Nuusbrief-header
28 Januarie 2021
Geagte ouer / voog

Voorspoed vir u en u gesin vir 2021. Ons vertou dat ons as gemeenskap die uitdagings wat die jaar mag bied, sal hanteer tot voordeel van elke Jan van Riebeecker.

Uitdeel van handboeke
Soos u reeds weet, meld leerders eers op 15 Februarie by die skool aan. Ons wil egter ‘n paar reëlings tref om te verseker dat daar geen verdere onderrigtyd verlore gaan nie, daarom deel ons reeds volgende week handboeke uit.

Die reëlings hiervoor is as volg:

2 Februarie: Alle graad 12 leerders meld om 8:45 by die skool aan vir akademiese oriëntering. Leerders ontvang hul handboeke en basiese oriëntering vir hul graad 12 jaar. Hulle verdaag om 12:30.

3 Februarie: Alle graad 11 leerders kan tussen 9 en 11 vm hulle handboeke in die gat afhaal. Sodra hul hul handboeke het, gaan hulle dadelik huis toe.

4 Februarie: Alle graad 10 leerders kan tussen 9 en 11 vm hulle handboeke in die gat afhaal. Sodra hul hul handboeke het, gaan hulle dadelik huis toe.

5 Februarie: Alle graad 9 leerders kan tussen 9 en 11 vm hulle handboeke in die gat afhaal. Sodra hul hul handboeke het, gaan hulle dadelik huis toe.

Graad 8 leerders ontvang op 15 Februarie hulle handboeke.

Wanneer leerders (graad 9 – 11) hul handboeke kom afhaal, moet hulle asseblief die volgende maatreëls nakom:

 • Bring hul eie pen.
 • Bring ‘n skooltas om boeke in te dra.
 • Dra ‘n masker.
 • Dra gewone klere.
Werkswyse vir graad 9 – 11:
 • Indien ‘n leerder nog uitstaande boeke van 2020 het, moet dit eers ingehandig of betaal word voordat nuwe handboeke uitgereik sal word.
 • Maak seker van die dag en tyd wanneer die leerder geskeduleer is om handboeke te kom haal en hou asseblief streng daarby.
 • Slegs die leerder of sy / haar ouers mag handboeke kom haal.
 • Wanneer leerders terugkeer skool toe (15 Feb 2021) moet alle handboeke reeds oorgetrek wees met plastiek. GEEN DECIFIX.
 • Die handboeke sal by die boekestoor in vakverband uitgedeel word. Sodra ‘n leerder al hul boeke het, gaan hulle huis toe.
 • Leerders sal ‘n handboeklys ontvang waarop hul die boeknommers moet invul. Handig die vorm onmiddelik in by jou registeronderwyser wat ook daar teenwoordig sal wees.
 • Busleerders moet met die onderskeie organiseerders in verbinding tree vir die tye waarop die busse gaan ry.
Ouers moet asseblief hul kind se graadvoog kontak indien dit vir hulle moeilik is om bogenoemde tye na te kom.

U kan die graadvoogde kontak by:

Graad 12: Me Ananda Visser by ananda.visser@janvanriebeeck.co.za
Graad 11: Me Liza Serrao by liza.serrao@janvanriebeeck.co.za
Graad 10: Me Huibrecht Steyn by huibrecht.steyn@janvanriebeeck.co.za
Graad 9: Me Elize Gouws by elize.gouws@janvanriebeeck.co.za
Graad 8: Me Annelie Nimmo by annelie.nimmo@janvanriebeeck.co.za

Google Classroom
Leerders moet verseker dat hulle kan inteken op Google Classroom. Indien hul hul wagwoord vergeet het, kan hulle navraag doen op die dag wat hulle hul handboeke afhaal. Alternatiewelik kan u ‘n e-pos stuur aan help@janvanriebeeck.co.za

Onderwysers sal reeds op 8 Februarie vir leerders van graad 9 – 12 werk op Google Classroom verskaf.

Amptelike begin van die skooljaar
Alle leerders begin op 15 Februarie. Leerders in graad 9 -12 se skooldag begin om 7:40. Graad 8 leerders meld reeds om 7:00 by die Welgemeend aan vir registrasie. Verdere reëlings vir graad 8 se eerste week sal per e-pos aan alle ouers gestuur word.

Leerders moet asseblief sorg dat hul voorkoms reg is vir die begin van die nuwe skooljaar. Seuns sowel as dogters se hare moet voldoen aan die voorskrifte. Seuns moet ook geskeer wees.

Koshuisleerders
Koshuisleerders meld op 14 Februarie tussen 17:00 en 19:00 aan. Ouers kan, as gevolg van COVID maatreëls, nie saam met die leerders afbeweeg nie. Hulle moet leerders op die skool se parkeerterrein aflaai. Ouers met navrae kan Me Steyn, die superintendent, skakel by 076 7382290.

Welgemeend Skool vir Musiek
Ten spyte van die moeilike omstandighede wat die pandemie vir ons gebied het in 2020, het Hoërskool Jan van Riebeeck dit reggekry om 'n nuwe, suksesvolle musiekskool op die been te bring. Die Welgemeend Skool vir Musiek bied vir enige JvR leerder, en selfs leerders buite die skool, die geleentheid om onderrig te ontvang in 'n wye verskeidenheid instrumente op 'n private en buitemuurse basis. Hierdie geleentheid is ideaal vir leerders wat nie noodwendig musiek as vak wil neem nie, maar wat graag hulle musikale en kulturele horisonne wil verbreed. Sien asseblief die aangehegde inskrywingsvorm, of kontak gerus vir Mnr Geruan Geldenhuys by geruan.geldenhuys@janvanriebeeck.co.za vir meer inligting.

Alle onderwysers keer op 1 Februarie terug skool toe en ons sien uit om almal op 15 Februarie op die skoolbanke te verwelkom.

Lizette Visser
Waarnemende skoolhoof
facebook instagram custom 
MailPoet