Nuusbrief-header
19 Maart 2021
Geagte Ouers / Voogde

Nog ’n bedrywige week hier by Jan van Riebeeck is verby en ek is seker almal sien uit daarna om ’n bietjie later te kan slaap dié langnaweek.

Dit was vir my goed om die week met ons graad 8-groep oor ’n paar algemene verwagtinge te kon gesels. Ek waardeer hul positiewe reaksie op die belangrike sogenaamde “klein dingetjies … wat ’n groot verskil maak": goeie maniere, vriendelikheid en respek vir ons skooluniform.

Ek het hul ook uitgedaag om nou doelwitte vir hulself te stel - en ek wil vandag die wyer Jan van Riebeeck-gemeenskap vra om dit ook te doen. Indien u kind nog nie sy/haar doelwitte vir 2021 gestel het nie, is dié langnaweek die perfekte tyd om dit te doen. Skryf dit neer, plak dit teen die kamermuur op… en kyk elke dag daarna.

Die slim mense sê ons moet SMART-doelwitte stel:
1. S – dit moet specific (spesifiek) wees. Moenie bloot sê jy wil akademies presteer nie – dis te vaag. Skryf neer hoeveel persent jy in elke vak wil behaal, in watter sportspan jy wil speel, watter vlak in jou instrument jy wil bemeester, wat wil jy doen om jou vriendskapsbande te behou of te versterk?
2. M – dit moet measurable (meetbaar) wees. Jou aksieplan op pad na hierdie spesifieke doel, moet gemonitor word. Meet/Monitor jou proses en breek dit in klein stappe af. Teen Maart wil jy soveel keer om die blok kan draf; teen Junie sóveel keer…
3. A Dit moet attainable (haalbaar) wees. Indien jy nie-haalbare doelwitte stel, stel jy jouself net keer op keer teleur. Begin iéwers en sê dat jy wil bou aan ’n
droom; moenie té veel, té gou van jouself verwag nie. As jou wiskundepunt aan
die einde van verlede jaar 30% was, is dit onwaarskynlik dat daar ’n
wonderbaarlike 100% op jou Aprilrapport gaan verskyn. Om te sê dat jy teen April
by 40 of 50% wil wees, is haalbaar as jy iets omtrent die saak doen.
4. RDit moet relevant (relevant) wees. Lugkastelebou buite jou konteks is ook nie die regte roete nie. Die doelwit wat jy vir jou neerskryf, moet relevant tot jou ontwikkeling wees. Daar is baie dinge wat jy graag wil doen of wees, maar dit is nie ’n relevante doelwit tensy jy dit nie tot iets prakties afbreek nie. Om te sê “ek wil vriendeliker wees” is net relevant as jy spesifieke maniere bedink hoe jy daagliks vriendeliker kan wees. Dink dan aan praktiese voorbeelde hoe jy kan
oefen om teenoor ander vriendelike op te tree…
5. T Dit moet timely (aan onmiddellike tyd gekoppel) wees: oor 21 dae wil ek só
vining kan hardloop; oor 6 maande (12 Augustus!) wil ek 10 nuwe gedigte geskryf
het…

Ouers, gebruik hierdie naweek en help u kind om doelwitte vir 2021 te stel. Dit is baie belangrik dat julle as gesin saam inkoop in elkeen se doelwitte en drome – dan kan jul mekaar ondersteun en dra deur die goeie én uitdagende tye.

Ek nooi elkeen uit om ook met my hierdie doelwitte en drome te deel. Dit sal vir my só lekker wees as elke Jan van Riebeecker sy/haar 2021-doelwitte en drome vir hulself en die skool met my deel. Gesels met my by skoolhoof@janvanriebeeck.co.za en ons sal dit met ’n geselsie later opvolg. Ek sien daarna uit om jul e-posse te ontvang!

BEHEERLIGGAAM (2021–2024)
Die benoemingsbekragtigingsvergadering is gisteraand gehou waartydens mnr. Naas Beets, skoolhoof van Laerskool Jan van Riebeeck, al ons nominasies goedgekeur het. Ons het die presiese hoeveelheid ouerbenoemings wat vereis word, ontvang en daarom hoef ons nie op 31 Maart ’n verkiesing te hou nie.

Baie geluk aan die volgende ouerlede wat dan vir die volgende termyn in die beheerliggaam van Hoërskool Jan van Riebeeck sal dien:

Mnr. Matthys Combrink
Me. Yvonne de Lange
Mnr. Jean Lombaard
Mnr. Samuel Mars
Mnr. Kees Snijders
Mnr. Jacques Steyn
Mnr. Izak Swanepoel

Die opvoeder- en nie-opvoederverteenwoordigers word op 31 Maart verkies.

NUWE JANNIES
Ons nuwe graad 9 tot 11-leerders het die afgelope week 'n begeleide toer deur die skool en Welgemeend geniet. Hul het ook meer geleer van die skool se geskiedenis, tradisies, sport, kultuur en ons verenigings.

Marco Otto (9), Annabel De Jager (10), Natasha Roos (10), Lewzill Hoop (10), Marizaan Moller (10), Hanry Turner (11), Shannon Grobler (11), Lohan Pieterse (10), Nilla Grobbelaar (10) en Tamia James (11), ons hoop julle voel sommer gou deel van ons gelukkige JvR-familie.

VOORKOMS EN DISSIPLINE
’n Trotse Jan van Riebeecker lyk netjies en selfversekerd. Ek moet ons matriekraad komplimenteer vir die wyse waarop hul hier ’n voorbeeld stel. Hul kan werklik deur ’n ring getrek word – dankie vir jul voorbeeld!

Skooltasse
Ek herinner dat slégs ‘n donkerblou skooltas (met versterkings om handboeke te beskerm) of ‘n stewige donkerblou rugsak met versterkings toegelaat word.
Seilrugsakke/bont rugsakke sonder versterking word nie toegelaat nie.
Daar mag ook geen graffiti, plakkers, kentekens, Tippex of verf op skooltasse wees nie. Dankie vir u samewerking.

LEERDERS WAT DIE SKOOL GEDURENDE DIE SKOOLDAG VERLAAT
Indien ’n leerder deur die loop van die dag baie siek begin voel, moet hy/sy vir sy klasonderwyser sê sodat hul na die graadvoogde gestuur kan word.
Die graadvoog sal dan aan die leerder ’n strokie gee wat by me. Brigitte Eygelaar (Studentesake) ingehandig word. Me. Eygelaar sal u dan skakel.
Die leerder mag onder geen omstandighede self met u kontak maak om te vra of u hom/haar kan kom haal nie – die skool doen dit.

Ek versoek ook asb. dat die ouer/voog dan self die leerder in die voorportaal kom afhaal. Indien dit nie vir u moontlik is om skool toe te kom nie, mag u vir me. Eygelaar laat weet wie die persoon is wat u kind in die voorportaal sal kom afhaal.

Geen reëling kan getref word dat ’n uber/taxi u kind dan by die skool kom oplaai nie. Slegs in hoogs uitsonderlike gevalle waar koshuisleerders byvoorbeeld verder moet reis, mag so ’n reëling direk met myen geen ander onderwyser nie - getref word. Ons is nie gemaklik daarmee dat leerders by enige vreemdeling in ’n voertuig klim wanneer hul in ons sorg is nie.

Ek vra ook dat dokters- en tandartsafsprake asseblief na skoolure geskeduleer word - leerders kan nie die skool verlaat vir hierdie afsprake nie. Ek maak staat op u samewerking.

PARKERING
Ons vra u samewerking om nie ’n opeenhoping, verkeersknoop (en frustrasie!) in die parkeerarea te veroorsaak nie. Drie kwessies hinder tans: ouers moet asseblief nie in die middel van die pad stop, uitklim en geselsies aanknoop wanneer ander voertuie daar moet ry nie. Ons vra ook dat u die Covid-regulasies gehoorsaam en nie op ons parkeerterrein sonder maskers en sonder ’n behoorlike afstand tussen mekaar buite u motors gesels nie. Ons versoek ook dat u nie voor die hek stop waar ander ouers moet inry nie.

Baie dankie aan die meerderheid ouers en besoekers wat Zama en die ander sekuriteitsmanne so vriendelik groet en bedagsaam optree – ons waardeer jul ondersteuning van hom wanneer hy soms onder groot druk die verkeersvloei en gemoedere moet bestuur.

