Nuusbrief-header
18 Desember 2020
Geagte ouer / voog

En so kom 'n onvoorspelbare 2020 akademiese jaar tot 'n einde. Jan van Riebeeckers het hul rapporte ontvang en dis duidelik dat die meerderheid, ten spyte van ontwrigtende omstandighede, hard gewerk het. Hulle is beloon met goeie rapporte.

Volgende jaar gaan egter nog harder werk verg om die dele van die sillabus wat nie vanjaar afgehandel is nie, te bemeester. Onderwysers is reeds hard aan die beplan om te verseker dat leerders goed voorberei ons skoolbanke gaan verlaat.

Baie dankie aan alle ouers en voogde wat hul kinders ondersteun en versorg het, asook die skool op vele terreine bygestaan het.

SBL
Ons SBL voorsitter, Me Anita Jordaan, se laaste kind het vanjaar matriek geskryf. Sy tree dus op 31 Desember uit haar amp as voorsitter. Ons wil graag vir haar dankie sê vir haar onbaatsugtige harde werk as voorsitter in hierdie uitdagende jaar, maar ook vir haar diens as SBL lid vir die afgelope 5 jaar.

Haar energie en onblusbare entoesiasme was onmisbaar in 'n jaar vol verrassings en uitdagings.

Mnr Roelf van der Merwe tree nou op as voorsitter totdat die nuwe SBL in Maart 2021 verkies word.

Klerebank

Die klerebank is oop op Maandag 25 Januarie en Dinsdag 26 Januarie vanaf 8:00 tot 16:00. Ouers moet as gevolg van COVID protokolle asseblief vooraf afsprake reël. Kontak vir Sanette by 0846902798.

Ouers word ook gevra om skoolklere wat hul kinders ontgroei het, by die klerebank in te handig.

Handboeke
Daar is nog leerders met handboeke uitstaande. Ouers sal 'n rekening vanaf die skool ontvang teen R200 per boek. Indien 'n leerder aan die begin van volgende jaar nog handboeke terugbring, moet dit direk aan Me Griessel oorhandig word.

Leesboeke vir Gr 8 en 9 (Platinum)
Ons doen ook 'n beroep op almal in graad 8 en 9 wat nie hul Platinum leesboeke in Graad 8 en 9 meer gebruik gaan nie, om dit by die klerebank in te handig.

Laastens wens ons vir u en u gesin 'n feestyd van vrede, samesyn en gesondheid. Pas uself mooi op.

Ons verwelkom alle graad 9 tot 12's terug op die skoolbanke op Woensdag 25 Januarie. Die graad 8's sluit reeds op Dinsdag 24 Januarie by ons aan.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet