Nuusbrief-header
04 Desember 2020
Geagte ouer / voog

Skrywe van ons nuwe skoolhoof

Ons begin hierdie week se nuusbrief met ‘n skrywe van ons nuwe skoolhoof, Mnr Pieter Rademeyer:

Beste leerders, personeel en ouers,
Ek is ’n onderwysman met ’n onblusbare passie vir kennis asook die daarstelling van kreatiewe strukture en konsepte om die holistiese ontwikkeling van jongmense te verseker. Ek leef toegewyd aan my lewensroeping: wees tot diens van ander.

Ek bly opgewonde en bevoorreg om deel te kan wees van die ontdekkingsreis van jongmense. As pedagoë en mentors het ons ’n reuseverantwoordelikheid om genoeg geleenthede en raamwerke te skep waarbinne (en -buite soms!) kinders kan ontwikkel. Dán alleen kan hul gemaklik besluit wié hul nou eintlik is en wil wees as ons vir hul sê: wees jouself!

Uitnemendheid in elke aspek van die skoollewe is ononderhandelbaar en ek wil graag hierdie onderwysfilosofie met die Jan van Riebeeck-skoolgemeenskap deel. Met positiewe werksverhoudinge saam met alle rolspelers in die skool, wil ek graag dié trotse akademiese instelling tot nóg hoër hoogtes help voer. Dankie by voorbaat vir elkeen se ondersteuning in dié proses.

Ek en my gesin sien baie uit na ’n wonderlike nuwe hoofstuk in ons lewe. Dankie aan die beheerliggaam wat ons reeds so tuis laat voel.

Mag die geliefde hoërskool hier aan die voet van Tafelberg ’n baken van onderwysuitnemendheid wees wat regop en oopkop jongmense vir ’n blink toekoms voorberei.

Dankie vir die voorreg om voor te kan stap.

Pieter Rademeyer
Ons sien daarna uit om Mnr Rademeyer op 1 Maart by ons skool te verwelkom.

Matriekvraestelle wat gelek het
Dit is ongelukkig so dat van die NSS vraestelle in verskeie provinsies uitgelek het. Dit veroorsaak spanning en onsekerheid by matrieks sowel as hul ouers. Lees hier ‘n brief van Mnr Brian Schreuder, die Hoof van Onderwys in die Wes-Kaap, in hierdie verband.

Handboeke
Daar is nog heelwat leerders met handboeke uitstaande. Leerders moet alle handboeke van nou af direk by Me Griessel inhandig, nie by hul registeronderwyser nie.

Die laaste dag vir inhandiging is op 15 Desember wanneer leerders hul rapporte kom optel.

Indien ‘n handboek verlore is, is ouers verantwoordelik vir die onkoste om die boek te vervang. Die bedrag van R200 per handboek kan by Me Titus inbetaal word of per EFT betaal word met ‘n duidelike verwysing

SAMO Wiskunde Olimpiade
Alle leerders wat die tweede rondte van die SAMO Wiskunde Olimpiade gehaal het, kan gratis by die Wiskunde Talentsoektog aansluit. Dit is ‘n reeks van 6 assesserings.

‘n Leerder wat goed presteer in een assessering, sal tot die volgende een bevorder word.

Die skakel vir die juniors is https://forms.gle/Mp49at5oNSwdquKMA en vir die seniors https://forms.gle/PGSPEAGaHRQYrFVM6.

Ten slotte bedank ons Me Zulch vir die organisering van die Arno Carstens konsert op die skool se sportveld. Hoewel die wind met mening gewaai het, was dit ‘n heerlike aand vir die ouers en leerders wat dit wel bygewoon het.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet