Nuusbrief-header
21 Julie 2020
Die skool se telefoon is tans buite werking. Stuur asseblief 'n e-pos na die betrokke personeellid met wie u in kontak wil tree. Hulle sal so spoedig moontlik met u in verbinding tree.

Let ook asseblief op dat die skool se WhatsApp-lyn slegs vir eenrigtingkommunikasie gebruik word en geen navrae sal daar beantwoord word nie.
facebook instagram custom 
MailPoet