NASORGFASILITEIT
Ons nasorgfasiliteit sal weer vanaf Dinsdag, 23 Maart op Maandae tot Donderdae (14:10–15:45) beskikbaar wees. Leerders wat van hierdie fasiliteit gebruik wil maak, mag na skool in die navorsingstudentesentrum aanmeld.
Jan van Riebeeckers, maak gebruik van hierdie fasiliteit om solank huiswerk te doen terwyl jy wag vir aktiwiteite wat eers later begin.
Baie dankie aan me. Ananda Visser en haar span wat hierdie diens aan ons leerders bied.

PRYSUITDELING
Ons het gister en vandag ons 2020-presteerders tydens twee spesiale toekenningsgeleenthede vereer. Baie geluk aan elke Jan van Riebeecker wat vir sy/haar harde werk (in ’n uitdagende Covid-jaar!) beloon is - dit wil gedoen wees!
Mag elkeen ook sy/haar akademiese mikpunte vir vanjaar bereik.
Baie dankie aan me. Astrid Mauermann en Lin Olivier wat aan die hoof van die organisering van dié funksies gestaan het.

U is welkom om by die volgende skakels na die geleenthede te kyk:

Graad 8 & 9-prysuitdeling: https://youtu.be/6pEgfXWSzNw
Graad 10 & 11-prysuitdeling: https://youtu.be/DXkvrjlxlIk

Veels geluk aan ons Top 10-akademiese presteerders in elke graad.
Ons is baie trots op julle!

GRAAD
NAAM
VAN
TOEKENNING
PRESTASIE
Gr.8
Peet
Karsten
1ste Graadposisie
92,6%
Gr.8
Mari
Swanepoel
2de Graadposisie
92,3%
Gr.8
Layla
Erasmus
3de Graadposisie
92,2%
Gr.8
Liezel
Snijders
4de Graadposisie
Gr.8
ElzaJess
Henderson
5de Graadposisie
Gr.8
Owen
v.d. Linde
6de Graadposisie
Gr.8
Mienke
Herbst
7de Graadposisie
Gr.8
Jeanette
Groenewald
8de Graadposisie
Gr.8
Leila
Lonte
9de Graadposisie
Gr.8
Andrée
van Zyl
10de Graadposisie
Gr.8
Daniella
Coetzee
10de Graadposisie
GRAAD
NAAM
VAN
TOEKENNING
PRESTASIE
Gr.9
Jenna
Kohler
1ste Graadposisie
93,7
Gr.9
Pieter (Adrian)
Huysamen
1ste Graadposisie
93,7
Gr.9
Cara
Beyer
2de Graadposisie
90,6
Gr.9
Daniela
Nikiforos
3de Graadposisie
89
Gr.9
Stefan
Turkstra
4de Graadposisie
Gr.9
Gerard
Snijders
5de Graadposisie
Gr.9
Timoné
Joubert
6de Graadposisie
Gr.9
Ethan
Stevens
7de Graadposisie
Gr.9
Albert
Matthee
8de Graadposisie
Gr.9
Claudia
Stipp
9de Graadposisie
Gr.9
Nikolaas
Bergh
10de Graadposisie
GRAAD
NAAM
VAN
TOEKENNING
PRESTASIE
Gr.10
Ella
Basson
1ste Graadposisie
92,1
Gr.10
Cavan
McKeown
2de Graadposisie
89,7
Gr.10
Dawid
Agenbag
3de Graadposisie
89,1
Gr.10
Phillip
Herbst
4de Graadposisie
Gr.10
Mila
Fourie
5de Graadposisie
Gr.10
Thea
de Lange
6de Graadposisie
Gr.10
Arno
v.d. Merwe
7de Graadposisie
Gr.10
Mia
Holmes
8ste Graadposisie
Gr.10
Lene
Vorster
9de Graadposisie
Gr.10
Braam
Greef
10de Graadposisie
GRAAD
NAAM
VAN
TOEKENNING
PRESTASIE
Gr.11
Werner
Voges
1ste Graadposisie
91,7
Gr.11
Sophia
Pienaar
2de Graadposisie
89,8
Gr.11
Kayla
Stoffberg
3de Graadposisie
88,7
Gr.11
Elna
Engelbrecht
4de Graadposisie
Gr.11
Tiaan
Groenewald
5de Graadposisie
Gr.11
Anna
van Rooyen
6de Graadposisie
Gr.11
Liam
Stevens
7de Graadposisie
Gr.11
Dominique
van der Merwe
8ste Graadposisie
Gr.11
Chante
Beaurain
9de Graadposisie
Gr.11
Zander
le Roux
10de Graadposisie
Wiskundenuus
Enige Wiskundeleerder (gr.8–12) wat belangstel in wiskunde-olimpiades kan dié skakel gebruik (https://bit.ly/3efvqAb) of klaskamerkode (pvujei3) om deel te raak van die wiskundeklub. Maak net seker dat jy in Google Classroom met jou @janvanriebeeck.org-rekening inteken.

