Nuusbrief-header
29 Junie 2020

Belangrike boodskap

Geagte ouer / voog

Ek moet u ongelukkig vandag inlig dat een van ons koshuiswerkers positief getoets het vir COVID-19. Die betrokke persoon is tans in isolasie en ontvang mediese sorg. Ons wens die persoon spoedige beterskap toe en dink aan die gesin in hierdie moeilike tyd. Die betrokke koshuiswerker sal eers op 7 Julie weer pligte hervat na 2 weke van isolasie.

Die skool het die volgende maatreëls gevolg:

  • In lyn met die protokol van die WKOD en Departement van Gesondheid, is die koshuisleerders en sommige personeel wat dieselfde skofte gewerk het, in afsondering geplaas totdat die koshuis deur ‘n buitemaatskappy ontsmet is. Die hele koshuis is ontsmet om te verseker dat enige area waar die werker moontlik was, veilig is.
  • Koshuisleerders het deur middel van Google Classroom met hul akademiese program voortgegaan.
  • Die WKOD het bevestig dat alle koshuisleerders na die skool kon terugkeer sodra die koshuis onstmet is. Hulle het vandag weer by die res van hulle graad aangesluit.
  • Die Departement van Gesondheid het reeds kontak-opsporing (‘contact tracing’) gedoen en as gevolg hiervan, is een ander werker tans in selfisolasie. In lyn met die protokol kan almal wat nie nabye kontak gehad het nie, hul normale pligte hervat.
  • Alle koshuispersoneel kom die voorskrifte vir sosiale afstand, die was van hande en die dra van maskers baie streng na.
  • Leerders van die koshuis is onderworpe aan dieselfde streng maatreëls.
Wees asseblief verseker dat die skool, sowel as koshuis, se siftingsproses en sanitasieprogramme volkome in lyn is met die protokol soos bepaal deur die Departement van Gesondheid, die Nasionale Instituut vir Oordraagbare siektes en die WKOD. Die welsyn van ons leerders en personeel is te alle tye ons prioriteit.

Herinner asseblief u kind om gereeld hande te was of ontsmet, altyd ‘n masker te dra en sosiale afstand te handhaaf. Die graad 12’s kom hierdie voorskrifte getrou na en ons vertrou dat ons ander leerders, soos hulle by ons aansluit, ook hierdie verantwoordelikheid met sorg sal nakom sodat ons as ‘n Jan van Riebeeck-familie, na mekaar se welstand sal omsien.

Vriendelike groete
Lizette Visser
facebook instagram custom 
MailPoet