Nuusbrief-header
22 November 2020

Spesiale nuusbrief

Geagte Jan van Riebeeck ouers

U het seker kennis geneem van die onlangse nuusgebeure by Hoërskool Brackenfell en dat Hoërskool Jan van Riebeeck by name genoem is tydens die protes optrede.

Die skoolbestuur en beheerliggaam is gekontak deur besorgde ouers.

Ons wil u graag meedeel dat ons in gereelde verbinding met beheerliggaamorganisasies is, asook die WKOD wat op hoogte is van sake en bystand bied.

Om 'n veilige en stabiele leeromgewing daar te stel en te verseker, is vir ons 'n prioriteit. Soos die situasie ontvou sal ons diensooreenkomstig optree en met u kommunikeer. Dit is belangrik dat ons as ouers en personeel ons kinders ondersteun, veral nou tydens die eksamen, en dat daar nie 'n klimaat van onstabiliteit geskep word nie. Dit is belangrik dat die leerders voortgaan met skoolbywoning, in hulle skooluniform, soos per normaal.

Ons benadruk dan Hoërskool Jan van Riebeeck 'n vooruitstrewende, inklusiewe skool is wat diversiteit omarm en wat in die verlede en tans enige klagtes van rassissme met die grootste erns bejeen, sal ondersoek en aanspreek.

Anita Jordaan
Voorsitter van die SBLfacebook instagram custom 
MailPoet