Wiskunde-intervensie vind elke week plaas:

Graad 12: Donderdagoggend vanaf 7:00 - 7:45 (Me. Serrao se klas)
Graad 11: Dinsdagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (Me. Serrao se klas)
Graad 10: Maandagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (Mnr. Cronjè se klas)
Graad 9: Maandagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (Me. Du Plessis se klas)
Graad 8: Woensdagmiddag vanaf 14:30 - 15:15 (Mnr. Oosthuizen se klas)
Gr 8–12: Me. Serrao is ook op Maandagmiddae vanaf 14:30 tot 15:15 per afspraak vir
lesse beskikbaar
.
Graad 12-Lewenswetenskappe-intervensie
Ons matrieks is welkom om elke Woensdagooggend vanaf 6:30 tot 7:30 dié klasse by te woon. Bespreek asb. ’n plek die dag voor die tyd by me. Steyn.

OMGEEBROODJIES
Baie dankie vir die baie positiewe reaksie wat ons weer die week op hierdie versoek ontvang het – ons het baie broodjies en ook heelwat finansiële bydraes ontvang!
Dié broodjieprojek behels dat ons vir behoeftige leerders voorsien van ’n dubbelsny toebroodjie met ’n gesonde vulsel soos kaas/kaassmeer, ham of grondboontjiebotter. Die toebroodjie word met gladwrap toegedraai.

Hierdie omgeebroodjies word dan elke dag (Maandag tot Vrydag) saam met u seun/dogter gestuur en tussen 7:00–7:40 by die leerder se graadvoog in hul kantore afgelewer. Elke graadvoog is bewus van hoeveel leerders in hulle graad dit benodig en sal dit baie sensitief versprei.
U kan ook vir aflewering reël indien vrywilligers weens werksomstandighede of welke ander rede nie die broodjies vroegoggend by die graadvoog kan aflewer nie.

Vrywilligers wat met dié baie nodige projek kan help, kan die graadvoogde per e-pos in kennis stel:

Graad 8 annelie.nimmo@janvanriebeeck.co.za
Graad 9 elize.gouws@janvanriebeeck.co.za
Graad 10 huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za
Graad 11 liza.serrao@janvanriebeeck.co.za
Graad 12 ananda.visser@janvanriebeeck.co.za

Indien u eerder ’n finansiële bydrae tot hierdie projek wil maak, kan u dit via KARRI doen. U volgehoue ondersteuning word hoog op prys gestel.

GRAADSAKE
Graadkuiers
Hou asb. solank Dinsdagaand, 20 April, oop vir kuiergeleenthede vir al die ouers in elke graad. Ons beplan om dié aand elke graad op ’n verskillende plek op die kampus te akkommodeer. Die graadvoogde en OOV sal later meer inligting deurstuur.
Ons glo dit sal ’n heerlike afsluiting van die besige kwartaal verseker.

Graad 12
Ons gaan voort met die reëlings vir die graad 12-spanboudag op 21 April. Dit gaan ’n heerlike dag wees met hope pret en ons wil hiermee ook poog dat die matrieks leer om as ’n eenheid saam te werk.
Die R350-fooi moet asseblief so gou as moontlik betaal word - voor of op 16 April. Gebruik as verwysing u kind se naam en van en gr.12-spanbou.
Baie dankie aan diegene wat reeds betaal het.

