Nuusbrief-header
24 Julie 2020

Belangrike kennisgewing

Geagte ouer / voog

Na pres Cyril Ramaphosa se aankondiging gisteraand, moes ons noodgedwonge ons program verander. Ongelukkig is daar ‘n groep graad 8-, 9- en 10-leerders wat nog nie hierdie kwartaal in die skool was nie. Ons sien uit daarna om hulle so gou as moontlik by ons te ontvang. Die skool het nog geen inligting ontvang oor die verlenging van die skooljaar tot in 2021 nie. Sodra ons kennis kry, sal ons dit aan u deurgee.

Ons graad 12’s en hulle onderwysers het baie hard gewerk die afgelope tyd. Feitlik al die vakke het reeds hul sillabus afgehandel en het genoeg tyd om behoorlike hersiening te doen voor die NSS-eksamen aan die einde van die jaar. Dit is dus belangrik dat die graad 12’s, en die onderwysers, in die komende week genoeg rus sodat hulle nuwe lus en energie het vir die res van die akademiese jaar. Daar sal dus volgende week geen werk op Google Classroom geplaas word nie. Leerders word aangemoedig om die tyd te benut om agterstallige werk in te haal, indien nodig.

Die reëlings vir die volgende paar weke is nou as volg:

27 – 31 Julie: Vakansie vir alle onderwysers, leerders en terreinpersoneel. Die skool is gesluit vir die week.

3 – 7 Augustus: Individuele intervensieklasse vir graad 12-leerders. Leerders maak op ‘n individuele basis deur middel van Google Classroom ‘n afspraak met hulle vakonderwysers. Onderwysers is beskikbaar tussen 8:00 en 13:00 elke dag.

6 Augustus: Graad 12 IGO klas vanaf 8:00 – 12:00

7 Augustus: Graad 12 FW klas vanaf 8:00 – 12:00

Let asseblief daarop dat die klasse op 6 en 7 Augustus verpligtend is.

10 en 11 Augustus: Skoolvakansiedae

12 Augustus: Alle graad 12’s meld aan.
Graad 8, 9, 10 en 11 groep 2 meld aan.

17 Augustus: Graad 8 – 11 Groep 1; alle graad 12’s

24 Augustus: Graad 8 – 11 Groep 2; alle graad 12’s

Reëlings in verband met die toetsweek sal in die week van 3 Augustus aan u deurgegee word.

Die voorlopige begindatum vir die Graad 12-rekordeksamen is Maandag 31 Augustus.

COVID-19 veiligheidsmaatreëls
  • Leerders en ouers moet daarop let dat ‘buffs’ nie aanvaarbaar is nie. Leerders moet ‘n masker dra.
  • Vanaf 3 Augustus sal leerders wel ‘n plastiekskerm mag dra wanneer hulle in ‘n klas is. Die skerm mag nie tydens pouses of klaswisselings gedra word nie.
  • Plastiekskerms is teen R45 stuk by die klerebank te koop.
Vanaf 17 Augustus sal ons weer begin om ons skooluniforms te dra. Die voorkomsreëls soos uiteengesit in die skool se gedragskode, tree dan ook weer in werking. Leerders het dus genoeg tyd om haarafsprake te maak sodat hulle aan die voorskrifte voldoen.

Sien ook hierdie brief van die Hoof van Onderwys in die Wes-Kaap spesiaal vir al ons graad 12’s. Dit bevat onder andere waardevolle verwysings na hulpbronne.

Ons wens al ons leerders en hul gesinne ‘n lekker blaaskans toe. Geniet die gesinstyd en bly gesond.

Vriendelike groete
Nadine
facebook instagram custom 
MailPoet