Nuusbrief-header
26 Junie 2020

'n Brief uit die kantoor

Geagte Ouer / Voog

Die graad 12’s is reeds ‘n maand terug op die skoolbanke en het al amptelike toetse geskryf. U het vroeër die week die toetsrooster ontvang. Maak asseblief seker dat u kind vir alle amptelike toetse teenwoordig is. Indien u kind siek is of moet selfisoleer, stuur asseblief so gou as moontlik die nodige dokumentasie aan die graadvoog, me Olivier (lin.olivier@janvanriebeeck.co.za).

Volgende week is die laaste week wat die graad 12’s alleen by ons is. Hulle het van Maandag tot Vrydag skool – die koshuisleerders keer ook van eerskomende Maandag af weer terug na die skoolbanke. Graad 12’s woon vir die res van die jaar elke dag almal skool by – hulle graad word nie in helftes verdeel nie.

Die graad 10’s en 11’s sluit vanaf 6 Julie by ons aan. Elke registerklas word in twee verdeel en woon alternatiewe weke skool by. Dit beteken dat u kind een volle week by die skool is, en die daaropvolgende week by die huis studeer. Leerders ontvang op die eerste dag wat hulle skool bywoon die nodige oriëntasie.

Die skool gaan aansoek doen om die graad 8’s en 9’s vroeër te laat terugkeer. Ons sal volgende week met alle graad 8- en 9-ouers in hierdie verband kommunikeer. Die beoogde datum is 20 Julie.

Ouers wat in ryklubs is en dus wil hê hierdie leerders moet in dieselfde week skool bywoon, moet so gou as moontlik hul graadvoog kontak om die nodige reëlings te tref. Ons wil teen die einde van die skooldag Maandag die groepe finaliseer sodat ons die nodige inligting aan ouers kan kan deurgee.

Koshuiskinders in graad 10 en 11 kan almal reeds Sondagaand 5 Julie by koshuis aanmeld. Ouers kan leerders slegs tussen 17:00 en 18:00 inbring. Laat weet asseblief vir me Steyn teen Woensdag 1 Julie indien u kind Sondag 5 Julie koshuis toe kom.

Leerders kom tot verdere kennisgewing met gewone klere skool toe. Dis om te verseker dat klere elke aand gewas word. Riglyne vir kleredrag sal u saam met u kind se bywoningsdatums ontvang. Dit sal op Dinsdag 20 Junie per e-pos aan u gestuur word.

Baie dankie aan alle ouers vir u ondersteuning in hierdie tyd. Kyk mooi na u en u gesin. Bly gesond.

Lizette Visser


Inligting oor UP Wiskunde Olimpiade

Inligting oor UP Wiskunde Olimpiade
Die UP Wiskunde Olimpiade vind van 27 - 31 Julie plaas. Kliek hier vir meer inligting.

Lees verder

Juffrou Visser se boodskap (26 Junie)

Juffrou Visser se boodskap (26 Junie)
https://youtu.be/7RsIgM4QNDA

Lees verder
facebook instagram custom 
MailPoet