helene Greeff- 400m: 3de
 • Francois Joubert - 300mH: 3de
 • Scarlett van der Merwe -1500m: 1ste
 • Monique de Beer - Hoogspring: 2de; Gewigstoot: 3de
 • Theo Kawe- 100m: 1ste; 200m: 1ste;
 • Re Jean- 800m: 4de
 • Mia van den Berg- 100m: 5de; 300mH: 3de
 • Carla van den Berg - 400mH: 2de
 • Damian Bosch - 600m: 1ste
Met 'n vierde kwartaal vol hoogtepunte vir ons atlete, groet ons eers die mooiste baan in die land en gaan hou vakansie. Met die oog op 2024 gaan ons vinnig uit die blokke spring. Ons byeenkomste begin reeds die eerste week wanneer die skole open. Dit is noodsaaklik dat ons atlete deur die vakansie steeds oefen. Ons sal weer 8 Januarie 2024 by die skool begin oefen. .

Volg asseblief die skakels vir die programme per item wat spesifiek deur ons hoof van atletiek, dr. Sors Joubert, vir ons JvR-atlete uitgewerk is.

Atlete oefen op die volgende programme:
Spronge - Verspring, Driesprong, Hoogspring en Paalspring
Gooie - Gewigstoot, Diskus en Hamergooi
Naellope en hekkies - 100m, 200m, 400m, 90mH, 100mH, 110mH 300mH en 400mH
Lang -en middelafstande - 800m, 1500m, 1500m Hindernis en 3000m

Lees verder

Atletiek: 2024 laat die skote klap

Die eerste sportgeleentheid op die 2024-kalender is ons interhuisatletiek wat reeds die eerste week (Vrydag, 19 Januarie) plaasvind. Ons kies ook na afloop van die byeenkoms 'n span van 25 leerders om ons skool te gaan verteenwoordig by Affies se byeenkoms in Pretoria asook ons interskolespan wat in 2024 aan meer byeenkomste as 'n span gaan deelneem. Die eerste een vind alreeds 27 Januarie by Hoërskool Stellenberg plaas.

Ons wil die atlete so goed as moontlik voorberei vir die 2024-seisoen en vra dat leerders ons atletiekkamp wat op 20 Januarie plaasvind, sal bywoon om op te skerp vir die byeenkomste wat voorlê. Ons sal ook graag 'n paar voormalige en huidige Suid-Afrikaanse kampioene wil inkry om met leerders te kom werk.

Hierdie afrigtingskliniek is vir al die leerders bedoel wat waarskynlik in die interskolespan gaan wees. Indien jy gewoonlik onder die top 3 eindig by interhuis, moedig ons jou aan om die kliniek by te woon. Fondse wat ingesamel word, word aangewend om interskolekostes te help dek.

Aangeheg is die uitnodiging aan atlete om hierdie spogoefenkamp by te woon. Moenie hierdie geleentheid misloop nie, Jan van Riebeeckers!

Winterkode-kondisioneringsprogram vir die vakansie

"The more I practice the luckier I get." - Gary Player

Ons voorseisoen-oefensessies het baie goed afgeloop, maar met 'n baie besige 2024-sportprogram gaan dit ekstra werk van elke leerder vereis wat hul self moet insit gedurende die vakansie. Wanneer die skole begin, is daar onmiddellik al wedstryde en byeenkomste vanaf week 1; dus moet jul fiks, sterk en reg vir 2024 se sport terugkeer na die vakansie.

Aangeheg is die oefenprogram vir al die winterkodes. Wees pligsgetrou en doen jou deel. Jou span het jou nodig in 2024 en die werk wat jy nou insit, sal duidelik wys in die seisoen! Sterkte!

Netbal 2024: Laat die doele sink!

Met 'n 2023 seisoen vol hoogtepunte, pak ons netbal in 2024 met ’n hele paar nuwe toernooie aan. Ons sien uit na Jan van Riebeeck se eie Netbal Premier-liga en ons deelname aan die Bredasdorp, Paarl Gimnasium en Menlo Park-toernooie in 2024 se eerste kwartaal. Ons o.14A-, o.15A-, o.16A- en o.19B-spanne sal in aksie wees by Bredasdorp en ons o.19A-span sal ons by Paarl Gimnasium en Menlo gedurende die vakansie verteenwoordig. Sien in die brief die kostes vir die Bredasdorp-toernooi sowel as belangrike datums vir 2024 se eerste kwartaal.

Rugby 2024: Jan van Riebeeck...

hulle weet nie wat ons weet nie!

Met Jan van Riebeeck se rugbymanne wat 'n goeie voorseisoen agter die rug het, kan die 2024-seisoen maar afskop. Ons sien uit na Jan van Riebeeck se eie Rugby Premier-liga en ook ons deelname aan die Boland Landbou o.19A-toernooi, Wynberg-toernooi sowel as die Paul Roos-skolerugbyfees. Sien in die brief die kostes sowel as belangrike datums vir 2024 kwartaal 1.

Hokkie 2024: Dribble, Shoot, Goal

Met Jan van Riebeeck-hokkie wat van krag tot krag gaan, begin ons 2024 al voor die Maartvakansie met wedstryde en toernooie. Ons sien uit na Jan van Riebeeck se eie Hokkie Premier-liga en ook ons deelname aan die Cape Co-Ed Festival. Ons dogters- en seunsspanne, onder 16 en onder 19, neem aan die fees deel. Sien in die brief die kostes sowel as belangrike datums vir 2024 kwartaal 1.