STUDIEKURSUS VIR GRAAD 8- EN 9-LEERDERS
Ons het baie goeie terugvoer van ons graad 9-ouers ontvang, maar ek moedig graag die graad 8-ouers aan om die Tina Cowley-studiekursus vir u kind te oorweeg! Dié puik kursus word oor twee dae aangebied en sal die leerders help met verskeie aspekte van die studieproses soos motivering, beplanning en hul sal blootstelling aan kreatiewe memoriseringstegnieke ontvang.
Dié kursus sal verseker dat ons Jannies hul akademiese toekoms met selfvertroue en selfstandigheid kan aanpak. Die koste beloop R 1000 per leerder sluit ‘n studiejoernaal, peuselhappies en nog ‘n paar verrassings in. Kontak die graad 9-voog, me. Gouws, via e-pos elize.gouws@janvanriebeeck.co.za indien u kind belangstel.
Die voorlopige datums vir die kursus is Vrydag, 28 Mei (14:30 ­–17:30) en Saterdag 29, Mei (09:00­–14:00).

VRL- EN GEESWEEK: 22–26 MAART
Die leerders (en onderwysers!) sien baie uit na die VRL- en Geesweek volgende week. Dankie aan me. Steyn en die leerderleiers wat oulike inisiatiewe aanbied om die skoollewe vir ons Jan van Riebeeckers interessanter te maak. Hier volg die verloop van die week:

Dinsdag
- Pouse adverteer die MR en VRL die portefeuljes, Jantokkel speel musiek in die
studentesentrum
- Na skool versier die drie huise die studentesentrum se drie verdieppings
- De Goede Hoop (Witspan) trek sivvies aan – res van skool in skoolklere

Woensdag
- Kondig ons sjampanjenooi & -heer sowel as die gelukbringer (Pirate), Jan&Maria in die studentesentrum aan. Hulle stap deur die skool en musiek word in die Gat gespeel
- VRL-opleiding na skool in die argief en aktiwiteite in Welgemeendtuin
- Tegniese opleiding (MR)
- Reijger (oranje) trek sivvies aan – res in skoolklere

Donderdag
- Janspat –interhuisaflos (13:30)
- Skemerkelkie – Leiers (18:00–19:30)
- Stigtersdagvideo op Facebook – vertoon in klasse aan leerders
- Drommedaris (blou) trek sivvies aan – res in skoolklere

Vrydag
- Swemgala, Atletiek, Kaskarresies (Volgens huise en ouderdomme). HK trek aan soos dirigente en verdeel tussen die ouderdomme
Ons beplan om tydens die einde van die dag by die prysuitdeling vir elke Jannie ’n boereworsrol te gee. Enige finansiële bydraes sal verwelkom
word. Gebruik Geessportdag as verwysing wanneer u ’n bydrae maak.
- Stigtingsdag op Facebook

Ons vra u samewerking om te verseker dat leerders op hul Huisdag steeds netjiese sivvies dra. Ons gaan nie onbehoorlike kleredrag of enige juwele en grimering duld nie en leerders wat hul skuldig maak aan enige uitspattige drag of gedrag, sal ongelukkig van die pretaktiwiteite uitgesluit word.
Die akademiese dag gaan normaal voort.

Sterkte, Jan van Riebeeckers – en mag die huis met die meeste deelname en gees as oorwinnaars uit die stryd tree. Geniet dit!

SPORTSAKE

Baie geluk aan Peet Karsten wat verlede naweek die o/16-afdeling van die Kaapstad Mini-tennisreeks 3 gewen het. Ons is baie trots op jou, Peet!

Ons atlete sal van volgende week af op Dinsdae die geleentheid kry om kort- en middelafstande-, gewigstoot- en spiesgooiafrigting te ontvang. Atlete kan ook volgende naweek deelneem om vir moontlike verdere verteenwoordiging te kwalifiseer. Inskrywings beloop R55 per atleet, wat die daglisensie van R25 insluit. Alle belangstellende atlete moet so gou moontlik met mnr. Henning gesels.

Ons verwag dat alle leerders aan ’n wintersport deelneem en vra u samewerking in die verband. Ons wil volgende week geleenthede vir registrasie hiervoor skep, so maak asb. seker dat u u kind aanmoedig om solank te begin dink waar hy/sy wil inskakel. Die verskeie opsies sal volgende week beskikbaar wees.

