Nuusbrief-header
11 Desember 2020
Geagte ouer / voog

Die skool- en koshuisgelde vir 2021 is Maandag 7 Desember op die begrotingsvergadering goedgekeur.

Sien asseblief die fooie vir volgende jaar hier.

Lizette Visser
Waarnemende hoof
facebook instagram custom 
MailPoet