ALGEMEEN

SLUITKASSIES 2024

Leerders wat nog nie alle artikels uit hul sluitkassies verwyder het nie, moet op 16 Januarie, wanneeer handboeke afgehaal word, dit doen sodat ons die nuwe sluitkassies kan toeken. Alles wat hierna agterbly, sal deur ons verwyder word vir herwinning of skenkings.

Leerders wat ’n sluitkassie wil bespreek vir 2024, kan hul R200.00 direk by me. Nicky Hattingh in die finansieskantoor betaal. Daar is ’n beperkte aantal sluitkassies, so leerders moet flink reageer op die eerste skooldag volgende jaar.

GRAADDAGKAMPE IN 2024

In ons poging om ’n holistiese en gebalanseerde skoolervaring aan ons leerders te bied, probeer ons voortdurend nuwe verrykingsgeleenthede skep waarin leerders meer omtrent hulself, hul maats en die wêreld waarin hul leef, kan leer.

Na ‘n baie suksesvolle ervaring met ons heel eerste graadkampe vanjaar, wil ons voorgaan in 2024 om in Hoërskool Jan van Riebeeck op skooleenheid, skooltrots, skoolgees en ons waardes te fokus – iets waaraan ons voordurend moet aandag gee. Een inisiatief wat ons in 2024 weer wil aanpak wat hierdie skoolaspek aanspreek, is graaddagkampe vir al ons leerders en personeel. Die doel van die graaddagkampe is veelvoudig: die tema van elke graad se dagkamp en die aanbieding daarvan, is spesifiek gekies om sekere doelwitte in daardie spesifieke graad te bereik. Verder kry leerders ook tydens dié dag die geleentheid om aktiwiteite aan te pak en kan so op ’n informele wyse ook hul klasmaats beter leerken. Ons het geluister na al die insette en terugvoering en het die nodige aanpassings gemaak.

Die hele skool (graad 8 tot 12) sal op Dinsdag, 19 Maart 2024 om 7:30 die oggend aanmeld vir hulle dagkamp. Leerders sal weer om 16:30 verdaag en terugkeer huis toe. Leerders sal op Woensdag, 20 Maart om 7:30 aanmeld en die program word daardie Woensdagoggend om 10:00 afgesluit.

Vervoerreëlings indien nodig sal in die nuwe jaar gekommunikeer word.

Die koste per leerder beloop R300 en verskeie betaalopsies word op Karri gelaai. U kan ’n eenmalige betaling maak of nou reeds begin om kleiner betalings te doen soos dit u pas. Alle betalings moet asseblief teen einde Februarie 2024 gefinaliseer wees.

Ons sien baie uit na hierdie verrykingsgeleentheid vir ons leerders! Na verlede jaar se kamp is dit beslis ‘n nuwe jaarlikse instelling wat sy plek verdien op die JvR-kalender .

By voorbaat dankie vir u ondersteuning van hierdie inisiatief.

Lootjiewenners 2023

Baie dankie aan een en elk vir hul bydrae tot ons lootjie-kompetisie vir 2023. Daar was heerlike pryse te wen en ons is seker 'n paar wenners gaan dit baie geniet die vakansie.

Die twee leerders wat die meeste lootjies verkoop het, asook die wenklas, sal in 2024 aangekondig word.

Kaapstadse Juniorstadsraad 2024

Alle leerders in graad 10 en 11 (2024) word uitgenooi om deel te raak van die Kaapstadse Juniorstadsraad. Alle inligting is op die uitnodiging beskikbaar. Let op die sluitingsdatum wat reeds 31 Desember 2023 is.

Bybelvasvrae 2024

Ons nooi graag alle belangstellende graad 8 en 9-leerders (in graad 9 en 10 in 2024) uit om in te skryf vir 2024 se Rapportryers Bybelvasvra.

Kom toets jou kennis van die Bybel in hierdie landswye kompetisie. Leerders neem in spanne van 4 deel; dus kry jy ook die geleentheid om spanwerk te oefen. Kontantpryse is as volg: R7 000, R5 000 en R4 000 onderskeidelik vir die eerste, tweede en derde plekke. Die ander sewe spanne wat aan die finaal deelneem, ontvang elkeen R 1 000. Inskrywings kan op Karri gedoen word en beloop R100 per leerder. Die inskrywings sluit op 16 Junie 2024. Verdere inligting en voorbeeldvraestelle is by me. Nimmo beskikbaar wees. Jy kan reeds die Bybeltekste begin navors.

Aankope deur Boost Procurement

Boost Procurement is 'n nuwe platvorm / aanlynwinkel waar verskeie produkte aangekoop kan word. Ouers / voogde wat Hoërskool Jan van Riebeeck as hul skool registreer, kan onder die "grade list"-opsie die skool se skryfbehoefte lyste vind en maklik alles aankoop wat u kind/ers benodig. Die skool ontvang kontant terug vir alle aankope wat geregistreerde ouers maak.

Sodra daar 'n grootmaatbestellings deur ouers gemaak is, word die aankope by die skool afgelewer. Aankope kan dan by Roelene van Loggerenberg afgehaal word.

Kyk gerus na die video indien u meer inligting benodig.

ADVERTENSIES

WISKUNDE EN WETENSKAP

Hulpbronne vir Gr 10 tot 12

Elke afdeling is kernagtig en hanteerbaar opgesom om maklik te leer, te onthou en weer te gee.
Dit bevat voorbeeldsomme met stap vir stap verduidelikings.

Besoek gerus hul webtuiste vir meer inligting. https://wenwetenskap.co.za/
facebook instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet