Nuusbrief-header
16 Oktober 2020
Geagte ouer / voog

COVID en graad 12’s
Al ons leerders werk baie goed saam in die skool om COVID protokols na te kom. Ons beklemtoon dat ouers moet toesien dat leerders ook na ure die nodige voorsorgmaatreëls nakom. Ons graad 12's se eindeksamen begin volgende week en dis uiters belangrik dat alle Jan van Riebeeckers saamwerk om die leerders en personeel se veiligheid te verseker.

Graad 12's wat COVID positief toets, sal eers in Junie 2021 hul eksamen kan voltooi en dit sal nog verdere ontwrigting vir hierdie leerders veroorsaak.

Reëlings vir graad 12 vir Maandag 19 Oktober
Graad 12's skryf Maandag 19 Oktober hul eerste NSS eksamen: Lewensoriëntering. Hulle moet die gewone tyd by die skool aanmeld. Hulle moet hul ID dokument saambring om toegang tot die eksamen te verkry. 'n Paspoort sal ook voldoende wees. Geboortesertifikate sal slegs in uiterste gevalle toegelaat word en moet voor die tyd deur Me Steyn, die hoofopsiener, goedgekeur word.

Die graad 12's ontvang ook Maandag hul instapkaarte, sowel as die eksamenreëlings. Hulle verdaag om 12:00.

Leierskapsverkiesing
Die leiers vir 2021 word vandag en Maandag gekies. Graad 10 en 11, sowel as groep 1 van graad 8 en 9, stem vandag. Groep 2 van Gr 8 en 9 stem Maandag 19 Oktober by die skool. Reëlings in verband met die bekendmaking van die leiers sal volgende week deurgegee word.

Die MR en VRL van 2020 se afsluitingsfunksie vind Maandag 19 Oktober plaas in die Welgemeend.

Busopname
Ons vra dat ouers wat nog nie die busopname voltooi het nie, dit asseblief doen by die volgende skakel. Ons het die inligting nodig om te beplan vir 2021.

Skakel_busroetes opname

Rapporte
Graad 8 en 9 leerders in groep 1 het vandag hul rapporte ontvang. Baie van ons leerders het duidelik hard gewerk sedert April toe die grendelstaat begin het en is beloon met goeie rapporte.

Tweekamp
WP Tweekamp (www.wpbiathlon.co.za) begin op 24 Oktober met die 2020/2021 seisoen. Streng maatreëls is in plek om die verspreiding van COVID-19 te voorkom.

Jan van Riebeeckers (leerders en ouers - tweekamp kan‘n heerlike, gesonde gesinsaktiwiteit wees) word aangemoedig om deel van WP-Tweekamp te word. Vir meer inligting raadpleeg die volgende skakel:
INFO letter

Enige leerder wat meer inligting verlang, spreek asseblief vir Mnr Cronje.

Koshuissake
Matriekleerders wat in Huis Jordaan woon en hierdie vakansie in die koshuis wil blok, moet teen Woensdag21 Oktober vir Me Steyn skriftelik laat weet.

Die graad 12's se koshuiskersete vind Dinsdagaand 20 Oktober plaas in die Welgemeend.

Die res van die koshuis se kersete is eers in kwartaal 4.

Sport
Ons wil graag in kwartaal 4 'n sportbelaaide kwartaal hê. Ons gaan 'n reeks mini-toernooie hou.

Ons versoek dus die volgende van leerders:

Tennisspelers moet deur die loop van die week by Juffrou Besuidenhout inskryf vir die JvR ope. Ons hoop om dus 'n seun en meisie JvR kampioen te kroon voor einde 2020.

Krieket spelers moet hul name vir Mnr Griessel gee, (seuns) en Juffrou du Plessis (meisies).

Voornemende 'Trail runners' moet reëlings tref by Juffrou Steyn.

Ons werk nog aan 'n plan vir hokkie, maar het nog nie die groen lig nie. Juffrou Meyer sou egter graag wil weet hoe groot die behoefte is, so hokkiespelers moet by haar aanmeld.

Mnr Allen Stubbs kan reeds volgende week met swemlesse begin. Alle lesse sal egter in sy private hoedanigheid aangebied word. Swemmers kan hom gerus kontak by 0733187603. Hy sal ook gedurende die vakansie beskikbaar wees en beplan om dan 'n swemkliniek aan te bied.

Ons beplan 'n touchrugbytoernooi vir die manne wat nie kon rugby speel nie.

Meisies wat graag die nuwe netbalbane will toets moet 'n draai by Juffrou Gouws of Olivier maak.

Alle sporte sal beoefen word in ooreenstemming met Covid19 regulasies.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof

facebook instagram custom 
MailPoet