Nuusbrief-header
25 September 2020
Geagte ouer / voog

Skoolure vir die volgende twee weke
Die graad 8 - 11 toetsreekse is afgehandel. Skoolure is vanaf eerskomende Maandag vir alle graad 8 - 11's dus weer normaal, vanaf 7:40 - 14:05. Graad 12's kom steeds om 11:40 uit nadat hul hul dag se vak geskryf het. Graad 12's wat vir die bus moet wag om huis toe te gaan, sal in 'n lokaal kan studeer.

Vanaf Donderdag 8 Oktober kom alle graad 12's ook om 14:05 uit. Die laaste paar weke van hierdie kwartaal is krities belangrik vir matrieks om elke dag skool by te woon. Hulle rekordeksamens word bespreek en remediërende onderrig vind plaas waar nodig.

Matrieks se laaste dag op die skoolbanke is Donderdag 22 Oktober. Op Vrydag 23 Oktober is die matrieks se Witrokdag. Hulle het reeds hul uitnodigings ontvang. Reëlings in hierdie verband word volgende week aan alle matriekouers deurgegee.

As gevolg van COVID maatreëls word slegs die graad 12's en enkele graad 8's en 11's na Witrokdag uitgenooi. Alle leerders se kwartaal sluit dus af op Donderdag 22 Oktober.

Ons herinner ook dat alle graad 12's op Maandag 19 Oktober hulle finale NSS LO vraestel skryf.

Assesseringssprogram vir die res van die kwartaal
Daar is nog enkele assesserings wat in die res van die kwartaal afgelê word. Kry die program hier.

Let daarop dat leerders met komorbititeite hierdie assesserings by die skool moet kom aflê. Graadvoogde sal ouers kontak om die reëlings te bevestig.

Graad 8 en 9 slaagveresistes
Die DBE het die slaagvereistes vir graad 8 en 9 vir 2020 aangepas. Leerders se SBA (assesserings in die loop van die jaar afgelê) tel 80% van hul finale punt, en die eksamen aan die einde van die jaar slegs 20% van hulle finale punt.

Noodhulpkursus
Ons herinner u aan die noodhulpkursus wat leerders kan bywoon. Alle leerders is welkom en daar nog plekke beskikbaar.

Datum: Saterdag 10 en 17 Oktober 2020
Tyd: 9:00 tot 14:00
Koste: R500 per leerder (Betaalbaar op Karri voor 30 September)
Teken op by die skakel: http://bit.ly/NoodhulpVlak1
Navra: Juf du Plessis - jean.duplessis@janvanriebeeck.co.za

Skaak
Jan van Riebeeck Skaak het verlede week begin deelneem aan ‘n nasionale aanlyn-skaaktoernooi gehuisves op chess.com wat deur Maties Sport ondersteun word. Spelers van klubs in Suid-Afrika speel aanlyn teen mekaar vir die volgende drie maande. Ons het Vrydag, 18 September om 18:00 teen NWU Mafikeng koppe gestamp. Alhoewel ons die knie moes buig die aand, het ons die universiteitstudente harde bene in die proses laat kou.

Die spelers wat Vrydag gespeel het was Francois Theron (suksesvolste speler van die span), Gerard Snijders, Lienke du Preez, Peet Karsten, Katrien du Preez en Liezel Snijders

Vir die resultate raadpleeg: https://results.scorchapp.co.uk/t/schoolschessleague/standings

Laastens wil ons medelye betoon met die familie van Gawie Fagan wat verlede week oorlede is. Ons innige meegevoel aan Gwen en die familie gaan gepaard met groot dankbaarheid aan die ouerpaar vir die besondere en onselfsugtige bydrae wat hulle saam-saam aan die opknappoing, instandhouding en voortgesette nut van ons ou herehuis en die Boerneef-versameling gelewer het.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof

facebook instagram custom 
MailPoet