VRL-lede 2019

 

Die VRL word as volg saamgestel:

VRL- Voorsitter (soos verkies deur die VRL)
Hoofseun en -dogter
Onderhoofseun en -dogter
Drie verkose lede per graad (8-12) volgens die beleidsraamwerk van die WKOD.
‘n Matriekraad  (dagbestuur/ portefeuljehoofde ) wat bestaan uit drie VRL-lede en nog 9 verkose lede.

 

Take

Portefeuljetake: (MR-Lid is aan die hoof van ‘n portefeulje)

  • Skakeling met alle portefeuljes.
  • Seuns- en dogterbelange en karakterbou.
  • Akademiese tutorstelsel.
  • Algemene bevordering van gees.
  • Bevordering van sportdeelname.
  • Sosiaal-maatskaplik (Projekte).
  • Bevordering van kultuurdeelname.
  • Groenspan-projekte / Jan-stap / netheid en trots van terrein / bewusmaking van ryke geskiedenis.
  • Uitleef van skool se gedragskode / etos.
X
Copy link
Powered by Social Snap