Nuusbrief-header
25 Junie 2020

Koshuis: Selfisolasie

Geagte Ouer / Voog

Ons koshuisleerders is tans in isolasie, maar ons wil u gerusstel - ons tree slegs voorkomend op. Van ons koshuisleerders was bloot in aanraking met ‘n moontlike COVID-geval (ons wag nog om te hoor wat die uitslag is), maar ons wil eerder versigtig wees in plaas van spyt. Ons tree op volgens die aanbeveling van die WKOD.

Ons wag nog vir die uitslag van die COVID-toets en sal hopelik spoedig daarna weer die koshuis oopstel vir die graad 10’s en graad 11’s wat moet terugkeer. Ons sal u op hoogte hou van sake.

Vriendelike groete

Lizette Visser


facebook instagram custom 
MailPoet