Nuusbrief-header
2 Oktober 2020
Geagte ouer / voog

Nuwe verkose ouerlede van die SBL
Baie geluk aan Mnr Kees Snijders en Mnr Izak Swanepoel wat Maandagaand verkies is tot die SBL vir die res van die termyn. Beide hierdie ouers het reeds hierdie jaar 'n reuse bydrae gelewer tot voordeel van Hoërskool Jan van Riebeeck en ons het groot waardering vir hulle onbaatsugtige bydraes.

Matriekprogram tot 23 Oktober
Die graad 12’s skryf die laaste vak van hulle rekordeksamen eerskomende Donderdag 8 Oktober. Ons verwag alle graad 12’s terug op die skoolbanke vanaf Vrydag 9 Oktober. Dis van kardinale belang dat matrieks teenwoordig is vir die uitdeel en behandeling van hul eksamenskrifte, asook vir remediërende onderrig en hersiening.

Hulle moet elke dag skool bywoon tot en met Donderdag 22 Oktober, wat amptelik hul laaste skooldag op die skoolbanke is. Vrydag 23 Oktober is hulle Witrokdag en hulle eksamen begin amptelik Donderdag 5 November met Engels Eerste Addisionele Taal Vraestel 1.

Graad 8 – 11 program tot 22 Oktober
Die WKOD het nuwe protokols vir COVID ingestel. Die skool ondersoek tans die moontlikheid om die res van die leerders elke dag terug te bring skool toe met die nodige veiligheidsmaatreëls in plek. Ons tref ook reëlings vir die hervat van ‘n beperkte sportprogram. Sodra ons uitsluitsel hieroor het, sal ons u in kennis stel.

Wëreldkennis Olimpiade
Die Wêreldkennis Olimpiade vind hierdie jaar aanlyn plaas op 8 Oktober. Die leerders wat ingeskryf het, sal die skakel per e-pos en selfoon ontvang. Hulle kan die vrae op 'n rekenaar of op hul selfoon beantwoord enige tyd tussen 8.00 en 20.00 op die dag. Dit sal ongeveer 'n halfuur neem om te voltooi.

Skaak
Jan van Riebeeck Skaak het op Woensdag, 30 September 2020, ‘n volgende rondte in die Maties Aanlyn-toernooi teen Manyanani Chess Club gespeel. Helaas met al ses ons spelers teenwoordig om 7 uur slaggereed, het net Francois, Lienke en Katrien kon speel: die ander klub was nie voltallig nie. Ons slaag egter nie om ‘n bord te wen nie. Ons hoërskoolleerders het weer eens hul man (of vrou) gestaan teen die ander volwasse spelers met hoër skaakgraderings (vir meer inligting oor skaakgraderings: https://bit.ly/3cJvoOh).

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet