Nuusbrief-header
12 Februarie 2021
Geagte ouer / voog

Die terreinpersoneel en onderwysers het die afgelope twee weke hard gewerk om voor te berei vir die terugkeer van die leerders eerskomende Maandag, 15 Februarie. Die terrein lyk pragtig en die onderwysers het die nodige aanpassing aan hul beplanning gedoen nadat die begin van die akademiese jaar uitgestel is.

Graad 9 – 12 leerders meld vanaf 7:00 tot 7:30 op die teer agter die skool aan vir sifting en beweeg dan dadelik na hul registerklasse.

Graad 8 leerders registreer tussen 7:00 en 7:20 by die Welgemeend.

Leerders se voorkoms moet onberispelik wees en hul moet hul handboeke saambring sodat hulle dadelik met die akademiese program kan begin. Alle leerders moet ook lap maskers dra. Mediese maksers is toelaatbaar.

Wiskunde Olimpiade
Die SAMO vind plaas op 11 Maart 2021, vanaf 12:30 - 13:30. Leerders kan die R20 inskrywingsfooi by die finansiële kantoor of op Karri betaal. Skryf in by http://bit.ly/SAMOinskrywing2021 teen 3 Maart.

Sport
Ons wil reeds volgende week met ons sportprogram begin. Ons vra dus dat leerders so gou moontlik inskryf op die skakel https://bit.ly/3qd3EYc.
As gevolg van Covid is ons beperk in terme van die hoeveelheid leerders wat ons per oefening kan hanteer, dus moet ons voor die tyd weet hoeveel leerders die oefening gaan bywoon. Inien 'n leerder nie ingeskryf het nie, sal hy of sy nie toegelaat word om aan die spesifieke oefeninge deel te neem nie.

Die tydelike program tydens Covid vlak 3 is as volg:
Maandae: Swem 14:30 (Maandag 15 Februarie) is daar geen buitemuurs nie, behalwe as daar klaar met jou gereël is)
Dinsdae: Trial running direk na skool in die Rooi plein en bergfiestsry om 16:00.
Woensdae: Swem
Donderdae: Trial running en bergfietsry. (Op dieselfde tye)

Ons tennis dae is nog nie finaliseer nie. Leerders kan egter vir enige dag registreer. Ons sal op die ou einde die dae kies wat die meeste leerders pas.

Opedag
Ons Opedag vind in Maart plaas. Sodra die datum gefinaliseer is, sal ons dit aan u kommunikeer.

Skoolkwartale vir 2021
Die DBE het Woensdag 10 Februarie die nuwe skoolkalender vir 2021 aangekondig.

Die skoolkwartale is nou as volg:
Kwartaal 1: 15 Februarie tot 23 April
Kwartaal 2: 3 Mei tot 9 Julie
Kwartaal 3: 26 Julie tot 1 Oktober
Kwartaal 4: 11 Oktober tot 15 Desember

Ons herinner ouers om graadvoogde te kontak indien hulle enige vrae / besorgdhede het.

Graad 8 voog: Me Annelie Nimmo annelie.nimmo@janvanriebeeck.co.za
Graad 9 voog: Me E Gouws elize.gouws@janvanriebeeck.co.za
Graad 10 voog: Me H Steyn huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za
Graad 11 voog: Me L Serrao liza.serrao@janvanriebeeck.co.za
Graad 12 voog: Me A Visser ananda.visser@janvanriebeeck.co.za

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
ReplyForward
facebook instagram custom 
MailPoet