Nuusbrief-header
19 Februarie 2021
Geagte ouer / voog

Die eerste skoolweek is agter die rug en die lag en lewe is terug in die gebou. Die leerders het vol energie opgedaag en almal is reeds hard aan die werk.

Ons herinner alle ouers dat die maatreëls vir vlak 3 van die inperking bepaal dat slegs leerders en onderwysers die skoolterrein mag betree. Ouers moet dus nie hul motors verlaat en op die parkeerterrein gesels nie, maar slegs hul kinders af of oplaai.

Ons vra dat ouers geen leerder skool toe stuur wat nie volkome gesond is nie. Dit stel die res van die Jan van Riebeeck gemeenskap onnodig bloot.

Ons benadruk ook dat leerders wat nie die COVID protokols nakom nie, huis toe gestuur sal word. Die veiligheid van ons onderwysers, werkers en leerders is van kardinale belang.

Sport
Die eerste sportweek by Hoërskool Jan van Riebeeck het flink afgeskop. Ons het gereken dat leerders in Covid tye dalk bietjie traag gaan wees om deel te neem, maar ons was aangenaam verras. Al die aktiwiteite kon plaasvind die week en die terugvoer wat ons ontvang het, was net positief.

Ons moet, as gevolg van groot belangstelling ins swem, noodgedwonge 'n paar aanpassings maak:

Swem sal nie net meer Maandae en Woensdae plaasvind nie, maar ook Dinsdae en Donderdae. Leerders moet egter voor die tyd hulle plek bespreek omdat ons beperk word met die hoeveelheid swemmers wat ons tydens Vlak 3 inperkings in die swembad mag toelaat. Ons mag net 12 swemmers per sessie toelaat. Hul kan die volgende skakel gebruik om hul swemplek te bespreek. https://bit.ly/2NDwvGD Ons vra ook dat leerders aanvanklik net een dag per week kies om almal wat ingeskryf het 'n kans te gee om te kan swem. Indien daar wel plekke oop is, sal ons leerders in kennis stel om saam te swem.

Tennis sal voorlopig slegs op Dinsdae en Donderdae plaasvind.

Ons beplan om reeds in die eerste kwartaal met ons wintersporte te begin. Ons sal dit egter steeds volgens die inperkings regulasies moet beoefen. Ons verskaf later meer besonderhede hieroor.

Ons sien uit om volgende week ons Gr8s by die aktiwiteite te verwelkom.

Robotika en programmeringsklub
Hoërskool Jan van Riebeeck loods hierdie jaar 'n Programmerings- en Robotikaklub vir graad 8 en 9’s. Die fokus sal eerstens programmering en dan robotika wees, aangesien robotika denke vereis soortgelyk aan programmering.

Enige leerder in graad 8 en 9 wat belangstel, gebruik die onderstaande skakel om deel te raak van die klub (maak seker jy is aangeteken in Google Classroom met jou @janvanriebeeck.org-rekening): https://bit.ly/3jRwjjc

Beantwoord asseblief die opname in die 'Sluit Aan'-les onder 'Classwork'.

Enige verdere vrae of indien 'n leerder graag wil aansluit, maar sukkel om vanaf die huis by die klub aan te sluit, kom spreek Mnr Cronje tussen 7:00 en 7:30 of net na skool in sy klaskamer.

SBL sake
Na Me Anita Jordaan se uittrede as voorsitter van die SBL (haar seun Louis was in 2020 in graad 12) is Mnr Kees Snijders verkies tot voorsitter van die SBL. Ons wens hom sterkte toe vir sy termyn.

Die dissiplinêre komitee van die SBL het aan die einde van 2020 verhore gehou vir leerders wat die deur die skool verwys is vir ernstige oortredings van die skool se gedragskode. Drie leerders het finale waarskuwings ontvang, terwyl ‘n aanbeveling van uitsetting uit Hoërskool Jan van Riebeeck vir die vierde leerder gemaak is. Goeie dissipline, sowel as die skool se gedragskode en die waardes wat daarmee gepaardgaan, is vir die skool en die SBL ononderhandelbaar.

Ouers wat wil aansoek doen om vrystelling van skoolfondse, kan die vorms aanvra deur ‘n epos te rig aan nicky.hattingh@janvanriebeeck.co.za.

Aansoeke moet per hand ingedien word vir aandag Nicky Hattingh – u kan u koevert by Zama by sekuriteit indien of u kan dit direk by Nicky inhandig tussen 07h30 en 12h30 vanaf 15 Februarie 2021.

Die klerewinkel sal volgende week Maandag, Dinsdag en Woensdag oop wees van 13:00 tot 14:15.

Op 21 Maart bied die Welgemeend 'n piekniekgeleentheid in die tuin aan. Sien verdere besonderhede hier.

Laastens kan leerders wat nog belangstel om karate te neem, vir Shihan Charmaine kontak by 082 321 2180. Klasse vind Vrydae plaas in die Jubileumsaal en kos R1190 per kwartaal.

Lizette Visser
Waarnemende hoof
facebook instagram custom 
MailPoet