Nuusbrief-header
12 Junie 2020

'n Brief uit die kantoor

Geagte ouer / voog

Ons graad 12's het twee weke se skool agter die rug en dis heerlik om weer stemme en energie in ons gange en klaskamers te hê. Dankie ook aan u as ouer vir die goeie bywoning. Ons herinner ouers daaraan dat slegs leerders met komorbititeite toestemming kan verkry om tuis te studeer. Leerders wat siek is se ouers moet asseblief so gou as moontlik die skool laat weet.

Dis ook belangrik dat leerders voor 07:40 soggens by die skool aanmeld, sodat hul geskandeer kan word. Leerders wat laat is veroorsaak heelwat ontwrigting, omdat toegangsbeheer uiters streng toegepas word.

Die kurrikulum vorder fluks en ons graad 12's werk hard. Enkele vakke se assesserings is aangepas en 'n toetsrooster met die datums vir kwartaal 2 sal binnekort beskikbaar gestel word.

Ons is hard aan die beplan vir die terugkeer van die graad 11's en 10's op 6 Julie. Reëlings in hierdie verband sal nader aan die tyd aan ouers en leerders gekommunikeer word. Intussen moet grade 8-11 steeds inskakel op Google Classroom om op datum te bly.

Kyk gerus ook na hierdie video met 'n inset deur die pediatriese pulmonoloog, dr Fiona Kritzinger. Sy bespreek die impak van COVID-19 op leerders jonger as 19 jaar. Dit, tesame met die skool se streng toepassing van COVID-19-voorsorgmaatreëls, behoort u as ouer meer gemoedsrus te gee om u kind terug skool toe te stuur.

Onthou ook, komende Dinsdag is Jeugdag en dus 'n vakansiedag. Gebruik die geleentheid om tyd saam met u kinders te spandeer, want daar is min blaaskans vir die res van die jaar. Die WKOD het nog nie 'n finale kalender vir skoolkwartale uitgegee nie, maar daar gaan beslis hard gewerk word om te verseker dat leerders gereed is om na die volgende graad te vorder.

Vriendelike groete
Lizette Visser

facebook instagram custom 
MailPoet