Die eerste hokkie-inskrywings is Woensdag gedoen en ons sien daarna uit om te begin oefen! Die netbal- en die hokkiedepartement beplan ’n gesamentlike fiksheidssessie op 30 en 31 Maart.
Die seunshokkieliga begin voorlopig 7 Mei, maar alle reëlings moet nog bevestig word. Ons het ook nog nie enige bepalings vir die meisies ontvang nie.
Ons beplan 'n hokkiekamp op 8 Mei, so hou asb. daardie Saterdag solank oop.

KULTUUR
Dit was heerlik om ons orkes die week te hoor oefen – hier is opwindende dinge aan die gebeur! Die orkes oefen weer Dinsdag- en Donderdagoggend van 7:00 tot 8:00. Me. Du Toit sal orkeslede laat weet waar elke instrumentegroep oefen.

Uitbundige energie, belangstelling en entoesiasme het die week uit me. Taljaard se klas gevloei toe die leerders oudisies vir die ATKV-Tienertoneel afgelê het.
Dis ook ons voorreg om Kanya Viljoen as vanjaar se regisseur te verwelkom. Dit is veral spesiaal aangesien albei haar ouers oud-Jan van Riebeeckers is. Welkom en dankie, Kanya – ons sien uit na vanjaar se produksie!

WELGEMEEND
Ons is ongelooflik trots op die goeie werk wat Karin Koch en haar span by Welgemeend doen. Ek het die voorreg gehad om by ’n paar funksies die week daar betrokke te wees – en wat ’n absolute fees was dit nie. ’n Mens sal moet ver soek om nog ’n mooier venue hier in die hartjie van Kaapstad te vind.
Die gasvryheid wat gaste dan saam met hierdie milieu begroet, is in ’n klas van sy eie.

Ons wil almal in die Jan van Riebeeck-familie uitnooi om van hierdie pragtige fasiliteit gebruik te maak. Vertel vir vriende en kollegas van dié venue wat ideaal is vir die meer intieme kuiers tot die groter buitelugfunksies.
Baie dankie ook vir die baie van u wat die piekniek Sondag kom bywoon – geniet dit!

Besoek gerus die pragtige webtuiste by www.welgemeend.com om meer uit te vind of klier hier om na ’n paar pragtige foto’s en voorbeelde van vorige funksie te kyk. Die geskiedenis rondom dié huis is ook op die webblad beskikbaar – gaan lees gerus dié interessante inligting.

OOV
Baie dankie aan al die ouers/voogde wat die OOV-jaarvergadering Woensdag bygewoon het – ons waardeer jul entoesiasme en kreatiwiteit. Kontak gerus vir Marelise Snijders indien u ook wil inskakel by projekte: marelise.snijders@gmail.com.

GIMNASTIEKLESSE IN DIE JUBILEUMSAAL
’n Nuwe gimnastiekklub, Ignite, het die week hul deure in die Jubileumsaal geopen. Die klub gebruik ons fasiliteite daagliks tussen 13:00 en 18:00. Kontak gerus Nicole Dirk by 079 978 1718 vir meer inligting of voltooi die volgende skakel indien u belangstel. Deel die nuus gerus met vriende en kennisse.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDtICeEH1C5v01AR7oU4mfAwv8Gk0oKjj2xF06B1e-CgluTg/viewform

KLEREBANK
Die klerebank is volgende week Dinsdag en Woensdag (12:45 tot 14:15) oop.
Daar is ook heelwat tweedehandse klere in goeie toestand te koop.
Baie dankie aan me. Sonette van Loggerenberg vir haar puik diens in die klerebank en die snoepie!

Ek nooi graag alle ouers en leerders uit om enige interessante nuus of prestasies met ons te deel – veral ook van buiteskoolse aktiwiteite. Ons wil ons Facebookblad laat léwe en spog graag met alle nuus van ons leerders en oudleerders.
Stuur gerus u kind se inligting aan my by skoolhoof@janvanriebeeck.co.za sodat ons dit hier in die skool, in die nuusbrief en op die verskeie nuusplatforms kan deel.

Ek hoop dat u ’n heerlike en rustige langnaweek sal geniet.
Moedig sommer u kind aan om ’n goeie boek ook te (begin) lees. Geniet dit!

Vriendelike JvR-groete

Pieter Rademeyer
Skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet