Nuusbrief-header
28 Augustus 2020
Geagte ouer / voog

Ons herinner u aan die tussenverkiesing vir twee ouerlede van die SBL op Maandag 21 September om 18:00. Die hersiene (COVID) begroting sal ook voorgelê word. Die amptelike kennisgewing sluit ons weer vir u gerief hier in.

Die telefooonnommer vir Huis Jordaan het verander. Kontak in die vervolg die superintendent by 021 879 3175. U kan die matrone en kombuis skakel by 021 879 3174.

Reëlings in verband met die toetsreeks en eksamen vir leerders wat tuis studeer sal in volgende week se nuusbrief deurgegee word. Afbakenings vir die toetsreeks word deur onderwysers op Google Classroom beskikbaar gemaak.

Leerders wat belangstel om aan die WITS-Wiskundekompetisie deel te neem, kan registreer deur gebruik te maak van die volgende skakel: http://wmc.ms.wits.ac.za/wmc-app/Student?sch=DQelLJWljGgwC4D. Deelname aan die kompetisie is gratis. Die WITS-Wiskundekompetisie vind plaas in die week van 14 – 20 September 2020.

Die graad 9's ontvang tans inligting oor vakke wat in Graad 10 - 12 aangebied word. Hulle sal in Oktober hul vakkeuses vir volgende jaar moet maak. Leerders en ouers sal volgende week 'n inligtingsdokument hieroor ontvang. Die WKOD se inligtingstuk (Oorgang van graad 9 tot graad 10: Wenke vir suskes) word hier vir u aangeheg. Gebruik dit gerus om met u kind in gesprek te tree oor hierdie baie belangrike besluit wat hy / sy moet neem. Leerders (groep 1) het reeds 'n harde kopie ontvang. Groep 2 ontvang dit volgende week.

Die verkiesingsveldtog vir die VRL 2021 (Graad 8 - 11) asook die Matriekraad en ander leiersposisies, het hierdie week begin. Die proses word tans aan leerders verduidelik.

Die sluitingsdatum vir die finale inhandiging van nominasies is Maandag 14 September en die verkiesingsveldtog self vind vanaf 15 September plaas wanneer leerderaansoeke in die voorportaal uitgestal word.

Alle aansoeke, tesame met die ondertekende gedragskode & A4 getikte folio, moet persoonlik by Me. H H Steyn voor of op die sluitingsdatum ingehandig word. Leerders wat vanaf die huis studeer kan dit per e-pos stuur aan Huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za

Die Pieter Kooij musiekkompetisie se gala konsert word Saterdag 5 September om 19:30 aanlyn uitgesaai. Kaartjies kos R50 en u kan dit by Quicket aankoop en wel by die volgende skakel: https://www.quicket.co.za/events/112261-pieter-kooij-music-competition-2020-pieter-kooij-musiekkompetisie?preview=t#/

Laastens kan u gerus inskakel op RSG op Maandag 31 Augustus om 19:30, of Die Groot Ontbyt (DStv kanaal 144) op Dinsdag 1 September tussen 7:30 en 8:00 om te luister na onderhoude met Jonadrie van Aardt, wenner van Sarie se Nuwe Gesig.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof>> Besoek die volledige kalender op die webtuiste <<
facebook instagram custom 
MailPoet