Nuusbrief-header
21 Augustus 2020
Geagte ouer / voog

SBL tussenverkiesing

Twee ouerlede van die SBL het aan die einde van 2019 uit die SBL getree omdat hulle kinders die skool verlaat het. Die kennisgewing vir ‘n tussenverkiesing vir twee ouerlede van die SBL, kan u hier vind. Die vergadering vind op Maandag 21 September plaas.

Die benoemingsvorm kan u hier aflaai. Die voltooide nominasievorm moet by die skool ingehandig word teen 14 September 2020.

By dieselfde geleenheid sal die aangepasde (COVID) begroting voorgelê word.

Graad 12 sake

Die graad 12’s nader die einde van hulle akademiese jaar. Hul daaglikse bywoning is goed en hulle is hard aan die werk. Ons sluit die toetsrooster vir u kennisname hier in.

Die graad 12 rekordeksamen moes noodgedwonge met ‘n week uitgestel word. Die eksamen neem nou op 14 September ‘n aanvang. U kan die rooster hier vind.

Ouers moet daarop let dat skoolbywoning vir graad 12’s die 10 dae na die rekordeksamen van kardinale belang is. Dit is onderwysers se enigste geleenheid om antwoordstelle te bespreek en remediërende onderrig te gee voor die NSS eksamen net na die vakansie ‘n aanvang neem.

Die rooster vir die finale NSS eksamen, kan u hier aflaai. Drie vraestelle word reeds voor die Oktobervakansie geskryf

Toetsweek vir grade 8 – 11

U kan die toetsrooster vir grade 8 – 11 hier aflaai. Skryftye sal teen die begin van September aan u deurgestuur word.

Koshuisaangeleenthede

Let daarop dat koshuisleerders vir die volle kwartaal in koshuis gehuisves kan word (naweke ingesluit), ongeag die groepe en ook die verskillende grade se toetsreeks datums. Graad 8 en 9 leerders kan dus die week voor hulle toetsreeks nog steeds gebruik maak van vol koshuisverblyf.

Matrieks wat koshuisinwoners is, kan gedurende die Oktober vakansie – wat vir hulle ‘n blokweek is - gebruik maak van koshuisverblyf ter voorbereiding vir hulle eindeksamen. Ouers moet dit skriftelik aan Me Steyn kommunikeer as hulle daarvan wil gebruik maak.

Graad 9 vakkeuses

As gevolg van die COVID pandemie, kan ons nie die gebruiklike inligtingsaand vir vakkeuses hou nie. Die graad 9’s sal wel in die volgende weke inligting oor alle graad 10 vakke ontvang. Die graadvoog is in beheer van hierdie program.

Daar is ook ‘n geleenheid vir ouers wat hul kinders wil laat toets. ‘n Brief van Me Norma Moller, ‘n voorligtingsielkundige verbonde van die Universiteit van Stellenbosch, kan u hier vind.

Die WKOD bied ook op 25 Augustus vanaf 15:00 – 16:30 ‘n webinar aan oor vakkeuses. U kan vir die webinar inskryf by die volgende skakel: https://ggle.io/3KBE

Laastens wens ons ook vir Jonadrie van Aardt in graad 12 geluk. Sy is Maandag aangewys as die eerste wenner van Sarie se Nuwe Gesig. Koop gerus die nuutste uitgawe van die tydskrif met haar op die voorblad.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
>> Besoek die volledige kalender op die webtuiste <<
facebook instagram custom 
MailPoet