Nuusbrief-header
11 September 2020
Geagte ouer / voog

Rekordeksamen en toetsreeks
Die skool kom vanaf Maandag tot en met 25 September elke dag om 11:50 uit. Leerders moet steeds teen 7:30 op die laatste aanmeld vir die nodige skandering voordat die skool om 7:40 begin.

Vanaf 14 – 18 September kom slegs die graad 10’s, 11’s en 12’s skool toe vir hul toetsreeks en rekordeksamen.

Vanaf 21 – 25 September kom slegs die graad 8’s, 9’s en 12’s skool toe vir hul toetsreeks en rekordeksamen.

Graad 12’s hoef slegs skool by te woon op die dae wat hul eksamen skryf.

Let wel dat Graad 12’s wat op 14 September LW skryf, eers om 13:35 klaarmaak. Leerders met ekstra skryftyd, skryf om 14:00 klaar. Hierdie leerders moet asseblief hul eie vervoerreëlings tref.

Vir u gerief word die eksamenrooster, sowel as toetsrooster, weer hier vir u ingesluit.

Leeders moet na skandering by hul aangewese klas aanmeld. Klasse is so ingedeel dat ons aan die COVID voorskrifte voldoen.

Leerders wat vorms B1 en B2 ingevul het, en deur die WKOD goedgekeur is om tuis te studeer as gevolg van komorbititeite, sal in ‘n aparte lokaal skryf. Hierdie leerders sal ‘n e-pos ontvang.

Indien ‘n leerder afwesig is vir ‘n toets of eksamen, moet die skool ingelig word en ‘n mediese sertifikaat verskaf word.

Herregistrasievorms
Alle leerders het herregistrasievorms vir die skool sowel as die koshuis ontvang. Dit moet voltooi word en so gou as moontlik teruggestuur word. Geen leerder word volgende jaar toegelaat indien die vorms nie voltooi en teruggestuur is nie.

Koshuissake
Gr 8 en 9 leerders wat in die koshuis wil bly gedurende die komende afweek se ouers moet Me Steyn per epos / wattsapp laat weet. Leerders moet Sondagaand om 17:00 by Huis Jordaan aanmeld. Leerders kan nie in die middel van die week ariveer nie.

Graad 9 vakkeuses
Ouers word herinner aan die vakkeuse inligtingstuk wat Maandag aan alle graad 9 ouers per e-pos gestuur is. Spandeer asseblief tyd om dit saam met u kind deur te werk.

Daar is ook ‘n "Google Classroom" vir graad 9 vakkeuses. Alle graad 9 leerders is per epos na die klas uitgenooi. Al die inligting rondom vakkeuses en inligting oor nuwe vakke is daar beskikbaar.

Leerders se vakkeuse moet elektronies teen Donderdag 22 Oktober voltooi word.

Vakansiedatums
Ons herinner u aan die datums vir die skoolkwartale vir die res van die jaar. Die derde kwartaal eindig op 23 Oktober.

Kwartaal 4 duur vanaf Maandag 2 November tot Dinsdag 15 Desember.

Nuwe personeel
Ons verwelkom vir Me Lindia Fritz wat op 1 September by ons aangesluit het as ontvangsdame en sekretaresse vir die skoolhoof. U kan haar e-pos by ontvangs@janvanriebeeck.co.za.

Mnr Bryan Schwartz het ook op 1 September begin as terreinbestuurder. U kan hom kontak deur die skool te skakel.

Me Karien Schultz het op 1 September as fondsinsamelaar begin werk.

ATKV Tienertoneel
Ons is baie trots op Betsie Wilke (Graad 12) en Elzaan Daniels (Graad 11) wat aangewys is as twee van die top 20 inskrywings in die ATKV Tienertoneelkompetisie. Daar was 230 inskrywings van oor die hele land, so dit is ‘n besondere prestasie. Ons hou vir hulle duime was in die semi-finaal.

Laastens herinner ons ouers om dadelik met hul kind se betrokke graadvoog te skakel indien nodig.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet