Nuusbrief-header
18 September 2020
Geagte ouer / voog

SBL tussenverkiesing en COVID begroting
Ons herinner u aan die tussenverkiesing vir 2 ouerlede van die SBL wat eerskomende Maandagaand om 18:00 plaasvind. U kan Maandagaand by die vergadering nog kandidate nomineer.

Ons lê by dieselfde vergadering ook die aangepaste COVID begroting vir 2020 aan ouers voor.

Herregistrasie
Ons herinner u aan die herregistrasievorms vir 2021 wat so gou moontlik moet terugkom skool toe. Koshuisleerders het ook vorms vir die koshuis ontvang.

Hersiene promosie voorskrifte vir graad 10 en graad 11 vir 2020
Die DBE het nuwe promosie voorskrifte vir graad 10 en 11 aangekondig vir die einde van hierdie jaar. Leerders se SBA sal 60% van hulle finale punt vorm, en die einde van die jaar se eksamen 40% van hul finale punt. Hierdie reëling is slegs vir 2020 geldig.

Graad 8 en 9’s se voorskrifte bly dieselfde.

Assesserings en skoolrapport
Assesserings vind nog plaas tot aan die einde van die kwartaal. Dis dus belangrik dat leerders skool bywoon tot en met 22 Oktober. Leerders ontvang hul rapporte op die laaste dag van hul skoolbywoning hierdie kwartaal.

Gesigskerms
Leerders wie se ouers plastiek gesigskerms via Karri bestel en betaal het, moet dit so gou as moontlik by Petula afhaal.

Skooluniform
Leerders wat gedurende skoolure skool toe kom, moet skooluniform aanhê. In September kan leerders winter of somer uniform dra. Vanaf 1 Oktober dra ons somer uniform.

Ons het reeds navrae gedoen oor wanneer alle leerders weer mag terugkeer skool toe. Sodra ons klarigheid ontvang het, sal ons onmiddelik met u kommunikeer.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof

facebook instagram custom 
MailPoet