Nuusbrief-header
10 Julie 2020
Geagte Ouers / Voogde

Ons het aansoek gedoen om die grade 8, 9 en 10 vroeër te laat terugkeer skool toe. Groep 1 begin op Maandag 20 Julie en groep 2 (van al 3 grade) begin op Maandag 27 Julie. Leerders is dus een week in die skool en dan weer een week tuis. Die skool en koshuis is heeltemal gereed om al die leerders te ontvang en ons sien uit om die laaste Jan van Riebeeckers wat nog tuis is, terug te verwelkom.

Ouers wat wil hê hul kinders moet in spesifieke groep wees vir saamrygeleenheide (bv as hulle 'n ouer broer of suster het), moet teen eerskomende Maandag op die laatste die graadvoog in kennis stel. Die groepe vir graad 8 en 9 sal teen Dinsdag gefinaliseer en uitgestuur word. Die graad 10's se groepe is reeds aan hulle gestuur.

Graad 8- en 9-leerders kry eerskomende week geen werk op Google Classroom nie. Rus lekker, hou vir oulaas vakansie of haal werk in as jy agter is. Geniet die blaaskansie saam met jou gesin voor die skole weer begin.

Wanneer die leerders terugkom is dit belangrik dat hulle die volgende reëlings oor kleredrag onthou:

  • Vir solank as wat ons in vlak 3 is, dra leerders 'civvies' sodat die klere daagliks gewas kan word. Leerders kan dus nie twee dae na mekaar dieselfde klere dra nie.
  • Die 'uniform' tydens vlak 3 behels die volgende: 'n netjiese langbroek of netjiese denimbroek, toe skoene en 'n 'top' wat nie buitensporige logo's op het nie.
  • Seuns moet geskeer wees. Haarsalonne is wel oop, maar ons aanvaar dat almal nie noodwendig gemaklik is om nou al ‘n haarkapper te besoek nie. Ons aanvaar dus dat hare lank sal wees. Dit moet egter skoon en versorg wees.
  • Die reëls vir juweliersware geld steeds.
  • Leerders kan hul eie maskers dra, maar MOET ELKE DAG 'N MASKER DRA.
Koshuisleerders moet teen eerskomende Woensdag vir me Steyn laat weet of hulle Sondag terugkom koshuis toe al dan nie. Hulle mag slegs tussen 17:00 en 18:00 by die koshuis aanmeld. Leerders wat in die koshuis wil bly in die weke wat hulle nié skoolgaan nie, is welkom. Ouers moet dit ook asseblief so gou doenlik met juf Steyn reël.

Baie belangrik: ouers wat wil aansoek doen vir tydelike kwytskelding van skoolbywoning, het net tot komende Dinsdag om dit te doen. Ons moet die vorms vir die WKOD aanstuur en dan is die geleentheid verby. Die opsies, soos ook in Dinsdag se spesiale nuusbrief uiteengesit is, is as volg:

Opsie 1: Ouers doen aansoek om hul kind tydelik by die huis te hou omdat die kind ‘n komorbititeit het. Ouers moet bylae B1 invul, asook bylae C om aan te dui dat hul die gepaardgaande ouerverantwoordelikhede aanvaar.

Opsie 2: Ouers doen aansoek om hul kind tydelik en voorwaardelik by die huis te hou, al het die kind geen komorbititeite nie. Ouers moet dan bylae B2 invul, asook bylae C om aan te dui dat hul die gepaardgaande verantwoordelikhede aanvaar.

Opsie 3: Ouers onttrek hul kind aan die skool en doen aansoek om tuisondderrig.

Vir beide opsie 1 en 2 sal leerders steeds amptelike toetse en eksamens by die skool moet aflê. Reëlings sal in hierdie verband getref word. Leerders sal nie as afwesig aangedui word nie, maar as tydelik vrygestel van skoolbywoning.

Ouers wat nie om tydelike vryskelding aansoek doen nie, se kind is verplig om skool by te woon. Die gewone reëlings rondom afwesighede geld.


Ouers word ook daaraan herinner om asseblief nie hulle kind skool toe te stuur indien hul nie 100% gesond is nie!

Lees gerus hieronder 'n boodskap vir u almal van ons twee hoofleiers, Dylan Keyser en Lydia-Mari Erasmus.

Vriendelike groete
Lizette Visser

Boodskap van ons hoofleiers


Geagte Jan van Riebeeck-familie.

Ons hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Dit is ongelooflik lekker om meer leerders terug te hê by die skool, al is dit maar net een gedeelte van ons graad 11-groep. Dit voel vir seker vir ons asof dinge weer geleidelik terugkeer na normaal. Vir dié wat nog by die huis is, van julle het ons beslis nie vergeet nie. Ons sien uit daarna om julle op die gegewe tye, soos deur die WKOD voorgeskryf, hier te ontvang!

Jan van Riebeeckers, hou moed. Ons is besig om hierdie pandemie se nuwe uitdagings te oorkom en die beste daarvan te maak. Ons skool dra beslis ons leerders se belange en veiligheid op die hart. Ons sien uit om volgende week weer nuwe gesigte van die graad 11-groep te sien.

Voorspoed vir dit wat voorlê.

Lydia-Mari en Dylan
facebook instagram custom 
MailPoet