Nuusbrief-header
20 Januarie 2020
Geagte ouer / voog

Ek wens vir u en u gesin 'n voorspoedige 2021 toe.

Die Covid-pandemie gaan beslis ook hierdie jaar 'n invloed hê, maar ons gaan dit na die beste van ons vermoë bestuur. Die welsyn van ons kinders, sowel as hul akademiese vordering en ontwikkeling is van die uiterste belang.

U is reeds bewus van die aankondiging deur die Departement van Basiese Onderwys dat skole nie meer op 27 Januarie heropen nie, maar wel as volg:
  • Skoolbestuurspan op Maandag 25 Januarie.
  • Onderwysers op Maandag 1 Februarie.
  • Leerders op Maandag 15 Februarie.
Ons wag huidiglik nog vir verdere instruksies rakende die opening van skole. Ons hoop om in die week van 25 Januarie meer inligting te ontvang. Sodra ons groter duidelikheid het, sal ons met u kommunikeer in hierdie verband.

Ons sal wel graag alle handboeke aan leerders wil voorsien voordat die skool amptelik op 15 Februarie begin en sal reëlings in hierdie verband teen einde volgende week aan u deurgee. Intussen vra ons dat alle leerders seker maak dat hulle toegang het tot Google Classroom. Diegene wat nie meer hul wagwoord onthou nie, moet asseblief 'n e-pos stuur aan help@janvanriebeeck.co.za om hul wagwoord te ontvang.
Nuwe leerders, en alle graad 8 leerders, sal hul inteken details vir Google Classroom vroeg in Februarie ontvang.

Ons gedagtes en gebede is met die Jan van Riebeeck-gesinne wat deur die Covid-pandemie geraak is.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet