Aansoeke

Hoërskool Jan van Riebeeck ontvang graag jou aansoekvorm vir toelating.

Let asseblief daarop dat alle aansoeke om toelating vergesel moet word van die volgende dokumentasie:

1. Leerder se oorplasingsvorm indien van toepassing
2. Afskrif van leerder se mees onlangse skoolrapport
3. Afskrif van leerder se geboortesertifikaat of I.D.-dokument
4. I.D.-foto van leerder
5. Afskrifte van I.D.’s van beide ouers/voogde
6. Bewys van woonadres waar leerders woonagtig is

Die voltooide aansoekvorm sowel as bogenoemde inligting kan op die volgende wyses ingehandig word:
1. Per hand: Hoërskool Jan van Riebeeck, Kloofstraat 129, Tuine, Kaapstad, 8001
2. Per epos: ontvangs@janvanriebeeck.co.za
3. Per faks: 086-623-8730

Vir enige navrae skakel ons gerus by 021-423-6347.

 

Opedag vind op 5 Maart plaas. Meer inligting volg later.

Vorms

Klik hier om die aansoekvorms af te laai.
X
Copy link
Powered by Social Snap