Nuusbrief-header
14 Julie 2020

Terugkeer van grade 8-10

Geagte ouer / voog
Komende Maandag sluit groep 1 (grade 8-10) by huidige graad 12 en graad 11 (groep1) aan. Die week daarna is dit groep 2 weer (grade 8-11)

Graad 10 Groep 1- 20 Julie
Graad 10 Groep 2- 27 Julie
Graad 9 Groep 1- 20 Julie
Graad 9 Groep 2- 27 Julie
Graad 8 Groep 1- 20 Julie
Graad 8 Groep 2- 27 Julie

Grade 8-11 gaan een week skool en het een week af.


Die indeling van die groepe kan u hier (graad 8, graad 9 en graad 10) vind. Groepe is so ingedeel dat sosiale afstand te alle tye in klaskamers toegepas kan word. Leerders kan dus slegs skool toe kom in die week wat hulle groep hier moet wees. Leerders sal een week skool bywoon en die daaropvolgende week tuis studeer deur middel van Google Classroom.
Graad 12’s woon reeds elke dag almal skool by.
Voorsorgmaatreëls wat in plek gesit is
 • Alle skoonmakers is deur 'n buite-instansie opgelei om die klaskamers en algemene gebruiksareas behoorlik te ontsmet.
 • Die skool word elke dag nadat al die leerders vertrek, skoongemaak en deeglik ontsmet.
 • Geen persoon wat nié aan die skool verbonde is, word sonder 'n afspraak op die perseel toegelaat nie.
 • Alle klaskamers en badkamers is met saniteerders toegerus.
 • Alle rekenaarlokale het protokols vir die skoonmaak van 'keyboards' en muise.
 • Elke leerder sal 2 maskers ontvang.
Kleredrag
 • Vir solank as wat ons in vlak 3 is, dra leerders 'civvies' sodat die klere daagliks gewas kan word. Leerders kan dus nie twee dae na mekaar dieselfde klere dra nie.
 • Die 'uniform' tydens vlak 3 behels die volgende: 'n netjiese langbroek of netjiese denimbroek, toe skoene en 'n 'top' wat nie buitensporige logo's op het nie.
 • Seuns moet geskeer wees. Haarsalonne is wel oop, maar ons aanvaar dat almal nie noodwendig gemaklik is om nou al ‘n haarkapper te besoek nie. Ons aanvaar dus dat hare lank sal wees. Dit moet egter skoon en versorg wees.
 • Die reëls vir juweliersware geld steeds.
 • Leerders kan hul eie maskers dra, maar MOET ELKE DAG 'N MASKER DRA.
Aankoms by die skool
 • Leerders wat voor 07:00 by die skool aankom, moet onder die busafdak wag.
 • Leerders tree vanaf 07:00 by die voordeur van die skool aan. Die onderwysers bo by die parkeerterrein sal vir jou aandui waarnatoe jy moet beweeg.
 • 'Screening' of skandering vind by die skool se voordeur plaas.
 • Die leerder se temperatuur sal gemeet word en hy / sy sal die volgende vyf vrae moet beantwoord:

  Het jy koors? Het jy keelseer? Het jy ‘n aanhoudende hoes? Is jy kort van asem? Was jy in die laaste 14 dae in kontak met iemand wat positief vir COVID-19 getoets het?
 • Indien 'n leerder op enige van hierdie vrae positief antwoord, moet hy / sy nie die oggend skool toe kom nie. Leerders mag onder geen omstandighede by die skool wees as hulle nie 100% gesond is nie. Indien 'n leerder se koors bo 38º C is, of hy / sy op een van die vrae positief antwoord, sal hul na ‘n lokaal begelei word waar hul in afsondering sal wag totdat hulle ouers hulle kom haal.
 • Nadat die leerder geskandeer is en gesond verklaar is, beweeg hy / sy direk na hul eerste klas.
 • Die deure sluit om 07:40 vir leerders. Leerders wat laat kom sonder dat die skool in kennis gestel is, sal ongelukkig nie toegelaat word nie.
Busroetes
 • Al ons busroetes voldoen aan die nodige protokols, soos voorgeskryf.
 • Leerders sal geskandeer word voordat hulle op die bus klim. Leerders met koors sal nie op die bus toegelaat word nie. Ouers moet dus asseblief vir hul kind wag totdat die bus vertrek het en nie voor die tyd wegry nie.
In die klaskamer
 • 'n Volledige oriëntering sal op die 1ste dag gedoen word.
 • Leerders se hande sal gesaniteer word voordat hulle by elke klas instap.
 • Hulle mag NIKS by enigiemand leen nie.
 • Leerders dra te alle tye gesigmaskers.
 • Sluitkassies is buite perke.
 • Leerders moet op die eerste dag alle handboeke wat nog in die skool is, huis toe neem.
Dagverloop
 • Ons volg vanaf Maandag dieselfde rooster as wat ons in kwartaal 1 – voor die inperking – gevolg het.
 • Tydens klaswisseling, moet leerders te alle tye 1,5 m van die persoon voor hulle af bly.
 • Sosiale afstand moet ook tydens pouse volgehou word.
 • Leerders mag nie langs iemand anders loop nie.
 • Leerders sal in alle klasse 1,5 meter van ander leerders af sit.
 • Die snoepie sal nie oop wees nie, so sorg asseblief dat u kind genoeg kos inpak.
 • Stuur ‘n Flip File-sakkie saam waarin maskers gesit kan word wanneer leerders eet.
 • Die skool sal om 14:00 uitkom.
 • Leerders mag onder geen omstandighede hul masker gedurende die dag verwyder nie, behalwe wanneer hulle toestemming het om te eet.
Leerders met komorbiditeite
 • Ouers van leerders met komorbititeite moet Addendum B lees en daarna die vorm (Addendum C) invul en voor Maandag aan hul betrokke graadvoog, stuur.
 • Addendum A sit die komorbititeite baie duidelik uiteen.
Koshuis
 • Die nuutste protokol vir die koshuis kan u hier vind.
 • Ouers kan leerders slegs tussen 17:00 en 18:00 Sondagaand by die koshuis aflaai.
 • Ouers gaan leerders aflaai op boonste parkeerarea. Ouers kan nie afklim nie. Leerders ( gesigsmaskers op) met bagasie beweeg af na koshuis.
 • Leerders en ouers moet die koshuis gebeurlikheisplan rakende Covid-19 ontvang saam met inligting wat voog uitstuur oor volgende week se terugkeer.
 • Ouers moet me Steyn teen Woensdag 15 Julie laat weet of hulle wel terugkom koshuis toe en wanneer.
 • Leerders kry geen aandete Sondagaand nie en moet ‘n kospakkie saambring vanaf die huis.
 • Al die inligting wat leerders en ouers moet weet staan reeds in die koshuis Covid-19 beleid.
 • Leerders word slegs tot die koshuis toegelaat wanneer hul graadgroep na die skool terugkeer.
Hoe ouers ons kan ondersteun
 • Moenie u kind skool toe stuur as hy / sy enige van die volgende simptome het nie: koors, hoes, seer keel, rooi oë, kortasem or sukkel om asem te haal, lyfseer, ruik of proe niks, naarheid, diarree, moegheid of swak voel.
 • U mag nie uit u motor klim wanneer u u kind by die skool aflaai nie.
 • Verseker dat die skool u korrekte kontakbesonderhede het indien ons u dringend moet skakel.
 • Indien dit noodsaaklik is om iemand by die skool persoonlik te kom spreek, moet u 24 uur voor die tyd 'n afspraak maak, anders sal u nie toegang tot die skool verkry nie.
 • Alle persone wat wel 'n afspraak by die skool nakom, sal geskandeer word.
Ons is vol vertroue dat hulle aan al die veiligheidsmaatreëls gaan voldoen. Ter wille van die veiligheid van al ons personeel en leerders, sal daar egter streng opgetree word teen leerders wat nie by die maatreëls hou nie. Hulle sal onmiddelik huis toe gestuur word.
Vriendelike groete
Lizette Visser
facebook instagram custom 
MailPoet